PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2015 | nr 1 | 203--212
Tytuł artykułu

Kształtowanie zachowań konsumenckich poprzez zrównoważoną komunikację marketingową

Autorzy
Warianty tytułu
Shaping Consumer Behaviours through Sustainable Marketing Communication
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł ma charakter koncepcyjny. Głównym jego celem jest prezentacja możliwości oraz uwarunkowań kształtowania zachowań konsumenckich w obszarze oddziaływania zrównoważonej promocji mix. Zachowania te zostały uporządkowane i sklasyfikowane w postaci dziesięciu różnych grup. Odnosząc problematykę zrównoważonej promocji mix do przestrzeni europejskiej, wskazano ważniejsze różnice kulturowe występujące między tworzącymi ją społeczeństwami, które mogą zaburzać realizację kampanii promocyjnych w skali międzynarodowej. Kraje europejskie wykazują znaczne zróżnicowanie kulturowe o czym świadczy przyporządkowanie ich do czterech różnych globalnych klastrów (Latin Europe, Eastern Europe, Nordic Europe, Germanic Europe). Przedstawione w artykule rozwiązania mają na celu kształtowanie proekologicznych i prospołecznych postaw konsumentów oraz motywowanie ich do zakupu produktów oraz usług przyczyniających się do zrównoważonego rozwoju. Powinny również pomóc projektantom i realizatorom zrównoważonych kampanii promocyjnych we właściwym doborze środków i form przekazu jak również treści komunikatów marketingowych, które będą kierowane do konsumentów Unii Europejskiej. (abstrakt oryginalny)
EN
The article is of the conceptual nature. Its main goal is to present the opportunities and determinants of shaping consumer behaviours in the area of impact of sustainable promotion mix. These behaviours are arranged and classified in the form of ten different groups. Referring the problems of sustainable promotion mix to the European space, the author indicated the major cultural differences taking place between the societies forming them, which may disturb implementation of promotional campaigns in the international scale. The European countries display a significant cultural diversity what is manifested by the arrangement of them to the four different global clusters (Latin Europe, Eastern Europe, Nordic Europe, and Germanic Europe). The presented in the article solutions are aimed at shaping proecological and prosocial attitudes of consumers as well as at motivating them to buy the products and services contributing to sustainable development. They should also help designers and performers of sustainable promotional campaigns in a proper choice of means and forms of message as well as contents of marketing messages which will be directed to consumers of the European Union. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
203--212
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Częstochowska
Bibliografia
 • Armstrong G., Kotler Ph. (2012), Marketing. Wprowadzenie, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 • Belz F., Peattie K. (2010), Sustainability marketing, John Wiley & Sons, New York.
 • Cullen J., Parboteeah P. (2010), International Business, Taylor and Francis Group, New York.
 • Griffin R., Pustay M. (2010), International Business, Pearson Education, Inc., New York.
 • Hofstede G., Hofstede J., Minkov M. (2011), Kultury i organizacje, PWE, Warszawa.
 • Husted B. (2005), Culture and Ecology: A Cross-national Study of the Determinants of Environmental Sustainability, "Management International Review", No. 45.
 • Kadirov D. (2010), Sustainable Marketing Systems, Verlag, Berlin.
 • Leitner K. (2010), Balanced Sustainability Marketing, Verlag, Berlin.
 • Lee K., Carter S. (2009), Global Marketing Management, Oxford University Press, New York.
 • Martin D., Schouten J. (2012), Sustainable Marketing, Prentice Hall.
 • Mikułowski, Pomorski J. (2012), Jak narody porozumiewają się ze sobą w komunikacji międzykulturowej i komunikowaniu medialnym, Universitas, Kraków.
 • Pabian A. (2008), Promocja. Nowoczesne środki i formy, Difin, Warszawa.
 • Pabian A. (2013a), Zarządzanie w koncepcji sustainability - ujęcie funkcjonalne, "Przegląd Organizacji", nr 10.
 • Pabian A. (2013b), Działalność promocyjna w koncepcji sustainability, "Marketing i Rynek", nr 8.
 • Pabian A. (2010), Marketing w koncepcji sustainability, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 10.
 • Pabian A. (2012), Zrównoważony marketing na rynku przedsiębiorstw, (w:) Waśkowski Z., Zieliński M. (red.), Trendy i koncepcje w marketingu i sprzedaży business to business, "Zeszyty Naukowe", nr 226, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 • Pabian A. (2013c), Koncepcja sustainability w działalności ośrodków edukacyjnych, (w:) Ekonomia dla przyszłości, Odkrywać naturę i przyczyny zjawisk gospodarczych, IX Kongres Ekonomistów Polskich, Warszawa, referat na płycie CD.
 • Pabian A. Pabian B. (2012), Perspektywy rozwoju koncepcji sustainability w aspekcie różnic kulturowych, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 2.
 • WWF International, Living Planet Report 2012 (2013), Switzerland.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171388181

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.