PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2015 | nr 1 | 252--260
Tytuł artykułu

Znaczenie ceny jako punktu odniesienia w kształtowaniu preferencji nabywczych

Warianty tytułu
Importance of Price as a Benchmark in Shaping Purchasing Preferences
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem rozważań jest praktyczna weryfikacja jednego z założeń teorii perspektywy dotyczącego punktu odniesienia podczas podejmowania decyzji. Na wstępie przedstawiono wpływ sposobu prezentacji informacji na podejmowane decyzje. Autor zwrócił szczególną uwagę na zjawisko punktu odniesienia, różne jego kryteria oraz cenę jako najbardziej wymierny z nich. Na podstawie własnych badań ilościowych na rynku środków ochrony roślin, wykazał asymetrię preferencji cenowych polskich rolników, niechęć nabywców do ponoszenia wyższych nakładów na produkty przedstawiane jako droższe oraz konieczność znacznego dyskonta cenowego na produkty przedstawiane jako tańsze. Niniejszy artykuł badawczy oraz wyniki badań autora znajdują praktyczne zastosowanie przy pozycjonowaniu produktów oraz w komunikacji marketingowej przy budowaniu przekazów reklamowych. Jako metody badawcze zastosowano: ankietę ilościową, analizę danych wtórnych, badania literaturowe. (abstrakt oryginalny)
EN
An aim of considerations is a practical verification of one of the assumptions of the theory of perspective concerning the benchmark while making decisions. Initially, the author presented the impact of the way of presentation of information on the decisions being made. He paid a particular attention to the phenomenon of benchmark, its various criteria and price as the most quantifiable of them. Based on his own quantitative surveys in the market for pesticides, he showed an asymmetry of price preferences among Polish farmers, purchasers' reluctance to incur higher expenses on the products being presented as more expensive, and the need for a considerable price discount for the products being presented as cheaper. This research article as well as authors' surveys findings can be practically applied while positioning products and in marketing communication when constructing advertising messages. As the research methods there were applied: a quantitative survey, an analysis of secondary data, literature studies. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
252--260
Opis fizyczny
Twórcy
  • Helm Polska Sp z o.o.; Akademia Leona Koźmińskiego
Bibliografia
  • Forlicz S. (2001), Niedoskonała wiedza podmiotów rynkowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  • Kahneman D., Tversky A. (1979), Prospect theory: an analysis of decision under risk, "Econometrica", No. 47.
  • Park C.W., Jun S.Y., Macinnis D.J. (2000), Choosing What I want Versus Rejecting What I do Not Want: An Application of Decision Flaming to Product Option Choice Decisions, "Journal of Market Research", Vol. XXXVII (May).
  • Simon H.A. (1955), A Behavioral Model of Rational Choice, "Quarterly Journal of Economics", No. 69.
  • Thaler R.H. (1985), Mental accounting and customer choice, "Marketing Science", No. 4(3).
  • Wanat T.M. (2010), Atrybuty produktu a konstruowanie preferencji przez nabywców, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań.
  • Zielonka P. (2011), Giełda i Psychologia, Behawioralne aspekty inwestowania na rynku papierów wartościowych, Wydanie trzecie rozszerzone, CeDeWu.pl, Wydawnictwa Fachowe, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171388197

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.