PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 2 | 35--47
Tytuł artykułu

The assesment of the effectiveness of selected innovation support instruments used in Poland in 2007-2013

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The international competitiveness of the national economy largely depends on the innovative abilities of companies and domestic industry. In this context, adequate shaping of national innovation policy is of crucial importance. It is essential to direct innovation policy in such a way that it should lead to the development of opportunities associated with current and future competitive advantages of the economy. The article contains an assessment of the impact of selected public support instruments used in Poland in the period 2007-2013 for the intensification of the innovation processes in the domestic economy. The purpose of the research is to analyse and assess the effectiveness of selected public support instruments implemented in Poland in the 2007 - 2013 period. This leads to the following research hypothesis: public support instruments implemented in Poland in the years 2007 - 2013 had an impact on the level of innovativeness of Polish economy when compared to 2004 - 2006 period. The research method included the evaluation of: 1) the compliance of the aims of the investigated instruments with the general and detailed objectives of "Dynamic Poland 2020" strategy and 2) the influence of the investigated instruments on the changes of the indicators that measure innovation performance (innovation enablers and innovation results). (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
35--47
Opis fizyczny
Twórcy
 • University of Technology and Humanities in Radom
 • Institute for Sustainable Technologies - National Research Institute
Bibliografia
 • Baczko T. (ed.) (2005-2012), Reports on the innovativeness of the Polish economy (in Polish), Institute of Economics Polish Academy of Sciences (INE PAN), Warsaw.
 • Borras S., Edquist C. (2013), The Choice of Innovation Policy Instruments, Technological Forecasting and Social Change, Volume 80, Issue 8, 1513-1522.
 • Chen D., Dahlman C., 2005, The Knowledge Economy, the KAM Methodology and World Bank Operations, The World Bank, Washington DC.
 • Drucker, P.F. (1985) "The Practice of Entrepreneurship", Innovation and Entrepreneurship Practice and Principles, Harper & Row, New York
 • Dutta S., The Global Innovation Index 2012, (2012), Stronger Innovation Linkages for Global Growth, INSEAD-WIPO.
 • Etzkowitz H., Leydesdorff L. (2000), The dynamics of innovation: from National Systems and "Mode 2" to a Triple Helix of university-industry-government relations, Research Policy 29/200.
 • Freeman C. (1982), Technology, Progress and the Quality of Life, Science Public Policy, Issue 18, No. 6.
 • Godin B. (2003), The Most Cherished Indicator: Gross Domestic Expenditures on R&D (GERD), Project on the History and Sociology of S&T Statistics, Working Paper No. 22, Canadian Science and Innovation Indicators Consortium, CSIIC, Canada.
 • Górak K (2007), Współpraca przedsiębiorstw ze sferą B+R - bariery i ryzyko, identyfikacja partnerów, z którymi przedsiębiorstwo może nawiązać współpracę, PARP.
 • Grudzewski W.M., Hejduk I.K. (2008), Zarządzanie technologiami. Zaawansowane technologie i wyzwanie ich komercjalizacji, Centrum Doradztwa i Informacji Difin sp. z o.o., Warszawa [za:] Świdurska A. (2010), Efektywność rozwoju przedsiębiorstw produkcyjnych wysokiej techniki w Polsce, Prace Komisji Geografii Przemysłu Nr 15, Warszawa-Kraków.
 • Hollanders H., Tarantola S. (2011), Innovation Union Scoreboard 2010 - Methodology report, MERIT (Maastricht University), Joint Research Centre (JRC), Unit G3.
 • Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, pod red. K.B. Matusiaka (2011), PARP, Warszawa.
 • Izsak K., Markianidou P., Radosevic S. (2013), Lessons from A Decade of Innovation Policy, Final Report, European Commission.
 • Janasz W. (red.) (2006), Zarys strategii rozwoju przemysłu, Difin, Warszawa.
 • Jasiński A.H. (red.), Innowacyjność polskiej gospodarki w okresie transformacji. Wybrane aspekty, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2010.
 • Kalecki M., Observations on the theory of growth, Economic Journal, 72, 134-153.
 • Kardas M. (2011), Inteligentna specjalizacja - (nowa) koncepcja polityki innowacyjnej, Optimum. Studia Ekonomiczne", nr 2.
 • Kosztowniak A. (2014a), Ocena skuteczności wybranych instrumentów wsparcia innowacyjności stosowanych w Polsce w latach 2007-2013, z uwzględnieniem analizy porównawczej efektów wdrożeniowych osiągniętych w latach 2004-2006. Opracowanie badawcze, ITeE-PIB, Radom, p. 1-74.
 • Kosztowniak A. (2014b), Rola instrumentów wspierania innowacyjności w obszarach wzrostu aktywności przedsiębiorstw w sferze B+R oraz komercjalizacji wyników B+R. Analiza porównawcza instrumentów Wielkiej Brytanii, Niemiec i Polski. Problemy innowacyjności oraz rekomendacje dla Polski na lata 2014-2020, Ekspertyza badawcza, ITeE-PIB, Radom 2014, p. 1-54.
 • Lundvall B.-A. (1992), National Systems of Innovation. Towards a Theory of Innovation and Interactive Learning, Pinter Publishers, London.
 • Marciniak S. (2010), Innowacyjność i konkurencyjność gospodarki, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa.
 • Metcalfe S (1995), The Economic Foundations of Technology Policy: Equilibrium and Evolutionary Perspectives, [w:] P. Stoneman (ed.) Handbook of The Economics of Innovation and Technical Change, London, Blackwell.
 • Nauka i technika za lata 2006-2012, GUS, Warszawa 2006- 2012.
 • Niosi J. et al. (1993), National Systems of Innovation: In search of a workable concept, Technology in Society, Vol. 15.
 • Podręcznik Oslo (2008), Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji, OECD, 1997 - 2005, [za:] Wydanie MNiSW, Warszawa.
 • Porter M.E. (1991), Towards a dynamic theory of strategy, Strategic Management Journal, Vol. 12, 95-117, p. 95-117.
 • Reid A., Peter V. (2008), TECHNOPOLIS Group (Brussels), Sectoral Innovation Systems: The Policy Landscape in the EU25, Final Report, SYSTEMATIC study, February.
 • Rybiński K. i in. (2011), Go Global! Raport o Innowacyjności Polskiej Gospodarki, Warszawa.
 • Sacio-Szymańska A. (2011), Pozycja Polski w świetle wybranych metodyk oceny innowacyjności konkurencyjności, Problemy Eksploatacji 3/2011, ISBN/ISSN: 1232-9312.
 • Sacio-Szymańska A. (2013a), The report: "Porównanie rodzajów narzędzi wspomagania innowacyjności stosowanych w Polsce i wybranych krajach" nr RC/5/I.4.3/PS z realizacji zadania badawczego I.4.3. Monitorowanie skuteczności wprowadzanych na poziomie kraju systemowych uregulowań w zakresie innowacyjnych rozwiązań technicznych i organizacyjnych wspomagających procesy wytwarzania i eksploatacji obiektów technicznych. ITeE - PIB, Radom.
 • Sacio-Szymańska A. (2013b), Factors influencing Innovation and Competitiveness - a Comparative Analysis of Selected Economies, Proceedings of the 8th European Conference in Innovation and Entrepreneurship - ECIE 2013, Academic Publishing Limited, Reading, UK, ISBN: ISBN: 978-1-909507-59-3.
 • Sacio-Szymańska A. (2013c), Innovation policy as a driver of a country's competitiveness, Problemy Eksploatacji 4/2013, p. 41-54.
 • Sacio-Szymańska A. (2014), Determinanty innowacyjności i konkurencyjności gospodarek - analiza porównawcza i rekomendacje, Optimum Studia Ekonomiczne, 2014, 1(67), 128-152.
 • Schumpeter J. (1950), Capitalism, Socialism, and Democracy. New York: Harper & Row; 3rd Edition, 1950.
 • Sala-i-Martin X., Artadi E.V. (2004), The Global Competitiveness Index, [w:] The Global Competitiveness Report 2004-2005, Palgrave Macmillan, Hampshire.
 • Solow R. (1956), A Contribution to the Theory of Economic Growth, Quarterly Journal of Economics 70 (February), p. 65-94.
 • Szultka St. (red.) (2008), Badanie barier i stymulatorów dotyczących mechanizmów tworzenia i transferu innowacji ze środowiska naukowego do sektora przedsiębiorstw (IBnGR).
 • Weresa M.A. (2007), Unia Europejska - innowacyjne centrum czy peryferia świata, [w:] E. Kawecka-Wyrzykowska (red.) (2007), Unia Europejska w gospodarce światowej - nowe uwarunkowania, SGH, Warszawa, p. 89-113
 • http://www.statista.com
 • http://data.worldbank.org/indicator/TX.VAL.TECH.M.ZS
 • http://erawatch.jrc.ec.europa.eu/erawatch/opencms/information/country_pages
 • http://manufacturing.gov/nnmi.html
 • http://stats.oecd.org
 • http://strateg.stat.gov.pl/Home/Strateg
 • http://www.ec.europa.eu/europe2020/
 • http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/
 • http://www.globalinnovationindex.org/gii
 • http://www.manufuture.org
 • http://www.ncbir.pl
 • http://www.poig.gov.pl
 • http://www.sbir.gov
 • http://www.weforum.org/issues/global-competitiveness
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171388243

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.