PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 3 | 165--180
Tytuł artykułu

Normatywne uwarunkowania realizowania kompetencji prawodawczych przez organy jednostek samorządu terytorialnego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Normative Determinants of the Exercise of Legislative Competences by Self-Government Bodies
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Kategoria władczych kompetencji organów administracji publicznej pozostaje w ścisłym i nierozerwalnym związku z ogólnym pojęciem władztwa administracyjnego. Władztwo administracyjne stanowi "zawężone z uwagi na kryterium podmiotowe władztwo państwowe (publiczne) przysługujące niepodzielnie państwu jako organizacji, a wynikające z władzy państwowej (publicznej), sprowadzające się do zakresu mocy normatywnie wyznaczonych atrybutów, w jakie wyposażona została administracja publiczna, przejawiające się w ustalaniu sfery praw i obowiązków podmiotów znajdujących się poza jej organizacją, bądź też w jej organizacji". Władztwo publiczne przysługujące państwu jako organizacji może być zatem atrybutem i innych podmiotów działających w ramach tej organizacji, w tym również działających na zasadzie decentralizacji jednostek samorządu terytorialnego. (fragment tekstu)
EN
This work seeks to analyse the normative determinants of the exercise of administrative power by local self-government units within their legislative competences. The influence of the normative autonomy of local self-government units on the exercise of legislative competences by their different bodies is presented. Among the normative determinants of exercising legislative competences, special attention is paid to the form of competence and task norms, including their mutual relations. The methods of interpretation of such norms are pointed out. An assessment of the impact of norms which determine the formal aspect of using delegation of legislative power on the manner of exercising legislative competences is also made. The considerations described in the paper were based on the views presented in the doctrine of law and illustrated by examples of selected judicial decisions.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
165--180
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Bibliografia
 • Bator, A. (2000), Użycie normy prawnej w regulacji stosunków gospodarczych, Wrocław.
 • Bigo, T. (1928), Związki publicznoprawne w świetle ustawodawstwa polskiego, Warszawa.
 • Boć, J. (2004), Pojęcie kompetencji, w: Boć, J. (red.), Prawo administracyjne, Wrocław.
 • Bogusz, M. (2008), Wadliwość aktu prawa miejscowego, Gdańsk.
 • Borkowski, J. (1971), Zagadnienie kompetencji ogólnej i szczególnej w prawie administracyjnym, Studia Prawnicze 31.
 • Dąbek, D. (2006), Glosa do wyroku WSA w Lublinie z dnia 15 listopada 2005 r., III SA/Lu 532/05, Administracja 3.
 • Defecińska, K. (2000), Spory o właściwość organu administracji publicznej, Warszawa.
 • Góralczyk, W. (1986), Zasada kompetencyjności w prawie administracyjnym, Warszawa.
 • Górski, M. (1992), Pojęcia - "funkcje administracji państwowej" i "zadania administracji państwowej", Acta Universitatis Lodziensis, Folia Iuridica 52.
 • Jakimowicz, W. (2006), Wykładnia w prawie administracyjnym, Warszawa.
 • Jendrośka, J. (2004), Teorie samorządu terytorialnego, [w:] Boć, J. (red.), Prawo administracyjne, Wrocław.
 • Jendrośka, J., Adamiak, B. (1983), Glosa do wyroku NSA z dnia 27 kwietnia 1987 r., SA 767/81, OSPiKA: poz. 109.
 • Kisiel, W. (2004), Komentarz do art. 2 ustawy o samorządzie gminnym, [w:] Chmielnicki, P. (red.), Komentarz do ustawy o samorządzie gminnym, Warszawa.
 • Krawczyk, M. (2014), Podstawy władztwa administracyjnego, (nieopublikowana rozprawa doktorska), Kraków.
 • Langrod, J.S. (2003), Instytucje prawa administracyjnego. Zarys części ogólnej, Kraków.
 • Matczak, M. (2004), Kompetencja organu administracji publicznej, Kraków.
 • Mazurkiewicz, D. (1988), Pojęcie kompetencji w prawie administracyjnym, Państwo i Prawo 43(3).
 • Oleś, M. (2014), Fakultatywne działania administracji publicznej, (nieopublikowana rozprawa doktorska), Kraków.
 • Rabska, T. (1985), W poszukiwaniu pojęcia "kompetencji normodawczej" organów administracji państwowej, AUW, Prawo CXLIII, Wrocław.
 • Rabska, T. (1990), Prawny mechanizm kierowania gospodarką, Wrocław-Warszawa-Kraków.
 • Skrzydło-Niżnik, I. (1997), Ochrona publicznych praw podmiotowych obywateli a instytucja Naczelnego Sądu Administracyjnego, Casus 5.
 • Skrzydło-Niżnik, I. (2007), Model ustroju samorządu terytorialnego w Polsce na tle zagadnień ustrojowego prawa administracyjnego, Kraków.
 • Smoktunowicza, E. (1999), Clara non sunt interpretanda w prawie administracyjnym, [w:] Księga pamiątkowa profesora Eugeniusza Ochendowskiego, Toruń.
 • Stahl, M. (2006), Samorząd terytorialny w orzecznictwie sądowym. Rozbieżności i wątpliwości, Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego 2(6).
 • Trzciński, J. (2001), Glosa do uchwały SN z dnia 4 lipca 2001 r., III ZP 12/01, Rzeczpospolita 12.
 • Ziembiński, Z. (1969), Kompetencja i norma kompetencyjna, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 31(4): 23-41.
 • Zimmermann, J. (1996), Polska jurysdykcja administracyjna, Warszawa.
 • Zimmermann, J. (2014), Prawo administracyjne, Kraków.
 • Zimmermann, M. (1967), Z rozważań nad postępowaniem jurysdykcyjnym i pojęciem strony w kodeksie postępowania administracyjnego, [w:] Księga Pamiątkowa ku czci Kamila Stefki, Warszawa-Wrocław.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171388373

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.