PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | Etos pracy w przestrzeni społeczno-pastoralnej | 281--293
Tytuł artykułu

"Zawodowe" uwarunkowania pracy duszpasterskiej kapłanów

Warianty tytułu
"Professional" Conditions of Pastoral Care Priests
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W powszechnej opinii posługa duszpasterska kapłanów nie jest wykonywaniem pracy w znaczeniu zawodowym. Jest to bowiem służba, której źródłem jest misja Kościoła. Kapłan, powołany przez Chrystusa, wykonuje swoje obowiązki jako sługa Kościoła, a zatem nie ma osobistego wpływu na istotę i naturę działań duszpasterskich. Natomiast w wymiarze ludzkim kapłan ma duże potencjały realizowania misji zbawczej i związanych z nią zadań uzupełniających. Należy zatem postawić w tym miejscu kilka ważnych kwestii, które domagają się rozwinięcia z uwzględnieniem teorii i praktyki pastoralnej. Ważne jest przede wszystkim zdefiniowanie duszpasterstwa jako clou misji kapłańskiej. Następnie pojawia się problem zakresu autonomii działań duszpasterskich i wreszcie przeanalizowania wszystkich personalnych aspektów pastoralnej misji Kościoła. Wyjaśnienia tych problemów będą owocem przeprowadzonej refleksji. (fragment tekstu)
EN
Tie priest isn't only an employee at the Christs Church. The priest is accepting resulting assignments on the priestly mission to himself (are these are benefits for members of the Church) which are being carried out according to church regulations and require suitable qualifications (of the knowledge and the ability), get as a result of educating and experiencing, of which a pastoral practice is a source. The service is being remunerated for the priest from voluntary faithfull victims, therefore the priest is always a servant, and his mission is a service. It is discharging no priest from the duty of professionalizations of it action, using the specialist knowledge and getting competence in the performance of church practice. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Bibliografia
 • Binz A., Katecheta: misja, zawód czy powołanie? [w:] W służbie człowiekowi. Studium duszpastersko-katechetyczne, red. Z. Marek, Kraków 1991.
 • Bravo A., Prezbiterat jako apostolski sposób życia [w:] Kapłaństwo, Poznań-Warszawa 1988, (Kolekcja "Communio", t. 6).
 • Bukowski J., Filozofia spotkania, Kraków 1987.
 • Dyrektorium o posłudze i życiu kapłanów, Citta del Vaticano 1994.
 • Galot J., Postać kapłana w świetle Soboru Watykańskiego II [w:] Kapłaństwo, Poznań-Warszawa 1988, (Kolekcja "Communio", t, 3).
 • Goddijn W., Rola kapłana w Kościele i w społeczeństwie [w:] Ludzie - wiara - Kościół. Analizy socjologiczne, red. B. Cywiński, Warszawa 1966.
 • Gogacz M., Warunki skuteczności apostolstwa świeckich, "Communio" 1 (1986) 6.
 • Grudniok F., Być kapłanem. Refleksje ascetyczno-duszpasterskie, Kraków 1978.
 • Houtart F., Goddijn W., Duszpasterstwo całościowe i planowanie duszpasterskie, "Concilium" 1965-1966, 1-10.
 • Instrukcja o niektórych kwestiach dotyczących współpracy wiernych świeckich w ministerialnej posłudze kapłanów (15.08.1997), OsRomPol 19 (1998) 12.
 • Jan Paweł II, Adhortacja apostolska "Pastores dabo vobis" (25.03.1992).
 • Jan Paweł II, Dar i Tajemnica. W pięćdziesiątą rocznicę moich święceń kapłańskich, Kraków 1996.
 • Jan Paweł II, Homilia w czasie Mszy św. odprawionej na Stadionie Dziesięciolecia [w:] Jan Paweł II, Pielgrzymki do Ojczyzny 1979-1983-1987-1991-1995-1997. Przemówienia, homilie, Kraków 1997.
 • Jan Paweł II, Katecheza "Dziedziny apostolstwa świeckich: uczestnictwo w misji Kościoła" 16 III 1994, 2.
 • Jan Paweł II, Katecheza "Zadanie misyjne Kościoła w jego relacjach ze światem" 21 VI 1995, 1.
 • Jan Paweł II, List do kapłanów na Wielki Czwartek "Kapłaństwo służebne" (8 IV 1979), 6.
 • Jan Paweł II, Przemówienie inauguracyjne wygłoszone na otwarcie obrad IV Konferencji Ogólnej Episkopatów Ameryki Łacińskiej "Nowa ewangelizacja, postęp człowieka, kultura chrześcijańska", "L'Osservatore Romano" 13 (1992) 12 (wydanie polskie).
 • Jan Paweł II, Przemówienie w siedzibie UNESCO (2 VI 1980) [w:] Przemówienia i homilie Ojca świętego Jana Pawła II, Kraków 1997.
 • Jaworski R., Postawa formatorów seminaryjnych wobec potrzeby nowej ewangelizacji. Refleksje psychologiczno-pastoralne, "Ateneum Kapłańskie" 134 (2000) 546.
 • Kamiński R., Ewangelizacja w parafii, "Częstochowskie Studia Teologiczne" 1976, 4.
 • Kudasiewicz J., Formacja biblijna teologów i duszpasterzy w świetle Vaticanum II, "Kielecki Przegląd Diecezjalny" 1977, 53.
 • Kudasiewicz J., Pismo św. w teologii i duszpasterstwie. Rys historyczno-metodologiczny [w:] Biblia w nauczaniu chrześcijańskim, red. J. Kudasiewicz, Lublin 1991.
 • Majka J., Socjologia parafii, Lublin 1971.
 • Majka J., Kościół w Polsce, Zewnętrzne i wewnętrzne uwarunkowania jego działalności, "Ateneum Kapłańskie" 121 (1993) 506.
 • Mariański J., Kontrowersje wokół roli świeckich w parafii [w:] Kościół - świat - świeccy, Warszawa 1988.
 • PagÉ J.G., Człowiek Boży (Homo Dei) [w:] Kapłaństwo, Poznań - Warszawa 1988, (Kolekcja "Communio", t. 3).
 • Potocki A., Duszpasterstwo realizowaniem ewangelizacyjnych zadań Kościoła diecezjalnego, "Colloquium Salutis: Wrocławskie Studia Teologiczne" 1982, 14.
 • Przybyłowski J., Duszpasterstwo parafialne w Archidiecezji Warszawskiej. Próba oceny pastoralnej, "Biuletyn Duszpasterski" 2009, nr 2.
 • Schreuder O., Zawodowy charakter kapłaństwa [w:] Ludzie - wiara - Kościół. Analizy socjologiczne, red. B. Cywiński, Warszawa 1966.
 • Sobór Watykański II, Dekret o apostolstwie świeckich "Apostolicam actuositatem", 10.
 • Sobór Watykański II, Dekret o posłudze i życiu kapłanów "Presbyterorum ordinis".
 • Sobór Watykański II, Dekret o pasterskich zadaniach biskupów w Kościele "Christus Dominus".
 • Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna o Kościele "Lumen gentium", 3.
 • Sobór Watykański II, Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym "Gaudium et spes", 40.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171388397

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.