PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | 6 | nr 3 | 9--20
Tytuł artykułu

Zarys historii rozwoju pieniądza oraz systemu pieniężnego - wybrane aspekty

Autorzy
Warianty tytułu
The Outline of the History of Money Development and of the Monetary System - Selected Aspects of the Issue
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Rozwój handlu narzucał poszukiwanie rozwiązań, które pozwalały przejść z prymitywnych gospodarek opartych na barterze na gospodarki oparte na pieniądzu. Niniejszy artykuł zawiera opis ewolucji pieniądza towarowego, gdzie we wczesnej fazie jego rozwoju rolę tą pełniły przeróżne towary o najwyższej płynności począwszy od takich dóbr jak ryby, bydło czy alkohol, a kończąc na najwyżej rozwiniętej formie tego rodzaju pieniądza, czyli metalach szlachetnych. Przedstawiony również został przebieg wydarzeń, których konsekwencją było wyksztalcenie się pieniądza papierowego, będącego na początku wyłącznie potwierdzeniem ilości zdeponowanego w bankach złota na depozytach nieprawidłowych. Ponadto zarysowany został proces kształtowania się bankowości opartej na rezerwie cząstkowej oraz powolnego odchodzenia od parytetu złota aż do jego całkowitej likwidacji i przejścia współczesnych gospodarek na pieniądz fiducjarny. (abstrakt oryginalny)
EN
The development of trade imposed the search for solutions that allowed the move from primitive barter-based economies to economies based on money. This article describes the evolution of commodity money, where in the early stages of its development this role was played by various goods of the highest liquidity starting from such products as fish, cattle or alcohol, and ending with the most developed form of this kind of payment which are precious metals. In this paper there was also presented the course of events, the consequence of which was the development of paper money, that at the beginning was only the confirmation of the amount of gold deposited in banks on irregular deposits. In addition, there was as well depicted the formation of the fractional-reserve banking and the slow shift from the gold standard until its complete liquidation and transition of modern economies into fiat money. (original abstract)
Rocznik
Tom
6
Numer
Strony
9--20
Opis fizyczny
Twórcy
autor
Bibliografia
 • 1. Dmowski A., Sarnowski J. , Prokopowicz D., Podstawy finansów i bankowość., Difin sp. z o. o., Warszawa 2005.
 • 2. Ferguson N., Potęga pieniądza. Finansowa historia świata, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2010.
 • 3. Galbraith J. K., Pieniądz, pochodzenie i losy., Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1982.
 • 4. Hoppe H. H., How is Fiat Money Possible?- or The Devolution of Money and Credit., The Review of Australian Economics, Vol. 7, No. 2, 1994.
 • 5. Kaźmierczak A., Podstawy polityki pieniężnej, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1998.
 • 6. Przybylska- Kapuścińska W., Strategia bezpośredniego celu inflacyjnego w politycy pieniężnej banków centralnych, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny", 2006, zeszyt 4.
 • 7. Pyka I., Bank centralny na współczesnym rynku pieniężnym, C.H. Beck, Warszawa 2010.
 • 8. Rickards J., Śmierć pieniądza. Nadchodzący upadek międzynarodowego systemu walutowego, Helion, Gliwice 2014.
 • 9. Red. Knakiewicz Z. Współczesny pieniądz w teorii i praktyce., AE Poznań, Poznań 2006.
 • 10. Rothbard M. N., Złoto, banki, ludzie - krótka historia pieniądza., Fijorr Publishing Company, Warszawa 2009.
 • 11. Wojtyna A., Szkice o polityce pieniężnej, PWE, Warszawa 2004.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171388511

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.