PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 1 (16) | 9--18
Tytuł artykułu

Profesor Romuald Bogoczek (1930-2014) - wspomnienie 30 lat pracy na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Słowa kluczowe
PL
EN
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Bogoczek R., Badania nad zapobieganiem wytrącaniu się osadów w technicznym ekstrakcyjnym kwasie fosforowym, przez zastosowanie wymieniaczy jonowych lub sekwestrantów, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Chemia, 1976, 91, 205-211.
 • Bogoczek R., Surowiec J., Żychiewicz A., Kłys H., Cisowski R., Zastosowanie PCl3 i H3PO3 do syntezy kompleksonów, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Chemia, 1976, 91, 213-218.
 • Bogoczek R., Pałka Z., Wieczorek M., Otrzymywanie kwasu winowego z jego trudno rozpuszczalnych soli z zastosowaniem jonitów na drodze niejonowymiennej, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Technologia, 1977, 118, 141-163.
 • Bogoczek R., Swoboda A., Ilościowe oznaczanie glikolu etylenowego i kwasu szczawiowego w mieszaninach tych składników z kwasem azotowym, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Technologia, 1977,100, 127-145.
 • Bogoczek R., Nowe złożone jonity typu Snake-Cage i Net-Cage o polikondensacyjnym składniku liniowym, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Technologia, 1978, 140, 123-146.
 • Bogoczek R., Kłys H., Badanie zdolności sekwestrującej kwasu fosforowego i jego pochodnych, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Chemia, 1978, 132, 249-259.
 • Bogoczek R., Kłys H., Badanie zdolności sekwestrującej wybranych kompleksonów wobec jonów metali w zależności od pH, "Przemysł Chemiczny", 1978, 57, 423-425.
 • Bogoczek R., Kociołek E., Miemus G., Badania nad utylizacją ścieków fosforanowych do produkcji fosforanów sodu i potasu przy zastosowaniu techniki jonitowej, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Chemia, 1978, 132, 265-276.
 • Bogoczek R., Surowiec J., Badania nad oczyszczaniem ekstrakcyjnego kwasu fosforowego za pomocą wymieniaczy jonowych, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Chemia, 1978, 132, 261-263.
 • Bogoczek R., Surowiec J., Obecny stan rozwoju wymieniaczy jonowych, "Przemysł Chemiczny", 1978, 57, 51-56.
 • Bogoczek R., Surowiec J., Procesy jonitowe w technologii chemicznej, "Przemysł Chemiczny", 1978, 57, 217-221.
 • Bogoczek R., Surowiec J., Zając K., Badania nad wyodrębnianiem grup składników ze smoły koksowniczej i z oleju karbolowego za pomocą wymieniaczy jonowych, "Koks, Smoła, Gaz", 1978, 23, 176-179.
 • Bogoczek R., Zielińska Z., Oznaczanie grup funkcyjnych występujących w amfoterycznych wymieniaczach jonowych typu Snake-Cage i Net-Cage, "Przemysł Chemiczny", 1978, 57, 357-360.
 • Bogoczek R., Kociołek E., Redoksyty sulfhydrylowe - cenne materiały pomocnicze w technologii chemicznej, "Przemysł Chemiczny", 1979, 58, 273-276.
 • Bogoczek R., Kuszka W., Nowak P., Wybór optymalnej metody produkcji kwasu szczawiowego dla ZA Chorzów, "Przemysł Chemiczny", 1979, 58, 74-76.
 • Bogoczek R., Surowiec J., Markowska-Nieznalska A., Badania nad oczyszczaniem surowej gliceryny mydlarskiej za pomocą różnych procesów jonitowych, "Przemysł Chemiczny", 1979, 58, 433-436.
 • Bogoczek R., Badania nad rozdziałem melasu cukrowego na grupy składników za pomocą procesów jonitowych, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Technologia, 1980, 167, 155-175.
 • Bogoczek R., Konopka J., Jonity ciekłe w technologii chemicznej, "Przemysł Chemiczny", 1980, 59, 588-590.
 • Bogoczek R., Miemus G., Chromatografia jonowa - jeszcze jedna analityczna technika jonitowa, "Przemysł Chemiczny", 1980, 59, 471-474.
 • Bogoczek R., Surowiec J., Synthesis of phosphorus-containing Wofatit cation exchangers and their affinity toward selected cations, "Journal of Applied Polymer Science", 1981, 26, 4161-4173.
 • Bogoczek R., Statyka reakcji sulfonowania związków aromatycznych określona pojęciem π-sulfonowania wskazująca na stopień podatności pierścienia aromatycznego na reakcje substytucji elektrofilowej (SE), Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Technologia, 1982, 191, 163-173.
 • Bogoczek R., Kociołek-Balawejder E., Otrzymywanie czystego kwasu 2,4-dinitro-benzoesowego z technicznego dinitrotoluenu, "Przemysł Chemiczny", 1982, 61, 383-386.
 • Bogoczek R., Kociołek-Balawejder E., Miemus G., Otrzymywanie aldehydu anyżowego z p-nitrotoluenu z zastosowaniem środowiska niewodnego dla reakcji metylowania, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Technologia, 1982, 199, 151-166.
 • Bogoczek R., Kociołek-Balawejder E., Badanie właściwości styrenowo-diwinylobenze-nowych jonitów metylenotiolowych, "Polimery", 1985, 30, 439-445.
 • Bogoczek R., Wolak P., Krzemoorganiczne wymieniacze jonowe, "Przemysł Chemiczny", 1985, 64, 518-521.
 • Bogoczek R., Kociołek-Balawejder E., Kationit tiofenolowy otrzymany z makroporowatego, sulfonowego kationitu styrenowo-diwinylobenzenowego, "Chemia Stosowana", 1986, 30, 591-602.
 • Bogoczek R., Kociołek-Balawejder E., N-monohalogeno- and N,N-dihalogeno- poly/styrene-co-divinylbenzene/ sulphonamides, "Polymer Communications", 1986, 27, 286-288.
 • Bogoczek R., Kociołek-Balawejder E., Synthesis and main properties of uniformly chlorosulfonyl-substituted styrene-diwinylbenzene resins, "Reactive Polymers", 1986, 4, 311-316.
 • Bogoczek R., Kociołek-Balawejder E., Właściwości specyficznego dla jonów rtęciowych kationitu Imac TMR, "Przemysł Chemiczny", 1986, 65, 368-371.
 • Bogoczek R., Surowiec J., Chemical modification of styrene-divinylbenzene copolymers by dialkyl phosphates, "Polymer", 1986, 27, 631-634.
 • Bogoczek R., Kociołek-Balawejder E., Infrared spectra of uniformly chlorosulfonyl-substituted styrene- divinylbenzene resins, "Reactive Polymers", 1987, 7, 57-62.
 • Bogoczek R., Kociołek-Balawejder E., Kationity s chlorirujuscimi, okisitielnymi i baktericidnymi svoistvami, Vysokomolekuljarnyje soedinenija, 1987, 29(A), 2346-2352.
 • Bogoczek R., Kociołek-Balawejder E., Pochodna chlorosulfonylowa kopolimeru styren/diwinylobenzen - interesujący półprodukt do syntezy sorbentów specjalnych, "Polimery", 1987, 32, 393-397.
 • Bogoczek R., Kociołek-Balawejder E., Próby syntezy kationitu o sulfonowych grupach funkcyjnych, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Technologia, 1987, 398, 59-69.
 • Bogoczek R., Kociołek-Balawejder E., Sintez i svojstva sopolimerov stirola i divinilbenzola sodierżascich N-monoiodsulfonamidnye gruppy, Vysokomolekuljarnye soedinenija, 1987, 29(B), 643-645.
 • Bogoczek R., Kociołek-Balawejder E., Synteza kationitu sulfinowego z makroporowatego sulfonowego kationitu styreno-diwinylonenzenowego, "Polimery", 1987, 32, 12-15.
 • Bogoczek R., Pińkowska H., Surowiec J., Badania nad zastosowaniem różnych procesów jonitowych do rozdziału składników technologicznego roztworu rodanku sodu, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Technologia, 1987, 398, 71-83.
 • Bogoczek R., Surowiec J., Superacid systems on solid carriers, "Chemie Ingenieur Technik", 1987, 59, 178-179.
 • Bogoczek R., Kociołek-Balawejder E., Chemicznie aktywne kopolimery styreno-diwinylo-benzenowe o siarkowych grupach funkcyjnych, "Chemik", 1988, 41, 10-16.
 • Bogoczek R., Kociołek-Balawejder E., Thermal analysis of macromolecular Haloamines, "Journal of Thermal Analysis", 1988, 33, 1109-1117.
 • Bogoczek R., Surowiec J., Thermal analysis of 1-hydroxiethylidenediphosphonic acid and its salts, "Journal of Thermal Analysis", 1988, 33, 1103-1108.
 • Surowiec J., Bogoczek R., Studies on the thermal stability of the perfluorinated cation-exchange membrane Nafion-417, "Journal of Thermal Analysis", 1988, 33, 1097-1102.
 • Bogoczek R., Kociołek-Balawejder E., Analiza siarkowych grup funkcyjnych w chemicznie aktywnych kopolimerach styreno-diwinylobenzenowych, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Technologia, 1989, 476, 111-212.
 • Bogoczek R., Kociołek-Balawejder E., Studies on a Macromolecular Dichloroamine - the N,N-Dichloro poly (Styrene-co-Divinylbenzene) Sulfonamide, "Die Angewandte Macromoleculare Chemie", 1989, 169, 119-135.
 • Bogoczek R., Kociołek-Balawejder E., Właściwości kationitu sulfinowego otrzymanego z kopolimeru styren/diwinylobenzen, "Polimery", 1989, 34, 398-402.
 • Bogoczek R., Kociołek-Balawejder E., Kogut A., Usuwanie jonów rtęci ze ścieków, "Przemysł Chemiczny", 1989, 68, 83-85.
 • Bogoczek R., Kociołek-Balawejder E., N-Bromo-poly(styrene-co-divinyl-benzene) sulfonamide metal salts, "Die Angewandte Makromoleculare Chemie", 1991, 188, 85-96.
 • Bogoczek R., Wolak P., Synteza i badanie właściwości sulfonowego kationitu polifenylosiloksanowego, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Technologia, 1991, 605, 45-58.
 • Bogoczek R., Pińkowska H., Modyfikacja chemiczna kopolimerów kwasu akrylowego i diwinylobenzenu typu Wofatit. Synteza chlorokarbonylowych pochodnych, Prace Naukowe Akademii we Wrocławiu, Technologia, 1992, 626, 81-91.
 • Bogoczek R., Wolak P., Badania nad syntezą i modyfikacją chemiczną poli(3-chloropropylosiloksanu), Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Technologia, 1992, 626, 93-108.
 • Bogoczek R., Kociołek-Balawejder E., Synthesis and basic characterization of a macromolecular dibromoamine: N,N-dibromo-poly(styrene-co-divinyl-benzene) sulfonamide, "Polymer", 1993, 34, 2883-2888.
 • Bogoczek R., Leja J., Zastosowanie HPLC do wykrywania niektórych związków zawartych w technicznym kwasie 2-hydroksypropionowym, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Technologia, 1994, 675, 35-44.
 • Bogoczek R., Wolak P., Badanie właściwości chemicznych poli(3-merkaptopropylo-siloksanu), Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Technologia, 1994, 675, 53-62.
 • Bogoczek R., Wolak P., Sulfhydrylowy krzemoorganiczny kationit o podwyższonej aktywności i stabilności termicznej, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Technologia, 1994, 675, 45-52.
 • Bogoczek R., Kwas mlekowy i pochodne, własności fizyczne i chemiczne, [w:] Zastosowanie kwasu mlekowego i jego pochodnych, Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności - Oddział Wielkopolski, Poznań 1995, 35-57.
 • Bogoczek R., Kociołek-Balawejder E., Willmann-Cholewińska M., Disinfecting properties of N-halogeno- and N,N-dihalogenosulfonamide resins being in contact with natural river water, "Polish Journal of Applied Chemistry", 1995, 39, 451-458.
 • Bogoczek R., Leja J., Pińkowska H., Oznaczanie kwasów karboksylowych za pomocą HPLC, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 728, Technologia, 1996, 1, 165-179.
 • Bogoczek R., Leja J., Pińkowska H., Oznaczanie sacharydów za pomocą HPLC, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 728, Technologia, 1996, 1, 153-165.
 • Bogoczek R., Pińkowska H., Surowiec J., New ion exchange techniques of sodium thiocyanate recovery from HCN-postutilization solutions, "Polish Journal of Applied Chemistry", 1996, 40, 263-272.
 • Bogoczek R., Napierała W., Kwas mlekowy - jakość, właściwości i kierunki zastosowań, "Przemysł Spożywczy", 1998, 6, 43-47.
 • Bogoczek R., Pińkowska H., Covalent reactions on carboxylic cation exchangers poly(acrylic acid - dv / esters), "Reactive & Functional Polymers", 2003, 54, 117-130.
 • Bogoczek R., W drodze od technologii tradycyjnej do technologii przyjaznej środowisku, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Zielona Chemia, 2004, 1041, 15-23.
 • Zahorodna M., Bogoczek R., Głębokie utlenianie sulfonowanej żywicy styrenowo-diwinylobenzenowej w obecności odczynnika Fentona - identyfikacja składu chemicznego produktu, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Zielona Chemia, 2004, 1041, 206-1215.
 • Bogoczek R., Nauczanie technologii chemicznej na interdyscyplinarnym Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym, Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, "Chemik", 2005, 58, 29-30.
 • Bogoczek R., Kociołek-Balawejder E., Stanisławska E., Macromolecular N-chloro-sulfonamide as an oxidant for residual nitrites in aqueous media, "Industrial & Engineering Chemistry Research", 2005, 44, 8530-8534.
 • Bogoczek R., Zahorodna M., Kierunki zagospodarowania zużytych jonitów, Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska PAN, 2005, 32, 1043-1051.
 • Bogoczek R., Kociołek-Balawejder E., Stanisławska E., A macromolecular oxidant, the N,N-dichlorosulfonamide for removal of residual nitrites from aqueous media, "Reactive & Functional Polymers", 2006, 66, 609-617.
 • Pińkowska H., Bogoczek R., Zastosowanie płynów w stanie nadkrytycznym do recyklingu surowcowego materiałów polimerowych, "Przemysł Chemiczny", 2006, 85, 894-897.
 • Bogoczek R., Zrównoważony rozwój w technologii chemicznej na świecie, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2007, 1190, 211-223.
 • Bogoczek R., Kociołek-Balawejder E., Stanisławska E., Żabska A., Oxidation of Fe(II) to Fe(III) by heterogeneous oxidant as a convenient process for iron removal from water, [w:] Environmental Engineering, ed. L. Pawłowski, M. Dudzińska, A. Pawłowski, Taylor & Francis, London 2007, 183-190.
 • Bogoczek R., Kociołek-Balawejder E., Stanisławska E., Żabska A., Using macroporous N-chlorosulfonamide S/DVB copolymer as an aid to iron removal from water, "Pure and Applied Chemistry", 2007, 79, 1491-1503.
 • Bogoczek R., Kociołek-Balawejder R., Stanisławska E., Examination of the reaction of a macromolecular sulfonamide with sodium nitrite in acidic media, "Polimery", 2007, 52, 137-141.
 • Bogoczek R., Molenda A., Nadtlenek wodoru i jego addukty ze związkami małocząsteczkowymi, "Przemysł Chemiczny", 2007, 86, 24-28.
 • Bogoczek R., Molenda A., Nadtlenek wodoru i jego addukty ze związkami wielkocząsteczkowymi, "Przemysł Chemiczny", 2007, 86, 111-113.
 • Zahorodna M., Bogoczek R., Oliveros E., Braun A.M., Application of the Fenton process to the dissolution snd mineralization of ion exchange resins, "Catalysis Today", 2007, 129, 200-206.
 • Zahorodna M., Bogoczek R., Oliveros E., Braun A.M., Partial oxidation of ion exchange resins by the Fenton process for recycling purposes, "Recents Progress en Genie des Procedes", 2007, 94, 1-8.
 • Bogoczek R., Kociołek-Balawejder E., Stanisławska E., Potentiometric studies of oxidation-reduction reactions with redox copolymers, "Journal of Applied Polymer Science", 2008, 107, 2190-2195.
 • Zahorodna M., Oliveros E., Worner M., Bogoczek R., Braun A.M., Dissolution and mineralization of ion exchange resins: Differentiation between heterogeneous and homogeneous (photo)-Fenton processes, "Photochemical & Photobiological Sciences", 2008, 7, 1480-1492.
 • Bogoczek R., Sposób otrzymywania żywicy aniono- i elektronowymiennej posiadającej ponadto własności retardacyjne, Pat. pol. 87033, 1976 r.
 • Bogoczek R., Łazęcki S. i inni, Sposób oczyszczania roztworów siarczanu glinu, Pat. pol. 81929, 1977 r.
 • Bogoczek R., Wasilewski J. i inni, Sposób wytwarzania kwasu szczawiowego i saletry sodowej, Pat. pol. 105839, 1980 r.
 • Bogoczek R., Sposób rozdzielania melasu, Pat. pol. 116438, 1982 r.
 • Bogoczek R., Wasilewski J. i inni, Sposób wytwarzania kwasu szczawiowego ze szczawianu dwusodowego, Pat. pol. 116005, 1983 r.
 • Bogoczek R., Surowiec J. i inni, Sposób wytwarzania kwasu hydroksyetylidenodwufosfonowego, Pat. pol. 117685, 1983 r.
 • Bogoczek R., Surowiec J., Sposób otrzymywania nowych selektywnych kationitów zawierających fosfor, Pat. pol. 120464, 1983 r.
 • Bogoczek R., Surowiec J., Sposób wytwarzania kwasu 3,5-dwuchloro-4-hydroksybenzoesowego, Pat. pol. 125642, 1984 r.
 • Bogoczek R., Kociołek-Balawejder E., Miemus G., Waniczek H., Sposób wytwarzania aldehydu 3,4,5-trójmetoksybenzoesowego, Pat. pol. 126462, 1984 r.
 • Bogoczek R., Kociołek-Balawejder E., Sposób otrzymywania nowych chlorosulfonowych sorbentów styrenowo-dwuwinylobenzenowych, Pat. pol. 132284, 1986 r.
 • Bogoczek R., Kociołek-Balawejder E., Sposób otrzymywania organicznych wymieniaczy jonowych zawierających sulfinianowe grupy funkcyjne, Pat. pol. 133304, 1986 r.
 • Bogoczek R., Surowiec J., Sposób wytwarzania kwasu 3,4,5-trójhydroksybenzoesowego poprzez hydrolizę kwasu 3,5-dwubromo-4-hydroksybenzoesowego, Pat. pol. 133307, 1986 r.
 • Bogoczek R., Surowiec J., Sposób wytwarzania kwasu 3,5-dwubromo-4-hydroksybenzoesowego, Pat. pol. 133327, 1986 r.
 • Bogoczek R., Kociołek-Balawejder E., Sposób wytwarzania czystego kwasu 2,4-dwunitrobenzoesowego, Pat. pol. 133328, 1986 r.
 • Bogoczek R., Surowiec J., Sposób wytwarzania kwasu galusowego poprzez hydrolizę kwasu 3,5-dwujodo- 4-hydroksybenzoesowego, Pat. pol. 134213, 1986 r.
 • Bogoczek R., Surowiec J., Sposób wytwarzania kwasu 3,5-dwujodo-4-hydroksybenzoesowego, Pat. pol. 134213, 1986 r.
 • Bogoczek R., Surowiec J., Sposób wydzielania kwasu galusowego z produktu hydrolizy kwasów 3,5-dwuhalogeno-4-hydroksybenzoesowego, Pat. pol. 136156, 1986 r.
 • Bogoczek R., Surowiec J., Sposób rozdziału produktów hydrolizy kwasu 3,5-dwuchloro-4-hydroksybenzoesowego, Pat. pol. 136158, 1986 r.
 • Bogoczek R., Surowiec J., Sposób przemiany kwasu 3,5-dwuchloro-4-hydroksybenzoesowego na pirogalol i jego pochodne karboksylowe, Pat. pol. 137124, 1987 r.
 • Bogoczek R., Kociołek-Balawejder E., Sposób dezynfekcji wody i wodnych roztworów technologicznych, Pat. pol. 137914, 1987 r.
 • Bogoczek R., Kociołek-Balawejder E., Sposób otrzymywania nowych ufunkcyjnionych kopolimerów styrenowo-diwinylobenzenowych, Pat. pol. 138767, 1987 r.
 • Bogoczek R., Kociołek-Balawejder E., Sposób otrzymywania nowej żywicy o szkielecie styrenowo-diwinylobenzenowym, Pat. pol. 138768, 1987 r.
 • Bogoczek R., Kociołek-Balawejder E., Sposób otrzymywania nowej żywicy jonowymiennej o szkielecie styrenowo-diwinylobenzenowym, Pat. pol. 138970, 1987 r.
 • Bogoczek R., Kociołek-Balawejder E., Sposób otrzymywania nowej, ufunkcyjnionej żywicy styrenowo- -diwinylobenzenowej, Pat. pol. 138988, 1987 r.
 • Bogoczek R., Kociołek-Balawejder E., Sposób otrzymywania uaktywnionych żywic sulfomonochloramidowych i sulfodichloramidowych o szkielecie styrenowo-diwinylobenzenowym, Pat. pol. 138989, 1987 r.
 • Bogoczek R., Kociołek-Balawejder E., Sposób otrzymywania nowych ufunkcyjnionych żywic o szkielecie styrenowo-diwinylobenzenowym, Pat. pol. 138990, 1987 r.
 • Bogoczek R., Kociołek-Balawejder E., Sposób unieszkodliwiania ścieków rodankowych, Pat. pol. 151268, 1989 r.
 • Bogoczek R., Surowiec J. i inni, Sposób wytwarzania rodanku sodowego specjalnie czystego i siarczanu sodowego, Pat. pol. 150396, 1990 r.
 • Bogoczek R., Surowiec J. i inni, Sposób wytwarzania rodanku sodowego, Pat. pol. 150397, 1990 r.
 • Bogoczek R., Surowiec J. i inni, Sposób wytwarzania rodanku sodowego specjalnie czystego i siarczanu żelazowego, Pat. pol. 150398, 1990 r.
 • Bogoczek R., Kociołek-Balawejder E., Sposób unieszkodliwiania ścieków cyjankowych, Pat. pol. 151267, 1990 r.
 • Bogoczek R., Kociołek-Balawejder E., Sposób usuwania odczynu utleniającego z roztworów, Pat. pol. 152829, 1991 r.
 • Bogoczek R., Pińkowska H. i inni, Sposób otrzymywania tiocyjanianu sodowego, Pat. pol. 152877, 1991 r.
 • Bogoczek R., Surowiec J., Krawczyk J., Sposób otrzymywania czystego rodanku sodowego, Pat. pol. 152878, 1991 r.
 • Paweł Nowak, Studia nad wytwarzaniem kwasu szczawiowego z soli kwasu szczawiowego, 3.11.1977 r.
 • Julia Tomaszewska, Studia nad dezaktywacją katalizatora do niskociśnieniowej syntezy metanolu, 15.12.1978 r.
 • Andrzej Żychiewicz, Utlenianie siarkowodoru za pomocą powietrza z użyciem żelazowo-karboksylowych wymieniaczy jonowych jako katalizatorów, 23.02.1978 r.
 • Joanna Surowiec, Synteza i badanie własności kationitów fosfonowych otrzymanych z kopolimerów Wofatit, 27.03.1980 r.
 • Elżbieta Kociołek-Balawejder, Synteza, badanie i modyfikacja kationitów polistyrenodiwinylobenzenowych zawierających siarkę w grupie funkcyjnej, 12.06.1986 r.
 • Paweł Wolak, Synteza i badanie właściwości krzemoorganicznych wymieniaczy jonowych, 2.06.1989 r.
 • Hanna Pińkowska, Modyfikacja chemiczna kopolimerów kwasu akrylowego i diwinylobenzenu, 10.10.1994 r.
 • Monika Zahorodna, Optymalizacja utleniającej degradacji sulfonowych kationitów z wykorzystaniem procesów Fentona i foto-Fentona, 04.04.2008 r.
 • Bogoczek R., Surowiec J., Podstawy technologii chemicznej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 1988.
 • Bogoczek R., Surowiec J., Technologia chemiczna nieorganiczna, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 1989.
 • Bogoczek R. (red.), Materiały pomocnicze do ćwiczeń i wykładów z technologii chemicznej organicznej, Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 1989.
 • Bogoczek R. (red.), Materiały pomocnicze do ćwiczeń i wykładów z technologii nieorganicznej, Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 1989.
 • Bogoczek R., Kociołek-Balawejder E., Technologia chemiczna organiczna, część 1, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 1990.
 • Bogoczek R., Kociołek-Balawejder E., Technologia chemiczna organiczna, surowce i półprodukty, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 1992.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171388521

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.