PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | 42 | nr 1 | 9--20
Tytuł artykułu

Nakłady na działalność badawczo-rozwojową w Polsce w latach 2000-2012 na tle wybranych krajów Unii Europejskiej

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Research and Development Activity in Poland in the Years 2000-2012 Compared to Selected Countries of the European Union
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Nakłady na B+R mają wpływ na kształtowanie się stopnia innowacyjności i konkurencyjności regionu. Celem opracowania jest przedstawienie zmian udziału nakładów na B+R w PKB w Polsce, prezentacja i ocena na tle wybranych krajów Unii Europejskiej w ostatnich latach, w których najpierw mieliśmy do czynienia z okresem przygotowań Polski do członkostwa w UE i pierwszymi latami tego członkostwa (lata 2000-2006), a następnie okresem trwania w Europie kryzysu gospodarczego i jego skutków (lata 2007 i nadal). Do badań wykorzystano ogólnodostępne materiały statystyczne i elementy statystyki opisowej. (abstrakt oryginalny)
EN
R&D activity has impact of degree of competitiveness of the economy to other countries. The purpose of this paper is to present the changes in the share of R&D activity growth in of GDP in Poland and in the European Union countries in the last years, in which the first was an intense period of Polish preparations for EU membership and the first years of this membership (2000-2006), and then the duration of the economic crisis in Europe and its consequences (2007 and still). The study used publicly statistical materials and elements of descriptive statistics. (original abstract)
Rocznik
Tom
42
Numer
Strony
9--20
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Gdańska
Bibliografia
 • Baza OECD http://stats.oecd.org/ [21.02.2015].
 • Biuro Spraw Międzynarodowych i Unii Europejskiej Kancelarii Senatu RP, (2012), Informacja na temat Grupy Wyszehradzkiej, www.senat.gov.pl/download/gfx/senat/pl/.../102/.../ inf_wyszegrad.pdf [21.02.2015].
 • Dyjach K., (2011), Innowacyjność przedsiębiorstw jako czynnik konkurencyjności regionu, https://www.ur.edu.pl/file/5684/17.pdf [07.05.2015].
 • Gawrycka M. i Szymczak A., (2013), Zmiany udziału pracy w dochodzie narodowym a nierówności społeczne na przykładzie państw Grupy Wyszehradzkiej, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 145.
 • Grabowska A., (2013), Konkurencyjność regionu a kapitał społeczny, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 156.
 • Gmurczyk J., (2014), Innowacyjność polskiej gospodarki. Stan obecny i rekomendacje, "Analiza. Instytut Obywatelski", nr 1, http://www.instytutobywatelski.pl/wp-content/uploads/ 2014/04/Analiza_Innowacyjność_27-02.pdf [07.05.2015].
 • Heller J. i Bogdański M., (2005), Nakłady na badania i rozwój w Polsce na tle wybranych państw europejskich, "Studia Regionalne i Lokalne", nr 4(22).
 • Nowak P., (2012), Poziom innowacyjności polskiej gospodarki na tle krajów UE, "Prace Komisji Geografii Przemysłu", nr 19, http://prace-kgp.up.krakow.pl/article/download/74/19 [07.05.2015].
 • Rosner J., (1985), Ergonomia, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Rozmus A. i Cyran K., (2009), Finansowanie działalności badawczo-rozwojowej w Polsce i innych krajach - diagnoza i próba oceny, "eFinanse Finansowy Kwartalnik Internetowy", nr 4, www.e-finanse.com/artykuly_eng/131.pdf [07.05.2015].
 • Staśkiewicz J., (2009), Analiza porównawcza innowacyjności regionów (na przykładzie województwa lubelskiego i zachodniopomorskiego), http://wydawnictwo.wsei.lublin. pl/files/075086%20Joanna%20Staskiewicz,%20Analiza....pdf [07.05.2015].
 • Staśkiewicz J., (2011), W kwestii finansowania działalności B+R w Polsce w latach 1991-2008, "Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania", nr 23.
 • Wuczyński A. i Tryjanowski P., (2013), Czy pieniądze wydane na naukę są zawsze stymulatorem naukowego postępu? Przykład biologii środowiskowej i energetyki wiatrowej, "Nauka", nr 4.
 • http://portalwiedzy.onet.pl/124450,,,,beneluks,haslo.html [21.02.2015].
 • http://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/wroc/ASSETS_Dzialalnosc_badawcza_i_rozwojowa.pdf [04.05.2015]
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171388567

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.