PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 258
Tytuł artykułu

Marketing organizacji sieciowych usług profesjonalnych w procesie tworzenia wartości dla klienta

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Praca składa się z czterech rozdziałów, wstępu i zakończenia. Pierwsze trzy rozdziały mają charakter teoretyczny, zaś ostatni, czwarty, metodyczno-empiryczny. Rozdział pierwszy jest poświęcony koncepcji usług w teorii ekonomii, określeniu miejsca usług profesjonalnych w teorii usług, a także zdefiniowaniu, klasyfikacji i charakterystyce kategorii usług profesjonalnych. Wskazano także uwarunkowania rozwoju sektora usług profesjonalnych w Polsce i na świecie. W rozdziale drugim omówiono koncepcję sieci w naukach o zarządzaniu, zdefiniowano i podano klasyfikację sieci międzyorganizacyjnych, a także opisano zjawisko usieciowienia w sektorze usług. W rozdziale tym opisano również elementy i zasoby sieci, a także szczegółowo przedstawiono kategorię kapitału intelektualnemu i wiedzy marketingowej. W rozdziale trzecim uwaga została skoncentrowana na zaprezentowaniu paradygmatów koncepcji marketingu w usługach profesjonalnych, przedstawieniu marketingu jako koncepcji koncentrującej się na budowaniu relacji i na zarządzaniu wartością dla klienta. Wskazano także na specyfikę koncepcji produktu systemowego i jej znaczenie w procesie tworzenia wartości dla klienta. Rozdział kończą informacje dotyczące organizacji marketingu w sieciach usług profesjonalnych. W rozdziale czwartym zaprezentowano cele, założenia i metody zastosowane w badaniach konsumentów indywidualnych i jednostek usług profesjonalnych. Przedstawiono także charakterystykę próby badawczej oraz wyniki badań bezpośrednich, a następnie opis modelu marketingu sieciowych organizacji usług profesjonalnych. Pracę kończą wnioski z całości rozważań. (fragment tekstu)
Rocznik
Strony
258
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • Abbott A.: The Future of Professions: Occupation and Expertise in the Age of Organization. "Research in the Sociology of Organizations: Organizations and Professions" 1991, Vol. 8.
 • Abernathy W.J., Utterback J.M.: Patterns of Industrial Innovation. "Technology Review" 1987, Vol. 80.
 • Achrol R.S.: Changes in the Theory of Interorganizational Relations in Marketing: Toward a Network Paradigm. "Journal of the Academy of Marketing Science" 1997, Vol. 25.
 • Achrol R.S.: Evolution of the Marketing Organization: New Forms for Turbulent Environments. "Journal of Marketing" October 1991, Vol. 55.
 • Achrol R.S., Kolter Ph.: Marketing in the Network Economy. "Journal of Marketing" 1999, Vol. 63.
 • Alvesson M.: Knowledge Work: Ambiguity, Image and Identity. "Human Relations" 2011, Vol. 54.
 • AMA, Committee of Definitions, AMA Marketing Definitions, American Marketing Association, Chicago 1960, http://www.marketingpower.com/.
 • Anand N., Gardner H.K., Morris T.: Knowledge-Based Innovation: Emergence and Embedding of New Practice Areas in Management Consulting Firms. "Academy of Management Journal" 2007, Vol. 50 (2).
 • Anderson E" Weitz B.: Determinants of Continuity in Conventional Industrial Dyads. "Marketing Science" 1989, Vol. 8.
 • Anderson P., Tushman M.L.: Technological Discontinuities and Dominant Designs: A Cyclical Model of Technological Change. "Administrative Science Quarterly" 1990, Vol. 35 (4).
 • Ansoff H.J.: Zarządzanie strategiczne. Placet, Warszawa 1985.
 • Antonides G., Raaij W.F. van: Zachowanie konsuriienta. Podręcznik akademicki. WN PWN, Warszawa 2003.
 • Araujo L.: Knowing and Learning as Networking. "Management Learning" 1998, Vol. 29 (3).
 • Astley W.G.: Toward an Appreciation of Collective Strategy. "Academy of Management Review" 1984, Vol. 9.
 • Badania rynku. Metody, zastosowania. Red. Z. Kędzior. PWE, Warszawa 2005.
 • Baker W.E., Faulkner R.R.: International Networks. W: The Blackwell Companion to Organizations. Ed. J.A.C. Baum. Blackwell Publishers, Oxford 2002.
 • Barczak B., Bartusik K.: Proces tworzenia struktur sieciowych w kontekście strategii przedsiębiorstwa. W: Zarządzanie strategiczne. Podstawowe problemy. Red. R. Krupski. WSZiP, Wałbrzych 2008.
 • Barras R.: Interactive Innovation in Financial and Business Services. The Vanguard of the Service Revolution. "Research Policy" 1990, No. 19.
 • Barras R.: Towards a Theory of Innovation in Services. "Research Policy" 1986, No. 15.
 • Baumgartner J.: Nonmarketing Professionals Need More than 4Ps. "Marketing News" July 1991, Vol. 22.
 • Baumol W.J.: Macroeconomics of Unbalanced Growth: The Anatomy of the Urban Crisis. "American Economic Review" 1967, Vol. 57 (3).
 • Bell C.R., Zemke R.E.: Service Breakdown: The Road to Recovery. "Management Review" October 1987.
 • Bell D.: Coming of Post-Industrial Society: A Venture in Social Forecastin. Basic Books, New York 1973.
 • Bentler P.M.: Comparative Fit Indexes in Structural Models. "Psychological Bulletin" 1990, Vol. 107, No. 2.
 • Berry L.L.: On Great Service - a Framework for Action. Free Press, New York 1995.
 • Berry L.L., Parasuraman A.: Building a New Academic Field - The Case of Services Marketing. "Journal of Retailing" Spring 1993, Vol. 69.
 • Berry L.L., Parasuraman A.: Marketing Services: Competing through Quality. Macmillan, New York 1991.
 • Bettencourt L.A., Ostrom Amy L., Bron S.W., Roundtree R.I.: Client Co-Production in Knowledge-Intensive Business Services. "California Management Review" 2002, Vol. 44, No. 4.
 • Białecki K., Gołębiowski T.: W poszukiwaniu tożsamości marketingu: marketing a ekonomia i zarządzanie. W: Kontrowersje wokół marketingu w Polsce - tożsamość, etyka, przyszłość. Red. L. Garbarski. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania, Warszawa 2004.
 • Bianchi P., Bellinii N.: Public Policies for Local Networks of Innovators. "Research Policy" 1991, No. 20 (5).
 • Birkinshaw J., Nobel R., Ridderstrale J.: Knowledge as a Contingency Variable: Do the Characteristics of Knowledge Predict Organization Structure? "Organization Science" 2002, Vol. 13 (3).
 • Bitner M.J., Faranda W.T., Hubbert A.R., Ziethaml V.A.: Customer Contributions and Roles in Service Delivery. "International Journal of Service Industry Management" 1997, Vol. (8:3).
 • Bladder F.: Knowledge, Knowledge Work and Organizations. "Organization Studies" 1995, No. 16.
 • Blair M.M., Kochan T.A.: The New Relationship: Human Capital in the American Corporation. Brookings Institution Press, Washington, DC 2000.
 • Blattberg R.C., Deighton J. A.: Manage Marketing by the Customer Equity Test. "Harvard Business Review" 1996, Vol. 74 (4).
 • Blażlak R.: Struktury sieciowe a innowacyjność przedsiębiorstw. W: Kastry w gospodarce regionu. Red. K. Owczarek. Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2010.
 • Bloemer J. i in.: Investigating Drivers of Bank Loyalty: The Complex Relationship Between Image, Service Quality and Satisfaction. "International Journal of bank Marketing" 1998, Vol. 16, No. 7.
 • Boguszewicz-Kreft M.: Zarządzanie doświadczeniem klienta w usługach. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2009.
 • Boisot M.H.: Knowledge Assets. Securing Competitive Advantage in the Information Economy. Oxford University Press, New York 1999.
 • Bombiak E.: Budowa kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa na przykładzie sieci sklepów Biedronka. "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach" 2011, nr 90.
 • Brodie R.J., Glynn M.S., Little V.: The Service Brand and the Service-Dominant Logic: Missing Fundamental Premise or the Need for Stronger Theory? "Marketing Theory" 2006, Vol. 6, No. 3.
 • Brooking A.: Corpotate Memory. Strategies for Knowledge Management. International Thomson Business Press, London - New York 2009.
 • Brooking A.: Intellectual Capital, Core Asset for the Third Millennium Enterprise. International Thomson Business Press, Londyn 1998.
 • Brown J.S., Duguid P.: Knowledge and Organization: A Socialpractice Perspective. "Organization Science" 2001, Vol. 12 (2).
 • Brown S.W., Fisk R.P., Biter M.J.: The Development and Emergence of Services Marketing Thought. "International Journal of Service Industry Management" 1994, Vol. 5, Iss. 1.
 • Browne M.W., Mels G.: Path Analysis: RAMONA. W: SYSTAT 6.0 for Windows, Statistics. SPSS, Chicago 1996.
 • Brożek B., Cyrul W.: Globalny system prawa. W: Studia z filozofii prawa. Red. J. Stelmach. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2003.
 • Bucher R., Sterling J.: Characteristics of Professional Organizations. "Journal of Health and Social Behavior" 1969, Vol. 10.
 • Buera F.J., Kaboski J.P.: The Rise of the Service Economy. "American Economic Review" 2012, Vol. 102:6.
 • Castells M.: Społeczeństwo sieci. WN PWN, Warszawa 2011.
 • Castells M.: The Rise of The Network Society. Blackwell, Cambridge, MA 1996.
 • Chamberlin E.H.: Theory of Monopolistic Competition. Harvard University Press, Cambridge, MA 1933.
 • Chlebowski K., Morawski M.: Zasoby intelektualne w strategii organizacji. W: Najnowsze instrumenty opisu organizacji. Red. W. Cieśliński. Zeszyty Naukowe WWSZiP, nr 2, Wałbrzych 2002.
 • Chlipała P.: Kapitał intelektualny a marketing. W: Kontrowersje wokół marketingu w Polsce. Tożsamość, etyka, przyszłość. Red. L. Garbarski. WWSZiP, Warszawa 2004.
 • Chlipała P.: Wartość dla klienta jako płaszczyzna budowania relacji przedsiębiorstwo usługowe - klient. W: Marketing przyszłości. Trendy, Strategie. Instrumenty. Partnerstwo w marketingu. Red. G. Rosa, A. Smalec. Ekonomiczne Problemy Usług, nr 41, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2009.
 • Chlipała P.: Wartość dla klienta w działalności usługowej przedsiębiorstw. "Świat Marketingu" marzec 2006, http://www.swiatmarketingu.pl/index.php?rodzaj=01&id_ numer=267974 (16.01.2013).
 • Chłodnicki M.: Usługi profesjonalne. Przez jakość do lojalności klientów. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań 2004.
 • Cohen W., Leventhal D.: Absorptive Capacity: A New Perspective on Learning and Innovation. "Administrative Services Quarterly" 1990, No. 1, Vol. 35.
 • Colgate M. i in.: Customer Defection: A Study of the Student Market in Ireland. "International Journal of Bank Marketing" 1996, Vol. 14, No. 3.
 • Collins J., Porrtas J.M.: Wizjonerskie organizacje. Skuteczne praktyki najlepszych z najlepszych. Wydawnictwo MT Biznes, Warszawa 2008.
 • Cowell D.: The Marketing of Service. Heinemann, London 1986, za: J. Mazur: Zarządzanie marketingiem usług. Difin, Warszawa 2001.
 • Cravens D.W., Shipp S.H., Cravens K.S.: Reforming the Traditional Organization: The Mandate for Developing Networks. "Business Horizons Volume" 1994, Vol. 37.
 • Czakon W.: Sieci w zarządzaniu strategicznym. Wolter Kluwer Business, Warszawa 2012.
 • Czakon W.: Zastosowanie studiów przypadków w badaniach nauk o zarządzaniu. W: Podstawy metodologii w naukach o zarządzaniu. Red. W. Czakon. Oficyna Wolters Kluwer Business, Warszawa 2011.
 • Daszkowska M.: Ekonomika i organizacja usług. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1975.
 • Daszkowska M.: Usługi. Produkcja, rynek, marketing. WN PWN, Warszawa 1998.
 • Davenport T.H., Prusak L.: Working Knowledge. Harvard Business School Press, Boston 1998.
 • Day G.: Aligning the Organization to the Market. W: Reflections on the Futures of Marketing. Eds. D.L. Lehmann, K.E. Joez. Marketing Science Institute, Cambridge, MA 1997.
 • Delporte-Vermeiren D., Vervest P., Heck E. van: In Search of Margin for Business Networks: The European Patent Office. "European Management Journal" 2004, Vol. 22 (2).
 • Den Hertog P.: Knowledge-Intensive Business Services as Co-Producers of Innovation, "International Journal of Innovation Management" 2000, Vol. 4, No. 4.
 • Diagnoza społeczna 2011. Warunki i jakość życia Polaków. Red. J. Czapiński. Raport, http://www.diagnoza.com/pliki/raporty/Diagnoza_raport_2011 .pdf.
 • Dougherty D.: Interpretative Barriers to Successful Product Innovation in Large Firms. "Organization Science" 1992, Vol. 3 (2).
 • Doyle P.: Marketing in the New Millennium. "European Journal of Marketing" 1995, Vol. 29, No. 13.
 • Doyle P.: Marketing wartości. Felberg SJA, Warszawa 2003.
 • Drucker P.F.: Społeczeństwo pokapitalistyczne. WN PWN, Warszawa 1999.
 • Dull S.F., Mohn W.A., Noren T.: Partners. "McKinsey Quarterly" 1995, Vol. 4.
 • Dwojacki P., Nogalski B.: Tworzenie struktur sieciowych jako wynik restrukturyzacji scentralizowanych przedsiębiorstw. "Przegląd Organizacji" 1998, nr 4.
 • Dworzecki Z., Krejner-Nowecka A.: Sposoby tworzenia organizacji sieciowych. W: Przedsięborstwo kooperujące. Red. Z. Dworzecki. Euro Expert, Warszawa 2002.
 • Dwyer F.R., Schurr P.H., Oh S.: Developing Buyer-Seller Relationships. "Journal ofMar- keting" 1987, Vol. 51, No. 2.
 • Dyer J.H., Nobeoka K.: Creating and Managing a High-Performance Knowledge-Sharing Network: The Toyota Case. "Strategic Management Journal" 2000, Vol. 21.
 • Dzinkowski R.: The Measurement and Management of Intellectual Capital. http://ciber- conta.unizar.es/ftp/pub/docs/IntellCapital_IFAC.pdf (luty 2006).
 • Easton G., Araujo L.: Market Exchange, Social Structures and Time. "European Journal of Marketing" 1994, Vol. 28 (3).
 • Edvinsson L., Malone M.: Kapitał intelektualny. WN PWN, Warszawa 2001.
 • Eiriz V., Wilson D.: Research in Relationship Marketing: Antecedents, Traditions and Integration. "European Journal of Marketing" 2006, Vol. 40, No. 3/4.
 • Eisenhardt K.M.: Building Theories From Case Study Research. "Academy of Management Review" October 1989.
 • Eisenhardt K.M., Martin J.A.: Dynamic Capabilities: What Are They? "Strategic Management Journal" 2000, Vol. 21.
 • Empson L.: Merging Professional Service Firms. "Business Strategy Review" 2000, Vol. 11, Iss. 2.
 • Evans J.R., Laski R.L.: The Relationship Marketing Process: A Conceptualization and Application. "Industrial Marketing Management" 1994, Vol. 23, No. 5.
 • Evans M., Moutinho L., Raaij W.F. van: Applied Consumer Behaviour. Addison-Wesley Publisher, Harlow 1996.
 • Ferlie E., Pettigrew A.: Managing through Networks: Some Issues and Implications for the NHS. "British Journal of Management" 1996, Vol. 7.
 • Flejterski S., Panasiuk A., Perenc J., Rosa G.: Współczesna ekonomika usług. WN PWN, Warszawa 2005.
 • Fowler J., Jarvis Ph., Chevannes M.: Practical Statistics for Nursing and Health Care. John Wiley & Sons, England 2002.
 • Friedson E.: Professional Dominance: The Social Structure of Medical Care. Atherton Press, New York 1970.
 • Fuchs V.R.: The Service Economy. National Bureau of Economic Research, Columbia University Press, New York 1968.
 • Fumak R.: Marketing partnerski na rynku usług. PWE, Warszawa 2003.
 • Fiinfgeld B., Wang M.: Attitudes and Behaviour in Everyday Finance: Evidence from Switzerland. "International Journal of Bank Marketing" 2009, Vol. 27, No. 2.
 • Fyrberg A., Juriado R.: What about Interaction? Networks and Brandy as Integrators within Service-Dominant Logic. "Journal of Service Management" 2009, Vol. 20, No. 4.
 • Gadde L.E., Huemer L., Hakansson H.: Strategizing in Industrial Networks. "Industrial Marketing Management" 2003, Vol. 32, No. 5.
 • Gale B.: Zadowolenie to nie wszystko. "Marketing Service" 2003, Vol. 4.
 • Gandori A., SodaG.: Inter-Firm Networks: Antecedents, Mechanisms and Forms. "Organization Studiem" 1995, Vol. 16 (2).
 • Gatnar E.: Symboliczne metody klasyfikacji danych. WN PWN, Warszawa 1998.
 • Genwood R., Empson L.: The Professional Partnership: Relic or Exemplary Form of Governance? "Organization Studies" 2003, Vol. 24.
 • George W.R.: Marketing in the Service Industries. Unpublished Dissertation. University of Georgia, Athens, Georgia 1972.
 • Geyskens I., Steenlcamp J.B.: An Investigation into the Joint Effects of Trust and Interdependence on Relationship Commitment. 24th Annual EMAC Conference Proceedings, Paris 1995.
 • Geyskens I., Steenkamp J.B., Scheer L., Kumar N.: A Effects of Trust and Interdependence on Relationship Commitment. "International Journal of Research in Marketing" 1996, Vol. 51.
 • Gilson R.J., Mnookin R.H.: Coming of Age in a Corporate Law Firm: The Economics of Associate Career Patterns. "Stanford Law Review" 1989, Vol. 41.
 • Gilmore A.: Usługi. Marketing i zarządzanie. PWE, Warszawa 2006.
 • Glińska-Neweś A.: Kulturowe uwarunkowania zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie. Dom Organizatora TNOiK, Toruń 2007.
 • Glynn W.J., Lehtinen U.: The Concept of Exchange: Interactive Approaches in Services Marketing. W: Understanding Services Management. Integrating Marketing, Organizational Behavior. Operations and Human Resource Management. Ed. W.J. Glynn, J.G. Barnes. John Wiley & Sons, Chichester 1995.
 • Goff B.G., Boles J.S., Bellenger D.N., Stojact C.: The Influence of Salesperson Selling Behaviors on Customer Satisfaction with Products. "Journal of Retailing" 1997, Vol. 73, No. 2.
 • Gomes-Casseres B.: Group versus Group: How Alliance Networks Compete. "Harvard Business Review" July-August 1994.
 • Goswami C., Goswami S.: Role of Organisation Structure in Facilitating Marketing. "Global Business and Management Research" 2010, Vol. 2(2).
 • Greenwood R., Hinings C.R., Brown J.: ,,P2-Form" Strategic Management: Corporate Practices in Professional Service Firms. "Academy of Management Journal" 1990, Vol. 33.
 • Greenwood R., Li S., Prakash S.X., Deephouse, D.L.: Reputation, Diversification, and Organizational Explanations of Performance in Professional Service Firms. "Organization Science" 2005, Vol. 16.
 • Gremler D.D., Brown S.W.: Service Loyalty: Its Nature, Importance and Implications. ISQA, NY 1996.
 • Grönroos Ch.: A Service-Oriented Approach to Marketing of Services. "European Journal of Marketing" 1978, Vol. 12, No. 8, za: M. Boguszewicz-Kreft: Zarządzanie doświadczeniem klienta w usługach. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2009.
 • Grönroos Ch.: Defining Marketing: A Market-Oriented Approach. "European Journal of Marketing" 1989, Vol. 23, Iss. 1.
 • Grönroos Ch.: From Marketing Mix to Relationship Marketing: Towards a Paradigm Shift in Marketing. "Management Decision" 1994, Vol. 32, Iss. 2.
 • Grönroos Ch.: From Scientific Management to Service Management a Management Perspective for the Age of Service Competition. "International Journal of Service Industry Management" 1994, Vol. 5, Iss. 1.
 • Grönroos Ch.: Relationship Marketing: Challeges for the Organization. "Journal of Business Research" 1999, Vol. 46.
 • Grönroos Ch.: Service Management and Marketing, Customer Management in Service Competition. John Wiley & Sons, Chichester 2007.
 • Grönroos Ch.: Service Management and Marketing. Managing the Moments of Truth in Service Competition. Free Press - Lexington Books, Lexington, MA 1990.
 • Gryko-Nikitin A.: Strategia masowej indywidualizacji w zarządzaniu produkcją wspomagana komputerowo. Matematyka i Informatyka na Usługach Ekonomii. Modelowanie zjawisk gospodarczych w praktyce. Zeszyty Naukowe nr 210. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań, http://www.e-wydawnictwo.eu/ Document/DocumentPreview/2777.
 • Gulati R., Nohria N., Zaheer A.: Strategic Networks. "Strategic Management Journal" March 2000, Vol. 21, Special Iss.: Strategic Networks, No. 3.
 • Gummesson E.: Making Relationship Marketing Operational. "International Journal of Service Industry Management" 1994, Vol. 5, No. 5.
 • Gummesson E.: Total Relationship Marketing. Rethinking Marketing Management from 4Ps to 30Rs. Butterworth-Heinemann, Oxford 2000.
 • Gwinner K.R, Gremler D.D., Bitner M.J.: Relational Benefits in Services Industries: The Customer's Perspective. "Journal of the Academy of Marketing Science" Spring 1998, Vol. 26, Iss. 2.
 • Halcansson H.: Corporate Technological Behaviour. Co-Operation and Networks. Billing and Sons, Worchester 1989.
 • Hakansson H., Sharma D.D.: Strategic Alliances in a Network, Perspective. W: Networks in Marketing. Ed. D. Iacobucci. Sage Publications, London 1996.
 • Hall R.H.: Professionalization and Bureaucratization. "American Sociological Review" 1968, Vol. 33.
 • Harris L.C., Ogbonna E.: The Organization of Marketing: A Study of Decentralized, Devolved and Dispersed Marketing Activity. "Journal of Management Studies" March 2003, Vol. 40, No. 2.
 • Harris L.C., Watkins P.: The Impediments to Developing a Market Orientation: An Exploratory Study of Small UK Hotels. "International Journal of Contemporary Hospitality Management" 1998, Vol. 10, No. 2.
 • Harris S., Sutton R.: Functions of Parting Ceremonies in Dying Organizations. "Academy of Management Journal" 1986, No. 29.
 • Hatch M.J.: Teoria organizacji. WN PWN, Warszawa 2002.
 • Herman A.: Tworzenie wartości w nowej gospodarce usług. "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw" 2006, nr 12.
 • Higgins K.L., Maciariello J.A.: Leading Complex Collaboration in Network Organizations: A Multidiscilinary Approach. "Advances in Interdisciplinary Studies of Work Teams" 2004, No. 10.
 • Hinings C.R., Brown J.L., Greenwood R.: Change in an Autonomous Professional Organization. "Journal of Management Studies" 1991, Vol. 28.
 • Hobday M.: The Project-Based Organisation: An Ideal Form for Managing Complex Products and Systems? "Research Policy" 2000, Vol. 29.
 • Holbrook M.B.: Special Session Summary: Customer Value-A Framework for Analysis and Research. "Advances in Consumer Research" 1996, Vol. 23.
 • Homburg C., Workman J.P. Jr,Krohmer K.: Marketing's Influence within the Firm. "Journal of Marketing" 1999, Vol. 63, No. 2.
 • Howells J.: Innovation and Services: New Conceptual Frameworks. "CRIC Discussion Paper" August 2000, No. 38.
 • Hult G., Tomas M.: Toward a Theory of the Boundary-Spanning Marketing Organization and Insights from 31 Organization Theories. "Journal of the Academy of Marketing Science" 2011, Vol. 39, No. 4.
 • Ilczuk D.: Ekonomika kultury. WN PWN, Warszawa 2010.
 • Ilnicki D.: Przestrzenne zróżnicowanie poziomu rozwoju usług w Polsce. Teoretyczne i praktyczne uwarunkowania badań. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2011.
 • Górniak J.: My i nasze pieniądze. Aureus, Kraków 2000.
 • Jagoda H., Haus B.: Holding. Organizacja i funkcjonowanie. PWE, Warszawa 1995.
 • Jain D.C., Maesincee M., Kotler Ph.: Marketing nie stoi w miejscu. Nowe spojrzenie na zysk, wzrost i odnowę. Placet, Warszawa 2002.
 • Jasielski M.: Innowacje w sferze usług. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań 1993.
 • Jemielniak D., Latusek D.: Zarządzanie - teoria i praktyka od podstaw. WSPiZ, Warszawa 2005.
 • Jewtuchnowicz A.: Przedsiębiorczość, innowacje i konkurencyjność regionów (podstawowe pojęcia i identyfikacja problemów). Środowisko przedsiębiorczości, innowacje a rozwój terytorialny. Red: A. Jewtuchnowicz. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1997.
 • Jorgensen D.W., Timmer M.P.: Structural Change in Advanced Nations: A New Set of Stylized Facts. "Scandinavian Journal of Economics" 2011, Vol. 113, No. 1.
 • Judd R.C.: The Structure and Classification of the Service Market. Dissertation. University Microfilms International, Ann Arbor, MI 1967.
 • Kaczmarczyk S.: Lojalność nabywcy i metody jej badania. W: Badania marketingowe. Metody, tendencje, zastosowania. Red. K. Mazurek-Łopacińska. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2003.
 • Kaiser S., Ringlstetter M.J.: Strategic Management of Professional Service Firms. Springer, Berlin 2011.
 • Kaplan R.S., Norton D.P.: Strategiczna karta wyników. Jak przełożyć strategię na działanie. PWE, Warszawa 2001.
 • Karczmarek B., Walczak W.: Zarządzanie wiedzą we współczesnych przedsiębiorstwach. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009.
 • Kawa M.: Tendencje zmian zatrudnienia w sektorze usług w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej. W: Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Spójność społeczno-ekonomiczna a modernizacja gospodarki. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2010.
 • Kay J.: Postawy sukcesu firmy. PWE, Warszawa 1996.
 • Kim Y.K., Trail G., Ko Y.J.: The Influence of Relationship Quality on Sport Consumption Behaviors: An Empirical Examination of the Relationship Quality Framework. "Journal of Sport Management" 2011.
 • Kisiel M.: Doradztwo finansowe nowej generacji. Bankier.pl, 2012, http://www.bankier. pl/wiadomosc/Doradztwo-finansowe-nowej-generacji-2493032.html.
 • Klein D.A., Prusak L.: Characterising Intellectual Capital. Centre for Business Innovation. Ernst and Young, Cambridge, MA 1994.
 • Kleymann B., Seristo H.: Managing Strategic Airline Alliances. Ashgate Publishing, Aldershot, U.K. 2004.
 • Kłeczek R.: Dokąd zmierza marketing? W: Kontrowersje wokół marketingu w Polsce - tożsamość, etyka, przyszłość. Red. L. Garbarski. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania, Warszawa 2004.
 • Kłosiński K.: Międzynarodowy obrót usługowy. Difin, Warszawa 2002.
 • Kolltveit B. J., Reve T.: Prosjekt Organisering, ledelse og gjennomforing. Universitetsfor- laget, Oslo 2002.
 • Komhauser W.: Scientists in Industry: Conflict and Accommodation. University of California Press, Berkeley 1962.
 • Kotarbiński T.: Traktat o dobrej robocie. Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków 1973.
 • Kotler Ph.: Marketing: Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola. Gebethner & Ska, Warszawa 1994.
 • Kotler Ph.: Megamarketing. "Harvard Business Review" March-April 1986, Vol. 64, No. 2.
 • Kotler Ph.: Principes of Marketing. Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey 1982.
 • Kotler Ph., Caslione J.A.: Chaotics: The Business of Managing and Marketing in the Age of Turbulence. AMACOM, New York 2009.
 • Kotler Ph., Kartajaya H., Setiawan I.: Marketing 3.0. Dobry produkt? Zadowolenie klienta? Spełniony człowiek! MT Biznes, Warszawa 1994.
 • Kotler Ph., Keller K.L.: Marketing. Pearson, Warszawa 2012.
 • Kowalska-Musiał M.: Marketing relacyjny - zmiana paradygmatu czy nowa orientacja rynkowa. "Marketingi Rynek" 2006, nr 3.
 • Koźmiński A.K.: Zarządzanie w warunkach niepewności. WN PWN, Warszawa 2004.
 • Kramer T.: Podstawy marketingu. PWE, Warszawa 2004.
 • Kravis I.B., Heston A.W., Summers R.: The Share of Services in Economic Growth. W: Global Econometrics: Essays in Honor of Lawrence. Ed. F.G. Adams, R. Klein, B.G. Hickman. MIT Press, Cambridge, MA 1984.
 • Krzyżanowski W.: Teoria produkcji usług, "Ekonomista" 1947, kwartał IIITV, za: M. Daszkowska: Usługi. Produkcja, rynek, marketing. WN PWN, Warszawa 1998.
 • Kuznets S.: Quantitative Aspects of the Economic Growth of Nations: II. Industrial Distribution of National Product and Labor Force. "Economic Development and Cultural Change" 1957, Vol. 5 (4).
 • Laing A.W., McKee L.: Structuring the Marketing Function in Complex Professional Service Organization. "European Journal of Marketing" 2000, Vol. 34, No. 5/6.
 • Lange O.: Ekonomika polityczna. PWN, Warszawa 1967.
 • Lee F.: Stop Measuring Patient Satisfaction. "Marketing Health Service" 2003, Vol. 2.
 • Lee G.Y., Chu P.Y., Chao Y. Service: Quality, Relationship Quality, and Customer Loyalty in Taiwanese Internet Banks. "Social Behavior and Personality" 2011, Vol. 39 (8).
 • Lefaix-DurandA., Poulin D., Kozak R., Beauregard R.: Interfirm Relationships and Value Creation: A Synthesis, Conceptual Model and Implications for Future Research. Network Organization Technology Research Center (CENTOR), Canada 2005.
 • Lehmann D.R., Gupta S., Steckel J.H.: Marketing Research. Addison-Wesley, Massachusetts 1998.
 • Levinthal D.A., March J.: The Myopia of Learning. "Strategic Management Journal" 1993, Vol. 14.
 • Levitt Th.: Marketing według Teda Levitta. Helion, Gliwice 2008.
 • Lichtarski J.: Współdziałanie gospodarcze przedsiębiorstw. PWE, Warszawa 1993.
 • Little E., Marani E.: Relationship Marketing Management. Thomson, London 2007.
 • Litwak E.: Models of Bureaucracy which Permit Conflict. "American Journal of Sociology" 1961, Vol. 67.
 • Lovelock Ch.: Towards a Classification of Services. American Marketing Association, Chicago, IL, USA 1980.
 • Lovelock Ch.: Service Marketing. People, Technology, Strategy. Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey 2001.
 • Løwendahl B.R.: Global Strategic for Professional Business Service Firms. Doctoral Dissertation, University of Pennsylvania, 1992 (unpublished).
 • Løwendahl B.R.: Strategic Management of Professional Service Firms. Copenhagen Business School Press, Copenhagen 2005.
 • Løwendahl B.R.: Strategic Management of Professional Service Firms. 2nd ed. Copenhagen Business School Press, Copenhagen 2000.
 • Løwendahl B.R.: Strategic Management of Professional Service Firms. 3rd ed. Copenhagen Business School Press, Copenhagen 2007.
 • Løwendahl B.R., Revang O.: Knowledge and Value Creation in Professional Service Firms: A Framework for Analysis. "Human Relations" 2001, Vol. 54 (7).
 • Løwendahl B.R., Revang O.: Organizing for Knowledge-Based Value Creation. Paper presented on SMS Conference, San Francisco 2001.
 • Lundgren A.: Technological Innovation and Network Evolution. Routledge, London 1995.
 • Lundvall B.A., Johnson B.: The Learning Economy. "Journal of Industry Studies" 1994, Vol. 1, No. 2.
 • Łapczyński M.: Wartość dla klienta - przegląd wybranych koncepcji z ostatniego dwudziestolecia. W: Marketing w realiach współczesnego rynku. Strategie i działania marketingowe. Red. Sz. Figiel. PWE, Warszawa 2010.
 • Maddison A.: Growth and Slowdown in Advanced Capitalist Economies: Techniques of Quantitative Assessment. "Journal of Economic Literature" 1987, Vol. 25 (2).
 • Maister D.H., Lovelock C.H.: Managing Facilitator Services. "Sloan Management Review" 1983, Vol. 23, No. 4.
 • Maister D.H.: Managing the Professional Service Firm. Simon & Schuster, 1993.
 • Machlup F.: The Production and Distribution of Knowledge in the United States. Princeton University Press, New Jersey 1962.
 • Małuszyńska E.: Zmiany struktury zatrudnienia na świecie w latach 1947-1988. "Czasopismo Geograficzne" 1992, t. 63, z. 2.
 • Mały słownik języka polskiego. Red. S. Skorupko, H. Auderska, Z. Łempicka. PWN, Warszawa 1969.
 • March J.G.: Exploration and Exploitation in Organizational Learning. "Organization Scence" 1991, Vol. 2 (1).
 • Marketing usług. Red. A. Styś. PWE, Warszawa 2003.
 • Marketing usług profesjonalnych. Jakość usług profesjonalnych - tom 2. Red. K. Rogoziński. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań 2000.
 • Marketing usług profesjonalnych. Materiały konferencyjne - tom 2. Red. K. Rogoziński. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań 2000.
 • Marketing usług profesjonalnych. Usługi bogate w wiedzę - tom 6. Red. K. Rogoziński. Infomila, Poznań 2006.
 • Mattsson L.G.: Indirect Relationship in Industrial Network: A Conceptual Analysis of Their Significance. Paper presented at 3ed Industrial Marketing and Purchasing [IMP] International Seminar IRE, Lyon, France, za: G. Easton: Industrial Networks: A Review. The Dryden Press, London 1986.
 • Matysiewicz J.: Building Relationship on Healthcare Market - Polish Patients Perspective. W: Consumer Behavior and Marketing Strategies of Companies in the European Market. Eds. S. Smyczek, M. Glowik. UE, Katowice 2010.
 • Matysiewicz J.: Koncepcja produktów systemowych w sektorze usług medycznych. W: Marketing w realiach współczesnego rynku. Strategie i działania marketingowe. Red. Sz. Figiel. PWE, Warszawa 2010.
 • Matysiewicz J., Smyczek S.: Consumer Trust - Challenge for e-Healthcare. "Journal of Modem Accounting and Auditing" 2011, Vol. 7, No. 2.
 • Matysiewicz J., Smyczek S.: Modele relacji jednostek medycznych z pacjentami w otoczeniu wirtualnym. Placet, Warszawa 2012.
 • Maxwell J.A.: Qualitative Research Design: An Interactive Approach. Sage Publications, Thousand Oaks, CA2005.
 • Mazur J.: Zarządzanie marketingiem usług. Difin, Warszawa 2001.
 • McKenna R.: Marketing is Everything. "Harvard Business Review" January/February 1991, Vol. 69, No. 1.
 • Metody statystycznej analizy wielowymiarowej w badaniach marketingowych. Red. E. Gatnaro i M. Walesiak. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2003.
 • Mikuła B.: Organizacje oparte na wiedzy. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków 2006.
 • Miles I.: Services and Information Technology: Emerging Patterns. W: Managing and Marketing Services in the 1990s. Eds. R. Teare, L. Moutino, N. Morgan. Cassell Educational, London 1990.
 • Miles I., Boden M.: Services, Knowledge and Intellectual Property. W: Knowledge and Innovation in the New Service Economy. Eds. B. Andersen, J. Howells, R. Hull, I. Miles, J. Roberts. Elgar Aldershot 2000.
 • Miles I., Kastrinos R., Flanagan K., Bilderbeek R,, Hertog P. den, Huntink W., Bouman M.: Knowledge-Intensive Business Services: Their Roles as Users, Carries and Sources of Innovation. Report to DG13 SPRINT-EIMS, University of Manchester 1995 (wersja elektroniczna).
 • Miles M.B., Huberman A.M.: Qualitive Data Analysis - an Expanded Sourcebook. Sage Publications, Newbury Park 1994.
 • Mintzberg H.: Structure in Fives. Prentice Hall, New York 1983.
 • Möller K.E., Rajala A.: Rise of Strategic Nets - New Modes of Value Creation. "Industrial Marketing Management" 2007, Vol. 36.
 • Möller K.E., Svahn S.: Managing in Emergence: Capabilities for Influencing the Birth of New Business Fields, 2003. W: Research in Competence-Based Management. Iss. 1. The Marketing Process in Organizational Competence. Eds. R. Sanchez, J. Freiling. Elsevier, Amsterdam 2005.
 • Morgan R.E., Morgan N.A.: An Exploratory Study of Market Orientation in the UK Consulting Engineering Industry. "International Journal of Advertising" 1991, Vol. 10, No. 4.
 • Morgan R.M., Hunt S.D.: The Commitment-Trust Theory of Relationship Marketing. "Journal of Marketing" 1994, Vol. 58 (3).
 • Mougaard K., Neugebauer L., McAloone T.C., Bey N., Anderson J.B.: Collaborative Produkt/Service - Systems on Conceptualization of PSS Offerings and Business Nets. W: The Philosopher's Stone for Sustainability. Eds. Y. Shimomura, K. Kimita. Proceedings of the 4th CIRP International Conference on Industrial Product-Ser- vice Systems, Tokyo, Japan, November 8th-9lh, 2012.
 • Mouzas S.: Marketing Action in Networks. "European Journal of Marketing" 2006, Vol. 40, Iss. 11, No. 12.
 • Mouzas S., Ford D.: Negotiating in Networks: Unleashing the Power of Options. "Journal of Customer Behaviour" 2003, Vol. 2, No. 3.
 • Mruk H., Rutkowski I .P.: Strategie produktu. PWE, Warszawa 1994.
 • Mueller R.O.: Basic Principles of Structural Equation Modeling. Springer Verlag, NY 1996.
 • Mukherjee A.S.: Leading the Networked Organizations. "Leader to Leader" 2009, No. 52.
 • Nachum L.C.: Danish Professional Service Firms: Why Are They Not Competitive Internationally? A Comparative Analysis between Danish and U.K. Management Consulting Firms. "Scandinavian Journal of Management 1998", Vol. 14, Iss. 1-2.
 • Nachum L.C.: Winners and Losers in Professional Service Industry: What Makes the Difference? "Service Industry Journal" 1996, Vol. 16, Iss. 4.
 • Nätti S., Halinen A., Hanttu N.: Customer Knowledge Transfer and Key Account Management in Professional Service Organizations. "International Journal of Service Industry Management" 2006, Vol. 17, No. 6.
 • Netland T.H., Allhes E.: Internationalisation of Professional Services - a 1999-2005 Literature Review. College of Service Operations 2007 Conference, 12th-13th July 2007, London.
 • Newman W.H., Logan J.P., Hegarty W.H.: Strategy. A Multi-Level, Integrative Approach. South-Western Publishing, Cincinnati 1989.
 • Niedzielski P.: Szczecińska szkoła ekonomiki transportu - rola i miejsce innowacji w rozwoju potrzeb transportowych i rynku usług transportowych. Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2010.
 • Niewadzki Cz.: Usługi w gospodarce narodowej. PWE, Warszawa 1967.
 • Nonaka, H. Takeuchi: The Knowledge-Creating Company: How Japanese Companies Create the Dynamics of Innovation. Oxford University Press, Oxford 1995.
 • Nordenflycht A. von: What Is a Professional Service Firm? Toward a Theory and Taxonomy of Knowledge-Intensive Firms. "Academy of Management Review" 2010, Vol. 35, No. 1.
 • Olney M.L., Pacitti A.: Goods, Services, and the Pace of Economic Recovery. "Behl Working Paper Series WP2013-04" March 2013.
 • O'Malley L., Harris L.C.: The Dynamics of the Legal Market: An Interaction Perspective. "European Journal of Marketing" 1999, Vol. 33, No. 9/10.
 • O'Malley L., Patterson M.: Vanishing Point: The Mix Management Paradigm Re-Viewed. "Journal of Marketing Management" November 1998, Vol. 14, No. 8.
 • Otto J.: Marketing relacji. Koncepcja i stosowanie. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2004.
 • Parolini C.: The Value Net. A Tool for Competitive Strategy. John Wiley & Sons, Chichester 1999.
 • Paszowska M.: Prywatne dobrowolne ubezpieczenia zdrowotne. "eFinanse" 2008, /e-fi- nanse.com/artykuly/95.pdf (24.04.2011).
 • Pavitt K.: Sectoral Patterns of Technical Change: Towards a Taxonomy and a Theory. "Research Policy" December 1984, Vol. 13, Iss. 6, str. 343-373.
 • Payne A.: Marketing usług. PWN, Warszawa, 1996.
 • Pedersen M.K.: Professional Business Service Innovation: A Distributed Knowledge Approach, Service Development, Internationalization and Competence. Roskilde University, Working Paper No. 11, Roskilde, September 1999.
 • Perry Ch.: Case Research in Marketing. "The Marketing Review" 2001, Vol. 1.
 • Pettigrew A.: Longitudinal Field Research on Change: Theory and Practice. Paper presented at the National Science Foundation Conference on Longitudinal Research Methods in Organizations, Austin 1988, za: K. Eisenhardt: Building Theories From Case Study Research. "The Academy of Management Review" October 1989.
 • Phillips R.A.: Ethics and Network Organizations. "Business Ethics Quarterl" 2010, No. 3.
 • Phipps R., Simmons C.: Understanding Customers. Butterworth Heinemann, Oxford 1997.
 • Piercy N., Morgan N.: Marketing Organization in the UK Financial Services Industry. "International Journal of Bank Marketing" 1989, Vol. 7, No. 4.
 • Piercy N.: Market-Led Strategic Change. Butterworth Heinemann, Oxford 1998.
 • Piercy N.: The Role and Function of the Chief Marketing Executive and the Marketing Department. "Journal of Marketing Management" 1986, Vol. 1, No. 3.
 • Piercy N.: The Role of the Marketing Department in UK Retailing Organizations. "International Journal of Retailing" 1989, Vol. 4, No. 2.
 • Piercy N.F., Craven D.W.: The Network Paradigm and the Marketing Organization: Developing a New Management Agenda. "European Journal of Marketing" 1995, Vol. 29.
 • Pietras A.: Organizacje sieciowe w gospodarce opartej na wiedzy. Zeszyty Naukowe, nr 99, SGH, Warszawa 2010.
 • Pluta-Olearnik M.: Marketing usług. PWE, Warszawa 1994.
 • Pluta-Olearnik M.: Nowe wyzwania marketingu usług. W: Marketing w realiach współczesnego rynku. Strategia i działania marketingowe. Red. Sz. Figiel. PWE, Warszawa 2010.
 • Podstawy marketingu. Red. J. Altkorn. Instytut Marketingu, Kraków 2003.
 • Poiesz T., Robben H.: Individual Reactions to Advertising: Theoretical and Methodological Developments. "International Journal of Advertising" 1997, Vol. 2.
 • Polanyi M.: Personal Knowledge. Towards a Post-Critical Philosophy. Harper, New York 1962.
 • Polanyi M.: The Tacit Dimension. The University of Chicago Press, Chicago 1966.
 • Porter M., Competitive Advantage. Creating and Sustaining Superior Performance. The Free Press, New York 1985.
 • Powell W.W., Koput K.W., Smith-Doerr L.: Inter-Organizational Collaboration and the Locus of Innovation: Networks of Learning in Biotechnology. Administrative Science Quarterly" 1996, Vol. 41.
 • Powers T.L., Bendall-Lyon D.: The Satisfaction Score. "Marketing Health Services" 2003, Vol. 3.
 • Prahalad C.K., Ramaswamy V.: Co-Opting Customer Competence. "Harvard Business Review" January-February 2000.
 • Prahalad C.K., Ramaswamy V.: Przyszłość konkurencji. Współtworzenie wyjątkowej wartości wraz z klientami. PWE, Warszawa 2005.
 • Prahalad C.K., Hacel G.: The Core Competence of Corporation. "Harvard Business Review" May-June 1990.
 • Probst G., Raub S., Romhardt K.: Zarządzanie wiedzą w organizacji. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
 • Psychologiczne i psychometryczne problemy diagnostyki psychologicznej. Red. J. Brzeziński. UAM, Poznań 1993.
 • Pszczołowski Z.: Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji. Ossolineum, Wrocław 1978.
 • Quinn J.B.: Intelligent Enterprise: A Knowledge and Service Based Paradigm Form Industry. The Free Press, New York 1992.
 • Rathmell J.M.: Marketing in the Service Sector. Winthrop Publishers, Cambridge, MA 1974.
 • Ravald A., Grónroos Ch.: The Value Concept and Relationship Marketing. "European Journal of Marketing" 1996, Vol. 30, Iss. 2.
 • Relacje podmiotów rynkowych w warunkach zmian. Red. K. Bilińska-Reformat. Placet, Warszawa 2009.
 • Ries A., Ries L.: Wojna marketingu z zarządzaniem. PWE, Warszawa 2010.
 • Roberts K., Varki S., Brodie S.R.: Measuring the Quality of Relationships in Consumer Services: An Empirical Study. "European Journal of Marketing" 2003, Vol. 37.
 • Robinson J.V.: The Economics of Imperfect Competition. Macmillian, London 1933.
 • Rogoziński K.: Innowacyjność i nowa taksonomia usług. "Wiadomości Statystyczne" 2004, nr 3.
 • Rogoziński K.: Nowy marketing usług. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań 1998.
 • Rogoziński K.: Potrójny syndrom marketingowej ślepoty i jego przezwyciężenie (na przykładzie usług profesjonalnych). W: Marketing usług profesjonalnych. Red. K. Rogoziński. Mars Graf M.R. Sójka, Poznań 2002.
 • Rogoziński K.: Usługi rynkowe. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań 2000.
 • Rogoziński K.: Wprowadzenie do marketingu usług. Wydawnictwo Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań 1993.
 • Rogoziński K.: Zarządzanie profesjonalną praktyką medyczną. Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2009.
 • Rokita J.: Zarządzanie strategiczne. Tworzenie i utrzymanie przewagi konkurencyjnej. PWE, Warszawa 2005.
 • Rupik K.: Efektywność planowania marketingowego organizacji sieciowych. "Badania Operacyjne i Decyzje" 2008, nr 3.
 • Rusbult C.E.: Commitment and Satisfaction in Romantic Associations: A Test of the Investment Model. "Journal of Experimental Social Psychology" 1980, Vol. 16.
 • Rynkowe zachowania konsumentów. Red. E. Kieżel. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 1999.
 • Sagan A.: Marketing relacyjny. StatSoft 2003, http://www.statsoft.pl/czytelnia/marke- ting/relacyjny.pdf (2.01.2013).
 • Saykiewicz J.N.: Uwagi na temat rozwoju myśli i koncepcji marketingu. W: Kontrowersje wokół marketingu w Polsce - tożsamość, etyka, przyszłość. Red. L. Garbarski. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania, Warszawa 2004.
 • Schiffman L.G., Kanuk L.L.: Consumer Behavior: Global Edition. Pearson Higher Education, London 2010.
 • Sheth J.N., Newman B.I., Gross B.L.: Consumption Values and Market Choice. South Western Publishing Company, Cincinnati, Ohio 1991.
 • Sheth J.N., Newman B.I., Gross B.L.: Consumption Values and Market Choices: Theory and Applications. Southwestern Publications, Cincinnati 1991.
 • Shostack L.G.: Breaking Free from Product Marketing. "Journal of Marketing" 1977, Vol. 41.
 • Shostak G.L.: Planning the Service Encounter. W: The Service Encounter. Eds. J.A. Czepiel, M.R. Solomon, C.F. Surprenant. Lenxington Books, New York 1985.
 • Sieci międzyorganizacyjne. Współczesne wyzwania dla teorii i praktyki. Red. J. Niemczyk, E. Stańczyk-Hugiet, B. Jasiński. Ch. Beck, Warszawa 2012.
 • Skyrme D.J.: Knowledge Networking Creating the Collaborative Enterprise. Butterworth Heinemann, Oxford 2004.
 • Słownik języka polskiego. WN PWN, Warszawa 1995.
 • Smith A.: Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów. T. I. PWN, Warszawa 1954.
 • Smyczek S.: Modele zachowań konsumentów na rynku usług finansowych. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2007.
 • Smyczek S.: Value for Customers on Financial Services Market - European Perspective. "Journal of Economics and Management" 2009, Vol. 5.
 • Soete L., Miozzo M.: Trade and Development in Services: A Technological Perspective. MERIT Research Memorandum 89-031, MERIT, The Netherlands 1989.
 • Solińska A.: Wiedza-zasób strategiczny współczesnego przedsiębiorstwa. W: Przedsiębiorstwo wobec wyzwań globalnych. T. 2. Red. A. Herman, K. Poznańska. SGH, Warszawa 2008.
 • Solińska A.: Wiedza jako strategiczny zasób przedsiębiorstwa. Analiza i pomiar kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa. SGH, Warszawa 2010.
 • Solińska A.: Zasoby wiedzy w organizacjach sieciowych. W: Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, nr 118, SGH, Warszawa 2012.
 • Solomon M.R., Bamossy G., Askegaard S., Hogg M.K.: Consumer Behaviour. Financial Times Press, New York 2010.
 • Sproull L., Kiesler S.: Connections: New Ways of Working in the Networked Organizations. "Long Range Planning" 1992, No. 2.
 • Srinivasan R., Lilien G.L., Rangaswamy A.: The Emergence of Dominant Designs. "Journal of Marketing" 2006, Vol. 70 (2).
 • Stackelberg H. von: Marktform und Gleichgewicht. Springer Verlag, Berlin 1934.
 • Stankiewicz M.J.: Próba modelowania procesów zarządzania konkurencyjnym potencjałem wiedzy w polskich przedsiębiorstwach. W: Zarządzanie wiedzą jako kluczowy czynnik międzynarodowej konkurencyjności przedsiębiorstwa. Red. M.J. Stankiewicz. Dom Organizatora TNOiK, Toruń 2006.
 • Stanton W.J.: Fundamentals of Marketing. McGraw-Hill, New York 1981.
 • Starbuck W.: Learning by Knowledge-Intensive Firms. "Journal of Management Studies" 1992, Vol. 29.
 • Stenroos L.A., Jaakkola E.: Value Co-Creation within Buyer-Seller Relationships in Knowledge-Intensive Business Services. Competitive paper accepted for the IMP 2010 Conference, Budapest, Hungary 2010.
 • Steward T.: The Wealth of Knowledge, Intellectual Capital and the Wenty-First Century Organization. Currency-Doubleday, New York 2001.
 • Stigler G.J.: Trends in Employment in the Service Industries. National Bureau of Economic Research, Princeton University Press, Princeton 1956.
 • Strategor: Zarządzanie firmą. Strategie, struktury, decyzje, tożsamość. PWE, Warszawa 2001.
 • Structural Equation Modeling. Concept, Issues and Applications. Ed. R. Hoyle. Sage Publications, Thousand Oaks 1995.
 • Styś A., Olearnik J., Kurczyna J.: Ekonomika i organizacja usług. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 1978.
 • Styś A.: Rynek usług w ujęciu przestrzennym. PWE, Warszawa 1977.
 • Sullivan R.: Legal Services Consumer Panel. "Tracker Survey" 2011.
 • Sveiby K.E.: The New Organizational Wealth: Managing and Measuring Rnowledge-Based Assets. Berrett-Koehler, San Francisco 1997.
 • Szukalski S.: Sektor usług w gospodarce niemieckiej. Hipotezy i empiryczna weryfikacja przekształceń strukturalnych. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2001.
 • Szymura-Tyc M.: Marketingowy kapitał intelektualny przedsiębiorstwa. Pojęcie, struktura, zarządzanie. W: Marketing usług profesjonalnych. Tom 6. Red. K. Rogoziński. Infomila, Poznań 2006.
 • Szymura-Tyc M.: Marketing we współczesnych procesach tworzenia wartości dla klienta i przedsiębiorstwa. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2006.
 • Szymura-Tyc M.: Marketing w procesie innowacji wartości. W: Marketing produktów systemowych/sieciowych. Podstawy teoretyczne, zarys metodyki i badań. Red. L. Żabiński. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2009.
 • Świat w 2025 roku. Jakie działania powinna podjąć Unia Europejska. Raport 2007, www.ein.eu.
 • Światowiec-Szczepańska J.: Marketing w sieciowych modelach biznesu. W: Tożsamość i wizerunek marketingu. Red. R. Niestrój. PWE, Warszawa 2009.
 • Testing Structural Equation Models. Eds. K.A. Bollen, J.S. Long. Sage Publications, Newbury Park 1993.
 • Thakor M.V., A. Kumar: What is a Professional Service? A Conceptual Review and Bi- -National Investigation. "Journal of Services Marketing" March 2000, Vol. 14, No. 1.
 • Theter B.S., Metcalfe J.S.: Services and Systems of Innovation. "CRIC Discussion Paper" February 2003, No. 58.
 • Thorelli H.B.: Networks: Between Markets and Hierarchies. "Strategic Management Journal" 1986, Vol. 7.
 • Thurow L.C.: Creating Wealth. The New Rules for Individuals, Companies and Countries in a Knowledge-Based Economy. Nicolas Brealey, London 2000.
 • Tordoir P.: The Professional Knowledge Base of Science Teaching. Springer, Berlin 2010.
 • Torres D.: What, If Anything, Is Professionalism? Institutions and the Problem of Change. "Research in the Sociology of Organizations: Organizations and Occupations" 1991, Vol. 8.
 • Tushman M., Rosenkopf L.: On the Organizational Determinants of Technological Change. W: Research in Organization Behavior, Vol. 14. Eds. B. Staw, L. Cummings. JAI Press, Greenwich, CT 1992.
 • Taylor E.: Historia rozwoju ekonomiki. T. I. Poznań, 1957.
 • Ulaga W., Eggert A.: Relationship Value and Relationship Quality: Broadening the No- mological Network of Business-to-Business Relationships. "European Journal of Marketing" 2006, Vol. 40, Iss. 3/4.
 • Uchwała Nr 18/98/111 Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 25 kwietnia 1998 r. w sprawie szczególnych zasad podawania do publicznej wiadomości informacji o udzielaniu przez lekarzy świadczeń zdrowotnych w ramach indywidualnej praktyki lekarskiej.
 • Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, tj. Dz.U. z 2008 r., Nr 136, poz. 857 ze zm.
 • Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej, tj. Dz.U. z 2007 r., Nr 14, poz. 89 ze zm.
 • Vargo S.L., Lusch R.F.: Evolving to a New Dominant Logic for Marketing. "Journal of Marketing" January 2004, Vol. 68.
 • Vargo S.L., Lunch R.F.: Service-Dominant Logic: Continuing the Evolution. "Journal of the Academy of Marketing Science" 2008, Vol. 36, No. 1-10.
 • Vignali C., Davies B.J.: The Marketing Mix Redefined and Mapped: Introducing the MIXMAPP Model. "Management Decision" 1994, Vol. 32, No. 8.
 • Walencik I.: Polski rynek usług prawniczych; tort za dwa może trzy miliardy. "Polski Prawnik" 2009, http://www.rynek.polskiprawnik.pl/polski-rynek-uslug-prawniczych-tort -za-dwa-moze-trzy-miliardy,756/.
 • Warschat J., Wagner K., Hauss I.: Measurement System for the Evaluation of R&D Knowledge in the Engineering Sektor. Report on Workshop Intellectual Capital/ /Intangible Investments, European Commission, November 1999.
 • Webster F.E.: Market Driven Management. John Wiley & Sons, London 1994.
 • Webster F.E.: Market-Driven Management: How to Define, Develop, and Deliver Customer Value. John Wiley & Sons, New Jersey 2002.
 • Wetzels M., Ruyter K. de, Birgelen M. van: Marketing Service Relationships: The Role of Commitment. "Journal of Business & Industrial Marketing" 1998, Vol. 13, No. 4/5.
 • Węgrzyn G.: Sektor usług w gospodarce opartej na wiedzy - studium komparatystyczne, "Oeconomia Copemicana" 2013, nr 1.
 • Wiesel T., Skiera B., Villanueva J.: Customer Equity: An Integral Part of Financing Report. "Journal of Marketing" 2008, Vol. 72 (2).
 • Wilkinson I., Young L.: On Cooperating Firms, Relations and Networks. "Journal of Business Research" 2002, Vol. 55, No. 2.
 • Wilson A.: The Marketing of Professional Services. McGraw-Hill, London, UK 1972.
 • Winch G., Schneider E.: Managing the Knowledgebased Organization: The Case of Architectural Practice. "Journal of Management Studiem" 1993, Vol. 30.
 • Wit B. de, Meyer R.: Synteza strategii. PWE, Warszawa 2007.
 • Witkowski J.: Wnioskowanie dedukcyjne i empiryzm w badaniu organizacji sieciowych. W: Nowe kierunki zarządzania przedsiębiorstwem. Między teorią a praktyką. Eds. H.J. Lichtarski, H. Jagoda. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2004.
 • Woodall T.: Conceptualising Value for the Customer: A Structuar, Attributional and Dispositional Perspective. "Academy of Marketing Scence Review" 2003, Vol. 12.
 • Workman J.P., Homburg C., Grüner K.: Marketing Organization: An Integrative Framework of Dimensions and Determinants. "Journal of Marketing" July 1998, Vol. 62.
 • Wójcik P.: Znaczenie studium przypadku jako metody badawczej w naukach o zarządzaniu. "E-mentor" 2013, nr 1(48), http.7/www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/nu- mer/48/id/983 (3.09.2013).
 • Wulf K. de, Odekerken-Schröder G., Iacobucci D.: Investments in Consumer Relationships: A Cross-Country and Cross-Industry Exploration. "Journal of Marketing" 2001, Vol. 61 (4).
 • Zack M.H.: Developing a Knowledge Strategy. "California Management Review" 1999, No. 40.
 • Zakrzewska M.: Analiza czynnikowa w budowaniu i sprawdzaniu modeli psychologicznych. UAM, Poznań 1994.
 • Zarządzanie relacjami w usługach. Red. K. Rogoziński. Difin, Warszawa 2006.
 • Zdziebło K.: Współczesne zjawiska demograficzne a problemy zdrowotne starzejącego się społeczeństwa. "Studia Medyczne" 2008, nr 9.
 • Zollo M., Winter S.G.: Deliberate Learning and the Evolution of Dynamic Capabilities. "Organization Science" 2002, Vol. 13 (3).
 • Żabiński L.: Marketing produktów systemowych. Nowa domena współczesnego marketingu? W: Współczesny marketing. Trendy. Działania. Red. G. Sobczyk. PWE, Warszawa 2008.
 • Żabiński L.: Węzłowe aspekty metodyczne badań jakościowych praktyk zarządzania marketingowego na przykładzie case study/research. W: Zarządzanie marketingowe. Koncepcje marketingu a praktyki zarządzania. Aspekty teoretyczne i badawcze. Red. T. Żabińska, L. Żabiński. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2007.
 • Żabiński L.: Wyzwania współczesności a marketing. Konsumpcjonizm. Kryzys globalny. Innowacje i rozwój. "Forum" październik 2011, nr 33.
 • Żurawik B.W.: Marketing usług finansowych. WN PWN, Warszawa 2000.
 • ANG Kredyty: www.angkredyty.pl/.
 • Medicover: www.medicover.pl.
 • MediPrevent: www.mediprevent.nl.
 • Kancelaria Radców Prawnych: www.ocz.pl.
 • Kancelarie Prawne Omega: www.omega-kancelaria.pl/.
 • OpenFinance: www.open.pl.
 • Preveneo: www.preveneo.pl.
 • www.zwiazek-doradcow.org.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171388619

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.