PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 18 10 lat Polski w Unii Europejskiej a rozwój małych miast | 23--39
Tytuł artykułu

Przedsięwzięcia ze wsparciem funduszy Unii Europejskiej w małych miastach województwa pomorskiego

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Projects Co-Financed with European Union Funds in Small Towns of Pomeranian Voivodeship
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedmiotem prezentowanych badań były projekty wspomagane środkami Unii Europejskiej realizowane w latach 2007-2013 w małych miastach województwa pomorskiego w ramach: Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz Regionalnego Programu Operacyjnego. Cele badań obejmowały poznanie struktury przedsięwzięć według ich rodzaju i rozkładu na miasta oraz sprawdzenie, czy wielkość wykorzystywanych środków UE zależy od liczby ludności, położenia i statusu miasta. Nie stwierdzono wielu zależności między tymi cechami. Dokładniej przeanalizowano i usystematyzowano projekty dotyczące przekształceń przestrzeni publicznych. (abstrakt oryginalny)
EN
The subject of the presented research was projects co financed with European Union funds realised in years 2007-2013 in small towns of Pomeranian Voivodeship. Projects which were included belong to three programmes: Innovative Economy Programme, Infrastructure and Environment Programme and Regional Operational Programme. The aim of the researches was study of the structure of projects according to its kind and town division. The other aim was to test if quantity of funds depend from the number of inhabitants, location and status of town. There are not many actual relations between this features. Projects concerning transformation of public spaces were systematised and analysed in more detail. (original abstract)
Słowa kluczowe
Twórcy
 • Politechnika Gdańska
Bibliografia
 • Bank Danych Lokalnych GUS, www.stat.gov.pl.
 • Barczyk K., Lazarek M., 2010, Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego (RPO WZ) na lata 2007-2013, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego", 620, Ekonomiczne Problemy Usług, 61, s. 23-30.
 • Bytów. Rewitalizacja centrum miasta. Powstanie rynek za miliony, 2009, http://www.strefabiznesu.gp24.pl/artykul/bytow-rewitalizacja-centrum-miasta-powstanie-rynek-za-miliony-17670.html.
 • Drewka W., 2012, Rusza rewitalizacja centrum Żukowa, "Express Kaszubski", 04.10. 2012, http://expresskaszubski.pl/gospodarka/2012/10/rusza-rewitalizacja-centrum-zukowa.
 • Golędzinowska A., 2012, Public Space in Medium-sized Town - Role in Development Policy, 48th ISOCARP Congress 2012, http://www.isocarp.net/Data/case_studies/2223.pdf.
 • Heffner K., Marszał T., 2005, Wprowadzenie, [w:] Heffner K., Marszał T. (red.), Problemy rozwoju małych miast w wymiarze lokalnym i regionalnym, "Biuletyn KPZK", 220, Warszawa, s. 5-6.
 • Kwiatek-Sołtys A., 2004, Małe miasta województwa małopolskiego w okresie transformacji systemowej, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Kraków.
 • Lista Beneficjentów Programu Infrastruktura i Środowisko, 2013a, http://www.pois.gov.pl/Strony/lista_beneficjentow_POIS.aspx (dostęp: 30.09.2013).
 • Lista Beneficjentów Programu Innowacyjna Gospodarka, 2013b, http://www.poig.gov.pl/Strony/lista_beneficjentow_POIG.aspx (dostęp: 30.09.2013).
 • Lista Beneficjentów Programu Kapitał Ludzki 2013c, http://www.efs.gov.pl/Strony/lista_beneficjentow_POKL.aspc (dostęp: 1.10.2013).
 • Lista umów podpisanych w ramach RPO WP na lata 2007-2013 według stanu na 8 września 2013 r, 2013d, umowy RPO WP - 08.09.2013 PG.xls (plik uzyskany z Urzędu Marszałkowskiego województwa pomorskiego).
 • Lorens P., 2010, Rewitalizacja miast. Planowanie i realizacja, Politechnika Gdańska, Wydział Architektury, Gdańsk.
 • Pankau F. (red.), 2010, Plan zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Gdańsk.
 • Park oddany do użytku, 2011, http://www.miastko.pl/?p=1338.
 • Pastuszka S., 2007, Diagnoza i ocena potencjalnych barier w absorpcji unijnej pomocy strukturalnej przez samorządy województwa świętokrzyskiego, "Studia Regionalne i Lokalne", 2(28), s. 3, 89-111.
 • Pastuszka S., 2012, Doświadczenia samorządów terytorialnych województwa opolskiego w wykorzystaniu funduszy unijnych, "Optimum. Studia Ekonomiczne", 2(56), s. 113-130.
 • Podniesienie atrakcyjności turystycznej szlaku zamków gotyckich na Powiślu, http://sztum.pl/content.php?mod=sub&cms_id=47&lang=pl&p=p6&s=s31.
 • Podpisanie umów z przedsiębiorcami, http://www.bytow.com.pl/articles/222/n/152.
 • Program funkcjonalno-użytkowy "LUIZA - luz i zaduma" - rewaloryzacja zabytkowego parku krajobrazowego "Lasek Luizy" w Człuchowie - elementu regionalnego produktu turystycznego - I etap, 2009, Człuchów, http://www.czluchow.pl/luiza/3.pdf.
 • Raczyk A., 2008, Wstępna ocena realizacji działania 3.4 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na obszarze województwa dolnośląskiego, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", 21, s. 291-301.
 • Rewaloryzacja parku miejskiego w Dzierzgoniu, 2010, http://www.dzierzgon.pl/?do=wiadomosci&id_dzial=4.
 • Rewitalizacja przestrzeni miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim, 2011, http://miasto-nowydwor.pl/contents/content/73/121.
 • Rewitalizacja przestrzeni publicznej w sferze społeczno-gospodarczej z elementami odbudowy zabytków, rozwoju turystyki i rekreacji oraz odnowy zieleni w Czarnem, http://www.czarne.pl/content.php?sid=5e6e6c04919ed815445fe753e3323d70&tr=cl&ms_id=138&p= (dostęp: 1.11.2013).
 • Rewitalizacja starówki, 2011, http://miasto.puck.pl/PL/index/wiecej/548.html.
 • Rewitalizacja zabytkowych rynków Nowego Stawu, 2012, http://nowystaw.pl/wiadomosci/1/wiadomosc/48466/.
 • Skalski K. (red.), 2006, Projekty i programy rewitalizacji w latach 2000-2006. Studium przypadków, Stowarzyszenie Forum Rewitalizacji, Kraków.
 • Sowa B., 2009, Wykorzystanie wybranych instrumentów polityki strukturalnej UE w województwie podkarpackim, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", 14, Uniwersytet Rzeszowski, s. 531-540.
 • Sprawozdanie z realizacji strategii zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego gminy miejskiej Człuchów za lata 2008-2011, 2012, Człuchów.
 • Trakt Młyński w Bytowie już otwarty, 2013, http://bytow.naszemiasto.pl/artykul/ga-leria/1970074,trakt-mlynski-w-bytowie-juz-otwarty-deptak-juz-cieszy-sie,id,t.html, (aktualizacja: 2013-08-20, dostęp: 1.11.2013).
 • Węclawowicz-Bilska E. (red.), 2006, Skutki przestrzenne przebudowy miast i regionów z udziałem środków unijnych - wnioski do planowania i zarządzania przestrzenią, "Czasopismo Techniczne", 12-A.
 • Wyszkowska D., 2010, Pozyskiwanie środków pomocowych Unii Europejskiej przez gminy województwa podlaskiego, "Gospodarka Narodowa", 10, s. 107-113.
 • Zagospodarowanie terenów zieleni w Czersku - etap II. Rozbudowa infrastruktury sportowej, rekreacyjnej i turystycznej, 2013, http://czersk.pl/zagospodarowanie-terenow-zieleni-w-czersku-etap-ii-rozbudowa-infrastruktury-sportowej-rekreacyjnej-i-turystycznej.
 • Zimmermann E., 2013, Plany władz Skarszew budzą emocje, http://starogardgdanski.naszemiasto.pl/artykul/1501617.
 • http://europeprojects.eu/rybacka2/index.html.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171388627

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.