PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2015 | nr 3 | 293--318
Tytuł artykułu

Gra wokół Unii Gospodarczej i Walutowej: dokąd zmierza UGW?

Autorzy
Warianty tytułu
The Game About the Economic and Monetary Union: Where Is the EMU Driving At?
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Utworzenie UGW, a wraz z nią nowej waluty rezerwowej (euro), wywołało zmiany w strukturze światowego rynku kapitałowego, który rozpoczął swego rodzaju grę ze strefą euro. Artykuł, wykorzystując narzędzia teorii gier, przedstawia narastanie strukturalnych problemów, które spowodowały kryzys zadłużenia w strefie euro i kryzys finansowy w UGW. Próby ratowania najbardziej zadłużonych krajów strefy euro, zwłaszcza Grecji, są przedstawiane jako elementy gry sygnalizacyjnej prowadzonej przez UGW z międzynarodowym rynkiem kapitałowym. Autor analizuje instrumenty fiskalne i monetarne, które miały doprowadzić do poprawy kondycji finansowej sektora publicznego, przywrócić równowagę na rynku finansowym i odbudować wiarygodność kredytową strefy euro. Od skuteczności tych działań sanacyjnych będzie zależał dalszy przebieg gry strategicznej prowadzonej przez rynek kapitałowy ze strefą euro oraz przyszłość UGW. Jak na razie (przynajmniej do połowy 2013 r., kiedy pisany był ten artykuł) działania ratunkowe i na-prawcze podejmowane przez Komisję Europejską oraz przez EBC i MFW, które miały ustabilizować sytuację finansową w strefie euro, nie przyniosły spodziewanych rezultatów. Dług sektora publicznego rośnie w relacji do PKB, bezrobocie jest wysokie, a nowe decyzje Komisji Europejskiej jedynie mnożą liczbę przepisów regulacyjnych. Projekt unii bankowej pozostaje nadal w procesie negocjacji, a egzekwowanie dyscypliny budżetowej wobec państw członkowskich UE jest mało skuteczne. Z drugiej strony, polityka "zaciskania pasa" jest coraz szerzej krytykowana i kontestowana. Wszystkie te czynniki mogą zdestabilizować chwiejną równowagę finansową w strefie euro. Może to doprowadzić do rozpoczęcia kolejnej gry wokół UGW, której rezultatem może być głęboka przebudowa struktury unii monetarnej lub jej rozpad. (abstrakt oryginalny)
EN
The creation of the EMU and the appearance of a new reserve currency (euro) has changed the structure of the global Capital market, which started to play a kind of game with the euro area. The paper, using the tools of the game theory, describes the rise of structural problems, which have led to the debt crisis in the euro area and to a financial crisis in the EMU. The attempts to bail out the most indebted eurozone countries, notably Greece, are presented as elements of a signalling game between the EMU and the international Capital market. The author analyses fiscal and monetary instruments used by the EMU in order to improve fiscal stance of the public sector, restore an eąuilibrium in the financial market, and rebuild the borrowing credibility of the eurozone. The profile of the further strategic game between Capital markets and the eurozone and future prospects of the EMU will depend on the results of these sanative measures. As for the time being (at least until mid-2013, the time of writing this paper), the bailing out and reforming actions taken by the Economic Commission, as well as ECB and IMF, aimed at stabilizing financial situation in the euro area, have failed to bring the expected results. Public debts relative to GDP tend to increase, unemployment is high, and new decisions taken by the EC multiply the number of regulations only. The project of banking union remains in the negotiation process, and the enforcement of budgetary discipline among the EU member States is ąuite weak. On the other hand, tight fiscal policy is widely criticized and contested. Ali these factors may destabilize unsteady financial eąuilibrium in the euro area, leading to a new game about the EMU, the result of which could be a deep restructuring of the monetary union or its breakdown. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
293--318
Opis fizyczny
Twórcy
 • Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur w Warszawie
Bibliografia
 • Aliprantis Ch., Chakrabarti S., Game and Decision Making, Oxford University Press, Oxford 2011.
 • Asmussen J., Agenda 2013: The Next Steps in Completing EMU, Internationaler Club Frankfurter Wirtschaftsjournalisten, BIS, 2013.
 • Baum A., Poplawski-Ribeiro M., Weber A., Fiscal Multipliers and the State of the Econom, IMF Working Paper, WP/12/286, 2012.
 • Bergstrom C. i in., Separating Equilibria in Continuous Signalling Games, 27 August 2002, http://www.santafe.edu/media/workingpapers/02-09-044.pdf
 • Blanchard O., Leigh D., Growth Forecast Errors and Fiscal Multipliers, WP/13/1, MFW, Waszyngton 2013.
 • Blanchard O., Rethinking Macro Policy II: First Steps and Early Lessons, IMF, Washington 2013.
 • Chinn M., Fiscal Multipliers, University of Visconsin, NBER, 2012.
 • Eichengreen B., Exorbitant Pnvilege, Oxford University Press, Oxford 2011.
 • Gintis H., Game Theory Evoliving, Princenton University Press, Princeton 2009.
 • Gomułka S., Perspectives for the Eurozone, Short Term and Long Term, "The Polish Quar-tely of International Affaires" 2012, nr 2.
 • Grauwe P., Ji Y., Vox, Panic-driven Austeńty in the Eurozone and Its Implications, 21 February 2013, http://www.voxeu.org/article/panic-driven-austerity-eurozone-and-its--implications
 • Greenlaw D. i in., Crunch Time: Fiscal Crises and the Role of Monetary Policy, U.S. Monetary, Policy Forum, New York 2013.
 • Gruber J., Kamin S., Fiscal Positions and Government Bond Yields in OEC Countries, "Journal of Money, Credit and Banking" 2012, nr 44.
 • Honoham P., Sovereign Risk - a World without Risk-free Assets, Basel, 8 January 2013: BIS, 2013.
 • Keen S., Debunking Economics, Zed Books, London 2011.
 • Lynn M., Bust, Bloomberg Press, New Jersey 2011.
 • Marsh D., The Euro; the Battle for the New Global Currency, Yale University Press, New Haven, London 2011.
 • Overtveldt J., The End of the Euro, Agate Publishing, Chicago 2011.
 • Rickards J., Currency Wars, Portfolio/Penguin, New York 2011.
 • Sawicki J., Debt Reduction in the Eurozone, "Gospodarka Narodowa" 2011, nr 7-8.
 • Sawicki J., Preserving EMU Depends on Success ofESMin Solving the Debt Crisis, "Gospodarka Narodowa" 2012, nr 10.
 • Sawicki J., Dynamika negocjacji między centrum a kraj mi peryferyjnymi unii gospodarczej i walutowej, "Unia Europejska" 2012, nr 10.
 • Sawicki J., Unia Gospodarcza i Walutowa - droga do pułapki zadłużenia, IBRKK, Warszawa 2012.
 • Spence M., Signaling in Retrospect and the Informational Structure of Markets, Prize Lecture, Stanford University, http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/economics/laure-ates/2001/spence-lecture.pdf, 8 December 2001.
 • Vega-Redondo F., Economics and the Theory of Games, Cambridge University Press, Cambridge 2003.
 • Wójcik C, Chahrholz F., The Eurozone Needs Exit Rules, Seminaria NBP, NBP, Warszawa 2012.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171388645

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.