PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2015 | nr 3 | 351--368
Tytuł artykułu

Atrakcyjność rynku sąsiada w opiniach środowisk biznesowych Polski i Ukrainy

Warianty tytułu
The Attractiveness of the Neighbour's Market in the Opinions of Business Environments in Poland and Ukraine
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule przedstawiono wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród środowisk biznesowych obszaru przygranicznego Polski i Ukrainy odnośnie do ich wzajemnych opinii o rynku sąsiada. Menedżerowie wyższego szczebla oraz przedsiębiorcy polskich firm z województwa lubelskiego oceniali rynek ukraiński (413 respondentów). Analogicznie ich ukraińscy odpowiednicy z obwodu wołyńskiego oceniali rynek polski (272 respondentów). Krzyżowa analiza obejmowała ocenę obu rynków w perspektywie czterech głównych płaszczyzn problemowych: prawno-administracyjnej, społeczno-ekonomicznej, technologiczno-infrastrukturalnej oraz kosztowo-podatkowej a także ogólną ocenę ich atrakcyjności biznesowej oraz określenie głównych czynników kształtujących tę atrakcyjność. Uzyskane wyniki wskazują na istnienie dużej asymetrii we wzajemnym postrzeganiu rynku sąsiada przez firmy działające na obszarach przygranicznych obu analizowanych państw: menedżerowie i przedsiębiorcy ukraińscy znacznie wyżej oceniają rynek polski w porównaniu z ocenami stawianymi przez menedżerów i przedsiębiorców polskich w odniesieniu do rynku ukraińskiego. Ponadto okazuje się, że w ocenie atrakcyjności rynku sąsiada zupełnie inne czynniki stanowią kluczowe kwestie dla przedsiębiorców polskich (oceniających rynek ukraiński) i dla przedsiębiorców ukraińskich (oceniających rynek polski). Te różnice opinii i punktów widzenia mogą stanowić barierę utrudniającą współpracę gospodarczą obu przygranicznych regionów. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper presents the results of surveys conducted among the business environments of the border area of Poland and Ukraine concerning their mutual opinions about their neighbour's market. Senior managers and entrepreneurs from Polish companies located in Lublin Voivodeship provided their assessment of the Ukrainian market (413 respondents); by analogy, their Ukrainian counterparts from Volyn Oblast assessed the Polish market (272 respondents). The cross-analysis encompassed the assessment of the two markets in the perspective of four main areas of problems: law-administrational, social-economic, technical-infrastructural, and operating costs and taxation, as well as a general evaluation of their attractiveness for business and main factors shaping this attractiveness. The results of the examination reveal a significant asymmetry in the mutual perception of the neighbouring market by the companies functioning in the border areas of the two analysed countries: the Polish market is assessed much better by the Ukrainian managers and enterpreneurs as compared with the assessments of the Ukrainian market given by the Polish managers and enterpreneurs. Moreover, it has been proven that the crucial questions considered by Polish enterpreneurs in their evaluation of the Ukrainian market by the Ukrainian enterpreneurs in their assessment of the attractiveness of the Polish market. These differences in opinions and viewpoints may constitute a barrier hampering cross-border economic cooperation between the two regions. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
351--368
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Lubelska
 • Politechnika Lubelska
 • Politechnika Lubelska
Bibliografia
 • Czyżkowicz P., Wojciechowski W., Rynek pracy w województwie lubelskim, w: Uwarunkowania krajowej i międzynarodowej konkurencyjności województwa lubelskiego, red. P. Czyżkowicz, P. Opala, Wydawnictwo Ernst & Young, Warszawa 2011.
 • Fedosova V, Analysis of Labour Migration of Volhynia Area (Based on Volyn Region), "Ekonomiczni nauki" (Łuck) 2011, nr 8(31).
 • Firszt D., Czy Ukraina podąży śladami Polski?, "Kurier UEK" 2008, nr 8(24).
 • Hann C.M., Country Image: Halo or Summary Construct?, "Journal of Marketing Research" 1985, maj.
 • Hatch M.J., Schultz M., Organizational Identity, Oxford University Press, 2004. http://www.voladm.gov.ua - dane publikowane przez Urząd Statystyczny Ukrainy, Kijów 2012.
 • Jakubowski A., Euroregion Bug w liczbach w 2011 r., Raport Urzędu Statystycznego w Lublinie, Lublin 2011.
 • Polsko-ukraińska strategia współpracy transgranicznej na lata 2007-2015, red. N. Mikuła, W. Wołoszyn, Lublin, Rzeszów, Lwów, Użhorod 2008.
 • Mostovenko N., Levchuk V, Czynniki utrudniające tworzenie i wykorzystywanie potencjału innowacyjnego Wołynia, "Ekonomia regionalna 13" 2010, nr 13 (artykuł w j. ukraińskim).
 • Niss H., Country of Origin Marketing over the Product Life Cycle, "European Journal of Marketing" 1996, nr 3.
 • Ravasi D., Schulz M., Responding to Organizational Identity, Threats. Exploring the Role of Organizational Culture, "Academy of Management Journal" 2006, nr 49.
 • Rytel A., Rola efektu kraju pochodzenia w strategii marketingowej, "Marketing i Rynek" 1999, nr 7.
 • Stachowicz J., Stachowicz-Stanusch A., Management of Economic and Social Identities on Both Regional and Enterprise Levels within the Contemporary Globalizing Reality, w: The Economics of Education and Innovation for Sustainability and Growth, Congress of Political Economists (COPE), Wilkes University, Wilkes 2008.
 • Strategiczne kierunki rozwoju gospodarczego i społecznego regionu w latach 2012-2015, w: Program reform gospodarczych na lata 2010-2014, dostatnie społeczeństwo, konkurencyjna gospodarka, skuteczne państwo, Łuck 2012 (oryginał opracowania w j. ukraińskim).
 • Wojcik W, Monitoring i ewaluacja regionalnej strategii innowacji województwa lubelskiego, Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, Lublin 2007.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171388657

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.