PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | 31 | nr 104 | 161--172
Tytuł artykułu

Prawne regulacje utylizacji odpadów medycznych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Legal Regulations of Medical Waste Treatment
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Odpady i związane z nimi zagrożenia są w ostatnich latach bardzo zauważalnym problemem z punktu widzenia ochrony środowiska. Szczególną grupą są odpady niebezpieczne, które stanowią duże zagrożenie dla zdrowia ludzi, a gospodarowanie którymi wymaga szczególnej kontroli. Do tej grupy odpadów należą odpady medyczne, które są mieszaniną odpadów ogólnych, odczynników farmaceutycznych i chemicznych, różnego rodzaju opakowań, tkanek ludzkich i zwierzęcych, a nawet odpadów radioaktywnych. Odpady te powstają nie tylko w szpitalach, ale również w klinikach specjalistycznych, prywatnych gabinetach lekarskich, stomatologicznych, ambulatoriach, laboratoriach badawczych i analitycznych, zakładach kosmetycznych oraz przy produkcji leków. Około 85% z nich to odpady zakaźne, których jedyną metodą utylizacji jest spalanie w specjalistycznych spalarniach. Pozostałością po procesie termicznego unieszkodliwienia odpadów są żużle i popioły objętości zredukowanej o 80-90%. Metoda termiczna nie tylko zmniejsza objętość i masę odpadów, ale również zwalcza mikroorganizmy patogenne.(abstrakt oryginalny)
EN
Wastes and waste-related hazards have become, in recent years, a very perceptible problem from the perspective of environment protection. Dangerous wastes are a special group that present a high risk to human health and their management requires special control measures. This group includes medical wastes that are the mixture of general wastes, pharmaceutical and chemical reagents, different types of containers and outer packages, human and animal tissues and even radioactive waste. These wastes are not generated only in hospitals, but also in specialist medical centres, private medical and dentistry clinics, ambulatories, research and analytical laboratories, cosmetic centres and during drug manufacturing. Approximately 85% constitute infectious wastes that can be treated only by combustion in specialized facilities. Cinders and ashes with the volume reduced by 80-90% are the residues left after the thermal processing of wastes. The thermal method reduces not only the volume and weight of wastes, but also eliminates pathogenic microorganisms.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
 • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
 • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
 • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
autor
 • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Bibliografia
 • Benkowski J., Wengierek M., Logistyka odpadów, tom II. Obiekty gospodarki odpadami, Gliwice 2004.
 • Dwumiesięcznik "Odpady i Środowisko" nr.1/2012.
 • Dyrektywa 2000/76/EC z dnia 4 grudnia 2000 roku w sprawie spalania odpadów.
 • Kancelarski K., Głuszyński P, "Przegląd Epidemiologiczny" nr 4, 2008.
 • Kancelarski K., Postępowanie z odpadami medycznymi. Wybrane zagadnienia ochrony pracowników medycznych przed zagrożeniem biologicznym, Warszawa 2001.
 • Matczak P., Problemy ekologiczne jako problemy społeczne, Poznań 2000.
 • Monitor Polski nr 11, poz. 159.
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. 2013, poz.21).
 • Pawełczyk M., Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 718, Szczecin 2012.
 • Rosik-Dulewska Cz., Podstawy gospodarki odpadami, Warszawa 2007.
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów Dz.U.2001, nr. 112, poz. 1206).
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie szczegółowego postępowania z odpadami medycznymi. (Dz.U. nr 139, poz. 940).
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2002r. w sprawie dopuszczalnych sposobów i warunków unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych, Dz.U. nr 8 poz. 103, 2003 z późniejszymi zmianami.
 • Toruński J., Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego nr 87, Siedlce 2010.
 • Wyrębek H., Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego nr 84, Siedlce 2010.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171388735

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.