PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | 31 | nr 104 | 173--185
Tytuł artykułu

Struktura sprzedaży i zużycia środków ochrony roślin w Polsce w latach 2000-2012

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Sale and Use Structure of Plant Protection Products in Poland in the Years 2000-2012
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przemysł chemiczny dysponuje szerokim asortymentem środków ochrony roślin, ich stosowanie jest najskuteczniejszym czynnikiem plonochronnym. Głównym celem niniejszego artykułu jest przedstawienie struktury sprzedaży i zużycia środków ochrony roślin w Polsce w latach 2000-2012. Sprzedaż środków ochrony roślin systematycznie wzrasta. W naszym kraju w 2000 roku ogółem sprzedaż środków ochrony roślin w masie towarowej wynosiła 22 tys. t, a w 2012 roku była prawie 3-krotnie większa i wynosiła 61,5 tys. t. W strukturze sprzedaży dominowały herbicydy, następnie fungicydy, insektycydy, a najmniejszy procentowy udział przypadał na rodentycydy i regulatory wzrostu. Zużycie środków ochrony roślin w 2012 roku w kg substancji aktywnej na 1 ha zasiewów wynosiło ponad 2 kg . ha-1 , podczas gdy w 2005 roku wynosiło 1,3 kg ha-1.
EN
The chemical industry has a wide range of plant protection products. Their use is the most effective factor of yielding. The main objective of this article is to present the structure of the sales and use of plant protection products in Poland in the years 2000-2012. Sales of plant protection products is systematically growing. Total sales of plant protection products in bulk commodity in our country was in 2000, 22 thousand t, and in 2012 nearly 3-fold higher and amounted to 61.5 thousand t. In the sales structure dominated herbicides, followed by fungicides, insecticides, the smallest percentage stated rodenticides and growth regulators. Consumption of plant protection products in 2012 in kg of active ingredient per 1 ha of crops was more than 2kg . ha-1 but in 2005 was 1.3 kg ha-1.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
 • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
 • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
autor
 • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Bibliografia
 • Bański J., Geografia rolnictwa Polski, PWE, Warszawa 2007.
 • Dyrektywa 2009/128/WE o zrównoważonym stosowaniu środków ochrony roślin.
 • FAO 2009. The state of Food Insecurity in the World.
 • Golinowska M., Nakłady chemiczną ochronę roślin w gospodarstwach wielkoobszarowych na początku XXI wieku, J. Agribus. Rural Dev. 2009, 2(12).
 • Gorrido F., Martinez V.J.L., Moreno F.M., Olea S.F., Cuadros R.I., Determination of organochlorine pesticides by GC-ECD and GC-MS-MS techniques including an evaluation of the uncertainty associated with the results, Chromatographia 2003, 57,3/4.
 • Makles Z., Domański W., Ślady pestycydów - niebezpieczne dla człowieka i środowiska. Bezpieczeństwo pracy, 2008, 1.
 • Mazurkiewicz J., Czernecki T., The residue of chloroorganic pesticides in chosen frozen vegetables from the market of Lublin, Acta Agroph. 2011, 17(1).
 • Mrówczyński M., Roth M., Zrównoważone stosowanie środków ochrony roślin., Prob. Inż. 2009, 2.
 • Piwowar P., Postęp w dziedzinie chemicznej ochrony roślin w Polsce i jego determinanty, Zesz. Nauk. SGGW w Warszawie, 2012a, 27, 1.
 • Piwowar P., Rynek środków ochrony roślin w Polsce w latach 2005-2009, J. Agribus. Rural Dev. 2012b, 1(23).
 • Pruszyński S., Ochrona upraw w rolnictwie zrównoważonym, Prob. Inż. Roln. 2006, 19 (2), 71-80.
 • Pruszyński S., Skrzypczak G., Ochrona roślin w zrównoważonym rolnictwie, Frag. Agron. 2007, 4(96).
 • Rocznik Statystyczny, GUS, Rolnictwo 2014, http://stat.gov.pl
 • Rocznik Statystyczny, GUS, Rolnictwo 2013, http://stat.gov.pl
 • Rozporządzenie 396/2005/EC.
 • Rozporządzenie Komisji (WE) 839/20081 września 2008 roku.
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 8 października 1993 r. Dz.U. 1993, Nr 104, poz. 476 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. 2004, Nr 85, poz. 801 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 maja 2007 r. (Dz.U. 2007, Nr 119, poz. 817 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 grudnia 2002 r. (Dz.U. 2003, Nr 21, poz. 177 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 23 lutego 2005 roku nr 396/2005 (Dz.U. L70 z dnia 16 marca 2005 roku).
 • Rozporządzenie178/2002/WE.
 • Rynek środków produkcji dla rolnictwa 2013. Analizy rynkowe. 40.
 • Rynek środków produkcji dla rolnictwa 2014. Analizy rynkowe 41.
 • Struciński P., Góralczyk K., Czaja K., Hernik A., Korcz W., Ludwicki J.K., Ocena ryzyka dla konsumenta przy przekroczeniach najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów (NDP) w żywności, Rocz. PZH, 2007, 58 (2).
 • Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. 2006, Nr 171, poz. 1225) art. 26.
 • Walesiuk A., Wojewódzka-Żelaźniakowicz M., Halim N., Łukasik-Głęboska M., Czaban S., Myćko G., Pazio L., Ładny J., Zatrucia środkami ochrony roślin, Post. Nauk Med. 2010, 48.
 • You J., Weston D.P., Lydy M.J., A sonication extraction method for the analysis of pyrethroid, organophosphate, and organochlorine pesticides from sediment by gas chromatography with electron - capture detection, Arch. Environ. Contam. Toxicol., 2004, 47.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171388749

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.