PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 2(30) | 165--181
Tytuł artykułu

Rozwój turystyki w granicach Parku Krajobrazowego Gór Sowich w świetle zapisów strategii rozwoju gmin

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Development of Tourism Within OWL Mountains Landscape Park in the Light of Municipal Development Strategies
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Parki krajobrazowe są obszarami wielofunkcyjnymi. Jedną z nich jest funkcja turystyczna. Ważne jest, by jej rozwój odpowiednio kreować. Możliwości rozwoju turystyki regulowane są przez wytyczne określone w rozporządzeniach i planach ochrony, jednak dużą rolę odgrywają władze samorządowe, wyznaczając cele rozwojowe gmin. Podstawowym narzędziem jest strategia rozwoju gmin. Celem opracowania jest analiza zapisów strategii pod kątem rozwoju turystyki w granicach Parku Krajobrazowego Gór Sowich. Na terenie Parku położonych jest 7 gmin. Wszystkie mają wyznaczone cele związane z rozwojem turystyki. Nie ma zależności między udziałem powierzchni Parku Krajobrazowego a zadaniami w zakresie turystyki. Brak jest zapisów wskazujących na wspólne działania gmin w granicach Parku. Zadania określone w strategiach rozwoju większości gmin odpowiadają na wskazania zawarte w Planie ochrony parku krajobrazowego. (abstrakt autora)
EN
Landscape parks are multifunctional areas. One of them is touristic function. It is important to create it properly. Opportunities of tourism development are regulated by acts and protected plans. However, significant role is played by local authorities who set development objectives of municipalities. The basic instrument is development strategy of municipality. The main goal of research is to analyze the strategies in terms of tourism development within Owl Mountains Landscape Park. Within the Park is located 7 municipalities. All of them have set objectives for tourism development. There is no relationship between the area of landscape park and the tasks in the field of tourism. There are no possibilities to identify joint activities of municipalities within the Park. Tasks specified in development strategies of most of municipalities correspond to the indications contained in protected plan of the Park. (author's abstract)
Rocznik
Numer
Strony
165--181
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Bibliografia
 • Gralak K., Sawicki B., Planistyczne instrumenty stymulowania rozwoju turystyki w gminie, [w:] Regionalne aspekty rozwoju turystyki, red. M. Janik, Agencja Wydawniczo-Edytorska EkoPress, Białystok 2009.
 • Jalinik M., Zarządzanie turystyką na obszarach przyrodniczo cennych województwa podlaskiego, [w:] Turystyka i rekreacja na obszarach przyrodniczo cennych w regionach transgranicznych północno-wschodniej Polski, red. W. Chiżniak, T. Ołdytowski, E. Szymańska, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok 2009.
 • Kiryluk H., Problemy rozwoju funkcji turystycznej na obszarach parków krajobrazowych, [w:] Bariery w zarządzaniu parkami krajobrazowymi w Polsce, red. K. Zimniewicz, PWE, Warszawa 2008.
 • Kowalczyk A., Turystyka zrównoważona, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.
 • Krajewski P., Krajewska U., Park Krajobrazowy Gór Sowich, Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych, Wrocław 2013.
 • Potocki J., Plan ochrony Parku Krajobrazowego Gór Sowich. Operat zagospodarowania turystycznego, Warszawa, Wrocław 2010.
 • Rozporządzenie Wojewody Dolnośląskiego z 15 maja 2006 r. w sprawie Parku Krajobrazowego Gór Sowich (Dz.Urz. Woj. Doln. nr 101, poz. 1718).
 • Zielińska A., Gospodarowanie na obszarach przyrodniczo cennych w Polsce w kontekście rozwoju zrównoważonego, Wyd. UE we Wrocławiu, Wrocław 2013.
 • Ziółkowski R., Funkcje turystyczno-rekreacyjne obszarowej ochrony przyrody w świetle uwarunkowań prawnych, [w:] Turystyka i rekreacja na obszarach przyrodniczo cennych w regionach transgranicznych północno-wschodniej Polski, red. W. Chiżniak, T. Ołdytowski, E. Szymańska, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok 2009.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171388807

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.