PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | 31 | nr 104 | 207--218
Tytuł artykułu

Prawne aspekty przyrodniczego wykorzystania osadów ściekowych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Legal Aspects of the Environmental Use of Sewage Sludge
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Wieloletnie prognozy dotyczące ilości wytwarzanych osadów ściekowych zakładają systematyczny wzrost ich masy. Dane GUS wskazują, że masa wytworzonych komunalnych osadów ściekowych w 2011 roku wyniosła 519,2 tys. Mg s.m., natomiast wg prognoz KPGO w 2022 roku wyniesie 746,0 tys. Mg s.m., co stanowi wzrost o 43,7% w porównaniu z chwilą obecną. Kwestia osadów ściekowych została uwzględniona w Krajowym Programie Gospodarki Odpadami, który w perspektywie do 2022 roku zakłada: ograniczenie składowania osadów; zwiększenie ilości komunalnych osadów ściekowych przetwarzanych przed wprowadzeniem do środowiska oraz osadów przekształcanych metodami termicznymi, a także maksymalizację stopnia wykorzystania substancji biogennych zawartych w osadach przy jednoczesnym spełnieniu wszystkich wymogów dotyczących bezpieczeństwa sanitarnego i chemicznego. Osady ściekowe zawierają substancję organiczną oraz wiele makro- i mikroelementów, dlatego też mogą stanowić wartościowy nawóz. Ograniczenia ich przyrodniczego wykorzystania wiążą się z zawartością, w niektórych z nich, nadmiernych ilości metali ciężkich i patogenów chorobotwórczych. Szczegółowe wytyczne dotyczące przyrodniczego wykorzystania osadów ściekowych zawiera ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach.(abstrakt oryginalny)
EN
Multi-annual prognoses on the amount of sewage sludge assume a systematic increase in volume. The data released by the Central Statistical Office indicates that the volume of municipal sewage sludge generated in 2011 was 519.2 thousand Mg DM while, according to predictions by KPGO, it will reach 746.0 thousand Mg DM in 2022 - yielding an increase of 43.7% in comparison with the current level. The issue of sewage sludge has been included in the National Programme of Waste Management, which assumes by 2022: a reduction in sludge disposal; an increase in the volume of municipal sewage sludge processed before release into the environment and of thermally processed sludge and maximization of the degree to which biogenic substances found in sludge are used while meeting all requirements of sanitary and chemical safety. Since sewage sludge contains organic matter as well as many micro- and macroelements, it may constitute a valuable fertilizer. Limitations of its environmental usage are related to an excessive (in some types of sludge) content of heavy metals and pathogenic microorganisms. Detailed guidelines on the environmental use of sewage sludge are specified in the Waste Act of 14 December 2012.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
 • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
 • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
 • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
 • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Bibliografia
 • Bień J., Neczaj E., Worwąg M., Grosser A., Nowak D., Milczarek M., Janik M., 2011, Kierunki zagospodarowania osadów w Polsce po roku 2013, Inżynieria i ochrona Środowiska,T.14, nr 4,375-384.
 • Czekała J., 2009, Osady ściekowe - nawóz czy odpad?, Wodociągi - Kanalizacja, 1/2009(59).
 • GUS, Ochrona środowiska 2012, Warszawa 2012.
 • Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2014, Monitor Polski Nr 101, Warszawa 2010.
 • Milieu Ltd, WRc, RPA, 2010, Environmental, economic and social impacts of the use of sewage sludge on land, Final Report, Part I: Overeview Report, Belgium.
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie komunalnych osadów ściekowych, Projekt z dnia 9 maja 2013 roku.
 • Sadecka Z., Myszograj S., Suchowolska-Kisielewicz M., 2011, Aspekty prawne przyrodniczego wykorzystania osadów ciekowych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego Nr 144, Inżynieria Środowiska Nr 24, 5-16.
 • Ustawa z dna 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej , Warszawa 8 stycznia 2013, poz.21.
 • Wilk M., Gworek B., 2009, Metale ciężkie w osadach ściekowych, Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych, Nr 39, 40-59.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171388835

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.