PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 95 Podejście krótkookresowe i strategiczne w polityce gospodarczej | 187--223
Tytuł artykułu

Globalne wyzwania rozwojowe a religie światowe

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Global challenges of development and world religions
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W opracowaniu zanalizowane zostały odpowiedzi religii światowych na problemy wynikające z zachodzących procesów globalizacyjnych, które są odpowiedzialne z kolei za stwarzanie przeszkód w dalszym trwałym rozwoju. Na początku znajduje się omówienie problemów wynikłych z procesów globalizacyjnych, w drugiej części scharakteryzowane zostały kanały za pomocą których religie świata formułują swoje odpowiedzi na wyróżnione problemy oraz źródła na których się opierają sugerując rozwiązania dla powstałych problemów. W trzeciej części są przedstawione odpowiedzi religii na te wyróżnione wyzwania: wyzwania o charakterze społecznym (nierówność, bezrobocie i ubóstwo - jako konsekwencje procesów globalizacyjnych) i wyzwania o charakterze gospodarczym tj. polityka rozwojowa , społeczeństwo konsumpcyjne i zarządzanie międzynarodowe. W zakończeniu oprócz krótkiego podsumowania podobieństw i różnic występujących między stosunkiem religii do problemów globalizacji, przedstawione zostały szanse i zagrożenia związane z aktywnością religii na tym polu.(abstrakt oryginalny)
EN
The paper is focussing on the analysis of world's religions responses to problems arising from globalization processes, which in turn are responsible for creating obstacles to further sustainable development. In the first part problems resulting from globalization processes are discussed. The second part is concerned with the characteristic of channels by that religions of the world formulate their response to the highlighted problems and sources on which world religion support their solution to the problems raised. Finally, the third part presents answers to these religions highlighted challenges: the challenges of a social nature (inequality, unemployment and poverty - as a consequence of globalization) and the mostly economic challenges like economic development policy consumer society and international governance. In conclusion, after a brief summary of the similarities and differences between the relationship of religion to the problems of globalization, the opportunities and risks associated with the activity of religion in this field are mentioned.(original abstract)
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • Alamgir, J., The Power of Narrative in Managing Globalization in India, Boston: University of Massachusetts University, Department of Political Science Working Paper Series, 2005.
 • Alldritt, L. D., Buddhism, Chelsea House Publishers, 2004.
 • Atkinson, K., Judaism, Chelsea House Publishers, 2004.
 • Bandow, D., Capitalism and Christianity: The Uneasy Partnership, "International Journal of World Peace" 2002, vol. 19, no. 3.
 • Barrera, A. O. P., What Does Catholic Social Thought Recommend for the Economy? The Economic Common Good as a Path to True Prosperity, w: D. K. Finn, The rue Wealth of Nations, Oxford University Prss, Oxford 2010.
 • Basu, K., A. Maertens, The pattern and causes of economic growth in India, "Oxford Review of Economic Policy" 2007, vol. 23, no. 2.
 • Catholic Church, P., JPII, G. Acocella, Centesimus annus, Edizioni Logos, 1991.
 • Clarke G., Agents of transformation? Donors, faith-based organisations and international development, "Third World Quarterly" 2007, vol. 28, no. 1.
 • Clarke G., Faith-Based Organisations and International Development: An Overview', "Third World Quarterly" 2007, vol. 28, no. 1.
 • Council, S. V., Gaudium et spes, Vatican Council II: The Conciliar and Post Conciliar Documents, 1965.
 • Danner, P. L., Personalizm, wartości, ekonomia, w: J. Grosfeld, Religia i ekonomia, Pax, Warszawa 1989.
 • Frishman, E. D., Mishkan t'filah, Central Conference of American Rabbis, 2006.
 • Frishman, E. D., D. E. S. Stein, J. Keren-Black (red.), Mishkan T'filah. World Union Edition - A Progressive Siddur (Mishkan T'filah, Luxury - World Union Edition), CCAR, 2010.
 • Glasius, M., M. Kaldor, H. Anheier (red.), Global civil society, Oxford University Press, Oxford 2002.
 • Gonda, J., Change and continuity in Indian Religion, Munshiram Manoharlal, New Delhi 1985.
 • Goodchild, P., Theology of money, Duke University Press, 2009.
 • Green, R. M., Centesimus annus: a critical Jewish perspective, "Journal of Business Ethics" 1993, vol. 12, no. 12.
 • Hibbard, S. W., Religious Politics and Secular States: Egypt, India and the United States, The John Hopkins University Press, Baltimore 2010.
 • Horodecka, A., Człowiek jako podmiot gospodarujący w: M. E., J. P., Granty Rektorskie SGH w Warszawie. Raporty z badań 2011, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2012.
 • Horodecka, A., Rola obrazów człowieka w koncepcjach zarządzania z uwzględnieniem aspektów metodologicznych, w: A. Czech, Studia Ekonomiczne Nauki zarządzaniu - u początków i współcześnie Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice 2012.
 • JPII, Laborem exercens. Encyklika Ojca Świętego Jana Pawła II O pracy ludzkiej Laborem exercens, w której zwraca się do czcigodnych braci w biskupstwie, do kapłanów, do rodzin zakonnych, do drogich synów i córek Kościoła oraz do wszystkich ludzi dobrej woli., Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej, Wrocław 1992.
 • Kahl, The Religious Roots of Modern Poverty Policy: Catholic, Lutrheran and Reformed Protestant Traditions Compared, "Arch. europ. sociol" 2005, vol. XLVI, no. 1.
 • Kheirabadi, M., Islam, Chelsea House Publishers, 2004.
 • Kinnvall, C., Globalization and religious nationalism: Self, identity, and the search for ontological security, "Political Psychology" 2004, vol. 25, no. 5.
 • Kinnvall, C., Globalization and religious nationalism in India: The search for ontological security, Routledge, 2007.
 • Kolodner, E., The political economy of the rise and fall(?) of Hindu nationalism, "Journal of Contemporary Asia" 1995, vol. 25.
 • Kuniński, M., Sprawiedliwość globalna: szlachetny ideał czy rzetelna teoria?, "Diametros" 2010, nr 26.
 • Lama, D., H. H. D. Lama, A. Norman, Beyond Religion: Ethics for a Whole World, Houghton Mifflin Harcourt, 2011.
 • LeonXII, Rerum novarum - O kwestii socjalnej: encyklika Ojca Św. Leona XII, Te Deum Wydawnictwo Tradycji Katolickiej, Warszawa 2001.
 • Łętocha, R., Benedykt XVI wobec współczesnych wyzwań spłeczno-gospodarczych, "Politeja-Pismo Wydzialu Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellonskiego" 2012, nr 19.
 • Loy, D. R., Buddhism and Poverty, "Contemporary Buddhism" 2001, vol. 2, no. 1.
 • Majka, J., Rozważania o etyce pracy, Wrocław 1986.
 • Mazur, J., Katolicka nauka społeczna, Kraków 1992.
 • Mendelsohn, O., M. Vicziany, The Untouchables: Subordination, Poverty and the State in Modern India, Cambridge University Press 1998.
 • Mosler, C., Can Buddhism Inform the Contemporary Western Liberal Debate on the Distribution Wealth?, "Journal of Buddhist Ethics" 2011, vol. 18.
 • Mothlabi, M. B. G., Ethical Implications of Globalisation for Church, Religion and Society, "Religion and Theology" 2001, vol. 8, no. 1.
 • Nanda, M., The god market: How globalization is making India more Hindu, NYU Press, 2011.
 • OECD, Growing Unequal? Income Distribution and Poverty in OECD Countries, OECD, 2008.
 • OECD, THE OECD ENVIRONMENTAL OUTLOOK TO 2050. Key Findings on Climate Change, "Journal" (2012), http://www.oecd.org/dataoecd/21/30/49089652.pdf, Date.
 • Parel, A., Gandhi, freedom, and self-rule, Lexington Books, 2000.
 • Paszewski, A., Skandal niewiarygodnych nierówności. Kryzys, liberalizm a katolicka doktryna społeczna, "Więź" 2012, nr 11-12.
 • Rabbis, C. C. o. A., Mishkan T'filah: World Union for Progressive Judaism, Central Conference of American Rabbis/CCAR Press, 2011.
 • Robinson, J. B., Hinduism, Chelsea House Publishers, 2004.
 • Schreier, P., Hinduizm, w: E. Brunner-Traut, Pięć wielkich religii świata, PAX, Warszawa 2002.
 • Stępniak, M., Koncepcja człowieka a pozytywny porządek świata, "Annales. Etyka w życiu gospodarczym" 2012, nr 01.
 • Stiglitz, J. E., Globalization and Its Discontents, W.W. Norton, 2003.
 • Syed, J., An Islamic perspective of industrial relations: the case of Pakistan., "Journal of Management, Spirituality and Religion" 2008, vol. 5, no. 4.
 • Tahtinen, U., The Core of Gandhi's Philosophy, South Asia Books, 1979.
 • Taylor, B., Environmental ethics, w: B. Taylor, Encyclopedia of Religion and Nature, Continuum, London & New York 2005.
 • Weber, M., P. R. Baehr, G. C. Wells, The protestant ethic and the spirit of capitalism: And other writings, Penguin, London 2002.
 • Zamagni, S., Catholic Social Thought, Civil Economy, and the Spirit of Capitalism, w: D. K. Finn, The True Wealth of Nations, The Oxford University Press, Oxford 2010.
 • Zsifkovits, V., Das Menschenbild der christlichen Theologie, "Jahrbuch für Christliche Sozialwissenschaften" 2013, vol. 22, no. 13.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171388867

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.