PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 18 10 lat Polski w Unii Europejskiej a rozwój małych miast | 41--57
Tytuł artykułu

Wykorzystanie funduszy strukturalnych w małych miastach regionu łódzkiego

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Structural Funds Absorption in Small Towns of the Łódź Region
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej otworzyło szanse dla jednostek samorządu terytorialnego na pozyskanie środków finansowych. Wraz z tym wiele polskich miast, w tym szczególnie tych małych, uzyskało możliwość modernizacji i rozwoju swojej dotychczasowej gospodarki, gdyż środki własne, którymi dotychczas dysponowały małe gminy z reguły nie pozwalały na podjęcie nowych przedsięwzięć, a jedynie umożliwiały pokrycie zaledwie części kosztów przewidzianych na wykonanie określonego projektu. Po 2004 roku możliwość skorzystania ze środków unijnych uzyskały wszystkie gminy, jednak nie wszystkie w równym stopniu tę możliwość wykorzystują. Celem artykułu jest przedstawienie i ocena wykorzystania przez władze lokalne małych miast funduszy unijnych na finansowanie i realizację inwestycji na przykładzie miast regionu łódzkiego w latach 2007-2013. (abstrakt oryginalny)
EN
Polish accession to the European Union has opened opportunities for local government units on the acquisition of financial resources. Along with this many Polish cities, including especially those small received the opportunity to modernize and develop its economy, so far as the own resources which previously had small municipalities usually do not allow to take up new projects, and allow only cover only part of the costs for the implementation of a specific project. After 2004 to benefit from EU funds have gained all of the municipality, but not all equally take advantage of this opportunity. The purpose of this article is to present and assess the use by local authorities of small towns of EU funds to finance and investments for example, cities in the region of Łódź in the years 2007-2013. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Bajko Z., Jóźwiak B., 2008, Fundusze Strukturalne i Fundusze Spójności w Polsce na lata 2007-2013, Wydawnictwo KUL, Lublin.
 • Buczkowski B., 2011, Wykorzystanie funduszy strukturalnych w regionie łódzkim na tle pozostałych regionów w Polsce, www.kls.uni.lodz.pl.
 • Churski P., Regionalne zróżnicowanie wykorzystania funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w Polsce, www.staff.amu.edu.pl.
 • Drela K., 2013, Efektywność programów wsparcia osób bezrobotnych w Szczecinie, [w:] Kubiak B.F. (red.), Rola funduszy unijnych w rozwoju społeczno-gospodarczym regionu, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 753, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • Dubel P., 2012, Polityka regionalna i fundusze strukturalne w praktyce, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW, Warszawa.
 • Famulska T., 2009, Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego w warunkach integracji europejskiej, Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice.
 • Heller J., 2003, Integracja Polski z Unią Europejską, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz.
 • Katoła A, 2008, Wpływ wykorzystania funduszy unijnych na wzrost konkurencyjności gmin, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, nr 25, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • Kossowski T., Klimczuk B., 2012, Fundusze strukturalne w rozwoju lokalnym. Podstawowe problemy na przykładzie miasta Zamość, "Barometr Regionalny", 1(27), Zamość.
 • Lejcyk M., Poździk R., 2010, Fundusze unijne: zasady finansowania projektów ze środków unijnych w Polsce w latach 2007-2013, Wydawnictwo Verba, Lublin.
 • March J.G, Olsen J.P., 2005, Instytucje. Organizacyjne podstawy polityki, Scholar, Warszawa.
 • Narodowa Strategia Spójności, 2007-2013, www.funduszeeuropejskie.gov.pl.
 • Perek A., Zawojska A., 2011, Fundusze unijne jako źródło finansowania inwestycji na obszarach wiejskich na przykładzie gmin powiatu tomaszowskiego w latach 2005-2009, "Roczniki Nauk Rolniczych", seria G, 98(3).
 • Swianiewicz P., 2012, Wykorzystanie środków Unii Europejskiej przez samorządy lokalne - Polskie doświadczenia, www.staff.amu.edu.pl.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171388879

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.