PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 18 10 lat Polski w Unii Europejskiej a rozwój małych miast | 105--116
Tytuł artykułu

Aktywizacja funkcjonalna małych miast przy pomocy środków z funduszy europejskich na przykładzie miasta i gminy Gołdap

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Functional Activation of Small Towns with EU Funds on the Example of Town and Community Gołdap
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Gołdap - małe miasto położone tuż przy granicy z Obwodem Kaliningradzkim - od lat zmaga się z szeregiem problemów takich, jak: postępujący proces starzenia się społeczeństwa, migracje, bezrobocie, niska aktywność mieszkańców oraz historycznie uwarunkowane defekty w strukturze funkcjonalno-przestrzennej, które stanowią duże wyzwanie dla władz miasta. Aby przeciwdziałać tym negatywnym zjawiskom zdecydowano się na wykorzystanie lokalnego naturalnego potencjału - walorów środowiskowych oraz zmianę charakteru miejscowości z rolniczego na uzdrowiskowy. Liczne związane z tym inwestycje zostały zrealizowane w znacznym stopniu ze środków unijnych. Celem artykułu jest analiza przekształceń, jakie zaszły w strukturze funkcjonalno-przestrzennej miasta w wyniku wykorzystania funduszy z Unii Europejskiej. Przeprowadzone badania umożliwiły ocenę zmian tkanki miejskiej, ich wpływu na organizację przestrzeni, jak również określenie tendencji rozwojowych Gołdapi. (abstrakt oryginalny)
EN
Gołdap - a small town near the border with the Kaliningrad Oblast - has been struggling with a number of problems such as the ongoing processes of society aging and migration, unemployment, low activity of the inhabitants, or historically conditioned defects in the functional and spatial structure, which are a major challenge for the city authorities. To counteract negative phenomena, the authorities decided to use local potential - environmental values, and changing the character of commune from agricultural to recreational. Numerous investments have been realized thanks to the EU funds. Aim of this paper is to analyze the transformations that have taken place in the functional and spatial structure of the city as a result of the use of funds from the European Union. The study made it possible to evaluate changes in the urban tissue, their impact on the organization of space, as well as identify development trends in Gołdap. (original abstract)
Twórcy
 • Politechnika Warszawska
Bibliografia
 • Adamczewska-Wejchert H., 1977, Elementy struktury przestrzennej małych i średnich miast polskich, [w:] praca zbiorowa, Przeszłość, a jutro miast, PWN, Warszawa.
 • Agenda dla zrównoważonej i konkurencyjnej turystyki europejskiej (On the future of European tourism, 2002/C 135/01).
 • Bank Danych Lokalnych GUS, http://www.stat.gov.pl/bdl/app/strona.html?p_name=in-deks.
 • Chodkowska-Miszczuk J., 2010, Rewitalizacja małych miast w województwie kujawsko-pomorskim szansą ich rozwoju społeczno-gospodarczego, [w:] Heffner K., Polko A. (red.), Transformacja funkcji miejskich w ośrodkach lokalnych, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice.
 • Drobny E., Drobny R., Skolimowski K., Dąbrowski H., Gałązka M., 2010, Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gołdap, Urząd Miasta Gołdap, Gołdap.
 • Grzebyk M., 2012, Miejsce i znaczenie środków unijnych w zarządzaniu gminą, [w:] Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, nr 27, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów.
 • Heffner K., 2005, Małe miasta - problemy badawcze i próby syntetycznych ujęć, [w:] Heffner K. (red.), Małe miasta a rozwój lokalny i regionalny, Wydawnictwo AE, Katowice.
 • Kardaś A., 2012, Kierunki aktywizacji funkcjonalnej centrum na tle miasta Gołdap, praca magisterska, Warszawa. Katoła A., 2012, Wpływ korzystania funduszy unijnych na wzrost konkurencyjności gmin, [w:] Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, nr 25, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • Kazimierczak B., 2011, Turystyka zrównoważona jako istotny czynnik aktywizacji małych miast, Teka Komisji Architektury, Urbanistyki i Studiów Krajobrazowych, Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie, Lublin.
 • Kopciał J., 1995,Gołdap i okolice, Hańcza, Suwałki.
 • Kowalewski A., 2006, Społeczne, ekonomiczne i przestrzenne bariery rozwoju zrównoważonego, Instytut Rozwoju Miast, Kraków.
 • Nowak T., Pokropek A., Rogaczewska M., Urbanik A., 2008, Monografia powiatu gołdapskiego, załącznik 2b do raportu z badań "Rynki pracy na obszarach popegeerowskich", Departament Analiz Ekonomicznych i Prognoz, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa.
 • Praca zbiorowa, 2008, Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Gołdap na lata 2009-2015, Gołdap, Olsztyn.
 • Praca zbiorowa, 2009, Strategia rozwoju Powiatu Gołdapskiego, Fundacja "Pamięć, Odpowiedzialność, Przyszłość", Gołdap.
 • Portal Funduszy Europejskich, www.funduszeeuropejskie.pl (dostęp: 17.09.2013).
 • Rudnicki J., 2006, Krajobraz kulturowy powiatu gołdapskiego, Gołdap.
 • Siuchiński M., 1965, Miasta polskie w tysiącleciu, tom 1, Ossolineum, Wrocław.
 • Strategia rozwiązywania problemów społecznych Gminy Gołdap na lata 2009-2015, 2008, Gołdap, Olsztyn.
 • Urząd Miasta Gołdap, 2009, Informacja Burmistrza Gołdapi o stanie finansów gminy w roku 2009, zamierzeniach inwestycyjnych na najbliższe lata oraz stanie zaawansowania niektórych zadań, Gołdap.
 • Urząd Miasta Gołdap, 2010, 20 lat gołdapskiego samorządu gminnego, Gołdap.
 • Urząd Miasta Gołdap, 2014, Informacja Burmistrza Gołdapi o finansach i działaniach gminy, zamierzeniach inwestycyjnych oraz stanie zaawansowania niektórych zadań, Gołdap.
 • Warmińsko-Mazurskie Biuro Planowania Przestrzennego w Olsztynie, 2008, Studium zagospodarowania przestrzennego wzdłuż granicy polsko-rosyjskiej; uwarunkowania rozwoju polskiej części obszaru przygranicznego, Olsztyn.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171388981

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.