PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 17 | 63--75
Tytuł artykułu

Rola i znaczenie polityki zalesieniowej w procesie kształtowania obszarów wiejskich w Unii Europejskiej

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Role and Meaning of Afforestation Policy in Process of Rural Areas Creation
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W opracowaniu scharakteryzowano nowe działania zalesienie gruntów rolnych PROW 2014-2020, który zobrazowano na tle poprzednich okresów programowania. Jest to działanie długookresowe, bowiem zalesienie gruntów rolnych było realizowane w PROW 2004-2006 oraz PROW 2007-2013. W PROW 2004-2006 działaniem zalesieniowym przewidziano objąć 47,0 tys. ha, w rzeczywistości wykonano zadanie w wysokości 39,7 tys. ha (84,5%), co stanowiło 0,22% powierzchni użytków rolnych. Na zalesienie gruntów rolnych przewidziano wsparcie finansowe w wysokości 91,7 mln euro, w tym wkład UE ustalono na poziomie 73,3 mln euro (80%). W rzeczywiście udzielono pomocy finansowej w wysokości 384,5 mln zł (96 mln euro), realizując złożone wnioski przez 28,5 tys. beneficjentów. Średnio na jeden wniosek przypadało 13,5 tys. zł. W kolejnej perspektywie finansowej PROW 2007-2013 na działanie związane z zalesieniami zaplanowano wydać ponad 2,0 mld zł (513,5 mln euro), płatności zrealizowano natomiast na poziomie 553,6 mln zł (26,9%). W PROW 2014-2020 wysokość płatności na działanie związane z zalesieniami określono na poziomie 300,9 mln euro, w tym 191,4 mln euro (63,63%) pochodzić będzie z EFRROW oraz 108,7 mln euro (36,37%) z budżetu państwa. W porównaniu do ogólnej kwoty wsparcia jakie przewidziano na PROW w latach 2014-2020 w wysokości 13 513,3 mln euro, instrumenty finansowe na zalesienie i tworzenie terenów zielonych stanowią 2,2%. (abstrakt oryginalny)
EN
The study characterized the new action of afforestation of agricultural land in RDP 2014-2020, which are depicted in the background of previous programming periods. It is a long-term activity because afforestation of agricultural land was implemented in the RDP 2004-2006 and RDP 2007-2013. The RDP 2004-2006 afforestation action was foreseen to cover 47.0 thousand. ha, in fact, it was made on 39.7 thousand. ha (84.5%), which represented 0.22% of agricultural land. On the afforestation of agricultural land there was provided financial support of € 91.7 million, including an EU contribution at 73.3 million euro (80%). In fact financial assistance was made in the amount of 384.5 million zł (96 million euro), realizing the proposals submitted by 28.5 thousand. beneficiaries. On average, per application it accounted for 13.5 thous. zł. In the next financial perspective 2007-2013 RDP for action related to afforestation there was planned to spend more than 2.0 billion zł (513.5 million euros), while payment execution was at the level of 553.6 million zł (26.9%). In the RDP 2014-2020 the rate of payments related to afforestation has been set at 300.9 million euros, including 191.4 million (63.63%) from the EAFRD and 108.7 million euros (36.37%) from the state budget. Comparing to the total amount of support that is provided on the RDP for 2014-2020 of EUR 13 513.3 million, financial instruments for afforestation and the creation of green areas represent 2.2%. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
63--75
Opis fizyczny
Twórcy
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Łotewski Uniwersytet Rolniczy w Jełgawie
Bibliografia
 • A new EU Forest Strategy: for forests and the forest-based sector, Commission Staff Working Document, Accompanying the document, Brussels, 2013.
 • Decyzja Rady (WE) z dnia 20 lutego 2006 r w sprawie strategicznych wytycznych wspólnoty dla rozwoju obszarów wiejskich (okres programowania 2007-2013) .
 • Ewaluacja ex post Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2004-2006, Raport końcowy, 2009, MRiRW, Warszawa.
 • Kassiomis K., Papageorgiu K., Rural development by afforestation in predominantly agricultural areas: issues and challenges from two areas in Greece, Forest Policy and Economy 2004.
 • Mizaraite D., Mizaras S., Afforestation of agriculture land as a tool of rural forestry development in Lithuania, Small-scale forestry and rural development, The intersection of ecosystems, economics and society, 2009.
 • Pinto-Correja T., Future development in Portuguese rural areas: how to manage agricultural support for landscape conservation?, Landscape and Urban Planning, 2000.
 • Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 2004.
 • Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 2007.
 • Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 2015
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania zalesienie gruntów rolnych oraz zalesienia gruntów innych niż rolne objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 maja 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy w ramach działania "Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
 • Rozporządzenie PE i Rady (UE) (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005.
 • Rozporządzenie Rady (WE) nr 1257/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wsparcia rozwoju wsi przez Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOiGR)
 • Rozporządzenie Rady (WE) nr 141/2004 z dnia 28 stycznia 2004 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenie Rady (WE) nr 1257/1999 w odniesieniu do przejściowych środków wsparcia rozwoju obszarów wiejskich.
 • Rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowych na zalesienia gruntów rolnych objętej planem rozwoju obszarów wiejskich.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171389179

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.