PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 2 (74) | 182--193
Tytuł artykułu

Wpływ klastra "Grono Targowe Kielce" na rozwój województwa świętokrzyskiego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Impact of "Kielce Trade Fair" Cluster on Development of Świętokrzyskie Voivodeship
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Podstawowym celem artykułu jest prezentacja klastra "Grono Targowe Kielce" (GKT) i wpływu jego działalności na rozwój regionu świętokrzyskiego. W tym celu wykorzystano metodę analizy literatury przedmiotu oraz metodę statystyki opisowej. Na podstawie przeglądu literatury wyjaśniono podstawowe pojęcia związane z klastrami, przedstawiono zasadnicze ich cechy, zalety i wady oraz omówiono zadania i sposób działania klastra GTK. Jak wynika z analizy, podmioty skupione w klastrze, dzięki wzajemnej współpracy, mogą łatwiej przezwyciężać trudności i kryzysy, niż działając indywidualnie. Zinstytucjonalizowana współpraca podmiotów zrzeszonych w klastrze pozytywnie wpływa na rozwój województwa świętokrzyskiego przez kształtowanie rozwoju turystyki biznesowej, zaliczonej do inteligentnych specjalizacji regionu. (abstrakt oryginalny)
EN
The main goal of this paper is to present the "Kielce Trade Fair" (KTF) cluster and the impact of its activity on the development of Świętokrzyskie Voivodeship. Based on a literature review, the paper explains the basic concepts associated with clusters, presents their characteristics, advantages, and disadvantages. Also presented are the tasks and way of operation of the KTF cluster. The analysis shows that thanks to mutual cooperation, the entities gathered in the KTF cluster can overcome difficulties and crises more easily than if they acted separately. The institutional cooperation of the entities centred in the cluster has a positive effect on the development of Świętokrzyskie Voivodeship through shaping the development of business tourism, which is one of the smart specialisations of the region. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
182--193
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Bibliografia
 • Bank Danych Lokalnych, Główny Urząd Statystyczny, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [stat.gov.pl/bdl/].
 • Final Report of the Expert Group on Enterprise Clusters and Networks 2003, European Commission, Enterprise Directorate- General, Brussels.
 • Gorynia M., Jankowska B. 2007 Wpływ klasterów na konkurencyjność i internacjonalizację przedsiębiorstw, "Gospodarka Narodowa", nr 7-8.
 • Götz M. 2012 Atrakcyjność klastra dla lokalizacji bezpośrednich inwestycji zagranicznych, Instytut Zachodni, Poznań.
 • Grosse T.G. 2002 Przegląd koncepcji teoretycznych rozwoju regionalnego, "Studia Regionalne i Lokalne", nr 1(8).
 • Innobarometer on cluster's role in facilitating innovation in Europe. Analytical Report 2006, European Commission, Eurobarometer.
 • Innowacyjne specjalizacje województwa świętokrzyskiego 2010, GEOPROFIT, Warszawa.
 • Innowacje i transfer technologii. Słownik Pojęć2011, K. B. Matusiak (red.), PARP, Warszawa.
 • Kierunki i polityka rozwoju klastrów w Polsce 2009, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa.
 • Kładź-Postolska K. 2013 Współpraca w klastrach w różnych fazach ich cyklu życia, "Gospodarka Narodowa", nr 11-12.
 • Koncepcja utworzenia i działalności klastra usługowego "Grono Targowe Kielce" 2006, EPRD Biuro Polityki Gospodarczej i Rozwoju Regionalnego, Kielce.
 • Krajowy Program Reform. Europa 2020. Aktualizacja 2012/2013 2013, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa.
 • Kusa R. 2008 Uwarunkowania rozwoju klastrów turystycznych, [w:] Zarządzanie organizacjami w gospodarce opartej na wiedzy. Kluczowe relacje gospodarki opartej na wiedzy, B. Godziszewski (red.),TNOiK, Toruń.
 • Metodologa badań szarej strefy na tynku usług turystycznych 2005, Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, Warszawa.
 • Obraz polskiego rynku pracy w wynikach V edycji badań Bilansu Kapitału Ludzkiego. Wyzwania na dziś i jutro 28.04.2015 PARP, Warszawa, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://bkl.parp.gov.pl/program-konferencji2015/, data wejścia: 07.05.2015].
 • Olesiński Z. 2008 Strategia rozwoju klastrów w województwie świętokrzyskim, Centrum Rozwoju Klastrów Świętokrzyskich, Świętokrzyska Agencja Rozwoju Regionalnego, Kielce.
 • Pietrzyk I. 2002 Polityka regionalna Unii Europejskiej i regiony w państwach członkowskich, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Porter M. 2001 Porter o konkurencji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Prognoza ludności na 2014-2050 2014, GUS, Warszawa.
 • Rosenfeld S.A. 1996 Does cooperation enhance competitiveness? Assessing the impact of interfirm collaboration, "Research Policy", no. 25.
 • Strzelec J. 2004 Regionalna strategia innowacji województwa świętokrzyskiego, [w:] Dylematy polskiej polityki społeczno- gospodarczej, P. Bury (red.),Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, Kielce.
 • Strategia rozwoju Kręgu Branża Targowo-Kongresowa w województwie świętokrzyskim. Diagnoza potencjału konkurencyjności specjalizacji Branży Targowo-kongresowej (BTK) w województwie świętokrzyskim, 2012, Kielce.
 • Rozwój struktur klastrowych w Polsce Wschodniej 2007, B. Plawgo (red.), Raport Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 • Strategia Badań i Innowacyjności (RIS3). Od absorbcji do rezultatów - jak pobudzić potencjał województwa świętokrzyskiego 2014-2020+, 2014, Kielce.
 • Turystyka w 2008 roku 2009, GUS, Warszawa.
 • Turystyka w 2012 roku 2013, GUS, Warszawa.
 • Wstępne szacunki PKB według województw w 2013 roku, 2015, GUS, Urząd Statystyczny w Katowicach.
 • Wykorzystanie koncepcji klastrów dla kształtowania polityki innowacyjnej i technologicznej państwa. Rekomendacje dla polityki stymulowania rozwoju klastrów w Polsce 2009, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową w Polsce, Gdańsk.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171389281

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.