PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 2 (74) | 194--206
Tytuł artykułu

Specyfika badania sprawozdania finansowego publicznej szkoły wyższej

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Audits of Financial Statements of Public Universities : Their Specific Nature
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W zróżnicowanym środowisku gospodarczym wiele podmiotów charakteryzuje się szczególnymi cechami sprawozdania finansowego, pomimo stosowania tych samych przepisów ustawy o rachunkowości. Jednym z takich podmiotów podlegających obowiązkowi badania sprawozdania finansowego są publiczne szkoły wyższe. Niniejszy artykuł ukazuje specyficzne, właściwe tylko dla uczelni publicznych obszary, które należy uwzględnić zwłaszcza w przypadku badania sprawozdania finansowego. (abstrakt oryginalny)
EN
In a diversified economic environment, the financial statements of many entities are characterised by certain specific features, even though they operate under the same Accountancy Act as others. Public higher education institutions are among such entities. This paper indicates specific areas, typical of public education research reports, which should be taken into consideration when investigating the financial statements of universities. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
194--206
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet w Białymstoku
Bibliografia
 • Barcikowska A., Sobińska E., Zakrzewska J. B. 2010 Badanie Małych i średnich jednostek z zastosowaniem Krajowych i Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej, Krajowa Izba Biegłych Rewidentów, Warszawa.
 • Dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http//www.kibr.org.pl/pl/msrf, data wejścia: 01.07.2013].
 • Dubicki L. 2011 Dyplomowany biegły księgowy w Polsce - ujęcie historyczne, "Rachunkowość - Audytor", nr 4/11.
 • Informacja o wynikach kontroli wykorzystania środków publicznych przez szkoły wyższe 2011, Nr ewid. 2/2011/P/10/071/KN0, Najwyższa Izba Kontroli, Warszawa.
 • Krajowy Standard Rewizji Finansowej nr 1, załącznik nr 1 Uchwały 1608/38/2010 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z 16 lutego 2010 roku w sprawie krajowych standardów rewizji finansowej.
 • Lachowski W. K. 2009 Planowanie badania sprawozdania finansowego. Wybrane aspekty praktyczne i formalnoprawne, Krajowa Izba Biegłych Rewidentów, Warszawa.
 • Lenczyk-Woroniecka K. 2011 Specyfika badania sprawozdań finansowych publicznych uczelni wyższych, "Rachunkowość - Audytor", nr 4/11.
 • Maciejewska I., Wojtczak M. 2012 Badanie sprawozdań finansowych jednostek sektora finansów publicznych, Krajowa Izba Biegłych Rewidentów, Warszawa.
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 lipca 2011 roku w sprawie sposobu podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych oraz jednostek naukowych na pomoc materialną dla studentów i doktorantów, Dz. U. Nr 160, poz. 957.
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 grudnia 2012 roku w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej szkół wyższych, Dz. U. poz. 1533.
 • Szkoły wyższe i ich finanse za lata 2008-2011, 2012, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 • Ustawa z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, Dz. U. Nr 54, poz. 545 z pózn. zm.
 • Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach bkalnych, Dz. U. Nr 9, poz. 31 z pózn. zm.
 • Ustawa z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych, Dz. U. Nr 21, poz. 86 z pózn. zm.
 • Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, Dz. U. z 2005 roku, Nr 14, poz. 114 z pózn. zm.
 • Ustawa z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym, Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z pózn. zm.
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z pózn. zm.
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe, Dz. U. z 2002 roku, Nr 72, poz. 665 z pózn. zm.
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, Dz. U. Nr 121, poz. 591 z pózn. zm.
 • Ustawa z dnia 7 maja 2009 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz^ o nadzorze publicznym, Dz. U. Nr 77, poz. 649.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171389295

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.