PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 4 | 43--48
Tytuł artykułu

The Application of CSR in the Area of Eco-sustainability - Analysis of Event Management Enterprises

Autorzy
Warianty tytułu
Realizacja koncepcji CSR w obszarze ekorozwoju - analiza podmiotów zajmujących się organizacją wydarzeń
Języki publikacji
EN
Abstrakty
W artykule przedstawiono problem osiągania zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw w obszarze ochrony środowiska. Skoncentrowano się na wykorzystaniu założeń koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR), odnosząc się do praktyk stosowanych przez polskie i zagraniczne przedsiębiorstwa działające w branży eventowej. Określono związki oraz zależności zachodzące między zrównoważonym rozwojem a koncepcją CSR. Na tym tle ukazano różnice i podobieństwa występujące między grupami badanych przedsiębiorstw wraz z rozpoznaniem możliwych przyczyn różnicujących wskazane obiekty badań. Wykorzystano metody badań opartych na analizie źródeł zastanych oraz techniki desk research. Zgromadzone dane zweryfikowano oraz poszerzono o dane pochodzące ze studiów literatury przedmiotu, analizy wybranych aktów prawnych oraz międzynarodowych norm i standardów postępowania. (abstrakt oryginalny)
EN
This paper aims to present the problem of achieving sustainable development in the area of environmental protection. The author focuses on the application of the CSR concept by referring to the practices applied by Polish and foreign enterprises operating in event industry. Connections and relations observed between sustainable development and the CSR concept are defined. In this context, differences and similarities identified in both groups are indicated, coupled by recognition of potential causes for such differentiation. Secondary source analysis and desk research techniques are applied. Gathered data is verified and extended by information sourced from literature studies, selected legal provisions, and international standards. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
43--48
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • [1] ADAMCZYK J., NITKIEWICZ T., Prognozowanie zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007.
 • [2] BERNATT M., Społeczna odpowiedzialność biznesu. Wymiar konstytucyjny i międzynarodowy, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2009.
 • [3] BS 8901 Standard of Sustainability in Event Management.
 • [4] CIERNIAK-EMERYCH A., ZIĘBA K., Zielone innowacje społeczne a społeczna odpowiedzialność mikroprzedsiębiorstwa, Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej 2014 (in print).
 • [5] GETZ D., Event tourism: Definition, Evolution, and Research, "Tourism Management" 2008, Vol. 29.
 • [6] ISO 26000:2010 Guidance on Social Responsibility, International Organization for Standardization, 2010.
 • [7] KEINER M., Re-emphasizing Sustainable Development - the Concept of 'Evolutionability', "Environment, Development and Sustainability" 2004, No. 6.
 • [8] KĘDZIOR Z. (red.), Badania rynku. Metody i zastosowania, PWE, Warszawa 2005.
 • [9] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 г., Dz.U. z 1997 r., nr 78, poz. 483 (in Polish).
 • [10] LEWICKA-STRZAŁECKA A., Odpowiedzialność moralna w życiu gospodarczym, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2005.
 • [11] LULEWICZ-SAS A., Koncepcja społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw w teorii interesariuszy, [w:] KRYK B. (red.) Trendy i wyzwania zrównoważonego rozwoju, Wydawnictwo ZAPOL, Szczecin 2011.
 • [12] MIESZKOWICZ J., Organizacja Wydarzeń w Zielonym Standardzie, Wydawnictwo Fundacji Aeris Futuro, Kraków 2010.
 • [13] OCZYP P., Nowy standard wspomagający zarządzanie zrównoważonymi wydarzeniami - ISO 20121, odpowie- dzialnybiznes.pl, accessed on 13.07.2014.
 • [14] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, tekst jednolity Dz.U. z 2013 г., poz. 1232 z późniejszymi zmianami (in Polish).
 • [15] ZUZEK D., Społeczna odpowiedzialność biznesu a zrównoważony rozwój przedsiębiorstw, Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie 2012, Vol. 21, No. 2.
 • [16] ŻELAZNA-BLICHARZ A., Ekonomiczne aspekty społecznej odpowiedzialności wobec środowiska naturalnego na przykładzie przedsiębiorstw w województwie lubelskim, "Rocznik Żyrardowski" 2010, Vol. 8.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171389323

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.