PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 42 T.2 Metody ilościowe w ekonomii | 57--67
Tytuł artykułu

Polityka energetyczna Unii Europejskiej do 2030 roku w ramach zrównoważonego rozwoju

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Objectives and Tasks of EU Energy Policy Implementation in Perspective 2030 within Sustainable Development
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Tematem artykułu jest zaprezentowanie najistotniejszych celów UE w polityce energetycznej do zrealizowania w perspektywie 2030 w kontekście zrównoważonego rozwoju państw członkowskich. Punktem wyjścia analizy jest ocena stanu sektora energetycznego w UE, bowiem cele i zadania w perspektywie 2030 wynikają z szeregu okoliczności i uwarunkowań sektora zaopatrzenia w energię. Przedstawione w opracowaniu strategiczne cele polityki klimatyczno-energetycznej UE ukazują niezbędne wyzwania dla wdrażania trwałego i zrównoważonego rozwoju w ramach analizowanego sektora będącego siłą napędową gospodarek świata. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article is to present the most important objectives of the EU energy policy to be implemented in 2030 in the context of sustainable development of Member States. The starting point of the analysis is to assess the state of the energy sector in the European Union, because the objectives and tasks in 2030 due to a number of circumstances and conditions in the energy supply sector. Presented in the work of strategic goals climate - energy EU policy challenges appear necessary for the implementation of sustainable development in the context of the sector as a driver of world economies. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
 • Chateau B., Rossetti di Valdalbero D., World and European Energy and Environment Transition Outlook, European Commission 2011.
 • European Commission, European Energy and Transport Trends to 2030, Brussels 2010.
 • Europejska Polityka Energetyczna, COM(2007) 1, 10 stycznia 2007 r.
 • Glachant J.M., Leveque F., Electricity Reform in Europe Towards a Single Energy Market, Loyola de Palacio series on European Energy Policy 2014.
 • Horodziejczyk D., Nowa polityka energetyczna UE, Studia BAS Kancelarii Sejmu nr 12: Wybrane zagadnienia społeczne i gospodarcze, Warszawa 2008.
 • http://europa.eu/legislation_summaries/energy/index_pl.htm.
 • http://www.geopolityka.org/.
 • Kryk B., Efektywność energetyczna w kontekście wyzwania zasobooszczędnego gospodarowania na przykładzie modernizacji budynków w Polsce, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 2013, nr 756, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" nr 57.
 • Kryk B., Wzrost efektywności energetycznej - istotne wyzwanie polskiej polityki energetycznej, w: Polityka Ekonomiczna, red. J. Sokołowski, M. Sosnowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011.
 • Kryk B., Competitiveness of Economy vs. Energy Efficiency, w: Trend in the World Economy. Countries and Region in the Global Economic Flows, red. J. Dudziński, H. Nakonieczna- -Kisiel, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2011.
 • Kryk B., Kontrowersje polskiej polityki energetycznej w kontekście realizacji wymogów unijnych, "Ekonomia i Prawo" 2012, t. XI: Integracja i dezintegracja w sektorze realnym, nr 4.
 • Kryk B., Wzrost efektywności energetycznej - wyzwanie inwestycyjne dla polskiego sektora energetycznego, w: Kapitał ludzki i społeczny w rozwoju regionalnym, t. I, red. Ł. Dymek, K. Bedrunka, Wydawnictwo Politechniki Opolskiej, Opole 2012.
 • Leveque F., Glachant J.M., Barquin J., Holz F., Nuttall W., Security of Energy Supply in Europe Natural Gas, Nuclear and Hydrogen, Loyola de Palacio series on European Energy Policy 2014.
 • Malko J., Energetyczna strategia Unii Europejskiej. Czyżby nowe podejście do starych problemów?, Instytut Energoelektryki, Politechnika Wrocławska, Wrocław 2006.
 • Morata F., Sandoval S.I., European Energy Policy, Edward Elgar, Northampton 2012.
 • Perez-Arriaga I., Regulation of the Power Sector, Loyola de Palacio series on European Energy Policy 2014.
 • Rada Europejska, Konkluzje w sprawie ram polityki klimatyczno-energetyczne do roku 2030, SN 79/14, 24 październik 2014 r.
 • Tatarzyński M., Polityka energetyczna Unii Europejskiej, Bezpieczeństwo Narodowe, Warszawa 2007.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171389365

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.