PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 4 Bariery współczesnej demokracji - perspektywa polska = Barriers to Modern Democracy - a Polish Perspective | 109--120
Tytuł artykułu

Konstytucyjne zasady budżetowe a bezpieczeństwo finansowe Polski

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Constitutional Provisions on State Budget Policy and Their Impact on Poland's Financial Safety
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Budżet państwa zajmuje centralne miejsce w systemie finansów publicznych. Jest to miejsce gromadzenia dochodów państwa oraz ich wydatkowania. Wynika z tego wiele zagrożeń. Zbyt duże wydatki mogą prowadzić do wzrostu deficytu budżetowego,a co za tym idzie - długu publicznego. W Polsce w ustawie o finansach publicznych przyjęte zostały normy ostrożnościowe. Polska ponadto jest członkiem Unii Europejskiej i w związku z tym jest zobowiązana do dbania o finanse publiczne. Wyraża się tow normach dopuszczalnego deficytu budżetowego (3% PKB) i długu publicznego (60% PKB). Pierwszy wskaźnik przez Polskę został przekroczony, natomiast drugi ma tendencję rosnącą. Celem niniejszego artykułu było zaprezentowanie konstytucyjnych zasad budżetowych i przeanalizowanie obecnego stanu finansów publicznych w zakresie deficytu budżetowego i długu publicznego. (abstrakt oryginalny)
EN
State budget occupies a central place within the public finance system. This is where state revenues are received and whence they are expended. Its central role in volves a variety of dangers. Excessive spending may lead to budget deficit, which in turn increases public debt. Poland has adopted prudential norms, laid out in the Public Finance Act. At the same time, being a EU member state, Poland is obliged to exercise public finance discipline under constraints on budget deficit (3% of GDP) and public debt (60% of GDP). The former indicator has already been exceeded, while the latter is on a rising trend. The paper aims to present the constitutional provisions on state budget policy and to examine the current condition of public finance in terms of budget deficit and public debt. (original abstract)
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
autor
 • Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Bytomiu
Bibliografia
 • Banasik M., Uwarunkowania polityczne napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych w globalnej gospodarce na przykładzie Polski, "Zeszyty Naukowe Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu" 2010, nr 12.
 • Bolikowska D., Robaczyński W., Najwyższa Izba Kontroli: tradycja i współczesność, Najwyższa Izba Kontroli, Warszawa 2009.
 • Dębowska-Romanowska T., Cechy ustawy budżetowej i budżetu w świetle art. 219 Konstytucji RP, "Państwo i Prawo" 2000, z. 5.
 • "Dziennik Gazeta Prawna" 22 sierpnia 2011, nr 161.
 • Jadżewski L., Tusk rozbił naszą świnkę, "Newsweek Polska" 2011, nr 2.
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz.U. z 2001 r. nr 78, poz. 483 ze zm.
 • Kosikowski C., Finanse publiczne w świetle Konstytucji RP oraz orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego (na tle porównawczym), Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2004.
 • Kosikowski C., Charakter prawny zasad budżetowych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego" 1996, seria I.
 • Mastalski R., Fojcik-Mastalska E., Prawo finansowe, LEX a Wolters Kluwer Business, Warszawa 2011.
 • Thorz M., Działalność ombudsmana w Polsce w aspekcie przemian ustrojowych zmierzających do gospodarki wolnorynkowej, Cоцияльно-эконимическиеподходы в рэшениирегиональных и отраcлевыхпроблеминбэстицинно-строутэльного и жилищно-коммунальногокомплексов, Mэждународныйсборникнаучныхтрудов, Moskwa 2008.
 • Walasik A., Warunki implementacji zasad budżetowych, "Glosa" 1998, nr 11.
 • W kierunku sprawnego państwa. Publicznoprawne instrumenty kształtowania polityki społecznej i gospodarczej, red. M. Thorz, Wydawnictwo Akademii Polonijnej "Educator", Częstochowa 2008.
 • Zalega D., Skąd się bierze polski dług publiczny?, "Le Monde Diplomatique. Edycja Polska" 2011, nr 6.
 • Zasady ustroju społecznego i gospodarczego w procesie stosowania Konstytucji, red. C. Kosikowski, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2005.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171389475

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.