PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 42 T.2 Metody ilościowe w ekonomii | 149--160
Tytuł artykułu

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego jako element monitoringu rozwoju lokalnego

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Local Spatial Development Plans as an Element of the Local Development Monitoring
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Planowanie zagospodarowania przestrzennego jest jednym z podstawowych narzędzi realizacji rozwoju lokalnego przez samorządy gminne. Z kolei monitoring jest niezbędny dla skutecznego i efektywnego oddziaływania samorządu gminnego na rozwój lokalny. W artykule oceniono pokrycie planistyczne w gminach wiejskich powiatu poznańskiego. Szczegółową analizę jakościową obowiązujących mpzp uwzględniającą wskaźniki zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy kubaturowej stosowane w planach miejscowych, przeprowadzono dla mpzp dotyczących terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (ogółem 26) w obrębie geodezyjnym Skórzewo, gmina Dopiewo, powiat poznański. (abstrakt oryginalny)
EN
Land development planning is one of the basic tools for the implementation of local development by the local governments. In turn the monitoring is essential for effective and efficient impact of local government on local development. The study analyzed the coverage of local spatial development plans in rural communes of Poznan district. A detailed qualitative analysis of binding local plans (taking into account indicators used in local plans) was carried out for the local plans for the single-family housing areas (total 26) within the geodesic precinct Skorzewo, Dopiewo commune, Poznan district. (original abstract)
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Bibliografia
 • Brol R., Rozwój lokalny - nowa logika rozwoju gospodarczego, w: Gospodarka lokalna w teorii i praktyce, PN AE we Wrocławiu nr 785, Wrocław 1998.
 • Foryś I., Nowak M., Zarządzanie przestrzenią w gospodarowaniu nieruchomościami, Poltext, Warszawa 2014.
 • Frame B., Vale R., Increasing Uptake of Low Impact Urban Design and Development: The Role of Sustainability Assessment System, "Local Environment" 2006, vol. 11, no. 3.
 • Kożuch A., Rola samorządu terytorialnego we wspieraniu rozwoju lokalnego, w: Instrumenty zarządzania rozwojem w przedsiębiorczych gminach, red. A. Kożuch, A. Noworól, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2011.
 • Mrozik K., Wiśniewska A., Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego jako instrument zarządzania procesem suburbanizacji na terenach wiejskich na przykładzie obrębu geodezyjego Skórzewo, "Annual Set The Environment Protection" 2013, nr 15.
 • Parysek J.J., Podstawy gospodarki lokalnej, Wydawnictwo Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań 2001.
 • Sztando A., Gminny monitoring lokalnego rozwoju gospodarczego, w: Współczesne problemy polityki ekonomicznej, red. S. Korenik, Z. Przybyła, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2008.
 • Sztando A., Progospodarcza polityka przestrzenna gmin, w: Gospodarka lokalna w teorii i praktyce, PN AE we Wrocławiu nr 979, Wrocław 2005.
 • Śleszyński P., Wskaźniki zagospodarowania i ładu przestrzennego. Propozycja autorska, w: Propozycje wskaźników do oceny i monitorowania zagospodarowania przestrzennego w gminach ze szczególnym uwzględnieniem zagadnienia ładu przestrzennego.
 • Raport prac wykonanych w etapie I i II, PAN IGiPZ, Warszawa 2012.
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (DzU z 2003 r., nr 164, poz. 1587).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (DzU z 2012 r., poz. 526).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 9 sierpnia 2013 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2014 (DzU z 2013 r., poz. 1159).
 • Śleszyński P., Górczyńska M., Deręgowska A., Zielińska B., Analiza stanu i uwarunkowań prac planistycznych w gminach na koniec 2011 roku, PAN IGiPZ, Warszawa 2012.
 • Ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (DzU z 2013 r., poz. 594 ze zm.).
 • Ustawa z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (DzU z 2015 r., poz. 199 ze zm.).
 • Ustawa z 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (DzU z 2010 r., nr 76, poz. 489 ze zm.).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171389523

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.