PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 42 T.2 Metody ilościowe w ekonomii | 183--194
Tytuł artykułu

Suburbanizacja w wybranych gminach wiejskich Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Suburbanisation in Selected Rural Communes of Bydgoszcz-Toruń Metropolitan Area
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W pracy dokonano identyfikacji najdynamiczniej rozwijających się gmin wiejskich w Bydgosko-Toruńskim Obszarze Metropolitalnym. Analizie poddano 10 gmin położonych w sąsiedztwie miast Bydgoszcz i Toruń, wykorzystując następujące parametry: dynamika zmian liczby ludności w latach 2004-2013, saldo migracji na 1000 osób w latach 2004-2013, przyrost liczby podmiotów gospodarczych w latach 2004-2013 i nowe budynki mieszkalne w latach 2004-2013. Na podstawie przeprowadzonych analiz za najdynamiczniej rozwijające się gminy uznano Białe Błota i Osielsko w powiecie bydgoskim. Dodatkowo w pracy podjęto próbę oceny planowania przestrzennego w kontekście zachodzącej suburbanizacji. W analizach wykorzystano dane statystyczne GUS oraz materiały urzędów gmin i starostw powiatowych. (abstrakt oryginalny)
EN
The study identified the most dynamically developing rural communes in Bydgoszcz-Toruń Metropolitan Area. The analysis covered 10 communes located in the vicinity of Bydgoszcz and Toruń cities using the following parameters: dynamics of population change in 2004-2013, net migration per 1000 people in 2004-2013, increase in the number of economic entities in 2004-2013 and new residential buildings in 2004-2013. On the basis of conducted analyses communes Białe Błota and Osielsko were recognized as the most dynamically developing commune in Poznań district. In addition, the paper attempted to assess spatial planning in the context of suburbanization. The analyses were used CSO data and source materials from the offices of municipalities and counties. (original abstract)
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
autor
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
 • Brodowski P., Rudnicki R., Metropolia Bydgosko-Toruńska jako obszar wzrostu budownictwa mieszkaniowego w województwie kujawsko-pomorskim w świetle danych GUS w latach 1996-2011, "Acta Universitatis Nicolai Copernici. Ekonomia" 2013, nr 44 (1).
 • Lisowski A., Grochowski M., Procesy suburbanizacji. Uwarunkowania, formy i konsekwencje, w: Ekspertyzy do koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju 2008-2033, t. I, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2008.
 • Markowski T., Marszał T., Funkcje i zarządzanie obszarami metropolitalnymi, "Samorząd Terytorialny" 2005, nr 7-8.
 • Marszałkowska M., Powstawanie obszaru metropolitalnego. Przykład Bydgoszczy i Torunia, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica" 2010, nr 245.
 • Mrozik K., Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego jako element rozwoju lokalnego, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2015.
 • Plan zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego (uchwała nr XI/135/03 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 26 czerwca 2003 r.).
 • Uchwała nr 15/463/14 zarządu województwa kujawsko-pomorskiego z 8 kwietnia 2014 r. w sprawie wyznaczenia obszaru realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgoszczy, Torunia i obszaru powiązanego z nimi funkcjonalnie.
 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U z 1994 r., nr 89, poz. 415 ze zm.).
 • Ustawa z 27 maca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (DzU z 2015 r., poz. 199 ze zm.).
 • Zagożdżon A., Sieć osadnicza, zmienność i trwałość, w: Procesy urbanizacji i przekształcenia miast w Polsce, red. B. Jałowiecki, E. Kaltenberg-Kwiatkowska, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1988.
 • Załącznik do uchwały nr VII/91/07 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 23 kwietnia 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego, w jego granicach administracyjnych.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171389533

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.