PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 400 Zmiana warunkiem sukcesu. W poszukiwaniu źródeł trwałej konkurencyjności | 26--34
Tytuł artykułu

Budowanie przewagi konkurencyjnej - zjawisko rozdzielenia jako rezultat presji ze strony interesariuszy.

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Competitive Advantage Building - Decoupling as a Result of Stakeholders Pressure
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przewaga konkurencyjna organizacji może być wyjaśniana za pomocą teorii zasobowej bądź teorii instytucjonalnej. Po pierwsze, kiedy kompetencje organizacji pasują do żądań otoczenia, ma ona większą szansę na otrzymanie zasobów. Po drugie, w przypadku zgodności działań organizacji z oczekiwaniami otoczenia uzyskuje ona legitymizację działania, co pozwala na osiągnięcie przewagi konkurencyjnej. Kiedy oczekiwania otoczenia nie są zgodne z interesami menedżerów, organizacje mogą próbować uzyskać legitymizację poprzez formułowanie odpowiednich formalnych działań bez zmiany faktycznych praktyk. Zjawisko to nazywane jest rozdzieleniem (decoupling). Rozdzielenie jest w tym przypadku formą mistyfikacji czy też zwodzenia. Kiedy różni interesariusze wywierają naciski na wdrażanie wzajemnie wykluczających się polityk, rozdzielenie pozwala zarządzającym na uniknięcie konfliktów z interesariuszami, bez zakłócania bieżącej działalności wewnętrznej. Rozdzielenie może dotyczyć także rozbieżności między nakładami a wynikami, co oznacza, że polityki są co prawda realizowane, ale mają słaby związek z kluczowymi zadaniami. Na obecną chwilę teoria rozdzielenia nie obejmuje złożonego oddziaływania między otoczeniem zewnętrznym a organizacją. Ponadto wydaje się, że pełne zrozumienie zjawiska rozdzielenia wymaga wyjścia ponad obecne ujęcie skupiające się na zmiennych na poziomie otoczenia czy organizacji i uwzględnienie także poziomu jednostki(abstrakt oryginalny)
EN
Building a competitive advantage organizations must take into account the expectations of stakeholders. In many situations conflicting expectations do not allow organizations to take actions aimed at the satisfaction of all stakeholders simultaneously. As there is a discrepancy between managers and stakeholders in the access to information, and the latter may find it difficult to observe the organization and its actions. It can lead to a situation when organizations just present formal policies but do not change real practices. This phenomenon is called decoupling. When different stakeholders exert pressure on the implementation of Decoupling may also refer to discrepancy between means and ends. The aim of the paper is to discuss the significance of decoupling for building competitive advantage and to outline the directions for future research(original abstract)
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • Aaker D.A., 1989, Managing Assets and Skills: the Key To a Sustainable Competitive Advantage, California Management Review, vol. 31, no. 2.
 • Adamik A., 1999, Tymczasowość przewagi konkurencyjnej, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw, 9, s. 14-17.
 • Adamik A., 2003a, Przymus budowy przewagi konkurencyjnej jako wymóg nowoczesnego zarządzania przedsiębiorstwem, [w:] Jeżak J. (red.), Rozwój teorii i praktyki zarządzania strategicznego. Doświadczenia krajowe i międzynarodowe, t. 2, Polsko-Amerykańskie Centrum Zarządzania, Łódź.
 • Adamik A., 2003b, Zasoby i umiejętności w procesie budowy przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa, [w:] Różański J. (red.), Zagadnienia z zakresu zarządzania i marketingu, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, t. IV, z. 2, Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi, 1, Łódź.
 • Adamik A., 2008, Competitive Advantage Based on Cooperation, A Serie of Monographs of Technical University of Lodz, no. 1819.
 • Adamik A., 2008, Kumulowanie wiedzy organizacyjnej poprzez związki współpracy, [w:] Glińska-Neweś A. (red.), Zarządzanie organizacjami w gospodarce opartej na wiedzy. Zasobowe podstawy funkcjonowania i rozwoju organizacji, TNOiK Dom Organizatora, Toruń.
 • Adamik A., 2011, Konkurencyjność i przewaga konkurencyjna MSP w teorii i praktyce, [w:] Adamik A. (red.), Kształtowanie konkurencyjności i przewagi konkurencyjnej małych i średnich przedsiębiorstw, Wydawnictwo C.H. Beck, Seria Przedsiębiorczość, Warszawa, s. 15-31.
 • Alshbiel S.O., 2012, JIT Production System And Its Effect On Achieving Competitive Advantage For Public Shareholding Industrial Companies In Jordan, Interdisciplinary Journal of Contemporary Research In Business October, vol. 4, no. 6, ijcrb.webs.com.
 • Barney J.B., 1991, Firm Resources and Sustained Competitive Advantage, Journal of Management, no. 17.
 • Berkowitz S.D., 1982, An Introduction to Structural Analysis: The Network Approach to Social Research, Butterworth and Co., Toronto, Canada.
 • Ferrier W.J., Wiltbank R., 2010, Value from Gestalt: How Sequences of Competitive Actions Create Advantage for Firms In Nascent Markets Violina Rindova, Strategic Management Journal, no. 31, s. 1474-1497.
 • Goksoy A., 2012, The New Competitive Advantage: Technological Change: An Application of Electronic Data Interchange Implementation in SME in the Automotive Industry, International, Journal of Business Administration, vol. 3, no. 6.
 • Grupa Lizbońska, 1996, Granice konkurencji, Warszawa.
 • Hagel J., Brown J.S., 2006, Organizacja jutra. Zarządzanie talentem, współpracą i specjalizacją, Harvard Business School Press, One Press, Wydawnictwo Helion, Gliwice.
 • Hamel G., Prahalad C.K., 1999, Przewaga konkurencyjna jutra, Business Press, Warszawa.
 • Hitt M.A., Keats B.W., DeMarie S.M., 1998, Navigating in the new competitive landscape: building strategic flexibility and competitive advantage in the 21st century, Academy of Management Executive, no. 12 (4), s. 22-42.
 • Innovation Management and the Konowledge - Driven Economy, 2004, European Commission Directorate - General for Enterprise, Office for Official Publications of the European Communities, Brussels-Luxembourg.
 • Kiron D., Shockley R., 2011, Creating Business Value with Analytics MIT, Sloan Management Review, September 15.
 • McCalister L., Fischer C.S., 1983, A Procedure for Survey Personal Networks, [w:] Burt R.S., Minor M.J. (eds.), Applied Network Analysis: a Methodological Introduction, Sage Publications, Beverly Hills, CA.
 • Noori H., Radford R., 1995, Production and Operations Management. Total Quality and Responsiveness, McGraw-Hill.
 • Obłój K., 1999, Strategia organizacji. W poszukiwaniu trwałej przewagi konkurencyjnej, PWE, Warszawa.
 • Obłój K., 2001, Logika przewagi konkurencyjnej (I), Przegląd Organizacji, nr 9.
 • Peters T., 1990, Get Innovative or Get Dead, California Management Review, Fall.
 • Rokita J., 2005, Zarządzanie strategiczne. Tworzenie i utrzymywanie przewagi konkurencyjnej, PWE, Warszawa.
 • Sanchez R., 2004, The new strategic management: organization, competition and competence, Willey, New York.
 • Stańczyk-Hugiet E., 2011, Relacyjne modele wzrostu przedsiębiorstwa, [w:] Skalik J. (red.), Zmiana warunkiem sukcesu. Przełamywanie barier rozwoju i wzrostu przedsiębiorstwa, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 219.
 • Teece D.J., Pisano G., Shuen A., 1997, Dynamic capabilities and strategic management, Strategic Management Journal, no. 18 (7), s. 509-533.
 • Thomas L.G., 1996, The two faces of competition: dynamic resourcefulness and the hypercompetitive schift, Organization Science, no. 7 (3), s. 221-242.
 • Wiggins R., Ruefli T.W., 2002, Sustained competitive advantage: temporal dynamics and the incidence and persistence of superior economic performance, Organization Science, no. 13 (1), s. 81-105.
 • Williams J.R.,1992, How sustainable is your competitive advantage?, California Management Review, no. 34 (3), s. 29-51.
 • Zakrzewska-Bielawska A., 2013, Strategia nowoczesnego przedsiębiorstwa: zasoby i okazje,[w:] Krupski R. (red.), Zarządzanie strategiczne Quo vadis?, Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, t. 22, s. 159-175.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171389577

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.