PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1983 | nr 104 Prace z zakresu ekonomiki produkcji | 100--109
Tytuł artykułu

Struktura kosztów pracy w przemyśle meblarskim Polski i Związku Radzieckiego

Autorzy
Warianty tytułu
The Structure of the Labour Costs in the Furniture Industry in Poland and the Soviet Union
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedmiotem niniejszego opracowania jest struktura kosztów pracy w przemyśle meblarskim Polski i Związku Radzieckiego. Jego głównym celem jest porównanie i ocena struktury kosztów pracy w badanym okresie w Wolsztyńskiej Fabryce Mebli i Charkowskiej Fabryce Mebli. Badania wykazały, że stosunek kosztów pracy do całkowitych kosztów własnych był znaczny, choć znacznie wyższy w Wolsztyńskiej Fabryce Mebli niż w Charkowskiej Fabryce Mebli, przy czym w obydwu przedsiębiorstwach wykazywał malejącą tendencje rozwojową. Zostało to spowodowane prawie czterokrotnie szybszym tempem wzrostu kosztów pracy w Wolsztyńskiej Fabryce Mebli niż w Charkowskiej Fabryce Mebli. Okazało się jednak, że różnica przeciętnego rocznego tempa wzrostu kosztów pracy w przeliczeniu na jednego pracownika między porównywanymi przedsiębiorstwami zmalała o połowę, co świadczy o korzystniejszym tempie zmian zatrudnienia w Charkowskiej Fabryce Mebli niż w Wolsztyńskiej Fabryce Mebli. Zróżnicowana intensywność wzrostu poszczególnych elementów kasztów pracy spowodowała istotne zmiany w strukturze tych kosztów w obydwu przedsiębiorstwach. Pozytywnym przejawem jest spadek udziału kosztów płac w kosztach pracy, przy czym jest on nadal za wysoki, zwłaszcza w Charkowskiej Fabryce Mebli. (abstrakt oryginalny)
EN
The subject of the present paper is the structure of labour costs in the furniture industry in Poland and the Soviet Union. Its main aim is the comparison and evaluation of the structure of the labour costs in the studied period in the furniture factories in Wolsztyn and in Charkov. The studies showed that the proportion of labour costs to total prime costs was considerable, thoug considerably higher in the Wolsztyn factory of furniture in the Charkov factory, and in the two enterprise it showed a decreasing tendency of development. It was caused by almost four times higher rate of growth of labour costs in Wolsztyn factory than in Charkov factory. It turned out however, that the difference of the average annual rate of growth of the labour costs per one employee between the compared enterprises diminished by half, which gives evidence of more favourable rate of changes of employment in the Charkov factory than in the Wolsztyn factory. Differentiated intensity of growth of particular element of labour costs caused substantial changes in the structure of these costs in both enterprises. The positive sign is the decline of the share of wage costs in labour costs. However, it is still too high, especially In the Charkov factory. (original abstract)
Twórcy
Bibliografia
  • J. Kordaszewski, Ekonomika pracy stanowiska roboczego, Warszawa 1970.
  • Z. Miśkiewicz, Koszty pracy w rachunku ekonomicznym produkcji przemysłu maszynowego, Warszawa 1976.
  • Z. Bosiakowski, Gospodarka socjalistyczna a teoria kosztów, Zeszyty Naukowe SGPiS, 1954, nr 53.
  • St. Sudoł, Metody analizy kosztów pracy w przedsiębiorstwach przemysłowych, Warszawa 1967.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171389643

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.