PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1983 | nr 104 Prace z zakresu ekonomiki produkcji | 110--116
Tytuł artykułu

Uwarunkowania wdrożeń nowości do uspołecznionego sektora rolnictwa

Autorzy
Warianty tytułu
Conditions of Implementing Novelties into the Nationalized Sector of Agriculture
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem opracowania jest określenie kierunków zmian w systemie motywacyjnym wdrożeń oraz próba prognozy zachowania się państwowych gospodarstw rolnych prowadzących wdrożenia w parametrycznym systemie zarządzania. Punktem wyjścia była ocena obecnego systemu wdrożeń przeprowadzona na przykładzie umów wdrożeniowych zawartych między instytutami i ośrodkami naukowo-badawczymi podległymi Ministerstwu Rolnictwa a jednostkami gospodarki uspołecznionej. Oceny dokonano przez analizę czynności związanych z organizacją umów, istniejącego systemu motywacji oraz sposobu finansowania wdrożeń. Przeprowadzone badanie wykazało, że nieprawidłowości w funkcjonowaniu umów wdrożeniowych, szczególnie natury organizacyjnej, wynikają z nakazowego systemu zarządzania a także z braku skutecznie działającego systemu zachęt materialnych i niedostosowania przepisów prawnych do specyfiki rolnictwa. Wnioski te posłużyły do wysunięcia sugestii kierunków zmian działalności wdrożeniowej po wprowadzeniu reformy gospodarczej. Uważa się że w nowym systemie zarządzania przy samodzielności przedsiębiorstw i położeniu głównego akcentu na efektywność ekonomiczną gospodarowania nastąpi spadek zainteresowania wdrożeniami. Proces spodziewanego braku zainteresowania pracami instytutów ze strony praktyki (przynajmniej w pierwszym okresie po wprowadzeniu reformy) wymaga, aby przez pewien czas dotować niektóre tematy realizowane przez jednostki badawcze. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the paper is determination of the directions of changes in the motivation system of implementation and an attempt at forecasting the behaviour of the state farms carrying implementation in parametric system of management. The starting point was the evaluation of the present system of implementations carried out on the example of agreements concluded between the institutes and research centres subjected to the Ministry of Agriculture and the units of nationalized economy. The evaluation was done through analysis of activities connected with the organization of agreements, the existing motivation system and the way of financing implementations. The studies showed that irregularities in the functioning of implementation agreements, particularly of organizational nature, result from this prescriptive system of management as well as from the lask of effectively working system of material incentives and maladjestment of legal regulations to the specific character of agriculture. The conclusions helped to put forward a sugesstion of directions of changes of implementation activity when the economic reform is introduced. It is believed that in the new system of management with the independence of enterprises and main strass laid on the effectiveness of management there will be a fall in the interest of implementations. The process of the anticipated lack of interest in the works of the institutes from the side of practice (at least in the first period after introducing the reform) suggests that some of the subjects studied byresearch units should be subsidized for a certain period of time. (original abstract)
Twórcy
Bibliografia
  • H. Mizgajska, Analiza wdrożeń w rolnictwie na przykładzie umów wdrożeniowych zawartych w latach 1976-1979 przez instytuty i ośrodki badawcze podlegle Ministerstwu Rolnictwa, Studia i Materiały, Centralny Ośrodek Doskonalenia Kadr i Upowszechniania Postępu w Rolnictwie, Poznań.
  • H. Mizgajska, Realizacja umów wdrożeniowych w rolnictwie, Wieś Współczesna, nr 7, 1981.
  • R. Zieliński, Wpływ systemu zasilania na realizację postępu techniczno-ekonomicznego, praca zbiorowa pod red. W. Cabana i J. Mujżela: "Ekonomiczny mechanizm procesów innowacyjnych", Warszawa 1975.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171389647

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.