PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 42 T.2 Metody ilościowe w ekonomii | 257--267
Tytuł artykułu

Czynniki wpływające na wartość nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych na cele budowlane

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Factors Affecting the Value of Undeveloped Property Earmarked for Construction Purposes
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu było wyodrębnienie czynników wpływających na wartość nieruchomości budowlanych na przykładzie gminy Dopiewo, uwzględniając walory środowiskowe i społeczno-ekonomiczne. W opracowaniu przeanalizowano materiały z lat 2009-2013 zawarte w transakcjach kupna-sprzedaży (685 transakcji), które zostały pozyskane z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w Poznaniu. Wyniki analizowano przy zastosowaniu metody regresji wielorakiej. Bazując na przeprowadzonej analizie wyodrębniono czynniki, które miały największy wpływ na kształtowanie się wartości gruntów budowlanych w gminie Dopiewo. Wykazano, że tymi czynnikami były: odległość od lasów, odległość od wód oraz odległość od granic Poznania. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this study was to isolate the factors affecting the value of the property on the example of building Dopiewo having environmental values and socio-economic. The study analyzes the material from the years 2009-2013 in purchases - sales (685 transactions), which are obtained from the District Centre of Geodesy and Cartography Documentation in Poznan. Results were analyzed using the multiple regression method. Based on an analysis of isolated factors that have the greatest impact on the value of building land in the municipality of Dopiewo. It has been shown that these factors were: the distance from the forest, the distance from the water and the distance from the borders of the city of Poznan. (original abstract)
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Bibliografia
 • Bruce R.W., Sundell D.J., Multiple Regression Analysis: History and Applications in the Appraisal Profession, "Real Estate Appraiser" 1977, Jan/Feb.
 • Bitner A., Konstrukcja modelu regresji wielorakiej przy wycenie nieruchomości, "Acta Sci. Pol., Administratio Locorum" 2007, nr 6 (4).
 • Bitner A., O użyteczności metod statystycznych w wycenie nieruchomości, "Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich" 2010, nr 12.
 • Gawroński K., Prus B., Lokalny rynek nieruchomości oraz wybrane czynniki kształtujące ceny nieruchomości rolnych i działek budowlanych na przykładzie miasta Niepołomice, "Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich" 2005, nr 4.
 • Hozer J., Kokot S., Kuźmiński W., Metody analizy statystycznej rynku w wycenie nieruchomości, PFSRM Warszawa 2002.
 • Parzych P., Modelowanie wartości nieruchomości zurbanizowanych, "Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości" 2007, nr 15 (3-4).
 • Powszechne Krajowe Zasady Wyceny, Ni1 zastosowanie podejścia porównawczego w wycenie nieruchomości, Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych.
 • Property Appraisal and Assessment Administration, red. J.K. Eckert, International Association of Assessing Officers, Chicago 1990.
 • Prystupa M., Wycena nieruchomości przy zastosowaniu podejścia porównawczego, PFSRM, Warszawa 2001.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 21 sierpnia 2004 r., w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (DzU nr 207, poz. 2109 ze zm.).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 29 czerwca 2005 r. w sprawie powszechnej taksacji nieruchomości (DzU nr 131, poz. 1092).
 • Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Dopiewo z 25 lutego 2013 r., uchwała nr XLIII/308/13.
 • Ustawa z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (DzU z 2010 r., nr 102, poz. 651 ze zm.).
 • Walkowiak R., Zydroń A., Zastosowanie regresji krokowej do określenia atrybutów wpływających na wartość nieruchomości rolnych na przykładzie gminy Mosina, "Acta. Sci. Pol., Administratio Locorum" 2012, nr 11 (3).
 • Zydroń A., Walkowiak R., Analiza atrybutów wpływających na wartość nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych na cele budowlane w gminie Mosina, "Annual Set The Environment Protection" 2013, t. XV.
 • Źróbek S., Bełej M., Podejście porównawcze w szacowaniu nieruchomości, Educaterra, Olsztyn 2000.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171389677

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.