PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 400 Zmiana warunkiem sukcesu. W poszukiwaniu źródeł trwałej konkurencyjności | 80--91
Tytuł artykułu

Krytyczna analiza systemu wyboru projektów z Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce w latach 2007- -2013

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Critical Analysis of the System for the Selection of Projects Financed from the European Social Fund in Poland in the Years 2007-2013
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Funkcjonowanie w warunkach turbulentnego otoczenia wymusza wzrost znaczenia człowieka i kreatywności w przedsiębiorstwie. Nowy paradygmat zarządzania wymaga zwrócenia uwagi na działania nakierowane na wzrost zaangażowania pracowników, poczucia więzi, zaufania. Jednym z rozwiązań zapewniających sukces w tym zakresie jest zagwarantowanie wszystkim pracownikom właściwych dla nich ścieżek rozwoju zawodowego. Kompleksowe wdrożenie w przedsiębiorstwie zasad uczenia się przez całe życie wymaga jednak dużego nakładu środków, których źródłem mogą być fundusze strukturalne. Możliwość ich pozyskania przez podmioty gospodarcze w dużej mierze zależy jednak od jakości przyjętych rozwiązań w zakresie wyboru projektów. W artykule przedstawiony zostanie obowiązujący w Polsce system wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki obejmującego całość alokacji Europejskiego Funduszu Społecznego w drugim okresie programowania. Analizie poddane zostaną kluczowe zdaniem autorki, cechy tego systemu, determinujące jakość i liczbę składanych aplikacji projektowych. Całość rozważań zostanie zilustrowana przykładami zapisów zawartych w obowiązujących dokumentach oraz statystykami wybranych konkursów(abstrakt oryginalny)
EN
The article will present the system for the selection of projects under the Human Capital Operational Programme covering the entire financial allocation of the European Social Fund in the second programming period in Poland. The main subject of the analysis will be key characteristics of this system, which according to the authors' opinion, determine the level of quality and number of submitted applications. The whole discussion will be illustrated with examples of the provisions included in the operative documents and the statistics of selected programme calls(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Analiza porównawcza województw w kontekście realizacji celów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, 2010, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 • Armstrong M., 2010, Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 • Dokumentacja konkursowa do poddziałania 4.1.1 POKL, Ministerstwo Nauki Szkolnictwa Wyższego, 2009, Warszawa.
 • Dokumentacje konkursowe dla priorytetu VIII w województwie dolnośląskim w latach 2009-2010, www.pokl.dwup.pl.
 • Grudzewski W., Hejduk K., 2011, Przedsiębiorstwo przyszłości. Zmiany paradygmatów zarządzania, Master of Business Administration, no. 1, s. 95-111.
 • Instrukcja do wniosku o dofinansowanie w ramach POKL, 2011, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 • Instrukcja do wniosku o dofinansowanie w ramach POKL, 2012, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 • Mazurkiewicz A., 2011, Paradygmaty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie: wybrane aspekty, Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, z. 19, s. 408-418.
 • Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, 2011, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 • Senge P., 2012, Piąta dyscyplina, teoria i praktyka organizacji uczących się, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 • Sprawozdanie z realizacji Programu Kapitał Ludzki za I półrocze 2013, 2013, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 • Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach PO Kapitał Ludzki, 2011, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171389693

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.