PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 400 Zmiana warunkiem sukcesu. W poszukiwaniu źródeł trwałej konkurencyjności | 137--147
Tytuł artykułu

Zasoby ludzkie jako determinanta konkurencyjności przedsiębiorstw wysokiej techniki

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Human Resources as a Determinant of the Competitiveness of High-tech Enterprises
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedsiębiorstwa wysokiej techniki należą do sektora szczególnego we współczesnej gospodarce świata. Przedsiębiorstwa te funkcjonują na pograniczu gospodarki i nauki, prowadzą aktywną działalność badawczo-rozwojową oraz są źródłem tworzenia wiedzy i przyczynkiem tworzenia innowacji. Specyfika przedsiębiorstw wysokiej techniki wymaga zaangażowania w procesie pracy dwóch podstawowych kategorii pracowników, którzy powinni być wysoko wykwalifikowani. Zarówno osoby zajmujące stanowiska kierownicze, jak i wykonawcze w przedsiębiorstwach wysokiej techniki powinny legitymować się odpowiednimi kompetencjami. Patrząc przez pryzmat działalności przedsiębiorstw wysokiej techniki, szczególnie istotne znaczenie mają absolwenci szkól technicznych. Zapewnieniem odpowiedniej podaży wykwalifikowanych specjalistów nauk ścisłych od pewnego czasu bardzo intensywnie zajmują się organy państwa, nie tylko w Polsce, poprzez inicjowanie i realizację różnorodnych programów, np. Program Wspierania Kompetencji(abstrakt oryginalny)
EN
High-tech enterprises belong to a specific sector in the modern world's economy. These companies operate on the borderline between the economy and science. They conduct active research and development activities and are also a source of knowledge creation and a contribution to the creation of innovation. The specificity of high-tech enterprises requires a commitment to the work process of two basic categories of employees that should be highly skilled. Persons involved in both managerial, as well as executive positions in high-tech enterprises, should possess the relevant competence. Looking through the prism of the activities of high-tech enterprises, the graduates of technical schools are of relevant significance. Ensuring an adequate supply of qualified specialists in the sciences for some time has been intensively handled by state authorities, not just in Poland, by initiating and implementing various programmes, for example, Programme for the Support of Competence(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
 • Barney J.B., Clark D.N., 2007, Resource-based theory. Creating and sustaining competitive advantage, Oxford Uniwersity Press, New York.
 • Barney J.B., Delwyn N.C., 2009, Resouce-based theory: creating and sustaining competitive advantage, Oxford University Press, New York.
 • Blaug M., 1976, The Empirical Status of Human Theory, A Slightly of Economic Literature, no. 3.
 • Buchwald T., 2013, Efektywność adaptacyjna pilotażowego programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a jego wpływ na innowacyjność i rozwój gospodarki, [w:] Innowacja przyszłością rozwoju gospodarki, cz. 2, Naukowe Wydawnictwo IVG, Szczecin.
 • Dagnino G.B., Le Roy F., Yami S., Czakon W., 2008, Strategie kompetycji - nowa forma dynamiki międzynarodowej?, Przegląd Organizacji, nr 16.
 • Dereń A.M., 2012, Znaczenie ochrony własności intelektualnej w działalności rynkowej przedsiębiorstwa - zarys problematyki, [w:] Kulas Z. (red.), Rola kapitału intelektualnego w kreowaniu wartości przedsiębiorstwa, Oficyna Wydawnicza Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie, Nysa.
 • Dolińska M., 2010, Innowacje w gospodarce opartej na wiedzy, PWE, Warszawa.
 • Dyka A., Dzierżanowski M., Koszarek M., Rybacka M., Szultka S., 2008, Strategia wsparcia rozwoju klastrów wysokiej technologii w województwie pomorskim, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Regionalne Studia Innowacyjności i Konkurencyjności Gospodarki, Gdańsk.
 • Hatzichronoglou T.,1997, Revision of the High-Technology Sector and Product Classification, OECD, Paris.
 • Hofstede G., 2000, Kultury organizacyjne, PWE, Warszawa.
 • Jemielniak D., 2008, Praca oparta na wiedzy. Praca w przedsiębiorstwach wiedzy na przykładzie organizacji high-tech, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 • Król H., 2006, Kapitał ludzki w organizacji, [w:] Ludwiczyński A., Król H. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału w organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Krzakiewicz K., 2009, Dylematy przywództwa w organizacji XXI wielu, [w:] Rokita J. (red.), Zarządzanie w warunkach nieprzewidywalności zmian, GWSH, Katowice.
 • Krzakiewicz K., Cyfert S., 2013, Teoretyczne problemy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 • Matusiak K., 2005, Wysoka technika, [w:] Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, PARP, Warszawa.
 • Nauka w Polsce, serwis PAP poświęcony polskiej nauce, http://www.naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,400840,resort-nauki-program-rozwoju-kompetencji-zastapi-kierunki-zamawialne.html (18.06.2014).
 • Nogalski B. (red.), 1998, Kultura organizacyjna. Duch organizacji, OW OPO, Bydgoszcz.
 • Popławski W., 1995, Mechanizmy procesów innowacyjnych w rozwoju przemysłów wysokiej techniki, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernia.
 • Program Rozwoju Kompetencji zastąpi kierunki zamawiane, www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/program-rozwoju-kompetencji-zastapi-kierunki-zamawiane.html (17.06.2014).
 • Roszyk-Kowalska G., 2014, Przedsiębiorczość składową kompetencji osób prowadzących działalność - na przykładzie organizacji z branży high-tech, [w:] Wachowiak P., Winch S. (red.), Granice w zarządzaniu kapitałem ludzkim, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Roszyk-Kowalska G., Stańda A., 2012, Budowanie kluczowych kompetencji organizacji, [w:] Stabryła A., Woźniak K. (red.), Determinanty potencjału rozwojowego organizacji, Mfiles.pl, Kraków.
 • Sikorski C., 2002, Kultura organizacyjna, C.H. Beck, Warszawa.
 • Sopińska A., 2010, Wiedza jako strategiczny zasób przedsiębiorstwa. Analiza i pomiar kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Stańczyk S., 2008, Kultura elastycznej organizacji, [w:] Krupski R. (red.), Elastyczność organizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Wojnicka E., 2004, System innowacyjny Polski z perspektywy przedsiębiorstw, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk.
 • Wysoka technika, Pojęcie stosowane w badaniach statystycznych statystyki publicznej, old.stat.gov.pl/gus/definicje_PLK_HTML.htm?id=POJ-1493.htm (17.08.2014).
 • Zakrzewska-Bielawska A., 2010a, High technology company - concept, nature, characteristics,[w:] Mastorakis N., Mladenov V., Zaharim A., Aida Bulucea C. (eds.), Recent Advances in Management, Marketing, Finances, WSEAS Press, Penang, Malaysia.
 • Zakrzewska-Bielawska A., 2010b, Strategie przedsiębiorstw wysokich technologii - ujęcie retrospektywne, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Zeszyt Naukowy nr 98, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
 • Zakrzewska-Bielawska A., 2010c, Technologia, innowacje i wiedza a strategia przedsiębiorstw high-tech [w:] Kaleta A., Moszkowicz K. (red.), Zarządzanie strategiczne w praktyce i teorii, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 116.
 • Zakrzewska-Bielawska A., 2011, Strategie wzrostu przedsiębiorstw sektora wysokich technologii w ujęciu empirycznym, [w:] Skalik J. (red.), Zmiana warunkiem sukcesu. Przełamywanie barier rozwoju i wzrostu przedsiębiorstw, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 219.
 • Zakrzewska-Bielawska A., 2012a, Organizacja działalności badawczo-rozwojowej w przedsiębiorstwach innowacyjnych, [w:] Stabryła A., Makłus T. (red.), Strategie rozwoju organizacji, Mfiles.pl, seria wydawnicza: Encyklopedia Zarządzania, Kraków.
 • Zakrzewska-Bielawska A., 2012b, Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwach wysokich technologii, [w:] Werewka J. (red.), Zarządzanie projektami w przedsiębiorstwie informatycznym. Metodologia i strategia zarządzania, Wydawnictwo AGH, Kraków.
 • Zakrzewska-Bielawska A., 2013a, Koopetycja - strategią sukcesu? Doświadczenia przedsiębiorstw high-tech, Zarządzanie i Finanse, vol. 11, nr 4, cz. 1, wrzesień.
 • Zakrzewska-Bielawska A., 2013b, Strategia nowoczesnego przedsiębiorstwa: zasoby i okazje, [w:] Krupski R. (red.), Zarządzanie strategiczne Qvo vadis?, Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, t. 22, Wałbrzych.
 • Zakrzewska-Bielawska A., 2014a, Kultura organizacyjna jako czynnik rozwoju przedsiębiorstw innowacyjnych i opartych na wiedzy, [w:] Zakrzewska-Bielawska A., Flaszewska S. (red.), Kulturowe uwarunkowania kreowania wiedzy i innowacji w organizacjach, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź.
 • Zakrzewska-Bielawska A., 2014a, Typy relacji koopetycyjnych, czyli o granicach między konkurencją a współpracą, [w:] Sopińska A., Gregorczyk S. (red.), Granice strukturalnej złożoności organizacji, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Żuber R., 2008, Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa. Teoria i praktyka, Difin, Warszawa.
 • http://pl.wikipedia.org/wiki/Przemysł_wysokiej_technologii (1.08.2014).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171389717

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.