PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 518 | 533
Tytuł artykułu

Stanowisko Socjaldemokratycznej Partii Niemiec wobec Polski w latach 1980-1989

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Głównym tematem niniejszego opracowania i zasadniczym problemem badawczym pracy jest próba odpowiedzi na pytanie o postawy czołowych polityków SPD - elity kierowniczej w dziedzinie polityki zagranicznej (auβenpolitische Führungselite) wobec procesów zachodzących w Polsce w latach osiemdziesiątych XX w. W tym celu zostały zrekonstruowane wypowiedzi i działania podejmowane przez socjaldemokratów w ramach pełnionych przez nich funkcji zarówno państwowych, jak i partyjnych. Analiza objęła zatem działania tworzące i politykę zagraniczną państwa, i relacje międzynarodowe partii. (fragment tekstu)
Rocznik
Numer
Strony
533
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • 12. Ordentlicher Bundeskongress,Berlin 16.-22.05.82, Parlament der Arbeit. Angenommene Anträge, Deutscher Gewerkschaftsbund, Bundesvorstand, Frankfurt 1982.
 • Akten zur Auswärtigen Politik der Bundesrepublik Deutschland 1980,Bd. 1: Januar bis 30. Juni1980. Herausgegeben im Auftrag des Auswärtigen Amts vom Institut für Zeitgeschichte, München 2011.
 • Akten zur Auswärtigen Politik der Bundesrepublik Deutschland 1980,Bd. 2:1.Juli bis 31. Dezember 1980,Herausgegeben im Auftrag des Auswärtigen Amts vom Institut für Zeitgeschichte, München 2011.
 • Akten zur Auswärtigen Politik der Bundesrepublik Deutschland 1981,Bd. 1: Jannar bis 30. April1981, Herausgegeben im Auftrag des Auswärtigen Amts vom Institut für Zeitgeschichte, München 2012.
 • Akten zur Auswärtigen Politik der Bundesrepublik Deutschland 1981,Bd. 2: 1. Mai bis 30. September 1981,Herausgegeben im Auftrag des Auswärtigen Amts vom Institut für Zeitgeschichte. München 2012.
 • Akten zur Auswärtigen Politik der Bundesrepublik Deutschland 1981,Bd. 3: 1. Oktober bis 31. Dezember 1981,Herausgegeben im Auftrag des Auswärtigen Amts vom Institut für Zeitgeschichte, München 2012.
 • Bahr Egon, Der Weg zur Entspannugspolitik, Vortrag anlässlich einer Veranslaltung in Bonn am 5. Dezember 2006,Gesprächskreis Geschichte 72, Friedrich-Ebert-Stiftung. Historisches Forschungszentrum, Bonn 2007.
 • Bahr Egon, Wandel durch Annährung. Ein Diskussionsbeitrag in Tittzing, 15. Juli 1963.[w:] Karsten Schröder, Egon Bahr.Rastatt 1988, s. 325-330.
 • Bielefelder Erklärung, Sicherheitspolitik contra Frieden? Ein Forum zur Friedensbewegung,Bonn 1981.
 • Biographisches Handbuch der Mitglieder des Deutschen Bundestages 1949-2002,Hrsg. RudolfVierhaus, Ludolf Herbst, München 2002.
 • Brandt Willy, Die Spiegel-Gespräiche 1959-1992,Hrsg. Erich Böhme, Klaus Wirtgen, Stuttgart1993.
 • Brandt Willy. Berliner Ausgabe,Bd. 10: Gemeinsame Sicherheit. Internationale Beziehungen und deutsche Frage. 1982-1992,Bearb. Uwe Mai, Bemd Rother, Wolfgang Schmidt, Berlin 2009.
 • Brandt Willy. Berliner Ausgabe,Bd. 5: Die Partei der Freiheit. Willy Brandt und die SPD. 1972-1992, Bearb. Karsten Rudolph. Bonn 2002.
 • Brandt Willy. Berliner Ausgabe, Bd. 8:Über Europa hinaus: Dritte Welt und Sozialistische Internationale, Bearb. Bernd Rother. Wolfgang Schmidt, Bonn 2006.
 • Brandt Willy. Berliner Ausgabe, Bd. 9: Die Entspannung unzerstörbar machen. Internationale Beziehungen und deutsche Frage. 1974-1982, Bearb. Frank Fischer, Bonn 2003.
 • Datenbuch zur Geschichte des Deutschen Bundestages. 1949-1999, Bd. 1, Baden-Baden 1999.
 • Datenbuch zur Geschichte des Deutschen Bundestages. 1949-1999, Bd. 2, Baden-Baden 1999.
 • Datenbuch zur Geschichte des Deutschen Bundestages. 1949-1999, Bd. 3, Baden-Baden 1999.
 • Datenhandbuch zur Geschichte des deutsche Bundestages 1980 bis 1987, Baden-Baden 1988.
 • Deutscher Bundestag, Stenografischer Bericht, XI. Wahlperiode, 1. Sitzung, (Plenarprotokoll 11/1), 18. Februar 1987.
 • Deutscher Bundestag, Stenografischer Bericht, XI. Wahlperiode, 4. Sitzung, (Plenarprotokoll 11/4), 18. März 1987.
 • Deutscher Bundestag, Stenographischer Bericht, IX. Wahlperiode, 74. Sitzung, (Plenarprotokoll 9/74), Bonn 18. Dezember 1981.
 • Deutscher Bundestag, Stenographischer Bericht, XI. Wahlperiode, 103. Sitzung, (Plenarprotokoll 10/103), 27. November 1984.
 • Deutscher Bundestag, XI. Wahlperiode, 154. Sitzung, (Plenarprotokoll 11/154), 1. September 1989.
 • Die Fraktion der SPD im Deutschen Bundestag, 1980-1990. Abgeordnete der SPD in Regierung Parlament und Gremien der Fraktion, Bearb. Holger Feldmann, Bonn 2009.
 • Dokumentation der sowjetischen Einmischung in Polen,Sonderdienst International Communication Agency Embassyofthe United States ofAmerica. 11. Januar 1982.
 • ,.Europa-Archiv. Zeitschrift für Internationale Politik. Dokumente"1981, Folge 6.
 • "Europa-Archiv. Zeitschrift für Internationale Politik. Dokumente" 1981, Folge 13.
 • "Europa-Archiv. Zeitschrift für Internationale Politik. Dokumente" 1982, Folge 4.
 • "Europa-Archiv. Zeitschrift für Internationale Politik. Dokumente" 1982, Folge 5.
 • "Europa-Archiv. Zeitschrift für Internationale Politik. Dokumente" 1982. Folge 6.
 • "Europa-Archiv. Zeitschrift für Internationale Politik. Dokumente" 1982, Folge 7.
 • "Europa-Archiv. Zeitschrift für Internationale Politik. Dokumente" 1982. Folge 14.
 • "Europa-Archiv. Zeitschrift für Internationale Politik. Dokumente" 1982, Folge 16.
 • Europäische Gemeinschaften, Europäisches Parlament, Sitzungsdokumente 1982-1983, Dokument 1-83/82, Bericht im Namen des Ausschusses für Außenwirtschaftsbeziehungen über die Bedeutung und die Auswirkungen von Wirtschaftssanktionen, insbesondere des Handelsembargos und des Boykotts auf die Außenbeziehungen der EWG, Berichterstatter: Herr H.J. Seeler. s. 14.
 • Jahrbuch der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands - 1979-81,Vorstand der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands, Bonn 1982.
 • Jahrbuch der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands - 1982-83,Vorstand der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands. Bonn 1983.
 • Jahrbuch der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands - 1984-85,Vorstand der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands, Bonn 1984.
 • Jahrbuch der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands - 1986-87,Vorstand der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands. Bonn [s.a.].
 • Jahrbuch der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands - 1988-90,Vorstand der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands, Bonn [s.a.].
 • Komunikaty Konferencji Episkopatu Polski 1945-2000,wstęp i oprac. Jan Żaryn, [s.1.] 2006.
 • Listy pasterskie Episkopatu Polski 1945-2000, red. Piotr Libera, Andrzej Rybicki, Sylwester Łącki, cz. 2, Marki 2003.
 • Materialien. Frieden und Abrüstung in Europa. Ergebnisse der gemeinsamen Arbeitsgruppe SPD-PVAP (Polnische Vereinigte Arbeiterpartei), Parteivorstand SPD, [s.a.l.].
 • Okrągły Stół: dokumenty i materiały,red. Włodzimierz Borodziej, Andrzej Garlicki, wybór i oprać, dokumentów Błażej Brzostek et al., t. 1-5, Warszawa 2004.
 • Parteitag der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands. 19. bis 23. April 1982. München, Olympiahalle, Bd. 1: Protokoll und Verhandlungen. Anhang, Vorstand der SPD. Bonn 1982.
 • Parteitag der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands. 19. bis 23. April 1982, München, Olympiahalle, Bd. 2:Angenommene und überwiesene Anträge, Vorstand der SPD, Bonn 1982.
 • "Plan Jaruzelskiego" jako polska inicjatywa pokojowa, Ośrodek Spraw Międzynarodowych, Studium Badań nad Pokojem, Warszawa 1987.
 • Polityka i dyplomacja polska wobec Niemiec, t. 2:1971-1990, wstęp, wybór i oprać. Mieczysław Tomala, Warszawa 2006.
 • Polska Ludowa - Związek Radziecki. 1974-1987. Zbiór dokumentów i materiałów. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, Ministerstwo Spraw Zagranicznych Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, Warszawa 1988.
 • Polska w stosunkach międzynarodowych. 1945-1989. Wybór dokumentów,wybór i oprac. Justyna Zając, Warszawa 2005.
 • Polska-Niemcy: na drodze ku porozumieniu. Zbiór dokumentów związanych z wizytą Kanclerza Federalnego RFN Helmuta Kohla w Polsce w dniach 9-14 listopada 1989 r.,wybór, wstęp i oprac. Jan Barcz, Poznań 1990.
 • Presse- und Informationsamt der Bundesregierung "Bulletin" Nr. 1, 3. Januar, Bonn 1981.
 • Presse- und Informationsamt der Bundesregierung "Bulletin" Nr. 36, 10. April, Bonn 1981.
 • Presse- und Informationsamt der Bundesregierung "Bulletin" Nr. 116, 4. Dezember, Bonn 1981.
 • Presse- und Informationsamt der Bundesregierung "Bulletin" Nr. 1, 5. Januar. Bonn 1982.
 • Presse- und Informationsamt der Bundesregierung "Bulletin" Nr. 2, 8. Januar, Bonn 1982.
 • Presse- und Informationsamt der Bundesregierung "Bulletin" Nr. 5, 15. Januar, Bonn 1982.
 • Presse- und Informationsamt der Bundesregierung "Bulletin" Nr. 19, 4. Marz, Bonn 1982.
 • Presse- und Informationsamt der Bundesregierung "Bulletin" Nr. 29, 26. Marz, Bonn 1982.
 • Presse- und Informationsamt der Bundesregierung "Bulletin" Nr. 123, 21. Dezember, Bonn 1982.
 • Przed i po 13 grudnia. Państwa Bloku Wschodniego wobec kryzysu w PRL 1980-1982.t. 1: Sierpień 1980 - marzec 1981,wybór, wstęp i oprać. Łukasz Kamiński, Warszawa 2006.
 • Ustawa z dnia 28 lipca 1990 r. o partiach politycznych, DzU 1990, nr 54, poz. 312.
 • Ustawa Zasadnicza dla Republiki Federalnej Niemiec,Niemiecki Bundestag, Berlin 2006 http:/www.warschau.diplo.de/contentblob/1710226/Daten/146068/Grundgesetz_dl_PL.pdf.
 • Wizyta Jana Pawia II w Polsce 1979. Dokumenty KС PZPR i MSW,oprac. Andrzej Friszke, Marcin Zaremba, Warszawa 2005.
 • Wspólne oświadczenie w sprawach bezpieczeństwa i współpracy w Europie poprzez środki budowania wzajemnego zaufania, http:/library.fes.de/pdf-files/netzquelle/a97-06582.pdf.
 • Bahr Egon, Zu meiner Zeit,München 1996.
 • Bölling Klaus, Die lelzten 30 Tage des Kanzlers Helmut Schmidt. Ein Tagebuch,Rowolth 1982.
 • Ehmke Horst, Mittendrin. Von der Großen Koalition zur Deutschen Einheit,Berlin 1994.
 • Falin Valentin, Politische Erinnerungen, München 1993.
 • Genscher Hans-Dietrich, Erinnerungen,Berlin 1997.
 • Kohl Helmut. Erinnerungen. 1930-1982,München 2004.
 • Pfeffer Franz, Ein Amt und eine Meinung. Botschafter in Polen und Frankreich,Frankfurt am Main 2006.
 • Rakowski Mieczysław F., Dzienniki polityczne. 1978-1981, Warszawa 2004.
 • Rakowski Mieczysław F., Dzienniki polityczne. 1981-1983. Warszawa 2004.
 • Rakowski Mieczysław F., Dzienniki polityczne. 1984-1986, Warszawa 2005.
 • Rakowski Mieczysław F.,Dzienniki polityczne. 1987-1990, Warszawa 2005.
 • Rakowski Mieczysław F., Jak to się stało, Warszawa 1991.
 • Reiff Klaus, Polen. Als deutscher Diplomat an der Weichsel, Bonn 1990.
 • Reinheit Appel: Interview mit Helmut Schmidt, [w:] Die Bundeskanzler,Hrsg. Hans Klein, Berlin 1993, s. 287-344.
 • Schmidt Helmut,Die Deutschen und ihre Nachbarn. Menschen und Mächte II,Berlin 1990.
 • Schmidt Helmut, Menschen und Mächte,Berlin 1987.
 • Schmidt Helmut, Stern Fritz, Unser Jahrhundert: Ein Gespräch,Ausg. 6, München 2011.
 • Schmidt Helmut, Weggefährten, Erinnerungen und Reflexionen,Berlin 1998.
 • StadenBerndt von, Zwischen Eiszeit und Tauwetter, Diplomatie in einer Epoche des Umbruchs. Erinnerungen,Berlin 2005.
 • Vogel Hans-Jochen, Nachsichten. Meine Bonner und Berliner Jahre.München-Zürich 1996.
 • Bingen Dieter, Die offene Krise der Macht in Polen, [w:]Polen im Sommer 1981. NeueAnalysen zu innen- und außenpolitischen Problemen,"Sonderveröffentlichung des Bundesinstituts für ostwissenschaftliche und internationale Studien", August 1981.
 • Bingen Dieter, Die Rolle der Kirche und ihre Prioritäten in den Forderungen der Arbeiter, [w:] Polen 1980. Erste Analysen der Entwicklung nach den Streiks,"Sonderveröffentlichung desBundesinstituts für ostwissenschaftliche und internationale Studien", November 1980.
 • Bittner Jan, Siegers Roland, Feldmann Marion, Außenpolitikberatung durch wissenschaftliche Institute,[w:]Außenpolitikberatung in Deutschland,Hrsg. Klaus Segbers, "Arbeitspapiere des Osteuropa-Instituts der Freien Universität Berlin", Arbeitsbereich Politik und Gesellschaft, 1999, 24. s. 32-41.
 • Czerwick Edwin, Sarcinelli Ulrich, Außenpolitik als Wahlkampf. Eine Analyse zur Rolle der Außenpolitik im Bundestagswahl 1979/1980, Forschungsgruppe Parteiendemokratie, "Analysen und Berichte" Nr. 1. Koblenz 1982.
 • Dierker Ralf, Bartsch Mario, Mielke Katja, Außenpolitikberatung für den Deutschen Bundestag,[w:] Außenpolitikberatung in Deutschland,Hrsg. Klaus Segbers, "Arbeitspapiere des Osteuropa-Instituts der Freien Universität Berlin", Arbeitsbereich Politik und Gesellschaft, 1999. 24. s. 21-26.
 • Guérin-Sendelbach Valérie, Ein Tandem für Europa?: die deutsch-französische Zusammenarbeit der achtziger Jahre,Forschungsinstitut der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik 1993.
 • Gyula Jozsa, Reaktion der Sowjetunion und Ungarn auf die Polenkriese,[w:] Polen 1982. Analysen der innenpolitischen Situation und der internationalen Auswirkungen,"Sonderveröffentlichung des Bundesinstituts für ostwissenschaftliche und internationale Studien", Juli 1982, s. 64-65.
 • Kuzińska Hanna, Instytucje parlamentarne i rządowe w Republice Federalnej Niemiec,Kancelaria Sejmu, Biuro Studiów i Ekspertyz, Wydział Analiz Budżetowych, Informacja nr 321, czerwiec 1995.
 • Kwiatkowska-Drożdż Anna, Doradztwo w zakresie polityki zagranicznej w RFN, [w:] Doradztwo w polityce zagranicznej RFN - inspiracje dla Polski,Ośrodek Studiów Wschodnich, Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej, Warszawa 2008, s. 3-13.
 • Łodziński Sławomir, Parlamentarny korporacjonizm - grupy interesu w niemieckim systemie politycznym,Kancelaria Sejmu, Biuro Studiów i Ekspertyz, Wydział Analiz Ekonomicznych i Społecznych, Informacja nr 216, czerwiec 1994.
 • Oldenburg Fred, Das Verhältnis SED-PVAP während der Krise in Polen (Juli 1980-Juli 1982),[w:] Polen 1982. Analysen der innenpolitischen Situation und der internationalen Auswirkungen,"Sonderveröffentlichung des Bundesinstituts für ostwissenschaftliche und internationale Studien", Juli 1982, s. 112-136.
 • Oldenburg Fred, Jugoslawische Reaktionen zur Polenkriese. 1980-1982, [w:] Polen 1982. Analysen der innenpolitischen Situation und der internationalen Auswirkungen,"Sonderveröffentlichung des Bundesinstituts für ostwissenschaftliche und internationale Studien", Juli 1982, s. 137-154.
 • Royen Christoph, Lagenotiz betr.: Polen - wohin? Bedingungen und Grenzen der politischenErneuerung,Stiftung Wissenschaft und Politik, November 1981.
 • Schoch Bruno, Polen und Entspannung. Zum Streit der KPI mit der KPDSU. Hessische StiftungFriedens- und Konfliktforschung, Frankfurt am Main, September 1982.
 • Schröder Klaus, Arbeitspapier betr.: Die Umschuldungen mit den Ländern des RGW. Ursachen, Ziele. Modalitäten,Stiftung Wissenschaft und Politik, Februar 1983.
 • Schulz Eberhart,Die Auswirkungen der Polen-Krise auf die Ost-West-Beziehungen - Unterschiedliche Konzeptionen im westlichen Bündnis.[w:] Polen 1982. Analysen der innenpolitischen Situation und der internationalen Auswirkungen."Sonderveröffentlichung des Bundesinstituts für ostwissenschaftliche und internationale Studien", Juli 1982, s. 164-179.
 • Adomeit Hannes, Die Sowjetunion unter Gorbatschow. Stand, Probleme und Perspektiven derPerestrojka,Stuttgart-Berlin-Köln-Kohlhammer 1990.
 • Antowska-Bartosiewicz Iwona, Instytucjonalne ramy rozwiązywania problemu spłaty zadłużenia.Warszawa 1985.
 • Antowska-Bartosiewicz Iwona, Stan i struktura zadłużenia Polski w walutach wymienialnych natle zadłużenia innych krajów, Warszawa 1985.
 • Apel Hans, Der deutsche Parlamentarismus,Reinbek 1968.
 • Ash Timothy Garton, Im Namen Europas. Deutschland und der geteilte Kontinent, München-Wien 1993.
 • Bahr Egon,"Das musst du erzählen". Erinnerungen an Willy Brandt, 4. Aufl., Berlin 2013.
 • Bahr Egon,Was wird ans den Deutschen?,Reinbek bei Hamburg 1982.
 • Bahr Egon, Zum europäischen Frieden - eine Antwort auf Gorbatschow,Berlin 1988.
 • Barcz Jan, Koncepcja wyrzeczenia się siły rządu SPD/FDP i jej rola w procesie normalizacji PRL-RFN w latach 70-tych.Warszawa 1976.
 • Bellers Jürgen. Außenwirtschaftspolitik und politisches System. Historisch-komparatistische Studien zur Weimarer Republik und zur BRD im Vergleich mit anderen Industrie- und Entwicklungsländern, [w:] Die gesellschaftliche Basis von Außenpolitik. Internationale Wirtschaft, Umwelt, Ideologien, Regional- und Entwicklungspolitik internationalerKientalismus,Hrsg. Jürgen Bellers, Claudius Rosenthal, Hamburg-Berlin-London 2001, s. 54-80.
 • Bender Peter, 20 Jahre Warschauer Vertrag, "Neue Gesellschaft. Frankfurter Hefte" 1990, 12, s. 1069-1074.
 • Bender Peter, Die "Neue Ostpolitik" und ihre Folgen. Vom Mauerbau bis zur Vereinigung. Ausg. 4, München 1996.
 • Berlińska Danuta, Mniejszość niemiecka na Śląsku Opolskim w poszukiwaniu tożsamości, Opole 1999.
 • Bernecker Walther L., Dotterweich Volker, Persönlichkeit und Politik in der Bimdesrepublik Deutschland: politische Porträts. Bd. 2, Göttingen 1982.
 • Besier Gerhard, Deutsche Sozialdemokratie undpolnische Opposition (1966-1990). Ein Berichtaus den Quellen, [w:] Partner oder Kontrahenten? Deutsch-polnische Nachbarschaft im Jahrhundert der Diktaturen, Hrsg. Mike Schmeitzner. Katarzyna Stokłosa, Berlin 2008,s. 155-178.
 • Bevir Mark R.A.W. [Roderick Arthur William] Rhodes, Teoria interpretacjonistyczna, [w:] Teorie i metody w naukach politycznych, red. David Marsh, Gerry Stocker, Kraków 2006, s. 131-152.
 • Bierling Stephan G.,Die Außenpolitik der Bundesrepublik Deutschland: Normen, Akteure, Entscheidungen,Oldenburg 2005.
 • Bingen Dieter, Deutsche und Polen. Paradigmenwechsel in Warschau (1985-1989),Köln 1989.
 • Bingen Dieter, Die Deutschland- und Ostpolitik Willy Brandts im Spiegel der polnischen Publizistik 1966-1974,[w:] Das Willy-Brandt-Bild in Deutschland und Polen, Hrsg. Carsten Tessmer, Berlin 2000.
 • Bingen Dieter, Die Polenpolitik der Bonner Republik von Adenauer bis Kohl 1949-1991, Baden-Baden 1998.
 • Bingen Dieter, Kontinuität und Wandel. Die Bonner Polenpolitik von den Anfangsjahren bis zum Freundschaftsvertrag von 1991, [w:] Erlebte Nachbarschaft. Aspekte der deutsch-polnischen Beziehungen im 20. Jahrhundert, Hrsg. Jan-Pieter Barbian, Marek Zybura. Wiesbaden 1999,s. 35-56.
 • Bingen Dieter, Ostpolitik und demokratischer Wandel in Mittel- und Osteuropa. Der TestfallРolen,"Archiv für Sozialgeschichte" 2005, 45. s. 117-140.
 • Bingen Dieter. PolitykaRepublikiBońskiejwobecPolski. Od Adenauera do Kohla. 1949-1991,Kraków 1997.
 • Bingen Dieter, Stosunki polsko-niemieckiej w epoce koalicji socjalliberalnej, [w:] Od nienawiści do przyjaźni. O problemach polski-niemieckiego sąsiedztwa, red. FriedbertPflüger, Winfried Lipscher, Warszawa 1994. s. 193-205.
 • Bingen Dieter, Wagner Helmut. Die ‚deutsche Ostpolitik' in der Sicht ihrer Erfinder,"RocznikPolsko-Niemiecki" 2005, 13, s. 55-84.
 • Bojar Hanna, Mniejszości społeczne w państwie i społeczeństwie III Rzeczpospolitej Polskiej, Wrocław 2000.
 • Boll Friedhelm, Entwicklung der Medienbeteiligung politischer Parteien am Beispiel der SPD, [w:] Medienbeteiligungen politischer Parteien, Hrsg. Martin Morlok, Ulrich von Alemann,Thilo Streit, Baden-Baden 2004.
 • Brandt Enrico, Buck Christian F., Auswärtiges Amt. Diplomatie als Beruf, Wiesbaden 2005.
 • Brenner Michael, Bundesnachrichtendienst im Rechtsstaat. Zwischen geheimdienstlicher Effizienzund rechtsstaatlicher Kontrolle, Baden-Baden 1990.
 • Burger Wiesław S., Problem niemiecki w myśli politycznej zachodnioniemieckich partii:CDU/CSU, SPD i FDP w latach 1945-1990, Toruń 2002.
 • Busse Volker,Bundeskanzleramt und Bundesregierung, Heidelberg 2005.
 • Carr Jonathan, Helmut Schmidt. Biographie, Düsseldorf-Wien 1993.
 • Ceranka Paweł, Reakcje państw zachodnich na wprowadzenie stanu wojennego w Polsce, "Sprawy Międzynarodowe" 2009, 1, s. 105-121.
 • Chilecki Andrzej J., Kronika niemiecka, "Kultura" 1986, 1/460-2/461, s. 191-192.
 • Chilecki Andrzej J.,Kronika niemiecka, "Kultura" 1986, 3/462, s. 95.
 • Chodubski Andrzej J., Wstęp do badań politologicznych, Gdańsk 2004.
 • Chyliński Marek, Polityka bezpieczeństwa Socjaldemokratycznej Partii Niemiec. 1949-2002,Poznań 2011.
 • Colschen Lars, Deutsche Außenpolitik,Paderborn 2010.
 • Conze Eckart. Das Auswärtige Amt: Vom Kaiserreich bis zur Gegenwart,München 2013.
 • Creuzberger Stefan, Westintegration und neue Ostpolitik. Die Außenpolitik der Bonner Republik,Berlin-Brandenburg 2009.
 • Cygański Mirosław,Polityka wschodnia Republiki Federalnej Niemiec w latach 1969/1979-1988/1989, Opole 1990.
 • Cziomer Erhard, Determinanty i główne problemy polityki wschodniej RFN,Warszawa 1981.
 • Cziomer Erhard, Historia Niemiec współczesnych 1945-2005,Warszawa 2006.
 • Cziomer Erhard. Instytucjonalizacja współpracy transatlantyckiej - problemy i wyzwania,[w:] Bezpieczeństwo międzynarodowe w XXI wieku,red. Erhard Cziomer, Kraków 2010, s. 33-88.
 • Cziomer Erhard, Miejsce ZSRR w polityce zagranicznej RFN.Poznań 1988.
 • Cziomer Erhard, Polityka zagraniczna Niemiec. Kontynuacja i zmiana po zjednoczeniu ze szczególnym uwzględnieniem polityki europejskiej i transatlantyckiej,Warszawa 2005.
 • Cziomer Erhard, Przesłanki konfliktu Wschód-Zachód na przełomie lat 80. i 90. oraz skutki jego przezwyciężenia, [w:]Międzynarodowe stosunki polityczne,red. Erhard Cziomer. Kraków2008, s, 239-258.
 • Cziomer Erhard, Rola Niemiec w kryzysie strefy euro po 2009 roku,Kraków 2013.
 • Cziomer Erhard, ZSRR wobec przemian politycznych w Europie Środkowo-Wschodniej,[w:] Łagodna agonia realnego socjalizmu. Mechanizmy polityczne życia społecznego w Polsce w latach osiemdziesiątych, red. Jerzy Hausner, Tadeusz Klementowicz, Warszawa 1991, s. 274-282.
 • Czubiński Antoni, Węzłowe problemy rozwoju socjaldemokracji niemieckiej (1847-1993),Poznań 1994.
 • Dakowska Dorota, Die Arbeit der Friedrich-Ebert-Stiftung in Polen zwischen 1971 und derfriedlichen Revolution,"Archiv für Sozialgeschichte" 2005, 45, s. 325-352.
 • Daun Anna, Nachrichtendienste in der deutschen Außenpolitik, [w:] Deutsche Außenpolitik. Sicherheit, Wohlfahrt, Institutionen und Normen, Hrsg. Thomas Jäger, Alexander Höse, Kai Oppermann, Wiesbaden 2007, s. 141-172.
 • Deutsche Außenpolitik. Sicherheit, Wohlfahrt, Institutionen und Normen, Hrsg. Thomas Jäger, Alexander Höse, Kai Oppermann, Wiesbaden 2007.
 • Deutsche Europapolitik von Konrad Adenauer bis Gerhard Schmidt, Hrsg. Gisela Müller-Brandeck-Bocquet et al., Opladen 2002.
 • Deutschlands neue Außenpolitik, Bd. 1: Grundlagen, Hrsg. Karl Kaiser, Hans W. Maul, München1994.
 • Deutschlands neue Außenpolitik, Bd. 2: Herausforderungen, Hrsg. Karl Kaiser, Hans W. Maul, München 1995.
 • Deutschlands neue Außenpolitik. Bd. 3: Interessen und Strategien, Hrsg. Karl Kaiser, Joachim Krause, München 1996.
 • Deutschlands neue Außenpolitik, Bd. 4: Institutionen und Ressourcen, Hrsg. Wolf-Dieter Eberwein, Karl Kaiser, München 1998.
 • Die Bundesrepublik in den achtziger Jahren. Innenpolitik, politische Kultur. Außenpolitik, Hrsg. Werner Süß, Opladen 1991.
 • Die gesellschaftliche Basis von Außenpolitik. Internationale Wirtschaft. Umwelt, Ideologien. Regional- und Entwicklungspolitik internationaler Kientalismus, Hrsg. Jürgen Bellers, ClaudiusRosenthal, Hamburg-Berlin-London 2001.
 • Die Ost- und Deutschlandpolitik der SPD in der Opposition 1982-1989. Papiere eines Kongresses der Friedrich-Ebert-Stiftung am 14. und 15. September 1993 in Bonn, Hrsg. Dieter Dowe, Bonn 1993.
 • Die Parteivorsitzenden in der Bundesrepublik Deutschland 1949-2005, Hrsg. Daniela Forkmann,Michael Schlieben, Wiesbaden 2005.
 • Dittbemer Jürgen, Die FDP: Geschichte. Personen, Organisation. Perspektiven. Eine Einführung,Ausg. 2, Wiesbaden 2010.
 • Dittgen Herbert, Amerikanische Demokratie und Weltpolitik. Außenpolitik in den Vereinigten Staaten, Paderborn 1998.
 • Dobbs Michael, Precz z Wielkim Bratem. Upadek imperium radzieckiego,Poznań 1998.
 • Dobrowolski Piotr, Zachodnioniemieckie koncepcje odprężenia a Friedensordnung in Europa,Opole 1990.
 • DönhoffGräfin Marion, Kanclerze Republiki Federalnej Niemiec jakich nie znamy. Warszawa 1999.
 • Dudek Antoni, Gryz Ryszard, Komuniści i Kościół w Polsce 1945-1989, Kraków 2003.
 • Dudek Antoni, Kierownictwo PZPR wobec opozycji politycznej w drugiej połowie lat 80-tych,[w:] Opozycja w systemach demokratycznych i niedemokratycznych,red. Krzysztof Łabędź,Magdalena Mikołajczyk, Kraków 2001, s. 337-346.
 • Dudek Antoni, Reglamentowana rewolucja, Warszawa 2014.
 • Dudek Antoni, Reglamentowana rewolucja. Rozkład dyktatury komunistycznej w Polsce 1988 -1990, Kraków 2004.
 • "Durfte Brandt knien?" Der Kniefall in Warschau und der deutsch-polnische Vertrag. Eine Dokumentation der Meinungen, Hrsg. Alexander Behrens, Bonn 2010.
 • Eberwein Wolf-Dieter, Kaiser Karl, Einleitung: Wissenschaft und auβenpolitischer Entscheidungsprozess, [w:] Deutschlands neue Außenpolitik, Bd. 4: Institutionen und Ressourcen. Forschungsinstitut der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik, Oldenburg 1998.
 • Eisler Jerzy, Polskiemiesiące, czylikryzys(y) w PRL, Warszawa 2008.
 • Faulenbach Bernd, Willy Brandt, München 2013.
 • Feist Ursula, Lipelt Klaus, Stärkung und Gefährdung der sozialliberalen Koalition. Das Ergebnis der Bundestagswahl vom 5. Oktober 1980, "Zeitschrift für Parlamentsfragen" 1981, i, s. 34-58.
 • Feser Andreas, Vermögensmacht und Medieneinfluss. Parteieigene Unternehmen und die Chancengleichheit der Partei, Berlin 2003.
 • Fischer Frank, "Im deutschen Interesse". Die Ostpolitik der SPD von 1969 bis 1989 Husum 2001.
 • Fischer Frank, Von der "Regierung der inneren Reformen" zum "Krisenmanagement". Das Verhältnis zwischen Innen- und Außenpolitik in der sozial-liberalen Ära 1969-1982, "Archiv für Sozialgeschichte" 2004, 44, s. 395-414.
 • Fiszer Józef, Stosunkipolsko-niemieckie w latach 1970-1989 - uwarunkowania i bilans, [w:] Stosunki polsko-niemieckie w latach 1970-1995: Próba bilansu i perspektywy rozwoju, red. Jerzy Holcer, JózefFiszer, Warszawa 1998.
 • Freiheit und Nation. Gewerkschaft Solidarność und unabhängige polnische Presse 1980-1990. Ein Bestandsverzeichnis der Bibliothek der Friedrich-Ebert-Stiftung, Bearb. Irmgard Bartel Bonn 1999.
 • FriesFabrice, Spór o Europę, Warszawa 1998.
 • Friszke Andrzej, Awanturnicy Tokarczuk i Wojtyła. Polityka PRL wobec Kościoła katolickiego 1975-1977 na podstawie akt Urzędu do Spraw Wyznań, "Więź" 2008, 7-8, http://laboratorium.wiez.pl/teksty.php?awanturnicy_tokarczuk_i_wojtyla_polityka_prl_wobec.
 • Friszke Andrzej, Czas KOR-u. Jacek Kuroń a geneza Solidarności, Kraków 2011.
 • Friz Diana Maria, Alfried Krupp und Berthold Beitz: der Erbe und sein Statthalter, Zürich-Wiesbaden 1988.
 • Fröhlich Stefan, "Auf den Kanzler kommt es an". Helmut Kohl und die deutsche Außenpolitik. Persönliches Regiment und Regierungshandeln vom Amtsantritt bis zur Wiedervereinigung. Paderborn 2001.
 • Garsztecki Stefan, Das Deutschlandbild in der offiziellen, der katholischen und der oppositionellen Publizistik Polens 1970-1989. Feindbild kontra Annäherung, Marburg 1997.
 • Gassert Philipp, Geiger Tim, Wentker Hermann, Zweiter Kalter Krieg und Friedensbewegung. Der NATO-Doppelbeschluß in deutsch-deutscher und Internationaler Perspektive, München 2011.
 • Gast Henrik, Der Bundeskanzler als politischer Führer: Potenziale und Probleme deutscher Regierungschefs aus interdisziplinärer Perspektive, Wiesbaden 2011.
 • Gawrich Rolf, Deutscher Gewerkschaftsbund und polnische Gewerkschaftsbewegung. Der DGB als transnationaler Akteur und seine Beziehungen zur "offiziellen" und "oppositionellen" Gewerkschaftsbewegung in der Volksrepublik Polen (1970-1989), Bonn 1996.
 • Gelles Katarzyna, Niemiecka polityka wschodnia,Wrocław 2007.
 • Gerlach Daniel, Die doppelte Front: die Bundesrepublik Deutschland und der Nahostkonflikt1967-1973,Berlin 2006.
 • Geschichte der deutschen Wirtschaft im 20. Jahrhundert,Hrsg. Reinhard Spree, München 2001.
 • GiesekeJens, STASI. Historia 1945-1990, Kraków 2010.
 • Glaeßner Gert Joachim, Demokratie und Politik in Deutschland. Opladen 1999.
 • Głuchowski Jan, Międzynarodowe prawo i stosunki finansowe. Białystok 1993.
 • GoddeerisIdesbald, Ministerstwo Spraw Zagranicznych "Solidarności". Biuro Koordynacyjne NSZZ "Solidarność", 1982-1989, cz. 1, "Pamięć i Sprawiedliwość" 2006. 2, s. 315-346.
 • Górski Witold M., Barcz Jan, Dylematy polityki wschodniej Republiki Federalnej Niemiec1982-1985, Warszawa 1987.
 • Griffith William E.,Die Ostpolitik der Bundesrepublik Deutschland, aus d. amerikanischen übersetzt von Gisela Kramer, Stuttgart 1981.
 • Grigoleit Klaus Joachim, Bundesverfassungsgericht und deutsche Frage: eine dogmatische undhistorische Untersuchung zum judikativen Anteil an der Staatsleitung, Tübingen 2004.
 • Gröne Detlev, Die Europäische Politische Zusammenarbeit (EPZ 1970-1991). Entwicklung,Struktur und Rechtswirkungen, Berlin 1993.
 • Hacke Christian, Die Außenpolitik der Bundesrepublik Deutschland. Von Konrad Adenauer bis Gerhard Schröder, Bonn 2003.
 • Hacke Christian, Von Adenauer zu Kohl. Zur Ost- und Deutschlandpolitik der Bundesrepublik1949-1985, "Aus Politik und Zeitgeschichte" 1985, 51-52, s. 3-22.
 • Hacke Christian, Weltmacht wider Willen. Die Außenpolitik der Bundesrepublik Deutschland,Stuttgart 1988.
 • Hacker Jens, Die deutsche Frage aus der heutigen Sicht der Sowjetunion, [w:] Die Deutsche Frage aus der heutigen Sicht des Auslandes, Hrsg. Hannelore Horn, Siegfried Mampels, Berlin 1987, s. 91-114.
 • HaftendornHelga, Deutsche Außenpolitik zwischen Selbstbeschränkung und Selbstbehauptung1945-2000, München 2001.
 • Hanrieder Wolfram F.,Deutschland, Europa, Amerika. Die Außenpolitik der BundesrepublikDeutschland 1949-1994, 2. Aufl., Paderborn-München 1995.
 • Heep Barbara D.,Helmut Schmidt und Amerika. Eine schwierige Partnerschaft, Bonn 1990.
 • Heimann Siegfried, Aufbruchsstimmung und Resignation. Die SPD in den 80er Jahren, [w:] Die Bundesrepublik in den achtziger Jahren. Innenpolitik, politische Kultur, Außenpolitik, Hrsg.Werner Süß, Opladen 1991, s. 35-52.
 • Helmut Schmidt, "ZeszytyDokumentacyjne. Seriabiograficzna" [Warszawa] 1974, 4 (21), s. 20.
 • Henkels Walter, Die leisen Diener ihrer Herren. Regierungssprecher von Adenauer bis Kohl,Düsseldorf 1985.
 • Hering Rainer, "Aber ich brauche die Gebote... ˮ. Helmut Schmidt, die Kirchen und die Religion, Bremen 2012.
 • Herles Helmut, Die Troika der SPD. Oder: Über den Spannungsreichtum eines Machtpolitischen Dreieckverhältnisses, "Die politische Meinung" 1982, 200, s. 5-9.
 • Herles Helmut, Machtverlust oder: Das Ende der Ära Brandt, Stuttgart 1983.
 • Hesse Joachim Jens, Ellwein Thomas, Das Regierungssystem der Bundesrepublik Deutschland, Bd. 2: Materialien, Berlin 2004.
 • Hey Patrizia, Die sowjetische Polenpolitik Anfang der 1980er Jahre und die Verhängung des Kriegsrechts in der Volksrepublik Polen. Tatsächliche sowjetische Bedrohung oder erfolgreicher Bluff?, Berlin 2010.
 • Hildebrand Klaus, Integration und Souveränität. Die Außenpolitik der Bundesrepublik Deutschland 1949-1982, Bonn 1991.
 • Historiadyplomacjipolskiej. Х-ХХ w., red. Gerard Labuda, Waldemar Michowicz, Warszawa 2002.
 • Hofmann Gunter, Willy Brandt und Helmut Schmidt. Geschichte einer schwierigen Freundschaft, München 2012.
 • Holzer Jerzy, Europa zimnej wojny, Kraków 2012.
 • Hönigsberger Herbert, Der parlamentarische Arm: Gewerkschafter im Bundestag zwischen politischer Logik und Interessenvertretung, Berlin 2008.
 • HussonEdouard, Inne Niemcy, Warszawa 2008.
 • In der Mitte der Partei. Gründung, Geschichte und Wirken des Seeheimer Kreises, Hrsg. Johannes Kahrs, Sandra Viehbeck, Berlin 2005.
 • Ismayr Wolfgang, Der Deutsche Bundestag im Wandel, [w:] Politikwissenschaft und Politische Bildung. Nationale und Internationale Perspektiven, Hrsg. Markus Gloe, Volker Reinhard Wiesbaden 2010, s. 69-85.
 • Janicka Danuta, Ustawa zasadnicza w praktyce Republiki Federalnej Niemiec. 1949-1989Toruń 2009.
 • Janowski KarolВ., Polska 1981-1989. Między konfrontacją a porozumieniem. Studium historyczno-politologiczne, Warszawa 1996.
 • Janowski Karol В., Polska. Rok 1989. W kręgu refleksji nad zmianą polityczną,Kielce 1998.
 • Janowski Karol В., Źródła i przebieg zmiany politycznej w Polsce (1980-1989), Studium historyczno-politologiczne, Toruń 2004.
 • Janowski Włodzimierz, Kochański Aleksander. Informator o strukturze i obsadzie personalnej centralnego aparatu PZPR, 1948-1990, Warszawa 2000.
 • JarrenOlfried, Donges Patrick, Medienpolitik zwischen Politikverzicht, parteipolitischer Interessenwahrung und transnationalen Einflüssen, [w:] Regieren in der Bundesrepublik Deutschland. Innen und Außenpolitik seit 1949, Hrsg. Manfred G. Schmidt, Reimut Zohlnhöfer, Wiesbaden 2006, s. 385-401.
 • Jaruzelski Wojciech, Stan wojenny. Dlaczego?, Warszawa 1997.
 • Jezierski Andrzej, Leszczyńska Cecylia, Historia gospodarcza Polski,wyd. 3, Warszawa 2003.
 • Just Dieter, Orientierungsprobleme. Zur Bundestagswahl 1980 und ihren Konsequenzen, "AusPolitik und Zeitgeschichte. Beilage zur Wochenzeitung Das Parlament" 1981, B18, s. 15-29.
 • Kaltefleiter Werner, Über die Polarisierung der Politik. Die Bundestagswahl vom 5. Oktober1980, "Aus Politik und Zeitgeschichte. Beilage zur Wochenzeitung Das Parlament" 1981, mB18, s. 3-13.
 • Kamps Klaus, Gut unterrichtende Kreise. Politikberatung und Regierungskommunikation, [w:] Regieren und Kommunikation. Meinungsbildung, Entscheidungsfindung und gouvernementales Kommunikationsmanagement - Trends, Vergleiche, Perspektiven, Hrsg. Klaus Kamps, Jörg-Uwe Nieland, Köln 2006, s. 164-195.
 • Käppne Joachim, Berthold Beitz. Eine Biographie. Berlin 2010.
 • Kasper Sven S., Systemtheoretische Analyse des Einflusses der deutschen Wirtschaft auf die Außenpolitik, Berlin 2009.
 • Kersten Krystyna, Polacy, Żydzi, komunizm: anatomia półprawd 1939-1968, Warszawa 1992.
 • Keworkow Wjatscheslaw, Der geheime Kanal, Moskau, der KGB und die Bonner Ostpolitik, miteinem Nachwort von Egon Bahr, Berlin 1995.
 • Kiełczewska Magdalena, Reakcja Francji na wprowadzenie stanu wojennego w Polsce: grudzień1981 - styczeń 1982, Warszawa 2012.
 • Kießling Friedrich, Täter repräsentieren. Willy Brandts Kniefall in Warschau. Überlegungen zumZusammenhang von bundesdeutscher Außenprasentationund der Erinnerung an den Nationalsozialismus, [w:] Auswärtige Repräsentationen. Deutsche Kulturdiplomatie nach 1945,Hrsg. Johannes Paulmann, Köln 2005, s. 205-224.
 • Kindziuk Milena, KardynałJózef Glemp. Ostatnitakiprymas. Warszawa 2010.
 • Kittel Manfred, Vertreibung der Vertriebenen? Der historische deutsche Osten in der Erinnerungs-kultur der Bundesrepublik (1961-1982),München 2007.
 • Kiwerska Jadwiga, RFN-USA: Od wroga i lojalnego sojusznika do trudnego partnera,[w:] Niemcy jako problem międzynarodowy po II wojnie światowej, oprac. Stanisław Sierpowski, Poznań 2010, s. 247-267.
 • KlessmannChristoph,Die Ostpolitik der BundesrepublikausSicht der DDR, [w:] Recepcja Ostpolitik w Polsce i krajach bloku komunistycznego. Polska, ZSRR., NRD, Czechosłowacja, Węgry, red. Józef Fiszer, Jerzy Holzer, Warszawa 2004, s. 15-26.
 • Klotzbach Kurt, SPD und Katholische Kirche nach 1945: Belastungen, Missverständnisse und Neuanfänge, "Archiv für Sozialgeschichte" 1989, 29, s. XXXVIII-XVVII.
 • Konfrontation statt Sicherheit. Kritische Analyse der Standpunkte der CDU/CSU zu auβenpolitischen Themen mit Beitragen von Dieter Dettke, Herbert Prauβ, Hermann Scheer und Walter Zöller, München 1980.
 • Korger Dieter, Die Polenpolitik der deutschen Bundesregierung von 1982-1991. Bonn 1993.
 • Kotarbiński Tadeusz, Wykłady z dziejów logiki, Warszawa 1985.
 • Krasuski Jerzy, Historia Niemiec, wyd. 2, Wrocław 2004.
 • Krawczyk Tomasz, Stosunki między rządem i opozycją w wybranych państwach Europy, Toruń 2005.
 • Kretschmer Gerard, Fraktionen, [w:] Wegweiser Parlament. Parlamentarismus, Fraktionen, Gesetzgebung, Parlamentarische Kontrolle, Bundeszentrale für politische Bildung, Bonn 1988.
 • Kristoffersen Erwin, Begegnungen des Deutschen Gewerkschaftsbundes mit Gewerkschaften in Polen, [w:] Ungewöhnliche Normalisierung. Beziehungen der Bundesrepublik Deutschland zu Polen, Hrsg. Werner Plum, Bonn 1994, s. 75-80.
 • Król Eugeniusz C., Polacy i Niemcy po II wojnie światowej. 50 lat heterostereotypów narodowych, [w:] Stosunki polsko-niemieckie w latach 1970-1995. Próba bilansu i perspektywy rozwoju, red. Jerzy Holzer, Józef Fiszer, Warszawa 1998, s. 97-121.
 • Kruk Aleksandra, Hans-Dietrich Genscher w polityce wewnętrznej i zagranicznej RFN w latach 1969-1992, Katowice 2010.
 • Kukułka Józef, Pokój w teorii i praktyce stosunków międzynarodowych. Warszawa 1991.
 • Labuda Gerard, Polskie i rosyjskie dylematy wobec stanu wojennego w Polsce w 1981 r. z perspektywy historycznej, [w:] Zrozumieć współczesność: Księga jubileuszowa dedykowana prof. Hieronimowi Kubiakowi w 75. rocznicę urodzin,red. Grzegorz Babiński, Maria Kapiszewska, Kraków 2009, s. 323-338.
 • Lappenkiiper Ulrich, Die Außenpolitik der Bundesrepublik Deutschland 1949 bis 1990, München 2008.
 • Leksykon politologii, red. Andrzej Antoszewski, Ryszard Herbut, wyd. 5, Wrocław 1999.
 • Leuchtweis Nicole, Deutsche Europapolitik zwischen Aufbruchsstimmung und Weltwirtschaftskrise: Willy Brandt und Helmut Schmidt, [w:] Deutsche Europapolitik von Konrad Adenauer bis Gerhard Schmidt, Hrsg. Gisela Müller-Brandeck-Bocquet et al., Opladen 2002, s. 65-114.
 • Link Werner, Außen- und Deutschlandpolitik in der Ära Schmidt 1974-1982, [w:] Republik im Wandel. 1974-1982. Die Ära Schmidt, Hrsg. Wolfgang Jäger, Werner Link, Stuttgart-Mannheim 1987, s. 275-432.
 • Longerich Michael, Die SPD als "Friedenspartei" - mehr als nur Wahltaktik? Auswirkungen sozialdemokratischer Traditionen aufdie friedenspolitischen Diskussionen 1959-1983, Frankfurt am Main-Bern-New York-Paris 1990.
 • LowndesVivien, Instytucjonalizm, [w:] Teorie i metody w naukach politycznych, red. David Marsh, GerryStocker, Kraków 2006, s. 89-107.
 • Łabędź Krzysztof, Koncepcje polityczne w prasie NSZZ "Solidarność" w latach 1980/1981, Toruń 2004.
 • Łoś-Nowak Teresa, Stosunki międzynarodowe. Teorie - systemy - uczestnicy, Wrocław 2000.
 • Machelski Zbigniew, Opozycja w systemie demokracji parlamentarnej. WielkaBrytania, NiemcyWłochy, Warszawa 2001.
 • Maćków Jerzy, Die Entspannungspolitik der Bundesrepublik Deutschland gegenüber der Entwicklung in Polen in den siebziger und achtziger Jahren, "Zeitschrift für Politik" 1993, 4, s. 372-392.
 • Madajczyk Piotr, Fundacje niemieckie działające w Polsce, "Rocznik Polsko-Niemiecki" 1997, 6, s. 174-179.
 • Malendowski Włodzimierz, Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, [w:] Stosunki międzynarodowe, red. Włodzimierz Malendowski, Czesław Mojsiewicz Wrocław 2004 s. 412-432.
 • Malinowski Krzysztof, Polityka Republiki Federalnej Niemiec wobec Polski w latach 1982-1991, Poznań 1997.
 • Meier-Walser Reinhard, Die Außenpolitik der Bundesrepublik Deutschland: Anspruch. Realität,Perspektiven, München 2012.
 • Merseburger Peter, Willy Brandt 1913-1992. Wizjoner i realista, Poznań 2011.
 • Merseburger Peter, Willy Brandt, 1913-1992, Visionär und Realist, Stuttgart-München 2002.
 • Merten Heike, Parteinahe Stiftungen im Parteienrecht, Baden-Baden 1999.
 • Mews Rudi, Eine Reise nach Polen: Nirgendwo ist ein Ausweg zu finden, "Die Quelle" 1982, 3, s. 148-150.
 • Meyer Christoph, Herbert Wehner, 4. Aufl., München 2006.
 • Miard-Delacroix Helene, Ungebrochene Kontinuität. Francois Mitterrand und die deutschen Kanzler Helmut Schmidt und Helmut Kohl 1981-1984. "Vierteljahreshefte für Zeitgeschichte" 1999, 47, 4. s. 539-558.
 • Miard-Delacroix Helene, Willy Brandt: Helmut Schmidt und Francois Mitterrand, [w:] Willy Brandt undFrankreich, Hrsg. Horst Möller, Maurice Vad'sse, München 2005, s. 231-246.
 • Michalski Władysław, SocjaldemokratycznaPartiaNiemiec, Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD), [w:] GrażynaBernatowicz, Partie socjaldemokratyczneEuropy. Zarysencyklopedyczny. Warszawa 1982, s. 257-312.
 • Michel Judith, Willy Brandts Amerikabild und -politik 1933-1992, Göttingen 2010.
 • Mika Stanisław. Psychologia społeczna, Warszawa 1981.
 • Miszczak Krzysztof, DeklarationenundRealitäten. Die Beziehungen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der (Volks-) Republik Polen von der Unterzeichnung des Warschauer Vertrages bis zum Abkommen über gute Nachbarschaft und freundschaftliche Beziehungen (1970-1991),München 1993.
 • Mołdawa Tadeusz, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski według stanu na dzień 28.II. 1991, Warszawa 1991.
 • Mommsen Margareta, Gorbatschows Revolution von oben. Dynamik und Widerstünde im Reformprozeβ der UdSSR, Frankfurt am Main 1987.
 • Moseleit Klaus, Die ‚Zweite' Phase der Entspannungspolitik der SPD, 1983 - 1989; eine Analyse ihrer Entstehungsgeschichte, Entwicklung und der konzeptionellen Ansätze, Frankfurt am Main 1991.
 • Mühlen Patrik von zur, Die internationale Arbeit der Friedrich-Ebert-Stiftung. Von den Anfängen bis zum Ende des Ost-West-Konflikts.Bonn 2007.
 • Müller Kay, Walter Franz, Graue Eminenzen der Macht. Küchenkabinette in der deutschen Kanzlerdemokratie. Von Adenauer bis Schröder, Wiesbaden 2004.
 • Munkelt Peter, Der Wissenschaftler der polnisch-deutschen Verständigung und Freundschaft,[w:] Profesor Erhard Cziomer w 40-lecie pracynaukowej,red. Marcin Lasoń, Kraków 2010s. 27-30.
 • Najnowsza historia świata, t. 3: 1979-1995, red. Artur Patek, Jan Rydel, Janusz Józef Węc, wyd. 6, Kraków 2004.
 • Natan Alex, Graue Eminenzen. Geheime Berater im Schatten der Macht, München 1971.
 • Nayhauß Mainhardt Graf von. Helmut Schmidt. Mensch und Macher, 2. Aufl, Bergisch Gladbach1988.
 • Nehring Holger, Ziemann Benjamin, Führen alle Wege nach Moskau?, Der NATO-Doppel-beschluss und die Friedensbewegung - eine Kritik. "Vierteljahreshefte für Zeitgeschichte" 2011, 1, s. 81-100.
 • Neumann Franz. Bundestagswahl 1980. Entscheidung für die sozialliberale Koalition und ihrenKanzler, "Gegenwartskunde"1980, 4, s. 461-468.
 • Niclauß Karlheinz, Das Schicksal der Kanzlerparteien, [w:] Darstellungspolitik oder Entscheidungspolitik? Über den Wandel von Politikstilen in westlichen Demokratien, Hrsg. Karl-Rudolf Korte. Gerhard Hirscher, München 2000, s. 41-43.
 • Niclauß Karlheinz, Kanzlerdemokratie. Regierungsführung von Konrad Adenauer bis Gerhard Schröder, Paderborn-München 2004.
 • Niedhart Gottfried, Deeskalation durch Kommunikation. Zur Ostpolitik der Bundesrepublik Deutschland in der Ära Brandt, [w:] Deeskalation von Gewaltkonflikten seit 1945, Hrsg.CorinnaHauswedell, Essen [2006].
 • Niemcy jako problem międzynarodowy po II wojnie światowej, oprac. StanisławSierpowski, Poznań 2010.
 • Notz Anton,Die SPD und der NATO-Doppelbeschluss: Abkehr von einer Sicherheitspolitik der Vernunft, Baden-Baden 1990.
 • Nowak Zdzisław, Polityka wschodnia: stosunki gospodarcze, [w:] Republika Federalna Niemiec w dobie rządów koalicji socjaldemokratyczno-liberalnej (1969-1982), red. Antoni Czubiński, Lech Janicki. Poznań 1985, s. 411-421.
 • Oberreuter Heinrich, Parlamentarische Opposition in der Bundesrepublik Deutschland, [w:] Politische Opposition in Deutschland und im internationalen Vergleich, Hrsg. Walter Euchner, Göttingen 1993, s. 60-75.
 • Ociepka Beata, Związek Wypędzonych w systemie politycznym RFN i jego wpływ na stosunki polsko-niemieckie 1982-1992, Wrocław 1997.
 • Oeltzen Anne-Kathrin, Forkmann Daniela, Charismatiker, Kärrner und Hedonisten. Die Parteivorsitzenden der SPD, [w:] Die Parteivorsitzenden in der Bundesrepublik Deutschland 1949-2005,Hrsg. Daniela Forkmann, Michael Schlieben, Wiesbaden 2005, s. 64-118.
 • Oertzen Jürgen von, Die Macht der Fraktionsarbeitskreise, [w:] Analyse demokratischer Regierungssysteme, Hrsg. Klemens H. Schrenk, Markus Soldners. Wiesbaden 2010, s. 303-320.
 • Offenloch Werner, Erinnerung an das Recht. Der Streit um die Nachrüstung auf den Straβen und vor den Gerichten, Tübingen 2005.
 • Olschowsky Burkhard, Einvernehmen und Konflikt. Das Verhältnis zwischen der DDR und der Volksrepublik Polen in den Jahren 1980-1989, Osnabrück 2005.
 • Ooyen Robert Ch. van, Bundesverfassungsgericht und politische Theorie: Ein Forschungsansatz zur Politologie der Verfassungsgerichtsbarkeit, Wiesbaden 2015.
 • Oppelland Torsten, Parteien, [w:] Handbuch zur deutschen Außenpolitik, Hrsg. Siegmar Schmidt, Werner Link, Reinhard Wolf, Wiesbaden 2007.
 • Oppermann Kai, Höse Aleksander, Die innenpolitischen Restriktionen deutscher Auβenpolitik, [w:] Deutsche Auβenpolitik. Sicherheit, Wohlfahrt, Institutionen und Normen, Hrsg. Thomas Jager, Alexander Höse, Kai Oppermann, Wiesbaden 2007, s. 40-68.
 • Orszulik Alojzy, Droga do pełnej normalizacji stosunków między państwem i Kościołem oraz między PRL a Stolicą Apostolską, "Studia Loviciensia" 2008, 10, s. 253-266, http://www. diecezja.lowicz.pl/docs/sl2008_253.pdf.
 • Paczkowski Andrzej, Wojna polsko-jaruzelska. Stan wojenny w Polsce. 13 XII 1981-22 VII 1983, Warszawa 2006.
 • Parlamentsrecht und Parlamentspraxis in der Bundesrepublik Deutschland. Ein Handbuch, HrsgHans-Peter Schneider, Wolfgang Zeh, Berlin-New York 1989.
 • Pascher Ute, Die deutschen parteinahen politischen Stiftungen - hybride Organisationen in derGlobalisierung. Berlin 2002.
 • Pestalozzi Hans A.,Frieden in Deutschland. Die Friedensbewegung, wie sie wurde, was sie istwas sie werden kann, München 1982.
 • Pick Dominik, Brücken nach Osten. Helmut Schmidt und Polen, Bremen 2011.
 • Pilz Volker, Der Auswärtige Ausschuss des Deutschen Bundestages und die Mitwirkung des Parlaments an der auswärtigen und internationalen Politik, Berlin 2008.
 • Pleskot Patryk. Kłopotliwa panna "S". Postawy polityczne Zachodu wobec ,,Solidarności" na tlestosunków z PRL (1980-1989), Warszawa 2013.
 • Pohl Manfred, Geschäft und Politik. Deutsch-russisch/sowjetische Wirtschaftsbeziehungen 1850-1988, Mainz 1988.
 • Polak Grzegorz, Nieznaneobliczepontyfikatu. Okruchy z papieskiego stołu, Kraków 2011.
 • Polenhilfe/Pomoc dla Polski,Hrsg./red. Barbara Coellen, Bartosz Dudek, Krzysztof Ruchniewicz, Dresden-Wrocław 2011.
 • Politikwissenschaft und Politische Bildung. Nationale und InternationalePerspektiven, Hrsg. Markus Gloe, Volker Reinhardt, Wiesbaden 2010.
 • Politische Opposition in Deutschland und im internationalen Vergleich, Hrsg. Walter Euchner,Göttingen 1993.
 • Polityka i humanitaryzm. 1980-1989, red. Małgorzata Świder, Toruń 2010.
 • Polityka zagraniczna państwa, red. Józef Kukułka, Ryszard Zięba, Warszawa 1992.
 • Polska1944/45-1989. Studia imateriały I, Warszawa 1995.
 • Pothoff Heinrich. Miller Susanne, Kleine Geschichte der SPD 1848-2002, Ausg. 8, Bonn 2002.
 • Potthoff Heinrich. Im Schatten der Mauer. Deutschlandpolitik 1961 bis 1990, Berlin 1999.
 • Przyczynek do genezy okrągłego stołu (posiedzenie Biura Politycznego KСPZPR z 21 sierpnia 1988), oprac. Antoni Dudek, "Arcana" 1999, 6, s. 161-174.
 • Pysz Piotr, Soziale Marktwirtschaft als konzeptionelle Grundlage der deutschen Ostpolitik,[w:] Recepcja Ostpolitik w RFN i w krajach bloku komunistycznego. Polska, ZSRR, NRD, Czechosłowacja, Węgry, red. Józef Fiszer, Jerzy Holzer, Warszawa 2004, s. 119-133.
 • Radunski Peter, Wahlkampfstrategien'80 in den USA und der Bundesrepublik. Personalisierung-Angriffswahl - Dramatisierung, "Aus Politik und Zeitgeschichte. Beilage zur Wochenzeitung Das Parlament" 1981, B18. s. 31-46.
 • Raina Peter, Cele polityki władz PRL wobec Watykanu: tajne dokumenty 1967-1989,Warszawa 2001.
 • Raina Peter, Kościół w PRL. Kościół katolicki a państwo w świetle dokumentów 1945-1989,t. 3:Lata 1975-1989, Poznań 1996.
 • Raina Peter, Wizyty Apostolskie Jana Pawła II w Polsce. RozmowyprzygotowawczeWatykan-PRL-Episkopat, Warszawa 1997.
 • Rausch Heinz, Bundestag und Bundesregierung. Eine Institutionkunde, München 1976.
 • Rebentisch Dieter, Gipfeldiplomatie und Weltökonomie. Weltwirtschaftliches Krisenmanagement während der Kanzlerschaft Helmut Schmidts 1974-1982, "Archiv für Sozialgeschichte" 1988,28, s. 307-332.
 • Recepcja Ostpolitik w RFN i w krajach bloku komunistycznego, red. JózefFiszer, Jerzy Holzer, Warszawa 2004.
 • Regieren in der Bundesrepublik Deutschland. Innen und Auβenpolitik seit 1949, Hrsg. Manfred G. Schmidt, Reimut Zohlnhöfer, Wiesbaden 2006.
 • Reiff Klaus, Journalistenaustausch, Regionalplanung und Schulbuchkonferenzen: Schwerpunkte der Friedrich-Ebert-Stiftung in der Zusammenarbeit mit Polen, [w:] Ungewöhnliche Normalisierung. Beziehungen der Bundesrepublik Deutschland zu Polen, Hrsg. Werner Plum, Bonn 1994, s. 289-294.
 • Reiff Klaus, Schneider Klaus-Peter, Ein Bernstein für eine neue deutsch-polnische Nachbarschaft, [w:] Polska - Niemcy, nadzieja i zaufanie. Księga jubileuszowa na 80-lecie urodzin profesora Mieczysława Tomali = Polen - Deutschland, HoffnungundZuversicht, Warszawa 2002, s. 391-398.
 • Republika Federalna Niemiec w dobie rządów koalicji socjaldemokratyczno-liberalnej (1969-1982), red. Antoni Czubiński, Lech Janicki, Poznań 1985.
 • Riechers Albrecht, Pomoc dla Solidarności. Przykłady pomocy: zachodnioniemieckiego społeczeństwa i państwa w latach 1980-1982, Warszawa 2006.
 • Roth Margit, Innerdeutsche Bestandsaufnahme der Bundesrepublik 1969-1989. Neue Deutung,Wiesbaden 2014.
 • Rother Bernd, Willy Brandts Besuch in Warschau im Dezember 1985, [w:] Versöhnung und Politik. Polnisch-deutsche Versöhnungsinitiven der 1960er Jahre und die Entspannungspolitik, Hrsg. FriedhelmBoll, Wiesław Wysocki, Klaus Ziemer, Bonn 2009, s. 329-344.
 • Rother Bernd, Mieszane odczucia - reakcja zachodnioeuropejskich socjaldemokratów na powstanie "Solidarności", [w:]Świat wobec Solidarności 1980-1989,red. Paweł Jaworski, Łukasz Kamiński, Warszawa 2013, s. 242-251.
 • Ruchniewicz Krzysztof, "Polenfreund", "Judenhelfer" i "tajny dyplomata". BertholdBeitz, "Sobótka" 2004, 59, s. 445-455.
 • Ruchniewicz Krzysztof, Zögernde Annäherung: Studien zur Geschichte der deutsch-polnischen Beziehungen im 20. Jahrhundert, Thelem 2005.
 • Rudolph Karsten, Wirtschaftsdiplomatie im Kalten Krieg, Die Ostpolitik der westdeutschen Groβindustrie 1945-1991, Frankfurt am Main-New York 2004.
 • Rupp Hans-Karl, Politische Geschichte der Bundesrepublik Deutschland, Ausg. 3, München-Wien 2000.
 • Rupps Martin, Helmut Schmidt. Eine politische Biographie, Ausg. 2, Stuttgart-Leipzig 2003.
 • Sanders David, Behawioralizm, [w:] Teorie i metody w naukach politycznych, red. David Marsh,GerryStocker, Kraków 2006, s. 43-61.
 • Sarnecki Paweł, Ustroje konstytucyjne państw współczesnych, wyd. 3, Warszawa 2007.
 • Sawczuk Janusz, Dialog rozbrojeniowy SPD i SED (1984-1989), Opole 1990.
 • Schlarp Karl-Heinz, Die ökonomische Untermauerung der Entspannungspolitik: Visionen undRealitäten einer deutsch-sowjetischen Wirtschaftskooperation im Zeichen der Neuen Ostpolitik, "Archiv für Sozialgeschichte" 2005 , 45, s. 77-100.
 • Schlotter Peter,Die KSZE im Ost-West-Konflikt: Wirkung einer internationalen Institution, Frankfurt-New York 1999.
 • Schmalz Uwe, Deutschlands europäisierte Auβenpolitik: Kontinuität und Wandel deutscherKonzepte zur EPZ und GASP, Köln 2004.
 • Schmid Josef, Der Machtwechsel und die Strategie des konservativ-liberalen Bündnisses, [w:]Die Bundesrepublik in den achtziger Jahren. Innenpolitik, Politische Kultur, Auβenpolitik,Hrsg. Werner Süβ, Opladen 1991, s. 19-33.
 • Schmidt Wolfgang, Die Wurzeln der Entspannung - Der konzeptionelle Ursprung der Ost- undDeutschlandpolitik Willy Brandts in den fünfziger Jahren,"Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte" 2003, 4, s. 521-563.
 • Schmidtke Evelyn, Der Bundeskanzler im Spannungsfeld zwischen Kanzlerdemokratie und Parteiendemokratie. Ein Vergleich der Regierunsstile Konrad Adenauers und Helmut Schmidt,Marburg 2001.
 • Schneider Michael, Darstellung zur Geschichte des Bündnisses von SPD und Gewerkschaften,[w:] SPD und Gewerkschaften - Zur Geschichte eines Bündnisses. Hrsg. Jochem Langkau, Hans Matthöfer, Michael Schneider, Bd. 1, Bonn 1994, s. 12-74.
 • Schneider Michael, Gewerkschaften und SPD: Zur Entwicklung eines "besonderen Verhältnisses", [w:] SPD und Gewerkschaften, Teil 2: Ein notwendiges Bündnis, Hrsg. Jochen Langkau, Hans Matthöffer, Michael Schneider, Bonn 1994, s. 41-61.
 • Schöllgen Gregor, Deutsche Auβenpolitik: Von 1945 bis zur Gegenwart, München 2013.
 • Schröder Karsten, Egon Bahr, Rastatt 1988.
 • Schulz Eberhard, Die deutschen Frage und die Nachbarn im Osten. Beiträge zu einer Politik der Verständigung, München 1989.
 • Schüttemeyer Suzanne S.,Fraktionen im Deutschen Bundestag 1949-1997. Empirische Befundeund theoretische Folgerungen, Opladen 1998.
 • Schwarz Hans-Peter, Die Bundesregierung und die auswärtigen Beziehungen, [w:] Handbuch der deutschen Auβenpolitik, Hrsg. Hans-Peter Schwarz, Ausg. 2, München-Zürich 1976.
 • Schwarz Hans-Peter, Generaldirektor der Bundesrepublik Deutschland: Helmut Schmidt,[w:]Das Gesicht des 20. Jahrhunderts, Hrsg. Hans-Peter Schwarz, München 2010, s. 667-671.
 • SenooTetsuji, Ein Irrweg zur deutschen Einheit? Egon Bahrs Konzeptionen, die Ostpolitik unddie KSZE 1963-1975, Frankfurt am Main 2011.
 • Sicherheitspolitik contra Frieden? Ein Forum zur Friedensbewegung, Bonn 1981.
 • Sikora Michael, Politische Stiftungen - vitaactiva der Parteipolitik oder vitacontemplativa derpolitischenErkenntnis?, Bochum 1997.
 • Siwek Sławomir, Jak władze PRL zablokowały wsparcie przez Kościół polskich rolników? Fakty,dokumenty - negocjacje w latach 1981-1987, Warszawa 2001.
 • Skórzyński Jan, Siła bezsilnych. Historia Komitetu Obrony Robotników, Warszawa 2012.
 • Skrzypek Andrzej, Dyplomatyczne dzieje PRL w latach 1956-1989, Pułtusk-Warszawa 2010.
 • Skrzypek Andrzej, Wpływ zmian zachodzących w ZSRR na wydarzenia w Polsce w latach 1985-1989, "Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego" 2002, 16, s. 9-31.
 • Sommer Antje, Vom Pressedienst zur Pressemitteilung. Der Wandel in der politischen Kommunikation von Partei und Bundestagsfraktion der SPD, [w:] Personen, soziale Bewegungen, Parteien, Hrsg. Oliver von Mengersen, Heidelberg 2004, s. 377-405.
 • Sowa Andrzej Leon, HistoriapolitycznaPolski. 1944-1991, Kraków 2011.
 • SPD - Jenseits von Godesberg. Beiträge zur Diskussion um ein neues Grundsatzprogramm,Heilbronn 1985.
 • SPD und Gewerkschaften, Bd. 2: Ein notwendiges Bündnis, Hrsg. Jochen Langkau, Hans Matthöffer, Michael Schneider, Bonn 1994.
 • Sprawy gospodarcze w dokumentach pierwszej Solidarności, t. 1: 16 sierpnia 1980-30 czerwca1981, wybór, wstęp i oprac. Jacek Luszniewicz, Andrzej Zawistowski, Warszawa 2008.
 • Stokłosa Katarzyna, Polen unddiedeutsche Ostpolitik 1945-1990, Göttingen 2011.
 • Stolarczyk Mieczysław, Sprawa przezwyciężenia podziału Europy w polityce zagranicznej RFNi Polski w latach osiemdziesiątych, "Przegląd Zachodni" 1990, 46, s. 63-82.
 • Stosunki polsko-niemieckie w latach 1970-1995. Próba bilansu i perspektywy rozwoju,red. JerzyHolzer, JózefFiszer, Warszawa 1998.
 • Strässer Christoph, Der Krefelder Appell, [w:] Hans A. Pestalozzi,Frieden in Deutschland. DieFriedensbewegung, wie sie wurde, was sie ist, was sie werden kann, München 1982.
 • Strobel Georg G.,Grudzień '70 oraz Solidarność w opinii niemieckiej, [w:] Grudzień przedSierpniem: WXXV rocznicę wydarzeń grudniowych, red. Lucjan Adamczuk, Gdańsk 1996.
 • Süß Werner, Zur Einführung, [w:] Die Bundesrepublik in den achtziger Jahren. Innenpolitik,Politische Kultur, Auβenpolitik, Hrsg. Werner Süß, Opladen 1991, s. 9-16.
 • SwintKerwin C., Szareeminencje. Prawdziwi władcy drugiego planu. Warszawa 2013.
 • Syzdek Eleonora, Syzdek Bronisław, Cyrankiewicz. Zanim zostanie zapomniany. Warszawa 1996.
 • Szarek Jarosław, Zachód wobec stanu wojennego, [w:] Droga do niepodległości. ,,Solidarność" 1980-2005, red. A. Borowski, Warszawa 2005.
 • Szwagrzyk Krzysztof, Żydzi w kierownictwie UB. Stereotyp czy rzeczywistość?,"Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej" 2005, 11, s. 37-42.
 • Świder Małgorzata, 1989 - rok przełomu i relacje polsko-niemieckie. Wsparcie SPD dla Komitetu Obywatelskiego "Solidarność", [w:] 25 lat polskiej transformacji systemowej - dokonania i wyzwania, red. Jerzy Karnaś, ŁukaszDanela, Kraków 2014, s. 289-300.
 • ŚwiderMałgorzata, Das Informationsbüro der Solidarnosc in Bremen im Spiegel von Archivmaterialien des Deutschen Gewerkschaftsbundes,"INTER FINITIMOS. Jahrbuch zur deutsch-polnischen Beziehungsgeschichte" 2009, 7, Hrsg. Isabel Röskau-Rydel et al., s. 203-216.
 • Świder Małgorzata, "Humanitaryzm polityczny?" Niemiecka Federacja Związków Zawodowych (DGB) i pomoc dla "Solidarności" 1980-1982, [w:] Polityka i humanitaryzm. 1980-1989, red. Małgorzata Świder, Toruń 2010, s. 125-152.
 • Świder Małgorzata, Kontakty SPD z Kościołem katolickim w Polsce. Lata 80. XX, "Sobótka" 2011, 4, s. 39-56.
 • Świder Małgorzata, Oficjalne deklaracje i zakulisowe gry. Problem mniejszości niemieckiej w Polsce pod koniec lat osiemdziesiątych XX [w:] Upadek systemu komunistycznego na Górnym Śląsku. Wokół przemian 1989 roku w województwach katowickim i opolskim, red. Adam Dziuba, Sebastian Rosenbaum, Katowice 2010, s. 355-368.
 • Świder Małgorzata, Socjaldemokratyczna Partia Niemiec wobec Kościoła w PRL, [w:] Solidarność i opozycja polityczna w Europie Środkowo-Wschodniej w latach 80. XX wieku, red. Ryszard Sielezin, Marek Golińczak, Wrocław 2011. s. 117-138.
 • ŚwiderMałgorzata, "Wann werden die Sowjets in Polen einmarschieren?" O groźbie interwencji sowieckiej w Polsce 1980-1982. Widziane z Bonn, [w:] O Polskę wolną! O Polskę solidarną! NSZZSolidarność w latach 1980-1989, red. Wojciech Polak et al., Gdańsk 2011, s. 389-403.
 • Świder Małgorzata, Wpływ polskiego sierpnia na niemiecki październik 1980 roku, [w:] Trudne sąsiedztwo. Z dziejów relacji polsko-niemieckich w XX i początkach XXI wieku, red. Katarzyna Jedynakiewicz-Mróz, Wrocław 2011, s. 63-78.
 • Świder Małgorzata, Wydarzenia 1968 r. w Polsce i Czechosłowacji w środkach masowego przekazu Republiki Federalnej Niemiec, [w:] Marzec '68 z czterdziestoletniej perspektywy, red. Danuta Kisielewicz, Małgorzata Świder, Opole 2009, s. 225-240.
 • Świder Małgorzata, Z perspektywy Bonn. Przemiany polityczne w Polsce w latach 1980-1989, Toruń 2011.
 • ŚwiderMałgorzata, Zur Rolle der Deutschen in der polnischen Nachkriegsgeschichte, [w:] Zum Ideologieproblem in der Geschichte. Herbert Hömig zum 65. Geburtstag, Hrsg. Erik Gieseking et al., Lauf an der Pegnitz 2006, s. 163-176.
 • Tätertrauma. Nationale Erinnerungen im öffentlichen Diskurs, Hrsg. Bernhard Giesen, Christoph Schneider, Konstanz 2004.
 • Teltschik Horst, Die Deutschlandpolitik Gorbatschows, [w:] 50 Jahre sowjetische und russische Deutschlandpolitik sowie ihre Auswirkungen auf das gegenseitige Verhältnis, Hrsg. Boris Meissner, Alfred Eisfeld. Berlin 1999, s. 179-187.
 • Timmermann Heiner, Auβenpolitik und Interessenausgleich: die Bundesrepublik Deutschland und die Volksrepublik Polen in den Ost-West-Beziehungen, Saarbrücken 1988.
 • Timmermann-Levanas Andreas, Die politischen Beziehungen der Bundesrepublik Deutschland und der Republik Polen von 1970 bis 1991, vom Warschauer Vertrag zum Freundschaftsvertrag, Saarbrücken-Scheidt 1992.
 • TomalaMieczysław,Die deutsch-polnischen Beziehungen seit Abschluss des Warschauer Vertrages. [w:] Deutschland zwischen Krieg und Frieden. Beiträge zur Politik und Kultur im 20. Jahrhundert. Festschrift für Hans-Adolf Jacobsen, Hrsg. Karl Dietrich Bracher et al., Düsseldorf 1991, s. 146-159.
 • Tomala Mieczysław,Niemcy w polityce gospodarczej Polski w latach 1970-1989, [w:] Stosunki polsko-niemieckie w latach 1970-1995. Próba bilansu i perspektywy rozwoju, red. Jerzy Holzer, Józef Fiszer, Warszawa 1998, s. 137-155.
 • Tomala Mieczysław, Warszawa-Bonn. 1970-1990, Warszawa 1990.
 • Tomaszewski Tadeusz, Psychologia jako nauka o człowieku. Warszawa 1967.
 • Topolski Jerzy, Jak się pisze i rozumie historię. Tajemnicenarracjihistorycznej. Warszawa 1996.
 • Troßmann Hans, Verfassungsrecht und Verfassungswirklichkeit, [w:] Jahrbuch des öffentlichen Rechts der Gegenwart, Neue Folge, Hrsg. Gerhard Leibholz, Tübingen 1979, s. 1-304.
 • Trzcielińska-Polus Aleksandra, Polska na forumBundestagu (1990-2002). Współkształtowanie przez Parlament Związkowy polityki zagranicznej Niemiec w kontekście procesu integracji europejskiej, Opole 2008.
 • Trzcielińska-Polus Aleksandra, Pomoc RFN dla Polski i Polaków w latach 1980-1983 (na podstawie dokumentów Bundestagu IX kadencji), [w:] Polityka i humanitaryzm. 1980-1989, red. Małgorzata Świder, Toruń 2010, s. 153-174.
 • Trzcielińska-Polus Aleksandra, Współkształtowanie polityki zagranicznej Niemiec przez Bundestag, [w:] Polityka zagraniczna zjednoczonych Niemiec: kontynuacja czy zmiana?, red. Ireneusz PawełKarolewski, Wrocław 2011, s. 53-67.
 • Tschernjajew Anatolij, Die Deutschlandpolitik Gorbatschows aus russischer Sicht, [w:] 50 Jahre sowjetische und russische Deutschlandpolitik sowie ihre Auswirkungen auf das gegenseitige Verhältnis, Hrsg. Boris Meissner, Alfred Eisfeld, Berlin 1999. s. 189-200.
 • Układ między Polską Rzeczpospolitą Ludową a Republiką Federalną Niemiec o podstawach normalizacji ich wzajemnych stosunków z 7 grudnia 1970 roku. Dokumenty i materiały, przygot. Mieczysław Tomala, Warszawa 1995.
 • Układ PRL-RFN. Podstawowe dokumenty i wypowiedzi, Warszawa 1971.
 • Unger Leopold, Widziane z Brukseli, "Kultura" 1986, 1/460-2/461, s. 136-146.
 • Uscher Manfred, Die Ostpolitik der SPD. Sieg und Niederlage einer Strategie, Berlin 1991.
 • Vetter Heinz Oskar, Internationale Gewerkschaftspolitik als Einheit, "Die neue Gesellschaft" 1970, 17, s. 773.
 • Vetter Reinhold, Polens eigensinniger Held: wie Lech Wałęsa die Kommunisten überlistete Berlin 2010.
 • Vieregge Henning von, Parteistiftungen. Zur Rolle der Konrad-Adenauer-, Friedrich-Ebert-, Friedrich-Naumann- und Hanns-Seidel-Stiftung im politischen System der Bundesrepublik Deutschland, Baden-Baden 1977.
 • Wächter Matthias, Helmut Schmidt und Valéry Giscard d'Estaing. Auf der Suche nach Stabilität in der Krise der 70er Jahre, Bremen 2010.
 • Wagner Helmut, Die "deutsche Ostpolitik". Ihre Genese und spätere Interpretation, "Deutschland-Archiv. ZeitschriftfürdasvereinigteDeutschland" 2006, 39, 1, s. 85-92.
 • Waligóra Grzegorz, Komitet Obrony Robotników, "Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej" 2001, 4, s. 40-45.
 • Waske Stefanie, Nach Lektüre vernichten! Der geheime Nachrichtendienst von CDU und CSU im Kalten Krieg, München 2013.
 • Węc Janusz J., FDP wobec polityki wschodniej RFN. 1969-1982, Poznań 1990.
 • Węc Janusz J., Wpływ FDP na kształtowanie stosunków politycznych z Polską w ostatniej fazie rządów koalicji socjalliberalnej (sierpień 1980 - październik 1982), "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie" 1984, 183, s. 57-76.
 • Weisenfeld Ernst, Ostpolitik und deutsche Frage:Französische Initiativen und deutsche Ostpolitik, [w:] Paris-Bonn. Eine dauerhafte Bindungschwieriger Partner, Hrsg. Klaus Manfrass, Sigmaringen 1984, s. 247-259.
 • Wetting Gerhard, Die Sowjetunion in der Auseinandersetzung über den NATO-Doppelbeschluss 1979-1983, "Vierteljahreshefte für Zeitgeschichte" 2009, 2, s. 217-259.
 • Wieck Hans-Georg, Bundesnachrichtendienst in den Entscheidungsprozessen der Auβenpolitik, [w:] Deutschlands neue Auβenpolitik, Bd. 4: Institutionen undRessourcen, Forschungsinstitut der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik, Hrsg. Wolf-Dieter Eberwein, Karl Kaiser, Oldenburg 1998, s. 47-58.
 • Wiegrefe Klaus, Das Zerwürfnis. Helmut Schmidt, Jimmy Carter und die Krise der deutsch-amerikanischen Beziehungen, [s.l.] 2005.
 • Wiesendhal Elmar,Noch Zukunft für die Mitgliederpartei? Erstarrung undRevitalisierung inner-parteilicher Partizipation, [w:] Politische Beteiligung und Bürgerengagement in Deutschland. Mäglichkeiten und Grenzen,Hrsg. Asgar Klein. Rainer Schmalz-Bruns, Bonn 1997. s. 349-381.
 • Wildmann Lothar, Makroekonomie, Geld und Währung. Module der Volkswirtschaftslehre, Bd. 2, München 2010.
 • Wiliński Mateusz, Stosunki polsko-niemieckie w latach 1982-1991, Katowice 2007.
 • Wilke Manfred, Der Honecker-Besuch in Bonn 1987, "Deutschland Archiv" online, http://www. bpb.de/geschichte/zeitgeschichte/deutschlandarchiv/139631/der-honecker-besuch-in-bonn-1987.
 • Winkler Heinrich A., Der lange Weg nach Westen, Bd. 2:Deutsche Geschichte vom "DrittenReich" bis zur Wiedervereinigung, München 2000.
 • Winkler Heinrich A.,Wohin treibt die SPD? Die Bundesrepublik Deutschland braucht eine regierungsfähige Opposition,[w:] Wohin treibt die SPD? Wende und Kontinuität sozialdemokratischer Sicherheitspolitik, Hrsg. Jürgen Maruhn, Manfred Wilke, München 1984, s. 28-37.
 • Wojtaszyn Dariusz, Karitative Hilfe für Solidarność, "Kirchliche Zeitgeschichte" 2011, 2 (24),s. 436-445.
 • Wolfgang Jäger, Werner Link, Republik im Wandel 1974-1982. Die Ära Schmidt, Stuttgart-Wiesbaden 1987.
 • Wygligała Helena, Soft Power w niemieckiej polityce zagranicznej, [w:] Polityka zagraniczna zjednoczonych Niemiec: kontynuacja czy zmiana?, red. Ireneusz Paweł Karolewski, Wrocław 2011, s. 69-95.
 • Zięba Ryszard, Plan Jaruzelskiego, "Stosunki Międzynarodowe" 1990. 10, s. 125-135.
 • Zięba Ryszard, Zając Justyna, Polska w stosunkach międzynarodowych 1945-1989, Toruń 2009.
 • Zieliński Zygmunt, Kościół w Polsce 1944-2007, Poznań 2009.
 • Zmierzch dyktatury. Polska lat 1986-1989 w świetle dokumentów, t. 1: Lipiec 1986 - maj 1989,wybór, wstęp i oprac. Antoni Dudek, Warszawa 2009.
 • Zrozumieć współczesność: Księga jubileuszowa dedykowana prof. Hieronimowi Kubiakowi w 75.rocznicę urodzin, red. Grzegorz Babiński, Maria Kapiszewska, Kraków 2009.
 • Zwierzchowski Eugeniusz,Rola Federalnego Urzędu Kanclerskiego w procesie realizacjikonstytucyjnych funkcji kanclerza i gabinetu, [w:] Prawo, parlament i egzekutywa wewspółczesnych systemach rządów. Księga poświęcona pamięci profesora Jerzego Stembrowicza, red. Stanisław Bożyk, Białystok 2009.
 • Żaryn Jan, Dzieje Kościoła katolickiego w Polsce (1944-1989), Warszawa 2003.
 • Żaryn Jan, Kościół w PRL, Warszawa 2004.
 • Żaryn Jan, 'Księża patrioci' - geneza powstania formacji duchownych katolickich, [w:] Polska1944/45-1989. Studia i materiały 1, Warszawa 1995, s. 123-150.
 • Żurek Jacek, Kim byli 'księża patrioci'?,"Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej" 2003, 1, s. 65-72.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171389791

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.