PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2015 | 13 | nr 1 | 107--111
Tytuł artykułu

Thematic Parks in the Context of Rural Development in Peripheral Regions

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Parki tematyczne w kontekście rozwoju obszarów wiejskich w regionach peryferyjnych
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Parki tematyczne jako element zagospodarowania obszarów wiejskich w rejonach peryferyjnych mogą stanowić istotny element rozwoju tych terenów, ale swym programem i zakresem inwestycji muszą wpisywać się w specyfikę regionu. Lokalizacja, rozmiary jak i skala oddziaływania parków tematycznych powinna uwzględniać charakterystykę przyrodniczo-kulturową obszaru potencjalnego zainwestowania. Tezy: (1 ) Obszary cenne pod względem krajobrazowym i kulturowym powinny być wyposażane w niewielkie obiekty - parki tematyczne promujące kulturę regionu i jego wartości przyrodnicze jako elementy uzupełniające już istniejące walory terenu. (2  ) Obszary zdegradowane mogą być polem dużych inwestycji w parki tematyczne będące czynnikiem kulturotwórczym, aktywizującym region, a także elementem rekultywacji przyrodniczej regionu. (abstrakt oryginalny)
EN
Thematic parks being an element of rural land management in peripheral regions may constitute a very important factor for the development of these areas. To fulfil this task, the programmes and scope of investment of such parks should comply with the specificity of a given region. Localisation, the dimensions as well as the range of influence of thematic parks, should include natural and cultural characteristics of the potential investment area. Thesis: Small, thematic parks promoting the culture and natural values of a given region should be created in the areas which are valuable from a cultural and landscape point of view. Degraded areas may become fields of substantial investment in the thematic parks which are a culture-creating factor activating a given region and at the same time constituting an element of natural rehabilitation of a region. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Tom
13
Numer
Strony
107--111
Opis fizyczny
Twórcy
  • University of Warsaw, Poland
Bibliografia
  • Bieske-Matejak, A. 2006. "Parki atrakcji jako czynnik kulturotwórczy i aktywizujący region." In Kierunki planowania przestrzennego i architektury współczesnej wsi. Współczesne przekształcenia przestrzenne obszarów wiejskich - stan istniejący oraz uwarunkowania i możliwości rozwoju. X międzynarodowa konferencja, Białystok, 29-30 maja 2003 roku, edited by D. Korolczuk, 73-84. Białystok: Wydział Architektury Politechniki Białostockiej.
  • Bieske-Matejak, A., and K. Gruszecka. 2001. Parki atrakcji i rozrywki jako element kulturotwórczy i aktywizujący region. Warsaw Technical University.
  • Lanquar, R. 1991. Les parcs de loisirs, Que sais-je? Paris: Presses Universitaires de France.
  • Obidziński, A., and J. Żelazo. 2011. Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza. 5th revised and ed. Warszawa: Wydawnictwo SGGW.
  • Ozimek, I. 2011. Turystyka i rekreacja na obszarach niezurbanizowanych. Wybrane zagadnienia. Warszawa: Wydawnictwo SGGW.
  • Wolski, P. 2002. "Rozpoznanie i ocena wartości krajobrazu." In Ocena i wycena zasobów przyrodniczych, edited by J. Szyszko, J. Rylke and P. Jeżowski. Warszawa: Wydawnictwo SGGW.
  • Wolski, P. 2013. "Krajobraz Warmii na przykładzie charakterystyki terenów gminy Jonkowo [Warmia's landscape on the example of the terrain characteristics in Jonkowo]." In Terenowe metody oceny i wyceny zasobów przyrodniczych [Field methods of evaluation and assessment of natural resources], edited by I. Dymitryszyn, J. Szyszko and J. Rylke, 131-152. Warszawa: Wydawnictwo SGGW.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171389881

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.