PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 1(29) | 303--314
Tytuł artykułu

Determinanty aktywności turystycznej mieszkańców małych miast i wsi - studium przypadku

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Tourism Activity Determinants of Small Towns and Villages Inhabitants - Case Study
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Aktywność turystyczna stanowi jeden z podstawowych mierników jakości życia społeczeństw rozwiniętych. Czynniki ją warunkujące mają wieloraki charakter, dlatego też poznanie determinant podejmowania aktywności turystycznej sprzyja lepszemu przygotowaniu oferty turystycznej dla obsługiwanych segmentów rynku. Celem artykułu jest przedstawienie determinant aktywności turystycznej mieszkańców małych miast i wsi. Materiał źródłowy do napisania opracowania stanowiły wyniki badań ankietowych przeprowadzone w 2012 r. wśród mieszkańców powiatu średzkiego, które zrealizowano na próbie 400 osób. Dobór respondentów do badań miał charakter kwotowy. W celu realizacji założonego celu artykułu podzielono respondentów na dwie grupy: mieszkańców terenów małomiasteczkowych (Środa Wielkopolska) i mieszkańców terenów wiejskich. Uzyskane dane zostały poddane analizie statystycznej w programie STATISTICA 9. Wyniki badań wskazują na istotne zróżnicowanie poziomu aktywności turystycznej badanych mieszkańców ze względu na miejsce zamieszkania. Za główne czynniki utrudniające podejmowanie aktywności turystycznej respondenci uznali kłopoty ze zdrowiem oraz niski poziom dochodów.(abstrakt oryginalny)
EN
Tourism activity is one of the basic measure of developed societies life quality. The factors which influence it have a multiple character, therefore learning the determinants of undertaking tourism activity promotes preparing a better tourism offer for a services market segment. The aim of this study is showing the tourism activity determinants of small towns and villages inhabitants. The source material to write this article were the results of survey carried out in 2012 among średzki poviat (wielkopolskie voivodship) inhabitants, which was carried out among 400 people. The choice of respondents to this survey was of a quote character. In order to achieve the article objective, the respondents were divided into two groups: inhabitants of small towns (Środa Wielkopolska) and rural areas residents. The achieved data were statistically analyzed using the STATISTICA 9 program. The results of this experiment show significant differences of surveyed inhabitants tourism activities according to the place of living. The main factors hindering undertaking tourism activities are: health problems or low level of income.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
303--314
Opis fizyczny
Twórcy
  • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
autor
  • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Bibliografia
  • Alejziak W., Aktywność turystyczna: międzynarodowe i krajowe zróżnicowanie oraz kwestia wykluczenia społecznego, "Turyzm" 2011, nr 21 (1-2).
  • Alejziak W., Determinanty i zróżnicowanie społeczne aktywności turystycznej, Wydawnictwo AWF w Krakowie, Kraków 2009.
  • Awedyk M., Społeczne, demograficzne i ekonomiczne uwarunkowania aktywności turystycznej mieszkańców Polski, w: Rozwój regionalny i lokalny w Polsce w latach 1989-2002, red. J.J. Parysek, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2004.
  • Balińska A., Determinanty popytu mieszkańców Warszawy na usługi agroturystyczne, w: Podstawy funkcjonowania rynku turystycznego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 2014, nr 805, "Ekonomiczne Problemy Turystyki" nr 1 (25).
  • Bąk I., Zastosowanie wybranych metod statystyczno-ekonomicznych w badaniu aktywności turystycznej seniorów w Polsce, "Przegląd Statystyczny" 2012, nr specjalny 2.
  • Kozioł L., Typologia czynników motywujących do podróżowania, Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie 2012, t. XX, nr 1.
  • Szpilko D., Gierałtowska M., Golubiewska P., Preferencje turystyczne mieszkańców Białegostoku, "Ekonomia i Zarządzanie" 2013, nr 5 (1).
  • Turystyka i wypoczynek w gospodarstwach domowych w 2013 roku, GUS. Departament Badań Społecznych i Warunków Życia, materiały na konferencję prasową maja 2014 r., Warszawa 2014.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171389923

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.