PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 57 nr 6 Finansowanie rozwoju w regionach - wyzwania, perspektywy i instrumenty | 13--30
Tytuł artykułu

Rola instytucji i realizatorów projektów w monitorowaniu, ewaluacji i kontroli przedsięwzięć współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Warianty tytułu
The Role of Management, Intermediaries, Other Audit Institutions, and Project Implementers in Monitoring, Evaluating, and Controlling Projects Co-financed by the European Social Fund
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Stan wykorzystania środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce pozwala na podjęcie badań zmierzających do uzyskania odpowiedzi na bardzo istotne pytania, nurtujące niemal wszystkie instytucje i osoby bezpośrednio lub pośrednio zaangażowane w proces dystrybucji i wydatkowania funduszy europejskich. Na czym polegają działania monitoringowe w projekcie? Czym jest ewaluacja i kto za nią odpowiada? W artykule podjęto próbę udzielenia odpowiedzi na niektóre z tych pytań. Odpowiedzi te powinny stanowić podstawę i punkt wyjścia do szerszej analizy, pozwalającej na przyjęcie odpowiednich rozwiązań regulujących proces wdrażania pomocy wspólnotowej w aktualnym okresie programowania.(abstrakt oryginalny)
EN
The condition of the use of the ESF in Poland, including the Podlaskie Voivodship, allows you to start research which aims at providing answers to vital questions bothering nearly all institutions and persons directly or indirectly engaged in the distribution process and spending of EU funds. What are the monitoring activities in the project? What is the evaluation and who is responsible for it? The author of the paper attempts to answer some of these questions. It seems that the answers should become the basis and starting point for a wider analysis, which would enable applying suitable solutions to controlling the process of implementing EU aid in the coming programming period, which is after 2013.(original abstract)
Twórcy
  • Uniwersytet w Białymstoku
Bibliografia
  • Ewaluacja. Poradnik dla pracowników administracji publicznej, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2012.
  • Kornberger-Sokołowska E., Zdanukiewicz J., Cieślak R., Jednostki samorządu terytorialnego jako beneficjenci środków europejskich, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2010.
  • Ostapowicz H., Jak skutecznie aplikować o środki z Europejskiego Funduszu Społecznego? Zagadnienia teoretyczne i praktyczne, w: Kierunki działań w Polsce na rzecz równowagi praca - życie - rodzina, red. C. Sadowska-Snarska, Wyd. Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok 2008.
  • Ostapowicz H., Pozyskiwanie środków unijnych przez j.s.t. - zasady postępowania, w: Finanse samorządowe. 580 pytań i odpowiedzi: wzory uchwał, deklaracji, decyzji, umów, red. C. Kosikowski, J.M. Salachna, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2012.
  • Ostapowicz H., Zasady kontroli rozliczania środków pomocowych, w: Finanse samorządowe. 580 pytań i odpowiedzi: wzory uchwał, deklaracji, decyzji, umów, red. C Kosikowski, J.M. Salachna, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2012.
  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006.
  • Wytyczne w zakresie procesu kontroli w ramach obowiązków instytucji zarządzającej programem operacyjnym (wersja obowiązująca od 22 czerwca 2012 r.), Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2012.
  • Zasady finansowania PO KL 2007-2013 (wersja obowiązująca od 1 stycznia 2012 r.), Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2011.
  • Zasady kontroli w ramach PO KL (wersja obowiązująca od 1 stycznia 2012 r.), Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2011.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171389981

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.