PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 3 (75) | 122--137
Tytuł artykułu

Wybrane instytucjonalno-administracyjne uwarunkowania jakości życia w województwie zachodniopomorskim

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Selected Institutional and Administrative Determinants of Life Quality in Zachodniopomorskie Voivodeship
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Czynniki instytucjonalno-administracyjne, które oddziałują na jakość życia, są stosunkowo nowym obszarem jej pomiaru. Wśród nich istotne znaczenie przypisuje się infrastrukturze socjalnej i pomocy społecznej oraz bezpieczeństwu publicznemu. Z tego względu w artykule przedstawiono wyniki pomiaru obiektywnej jakości życia w tych zakresach w województwie zachodniopomorskim oraz wskazano, w jakich dziedzinach jest niezbędna poprawa. W opracowaniu wykorzystano metody deskresearch oraz analizy taksonomicznej. (abstrakt oryginalny)
EN
Institutional and administrative factors contributing to the quality of life have been adopted for its measuring only relatively recently. Of major importance are social infrastructure, social welfare, and public safety. The paper presents the results of an assessment conducted in order to determine objective life quality in Zachodniopomorskie Voivodeship in terms of the above-mentioned aspects. The author discusses factors that have contributed to the obtained results, making use of desk research and taxonomic analysis. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
122--137
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
 • Borys T. 2003 Jakość życia jako integrujący rodzaj jakości, [w:] Jakość życia w perspektywie nauk humanistycznych, ekonomicznych i ekologii, J. Tomczyk-Tołkacz (red.), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Jelenia Góra.
 • Dane Banku Danych Lokalnych 2014, GUS, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [www. stat.gov.pl., data wejścia: maj-czerwiec 2014].
 • Duda J. i in. 2004 Mierzenie ilości i jakości usług publicznych jako element programu rozwoju instytucjonalnego, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Warszawa.
 • Gierszewska R. 2002 Pomoc społeczna, [w:] Leksykon polityki społecznej, B. Rysz-Kowalczyk (red.), Instytut Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • Gotowska M. 2013 Współczesne uwarunkowania poziomu i jakości życia ludzi w Polsce, Wydawnictwo Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, Bydgoszcz.
 • Grzybowska M. 2011 Administrowanie lokalne jako jeden z kluczowych czynników przeciwdziałania zagrożeniom dla porządku i bezpieczeństwa publicznego RP, M. Grzybowska, J. Piwowarska (red.), Zeszyty Naukowe "Apeiron", Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego w Krakowie, Kraków , nr 6.
 • Hellwig Z. 1990 Taksonometria ekonomiczna, jej osiągnięcia, zadania i cele, [w:] Taksonomia - teoria i jej zastosowania, J. Pociecha (red.), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 • Jajuga K., Walesiak M. 2007 Taxonomic Conferences - Some Facts and Remarks, [w:] Taksonomia 14. Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania, K. Jajuga. M. Walesiak (red.) Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Karmowska G., Krawczyk M., Kryk B., Maniak G., Marciniak M. 2014 Czynniki podnoszenia jakości życia i dostępności do usług publicznych na obszarze województwa zachodniopomorskiego, Raport dla Urzędu Marszałkowskiego WZP, Szczecin.
 • Kryk B. 2013 Jakość życia - odczuwać czy mierzyć, [w:] Poziom i jakość życia w dobie kryzysu, Z. Wyszkowska, M. Gotowska (red.), Wydawnictwo Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, Bydgoszcz.
 • Kryk B. 2013a Zrównoważona jakość życia a zrównoważona konsumpcja i zachowania ekologiczne polskich konsumentów, "Handel Wewnętrzny", nr listopad-grudzień (A), t. II.
 • Kryk B. 2014 E-administracyjne uwarunkowania jakości życia jako wyraz transferu wiedzy na przykładzie województwa zachodniopomorskiego, "Barometr regionalny" 2014, tom 12, nr 2
 • Kukuła K. 2010 Elementy statystyki w zadaniach, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Mirowski W. 1996 Studia nad infrastrukturą wsi polskiej. Wyposażenie obszarów w infrastrukturę społeczną, t. III, PAN Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa, Warszawa.
 • Młodak A. 2006 Analiza taksonomiczna w statystyce regionalnej, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
 • Nitecki S. 2008 Prawo do pomocy społecznej w polskim systemie prawnym, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • Pieprzny S. 2008 Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
 • Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu życia w Polsce w ujęciu dynamicznym 2000, A. Zeliaś (red.), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 • Ustawa o pomocy społecznej z dn. 12.03.2004, Dz.U. 2009, Nr 175, poz. 136 z późn. zm.
 • Wielka encyklopedia PWN 2001, J. Wojnowski (red.), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171390007

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.