PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 57 nr 6 Finansowanie rozwoju w regionach - wyzwania, perspektywy i instrumenty | 31--42
Tytuł artykułu

Wykorzystanie środków europejskich w realizacji projektów partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce - doświadczenia i perspektywy

Warianty tytułu
The Use of European Funds in the Implementation of Public-private Partnerships in Poland - Past Experience and Future Possibilities
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Kryzys gospodarczy doprowadził do ograniczenia liczby i wartości projektów partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) w Europie. W Polsce od 2009 r. można natomiast zaobserwować przeciwstawne tendencje - rynek partnerstwa dynamicznie się rozwija. Coraz częściej też w finansowaniu inwestycji wykorzystywane są środki z Unii Europejskiej i choć projekty hybrydowe stanowią zaledwie 17% wszystkich realizowanych w Polsce, to ich udział w całkowitej wartości przedsięwzięć realizowanych w formule partnerstwa wynosi 2/3, a więc jest bardzo duży. Z uwagi na korzystne zmiany w prawodawstwie Unii odnoszącym się do PPP i specyficzne dla Polski uwarunkowania można spodziewać się w najbliższych latach dalszej popularyzacji projektów hybrydowych.(abstrakt oryginalny)
EN
The economic crisis has led to a reduction in the number and value of public-private partnership projects in Europe. In Poland, however, since 2009, opposite tendencies can be observed and the partnership market is developing dynamically. The EU funds are being used in financing investments more often, and it should be noted that although the hybrid projects represent only 17% of all implemented in Poland, their share in the total value of the projects implemented in the form of a partnership is about 2/3, so it is very significant. Due to favorable changes in EU legislation relating to the PPP and specific Polish conditions, the further popularization of hybrid projects may be expected in the coming years.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Bibliografia
 • Brzozowska K., Identyfikacja przyczyn słabego rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce na tle tendencji europejskich, w: Finanse w niestabilnym otoczeniu - dylematy i wyzwania. Finanse publiczne, red. T. Famulska, A. Walasik, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2012.
 • Brzozowska K., Zaangażowanie środków Unii Europejskiej w finansowanie projektów PPP w Polsce, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług" 2013, nr 794.
 • Burger P., Tyson J., Karpowicz I., Coelho M.D., The Effects of the Financial Crisis on Public-Private Partnerships, International Monetary Fund Working Paper WP/09/144, International Monetary Fund 2009.
 • EU Funds in PPPs. Project Stocktake and Case Studies, EPEC, 2012.
 • Hajdys D., Public-Private Partnership as a Means of Financing Infrastructure Projects of Local Governments under Increasing Debt, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług" 2013, nr 108.
 • Herbst I., Jagusztyn-Krynicki T., Szewczyk P., Raport PPP w Polsce 2012, Fundacja Centrum PPP, www.centrum-ppp.pl [10.11.2014].
 • Kałuża R., Projekty hybrydowe szansą na rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego, "Studia BAS" 2014, nr 3.
 • Raport o partnerstwie publiczno-prywatnym w Polsce, red. J. Hausner, Centrum PPP, Warszawa 2013.
 • Review of the European PPP Market. First half of 2014, EPEC, http://www.eib.org/epec/resources/ epec_market_update_2014_h1_en.pdf [10.11.2014].
 • Szafran J., Public-Private Partnership in Poland and in the European Union, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu" 2014, nr 334.
 • Śmiechowicz J., Wykorzystanie formuły partnerstwa publiczno-prywatnego w realizacji inwestycji przez samorząd terytorialny w Polsce, w: Instytucje prawnofinansowe w warunkach kryzysu gospodarczego, red. W. Miemiec, K. Sawicka, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2014.
 • Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym, Dz.U. nr 19 poz. 100.
 • Węgrzyn J., Perspektywy rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce w warunkach kryzysu gospodarczego, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach" 2013, nr 155.
 • Węgrzyn J., Przesłanki podejmowania inicjatyw partnerstwa publiczno-prywatnego - analiza porównawcza na przykładzie wybranych gmin województwa małopolskiego, "Zeszyty Naukowe UEK" 2013, nr 913.
 • Yescombe E.R., Public-Private Partnerships: Princliples of Policy and Finance, Elsevier, Oxford 2007.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171390039

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.