PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1982 | nr 96 Z badań nad ekonomicznymi problemami przemysłu | 158--172
Tytuł artykułu

Miejsce i rola systemu informacji w przedsiębiorstwie przemysłowym

Warianty tytułu
The Place and Role of the System of Information in an Industrial Enterprise
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł poświęcono wykazaniu miejsca i roli systemu informacji w przedsiębiorstwie przemysłowym. W pierwszej części niniejszego opracowania przedstawiono powiązania systemu informacji z systemem kierowania procesem produkcji. W rezultacie przeprowadzonych rozważań autor stwierdza, że wzajemne powiązanie obu systemów wynika przede wszystkim z istnienia współzależności i uwarunkowań procesów produkcyjnych i strumieni danych. Następnie autor wskazuje, że brak ścisłego powiązania obu systemów wywołuje zakłócenia w ich funkcjonowaniu, spowodowane najczęściej brakiem informacji niezbędnych dla potrzeb kierowania, przesyłania ich w nieodpowiednim czasie, a także dostarczaniu informacji nieuporządkowanych i zdezaktualizowanych. W dalszej części autor omawia znaczenie informacji w procesie podejmowania decyzji. Podkreśla znaczenie właściwego zbierania, przetwarzania oraz przesyłania informacji wewnątrz przedsiębiorstwa, jak również związków zachodzących między informacją a decyzją wydaną na ich podstawie. Wiele miejsca autor poświęca wykazaniu znaczenia i wartości poznawczych etapów przygotowawczych, poprzedzających podjęcie ostatecznej decyzji. W związku z tym charakteryzuje poglądy autorów w tej sprawie oraz przedstawia własną koncepcję procesu decyzyjnego. Końcową część artykułu poświęca omówieniu roli czynnika czasu w procesie kierowania przedsiębiorstwem. Zwraca przede wszystkim uwagę na problem dostarczania poszczególnym szczeblom kierowania określonych informacji w odpowiednim czasie oraz na znaczenie czynnika czasu z punktu widzenia sprawności i skuteczności kierowania procesami produkcyjnymi. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper was devoted to indicating the place and role of the system of information in an industrial enterprise. In the first part of the present paper the connections between the system of information with the system of management of the process of production were presented. Concluding his considerations the author states that interrelations of both systems result from the existence of inter-dependencies and conditions of processes of production and the flow of data. Next, the author points out that the lack of close connections of both systems induces disturbancies in their functioning caused most frequently by the lack of information necessary for management, sending it at inadequate time and supplying non-ordered and obsolete information. In the next part of the paper the author discusses the importance of information in the process of making decisions. He underlines the significance of proper collecting, processing and sending information within enterprise, as well as relations between information and decision based on it. The author devotes much attention to show the importance and value of preparatory stages, proceeding making the final decision. He characterizes the viewpoints of various authors on this subject and presents his own conception of the decision process. The last part of the paper is devoted to the role of the factor of time in the process of management of enterprise. He draws attention to the question of supplying particular levels of management with certain information at proper time and the importance of the factor of time from the point of view of effectiveness of management of processes of production. (original abstract)
Twórcy
Bibliografia
  • Flakiewicz W., Podejmowanie decyzji kierowniczych, PWE, Warszawa 1971.
  • Brodski G., Sistiema informacij w uprawlenii proizwodstwom, w pracy zbiorowej - Primienienije elektrowyczislitielnych maszyn w uprawlenii proizwodstwom, Moskwa 1966.
  • Gościński J., Elementy cybernetyki w zarządzaniu, PWN, Warszawa 1968.
  • Zieleniewski J., Organizacja i zarządzanie, PWN, Warszawa 1969, wyd. II.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171390127

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.