PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1981 | nr 101 Ekonomiczne i prawne problemy przedsiębiorstwa uspołecznionego | 67--79
Tytuł artykułu

O sporze co do tożsamości norm dyspozytywnych i norm zawierających domniemania prawne

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Pracę niniejszą chciałbym poświęcić pewnemu zagadnieniu teoretyczno-prawnemu, które - jak każde zagadnienie teoretyczne - ma większe lub mniejsze znaczenie praktyczne. Mianowicie, chciałbym tu ustosunkować się do występujących w nauce prawa sporów, co do odróżniania norm dyspozytywnych od norm zawierających (ustanawiających) domniemania prawne. Praca ta więc miałaby być poświęcona między innymi doprecyzowaniu i uściśleniu pojęć, tak "normy dyspozytywnej", jak i "domniemania prawnego". Pierwsze z tych norm odgrywają znaczną rolę w procesie stosowania prawa, w szczególności prawa cywilnego, jako czynnik pomagający w ustalaniu treści stosunku cywilnoprawnego oraz jako źródło kompetencji podmiotów prawa cywilnego do tworzenia norm wyłączających zastosowanie norm dyspozytywnych. Natomiast domniemania prawne w praktyce odgrywają doniosłą rolę jako normy o znaczeniu materialno-prawnym, będące lub mogące być źródłem określonych praw podmiotowych, oraz jako normy o znaczeniu procesowym, decydujące w szczególności o rozłożeniu tzw. "ciężaru dowodu" na strony procesu, czyli wpływające niekiedy w istotny sposób na sytuację procesową stron. Chociażby z tych względów praca niniejsza może mieć znaczenie także i dla praktyki stosowania prawa. (fragment tekstu)
Słowa kluczowe
Twórcy
Bibliografia
 • S. Frydman i E. Drapkin "Domniemania prawne" ("Ogólna nauka o prawie". Studja pod redakcją Prof. Bronisława Wróblewskiego, Tom II), Wilno 1938 r.
 • A. Kunicki "Domniemania w prawie rzeczowym". Warszawa 1969 r.
 • J. Nowacki "Domniemania prawne", Katowice 1976.
 • J. Dąbrowa "Znaczenie domniemań prawnych w polskim procesie cywilnym", Warszawa-Wrocław 1962.
 • Z. Fenichel "Domniemania w kodeksie zobowiązań" (Polskie prawo prywatne i procesowe. Studja), Kraków 1936.
 • T. Gizbert-Studnicki "Spór o domniemania prawne", Państwo i Prawo nr 11 z 1977 r.
 • J. Wróblewski "Domniemania w prawie - problematyka teoretyczna", Studia prawno-ekonomiczne, tom X, 1973 r.
 • B. Walaszek "Ustalenie ojcostwa małżeńskiego w polskim prawie rodzinnym, polskim prawie międzynarodowym prywatnym i procesowym", Kraków 1962 r.
 • T. Gizbert-Studnicki; "Znaczenie terminu domniemanie prawne w języku prawnym i prawniczym", Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, Nr 1 z 1974 r.
 • S. Grzybowski, "Wypowiedź normatywna oraz jej struktura formalna", Kraków 1961 r.
 • Z. Radwański "Zarys części ogólnej prawa cywilnego", Warszawa 1979 r.
 • E. Till "Nauki ogólne austryackiego prawa prywatnego", Lwów 1911 r.
 • L. Domański "Instytucje kodeksu zobowiązań. Część ogólna". Warszawa 1936 r.
 • Z. Radwański "Teoria umów", Warszawa 1977 r.
 • "Domniemania prawne w projekcie kodeksu cywilnego polskiego", Państwo i Prawo nr 5-6 z 1948 r.
 • Z. Resich "Poznanie prawdy w procesie cywilnym", Warszawa 1958 r.
 • W. Siedlecki "Ciężar dowodu w polskim procesie cywilnym", Państwo i Prawo nr 7 z 1953 r.
 • M. Waligórski "Gwarancje wykrycia prawdy w procesie cywilnym", Państwo i Prawo nr 8-9 z 1953 r.
 • Orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 19 kwietnia 1951 r., ŁC 2071/50, Nowe Prawo nr 7 z 1952 r.
 • Orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 7 lutego 1948 r., C III 1741/47, Orzecznictwo Sądu Najwyższego z 1949 r., poz. 12.
 • Uchwała składu trzech sędziów z dnia 8 listopada 1955 r., 2 CO 23/55, Nowe Prawo nr 3 z 1956 r.
 • J.P. "Dopuszczalność umorzenia egzekucji co do zaległych rat alimentacyjnych w przypadku zaprzeczenia ojcostwa", Nowe Prawo nr 3 z 1956 r.
 • J. Ignatowicz "Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz", Warszawa 1975 r.
 • S. Szer "Prawo rodzinne", Warszawa 1966 r.
 • J. Winiarz, "Prawo rodzinne", Warszawa 1974 r.
 • M. Zieliński "Poznanie sądowe a poznanie naukowe", Poznań 1979 r.
 • J. Wróblewski "Wartości a decyzja sądowa", Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1973 r.
 • Z. Ziembiński "Logiczne podstawy prawoznawstwa", Warszawa 1966 r.
 • J. Wróblewski "Sądowe stosowanie prawa", Warszawa 1972 r.
 • P. Bubieńska "Skutki cywilnoprawne ustalania cen w obrocie uspołecznionym", Warszawa 1965 r.
 • Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1933 r., Dz.U. R.P. Nr 82, poz. 598.
 • J. Korzonek, I. Rosenbluth, "Kodeks zobowiązań. Komentarz", Tom I, Kraków 1936 r.
 • J. Namitkiewicz "Kodeks zobowiązań. Komentarz dla praktyki", Tom I, Łódź 1949 r.
 • S. Szer "Prawo cywilne. Część ogólna", Warszawa 1967 r.
 • A. Wolter "Prawo cywilne. Zarys części ogólnej", Warszawa 1967 r.
 • J. Gwiazdomorski "Dwa domniemania" ("Rozprawy prawnicze", Kraków-Warszawa 1964 r.).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171390235

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.