PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1981 | nr 101 Ekonomiczne i prawne problemy przedsiębiorstwa uspołecznionego | 98--105
Tytuł artykułu

Ewolucja planów kont w 35-leciu PRL

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Szybko postępujący w ostatnich latach rozwój gospodarki narodowej oraz doskonalenie systemu zarządzania i systemu ekonomiczno-finansowego zwiększyły zapotrzebowanie na informacje ekonomiczne. W związku z tym, wzrosło znaczenie rachunkowości, a zwłaszcza jej funkcji informacyjnej. Pełnienie przez rachunkowość tej funkcji jest rozumiane jako dostarczanie informacji dla potrzeb zarządzania. Chodzi przy tym o informacje dostosowane pod względem rodzaju, zakresu i stopnia agregacji do potrzeb wieloszczeblowej struktury zarządzania, zarówno w skali mikro- jak też makroekonomicznej. Jednym z warunków tworzenia takiej informacji jest stosowanie w ewidencji księgowej odpowiednio zbudowanego systemu kont, nazywanego planem kont. Stanowi on wykaz wzajemnie powiązanych ze sobą kont, przeznaczonych do ujęcia majątku, źródeł pochodzenia i procesów gospodarczych występujących w jednostkach organizacyjnych. Plan kont jest więc podstawowym narzędziem porządkowania i grupowania złożonych i różnorodnych zdarzeń gospodarczych. Jego zadaniem jest stworzenie możliwości pełnego odzwierciedlania przedmiotu rachunkowości i dostarczania informacji obrazujących ogół pracy jednostki gospodarczej oraz wykorzystania tych informacji na różnych szczeblach zarządzania. Chodzi tu o informacje umożliwiające kontrolę gospodarowania majątkiem i funduszami oraz kontrolę poszczególnych stadiów procesu reprodukcji i rezultatów pracy jednostki. System zarządzania gospodarką ma charakter hierarchiczny, a potrzeby informacyjne poszczególnych szczebli zarządzania są zróżnicowane i odpowiadają obszarom podejmowanych przez nie decyzji. Wymaga to funkcjonowania pełnego systemu planów kont, a więc wzajemnie powiązanych planów odzwierciedlających potrzeby informacyjne poszczególnych szczebli zarządzania. Elementami tego systemu mogą być jednolity plan kont. branżowe plany kont i zakładowe plany kont. Można więc powiedzieć, że odpowiednio zbudowany system planów kont stanowi istotne narzędzie realizacji zadań wytyczanych rachunkowości. (fragment tekstu)
Bibliografia
  • E. Burzymowa, Istota, zadania i znaczenie rachunkowości w gospodarce narodowej, Rachunkowość 1977 nr 1 i 2.
  • T. Peche, Podstawy współczesnej ewidencji gospodarczej, PWE 1973.
  • S. Skrzywan, 10 lat rachunkowości w Polsce Ludowej, Rachunkowość 1954, r. 7
  • J. Doraczyński, Rozwój planów kont w PRL, Rachunkowość 1974 nr 7.
  • J. Skalski, Jednolity plan kont przedsiębiorstw przemysłowych i handlowych w praktyce, Poznań 1946.
  • K. Łęska-Zawal, Działalność publicystyczna Profesora dr. Witolda Skalskiego, praca magisterska niepublikowana.
  • S. Skrzywan, Rachunkowość w Polsce Ludowej, Rachunkowość Polska, PWE, 1967.
  • Konferencja naukowa w sprawie reformy planów kont, Rachunkowość 1970, nr 8.
  • J. Doraczyński, System planów kont PRL, Materiały na pierwsze polsko-jugosłowiańskie sympozjum rachunkowości, Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Warszawa 1976.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171390241

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.