PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 57 nr 6 Finansowanie rozwoju w regionach - wyzwania, perspektywy i instrumenty | 45--57
Tytuł artykułu

Innowacje jako czynniki zrównoważonego rozwoju regionów - wybrane problemy wsparcia finansowego

Warianty tytułu
Innovation as Factors of Sustainable Regional Development - Selected Issues of Financial Support
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Problematyka finansowania innowacyjności gospodarki jest nie tylko ciągle aktualna, ale wobec zmieniającego się paradygmatu zrównoważonego rozwoju zyskuje na znaczeniu. Celem artykułu jest ukazanie roli programów wspierających innowacyjność polskiej gospodarki w odniesieniu do wsparcia udzielonego przez Unię Europejską, a także znaczenia wsparcia finansowego w oddziaływaniu na zrównoważony rozwój. Przedstawiono również powiązania między zrównoważonym rozwojem i zmianą jego paradygmatu a innowacyjnością gospodarki oraz wpływ środków UE w programach operacyjnych na realizację założeń nowego paradygmatu zrównoważonego rozwoju.(abstrakt oryginalny)
EN
The issue of financing innovation in the economy is not only still valid, but to the changing paradigm of sustainable development, has taken on larger significance. The aim of the article is to point out the importance of innovation support programs of the Polish economy in relation to the support provided by the European Union. In addition, it is essential to identify the importance of financial support in the impact on sustainable development. This article shown links between sustainability and change its paradigm and innovative economy. It also identifies the importance of EU operational programs for achieving the objectives of the new paradigm of sustainable development.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Bibliografia
 • Diagnoza Programu Operacyjnego IR pn. Analiza wyzwań, potrzeb i potencjałów - podejście tematyczne i terytorialne, Warszawa 2013, www.poig.gov.pl/Documents/Diagnoza_PO_IR_080114. pdf [20.11.2014].
 • Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, Komunikat Komisji Europejskiej, Brussels, 3.03.2010, KOM (2010) 2020, http:// ec.europa.eu/eu2020/pdf/1_PL_ACT_part1_v1.pdf [10.10.2014].
 • Fundusze europejskie dla zrównoważonego rozwoju - jak angażować się w programowanie nowej perspektywy finansowej na poziomie regionalnym, CEE Bankwatsch Network, Warszawa 2014.
 • Innowacje przyszłością rozwoju gospodarki, cz. II, red. A. Świadek, J. Wiśniewska, Wyd. IVG, Szczecin 2013.
 • Jaźwiński I., Kierunki polityki regionalnej w Polsce w warunkach integracji europejskiej, "Europa Regionum" 2004, t. VII.
 • Kozłowska E., Pander W., Płoszaj A., Puchała A., Ostrowska A., Ekspertyza pt. Przygotowane części diagnostycznej oraz analizy SWOT dla Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, wykonana na zlecenie Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, EGO - Evaluation for Government Organizations, Warszawa 2013.
 • Krajowa inteligentna specjalizacja (KIS), Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2014.
 • Kudłacz T., Programowanie rozwoju regionalnego, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 • Niedzielski P., Jaźwiński I., Innowacje jako czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego regionu na przykładzie województwa zachodniopomorskiego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług" 2007, nr 11: Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego, t. II, red. B.Z. Filipiak.
 • Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce. Raport 2012, red. A. Bąkowski, M. Mażewska, PARP, Warszawa 2012.
 • Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa 2014.
 • Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014-2020, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa 2014.
 • Raport o występowaniu zdarzeń o znamionach poważnej awarii w 2010, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Warszawa 2011.
 • Strategia Innowacyjności i Efektywności Gospodarki "Dynamiczna Polska 2020" (SIEG), Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2013.
 • Winiarski B., Uwarunkowania, cele i dziedziny polityki gospodarczej, w: Polityka gospodarcza, red. B. Winiarski, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 • Witkowski K., Czynniki konkurencyjności regionu: uwarunkowania rozwoju gospodarczego i społecznego, "Ekonomia" 2002, nr 5.
 • Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020, www.poig.gov.pl/ 2014_2020/Documents/Zalozenia_PO_IR_maj_2013.pdf [10.09.2014].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171390283

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.