PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 401 Ekonomia | 104--113
Tytuł artykułu

Rynek pracy i biedni pracujący

Autorzy
Warianty tytułu
Labor Market and Working Poor
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Ludzie pracujący mogą być również dotknięci ubóstwem. Ubóstwo i wykluczenie społeczne wpływają nie tylko na tych, którzy są zawodowo nieaktywni lub bezrobotni. Niektóre grupy wśród osób pracujących również ponoszą wyższe ryzyko bycia biednym. Stąd przedmiotem szczególnego zainteresowania w ramach niniejszego artykułu jest tematyka związana z rynkiem pracy i ubóstwem. Podjęto więc próbę przedstawienia zagadnień związanych z pracą, bezrobociem i utratą pracy w kontekście zjawiska biednych pracujących oraz zdefiniowania pojęcia "pracujący biedni". Dokonano również charakterystyki tych, którzy pomimo swojej aktywności zawodowej pozostają biedni(abstrakt oryginalny)
EN
People who work can also be affected by poverty. Poverty and social exclusion do not only affect those who are economically inactive or unemployed. Some groups among those who work also face higher risks of being poor. Thus, of particular interest in the context of this chapter is the subject related to the labor market and poverty. It was therefore an attempt to bring forward issues related to work, unemployment and job loss in the context of the phenomenon of working poor. The article presents an attempt to define the notion of "working poor" and to provide a characteristic of people who remain poor despite being active on the labor market(original abstract)
Rocznik
Strony
104--113
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
 • Chirkowska-Smolak T., 2002, Utrata pracy jako krytyczne wydarzenie życiowe, [w:] Współczesne organizacje- wyzwania, zagrożenia. Perspektywa psychologiczna, red. M. Strykowska, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań, s. 235-255.
 • Crettaz E., Bonoli G., 2010, Why are Some Workers Poor? The Mechanisms that Produce Working Poverty in a Comparative Perspective, Working Papers on the Reconciliation of Work and Welfare in Europe, REC-WP no. 12, http://lac-repo-live7.is.ed.ac.uk/handle/1842/3985 (14.05.2015).
 • Drela K., Sokół A., 2011, Formy zatrudnienia w małych i średnich przedsiębiorstwach. Jak zatrudniać pracowników, CeDeWu, Warszawa.
 • European Anti-Poverty Network, 2011, Explainer on Wealth, Inequality and Social Polarisation in the EU, http://www.eapn.eu/images/stories/docs/eapn-books/2011-wealth-explainer-en-web.pdf(18.05.2015).
 • European Anti-Poverty Network, 2013, Pracujący, a ubodzy. Stanowisko EAPN w sprawie ubóstwa pracujących, Réseau Europeéen des Associations de Lutte contre la Pauvreté et l'Exclusion Sociale, Bruxelles, http://www.eapn.org.pl/aktualnosci/pracujacy-a-ubodzy-stanowisko-eapn-wsprawie- ubostwa-pracujacych/ (15.05.2015).
 • Eurostat 2014, Europe 2020 indicators - poverty and social exclusion, http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Europe_2020_indicators_-_poverty_and_social_exclusion(18.05.2015).
 • Eurostat 2015, In work at-risk-of-poverty rate, http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tsdsc320&plugin=1 (18.05.2015).
 • Frazer H., Marlier E., 2010, In-work poverty and labour market segmentation in the EU, CEPS/INSTEAD,coll. European Network of Independent Experts on Social Inclusion, no. 2, http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=1025&newsId=1394&furtherNews=yes (10.05.2015).
 • Holmes T.H., Rahe R.H., 1967, The social readjustment scale, Journal o f Psychosomatic Research, no. 11, s. 213-218.
 • Klonowicz T., 2001, Stres bezrobocia, Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN, Warszawa.
 • Kozek W., Kubisa J., Ostrowski P., 2005, Bliżej junk job niż working. Nisko kwalifikowana, nisko płatna praca w usługach w Polsce, Polityka Społeczna, nr 10.
 • Kryńska E., 1996, Segmentacja rynku pracy. Podstawy teoretyczne i analiza statystyczna, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Kubacka-Jasiecka D., 2002, Zmiany tożsamości w przebiegu zmagania się z kryzysem emocjonalnym,[w:] Człowiek wobec zmiany. Rozważania psychologiczne, red. D. Kubacka-Jasiecka, Wydawnictwo UJ, Kraków, s. 87-106.
 • Peña-Casas R., Latta M., 2004, Working poor in the European Union, European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, Dublin.
 • Phelps E., 2013, Płaca za pracę, Kurhaus Publishing, Warszawa, s. 27.
 • Polak E., 2011, Problem ubóstwa a polityka kształtowania dochodów w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej - wybrane aspekty, Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, zeszyt 18, Modernizacja dla spójności społeczno-ekonomicznej, red. M. Woźniak, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, s. 98-111.
 • Sekuła Z., 2008, Motywowanie do pracy, teoria i instrumenty, PWE, Warszawa, s. 18.
 • Szarfenberg R., 2015, Ubóstwo osób pracujących w Polsce. Seminarium Międzynarodowy Dialog Społeczny: "Problemy w zatrudnieniu powodem zaostrzenia sytuacji społecznej", Gdańsk, 8-10.01.2015.
 • Śliwiński R., 1999, Próby przezwyciężania problemów tożsamości u osób bezrobotnych, [w:] Organizacja, praca, bezrobocie, red. G. Kranas, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, s. 45-57.
 • U.S. Bureau of Labor Statistics, 2013, A Profile of the Working Poor, 2011, BLS Reports, Report 1041, s. 16, www.bls.gov/cps/cpswp2011.pdf.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171390413

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.