PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
3 (2015) | nr 1 | 75--88
Tytuł artykułu

Organizacyjno-prawne warunki oraz przyczyny łączenia szkół wyższych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Organizational and Legal Conditions and Reasons of Joining Academies
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem opracowania było określenie organizacyjno-prawnych uwarunkowań łączenia uczelni w sytuacji gdy ich funkcjonowanie staje się (ze względów demograficznych i ekonomicznych) niemożliwe. W artykule przedstawiono również okoliczności wskazujące na konieczność zastosowania takich działań w sytuacji gdy wartości przychodów, kosztów oraz ustalony wynik finansowy w zakresie działalności dydaktycznej publicznych i niepublicznych szkół wyższych jest ujemny. Ustalono także możliwości przeprowadzenia procedur dotyczących łączenia szkół wyższych. Szczegółowa analiza procedur związanych z konsolidacją szkół wyższych została przeprowadzona na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawnych. W UPoSW zawarto regulacje dotyczące łączenia uczelni, które mogą dotyczyć jednostek realizujących swoje zadania w sektorze publicznym oraz w sektorze społecznym. Ustawa ta reguluje również sposób łączenia szkół wyższych, procesy te mogą odbywać się odrębnie w obszarach publicznym i niepublicznym. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this work is to determine organizational and legal conditioning of joining academies when their functioning is impossible due to demographical and economic factors. In the article, there are also presented circumstances pointing to the necessity to apply such actions when the value of income, costs and the appointed financial result in the area of didactics in public and private academies is negative. There are also estimated possibilities of performing the procedure concerning joining academies. Detailed analysis of procedures connected with consolidation of academies was carried out based on law in this area. There are regulations on joining academies in UPoSW that can be applied to the units realizing their duties in public and social area. The act also regulates the way of joining the academies. Those processes can be held separately in public and private area. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Bibliografia
 • CZEKAJ J., DRESLER Z. 2005: Zarządzanie finansami przedsiębiorstw. Podstawy teorii. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 • GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY 2005-2012: Szkoły wyższe i ich finanse. Wydawnictwo GUS, Warszawa.
 • GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY 2005-2012, Rocznik statystyczny województw. Wydawnictwo GUS, Warszawa.
 • KRZYSZTOFEK A. 2013: Fuzja, wrogie przejęcie - sposób na rozwój przedsiębiorstwa? Na przykładzie: Vistula S.A., Wólczanka S.A., Galeria Centrum sp. z o.o., W. Kruk S.A. [w:] Miscellanea Oeconomicae, Studia i materiały, rok 17, nr 1/2013, Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Kielce.
 • RADA MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW RACHUNKOWOŚCI (IASB), 2011. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej.
 • PISARSKA A. 2013: Specyfika inwestowania (kształtowania nakładów na rzeczowe aktywa trwałe) w szkołach wyższych [w:] Zarządzanie Finansami i Rachunkowość, rok 1 (2) 2013. Wydawnictwo SGGW w Warszawie, Warszawa.
 • PIETRZAK G.P. 2014: Zagadnienia strategiczne Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie na tle innych szkół wyższych. [w:] Zeszyty Naukowe SGGW, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej nr 105, Warszawa.
 • TRZECIA DYREKTYWA RADY WSPÓLNOT EUROPEJSKICH z dnia 9 października 1978 r. na podstawie art. 54 ust. 3 lit. g) Traktatu, dotycząca łączenia się spółek akcyjnych (78/855/EWG).
 • Ustawa kodeks spółek handlowych, Dz.U. 2000, nr 94, poz. 1037 z późn. zm.
 • Ustawa o rachunkowości, Dz.U. 1994, nr 121, poz. 591 z późn. zm.
 • Ustawa prawo o szkolnictwie wyższym, Dz.U. 2005, nr 164, poz. 1365 z późn. zm.
 • Ustawa o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa z dnia 24 lipca 1998 r., Dz.U. 1998, nr 96, poz. 603 z późn. zm.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171390463

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.