PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
3 (2015) | nr 2 | 41--52
Tytuł artykułu

Płynność finansowa wybranych grup kapitałowych związanych z RESPECT Index

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Financial Liquidity in Selected Capital Groups Associated with the RESPECT Index
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem opracowania jest ocena płynności finansowej na podstawie skonsolidowanych i jednostkowych sprawozdań finansowych grup kapitałowych oraz jednostek w nich dominujących, obecnych na RESPECT Index. Sformułowane zostały pytania badawcze, które dotyczyły powiązań między działalnością przedsiębiorstwa w obszarze zaangażowania społecznego a wynikami w obszarze płynności finansowej, wpływu włączenia idei CSR do strategii działania przedsiębiorstwa na płynność finansową, oceny płynności finansowej grup kapitałowych i ich jednostek dominujących angażujących się w działania CSR, różnic w ocenie płynności grup kapitałowych i ich jednostek dominujących. Bardzo prawdopodobne jest istnienie powiązana między działalnością przedsiębiorstwa w obszarze zaangażowania społecznego a wynikami w obszarze płynności finansowej. Płynność finansowa grup kapitałowych i ich jednostek dominujących objętych badaniem ocenić należy bardzo wysoko. Sytuacja grup kapitałowych przedstawia się korzystniej z punktu widzenia wielkości wskaźników płynności niż ich jednostek dominujących. Wielkości wskaźników płynności dla poszczególnych spółek obliczone na podstawie danych skonsolidowanych i sprawozdania jednostkowego nie różnią się istotnie statystycznie, a pomiędzy wielkościami obliczonych wskaźników dla grupy kapitałowej i jej jednostki dominującej występuje wysoka korelacja. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the study is to assess liquidity on the basis of the consolidated and individual financial statements of capital groups and their parent companies, which are on the RESPECT Index. Research questions were formulated, which concerned the relationship between the company's activities in the area of social engagement and results in the area of liquidity, the impact of the inclusion of CSR to the strategy of the company for financial liquidity, assessing the financial liquidity of capital groups and their parent companies which are engaged in CSR activities, the differences in assessing the liquidity of capital groups and their parent companies. It is very likely the existence of link between the company's activities in the area of social engagement and results in the area of liquidity. The financial liquidity of capital groups and their parent companies is on a very high level. The situation of capital groups is presented preferably in terms of liquidity ratios than their parent companies. Liquidity ratios based on consolidated and the individual financial statements do not differ significantly and there is a high correlation between the values of the calculated ratios for the capital group and its parent company. (original abstract)
Twórcy
autor
  • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
  • ACZEL D.A. 2006: Statystyka w zarządzaniu. PWN, Warszawa.
  • KULAWCZUK T., KULAWCZUK P. 2007: Wpływ stosowania zasad społecznej odpowiedzialności biznesu i etyki biznesu na wyniki ekonomiczne polskich przedsiębiorstw: czy etyczny biznes się opłaca? Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, t. 205, Łódź.
  • MAŁKOWSKA-BOROWCZYK M. 2010: Efektywność ekonomiczna przedsiębiorstw odpowiedzialnych społecznie. [w:] Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, z. 98, Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa.
  • MARCINKOWSKA M. 2010: Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw a ich wyniki ekonomiczne: aspekty teoretyczne, Przegląd Organizacji nr 10.
  • MIKOŁAJEWICZ G. 2011: Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR), etyka biznesu i wartości korporacyjne. [w:] Społeczna odpowiedzialność organizacji. Polityczna poprawność czy obywatelska postawa? Z. Pisz i M. Rojek-Nowosielska (red.). Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 220, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław.
  • PUŁASKA-TURYNA B. 2005: Statystyka dla ekonomistów. Difin, Warszawa.
  • SIKACZ H. 2014: Raportowanie o ryzyku płynności w kontekście społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa w wybranych grupach kapitałowych. [w:] Zarządzanie finansami. Zarządzanie finansami w przedsiębiorstwach i jednostkach samorządu terytorialnego. D. Zarzecki, (red.) Zeszyty naukowe nr 802, Finanse, rynki finansowe, ubezpieczenia nr 65, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
  • STEFAŃSKA M. 2011: CSR a wartość przedsiębiorstwa. [w:] Społeczna odpowiedzialność organizacji. Polityczna poprawność czy obywatelska postawa? Z. Pisz i M. Rojek-Nowosielska (red.). Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 220, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171390475

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.