PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1981 | nr 95 Polityka rynkowa i jej instrumenty | 24--34
Tytuł artykułu

Kierowanie uczestnikami rynku w aktualnych warunkach gospodarki polskiej

Warianty tytułu
Directing Market Participants in the Present Conditions of Polish Economy
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedmiotem artykułu jest analiza funkcjonowania systemu kierowania rynkiem dóbr konsumpcyjnych i rynkiem środków produkcji. Za główne kryterium oceny tego systemu przyjęto stopień zrównoważenia rynku dóbr konsumpcyjnych. Analizę przeprowadzono w przekroju następujących elementów wspomnianego systemu: organizowanie, planowanie i zarządzanie. Kolejno omówiono: podstawy organizowania w odniesieniu do poszczególnych członów badanych rynków, planowanie - z zaznaczeniem występujących w tym zakresie współzależności między elementami rynku dóbr konsumpcyjnych i rynku środków produkcji oraz zarządzanie jako działania centralnych organów gospodarczych określające między innymi warunki i sposób wyboru ekonomicznego i zasady przepływu dóbr między jednostkami gospodarczymi. (abstrakt oryginalny)
EN
The subject of the paper is an analysis of functioning of the system of directing-the consumer goods market and market for the means of production. The level of stability of consumer goods market was assumed to be the main criterion of evaluating this system. The analysis was carried out for the following elements of the mentioned system: organization, planning and management. The author discussed in turn: the basis of organization in relation to particular elements of the studied markets, planning - pointing out the existing interdependencies between the elements of consumer goods market and market for the means of production, management - as operations of central economic bodies which among others determine the conditions and ways of economic choice and principles of the flow of goods between economic units. (original abstract)
Twórcy
Bibliografia
 • J. Beksiak, Rynek dóbr konsumpcyjnych w procesie szybkiego wzrostu gospodarczego, SGPiS, Warszawa 1977.
 • J. Antosik, Zarządzanie obrotem, Życie Gospodarcze nr 4/1980.
 • Załącznik do uchwały nr 192 Rady Ministrów z dnia 3 VIII 1973 Monitor Polski nr 36 poz. 218 i 219.
 • Zarządzanie gospodarką materiałową, pod red. J. Kwejta, PWE, Warszawa 1975.
 • T. Kramer, L. Żabiński, Rynek w procesie zarządzania, PWN, Warszawa 1979.
 • Uchwała nr 121 Rady Ministrów z dnia 11 VI 1976 r. w sprawie koordynacji międzyresortową i branżowej działalności gospodarczej, Monitor Polski nr 28 poz. 129 z 1976 roku.
 • S. Wesołowski, Problemy jakości w gospodarce materiałowej, Gospodarka Materiałowa nr 10/1979.
 • R. Dolczewski, Z zagadnień efektywności gospodarki, Nowe Drogi nr 9/1979.
 • W. Baka, głos w dyskusji, Rynek, spożycie - kształtowanie konsumpcji, Nowe Drogi nr 10/1979.
 • Zarządzenie z dnia 2 VIII 1969 r. w sprawie zasad bilansowania i rozdziału maszyn i urządzeń (MP nr 39, poz. 322).
 • Zarządzenie z dnia 8 II 1979 r. w sprawie bilansowania i rozdzielnictwa surowców (MP nr 5 poz. 41).
 • Zarządzenie nr 26 z dnia 25 VII 1975 r. w sprawie bilansowania wyrobów (Dz.U. Komisji Planowania przy Radzie Ministrów nr 2).
 • Instrukcja Komisji Planowania przy Radzie Ministrów o opracowaniu projektu narodowego planu społeczno-gospodarczego na 1973 rok.
 • J. Antosik, Zasady opracowania projektu planu na 1977 rok, Gospodarka Materiałowa nr 15/1976.
 • W. Baka, Planowanie rynku, Gospodarka Planowa nr 1/1978.
 • Uchwała nr 329/72 Rady Ministrów z dnia 22 VII 1972 r. w sprawie wprowadzenia kompleksowych zasad ekonomiczno-finansowych.
 • Uchwała nr 47/77 Rady Ministrów z dnia 18 III 1977 r. w sprawie modyfikacji systemu ekonomiczno-finansowego organizacji gospodarczych.
 • S. Dulski, Wpływ systemu ekonomiczno-finansowego w produkcji na współdziałanie uczestników rynku, w: Współdziałanie uczestników rynku jako czynnik postępu w zaspokajaniu potrzeb ludności, ZW CRS, Warszawa 1977.
 • W. Wilczyński, Teoretyczno-metodologiczne podstawy mechanizmu ekonomicznego, w: Zagadnienia wzrostu efektywności produkcji i konsumpcji w gospodarce socjalistycznej, Zeszyty Naukowe AE nr 64, Poznań 1976.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171390535

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.