PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 401 Ekonomia | 253--266
Tytuł artykułu

Changes in Capital Flows in Process of Integration of the European Union - Selected Aspects

Warianty tytułu
Zmiany w przepływach kapitału w procesie integracji Unii Europejskiej - wybrane aspekty
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Celem opracowania jest próba oceny stopnia zmian w przepływach wybranych form kapitału w procesie pogłębiającej się integracji finansowej w Unii Europejskiej. Kraje podzielono na dwie grupy: należące do strefy euro i pozostające poza nią. Analiza zbiega się z powstaniem unii walutowej w UE i obejmuje okres 1998-2011. Wraz z postępującą integracją finansową krajów należących do Unii Europejskiej następuje ogólny wzrost wartości przepływów finansowych mierzonych pozycją netto MPI. Zastosowana metoda badawcza w opracowaniu odnosi się do przeglądu koncepcji teoretycznych, analizy literaturowej przedmiotu oraz analizy porównawczej na podstawie danych statystycznych. W wyniku przeprowadzonych analiz wybranych danych zauważono, że istnieją znaczące różnice w odniesieniu do poszczególnych form kapitału netto wobec PKB na podstawie międzynarodowej pozycji inwestycyjnej pomiędzy krajami rozwiniętymi i rozwijającymi się. Analiza stopnia integracji finansowej i handlowej krajów ze strefy euro w porównaniu z krajami spoza niej pokazała, że te dwie grupy znajdują się na przeciwległych biegunach. Ponadto, dokonano oceny międzynarodowej pozycji inwestycyjnej Polski na tle wybranych krajów Europy Środkowo-Wschodniej oraz krajów strefy euro(abstrakt oryginalny)
EN
The paper aims at assessing the changes in flows of selected forms of capital under deepening financial integration in the European Union. EU member states are divided into two groups: members of the euro area and those outside of it. The analysis coincides with the establishing of the EU monetary union and covers years 1998-2011 and 2003-2013 for Poland. We have reviewed major theoretical concepts providing grounds for further considerations. Together with the progressing financial integration of the EU member states there is an increase in the overall value of financial flows measured with net IIP. The research method applied in this particular study includes the overview of theoretical concepts, literature review and a comparative analysis based on statistical data. Analyses of selected data revealed significant differences between developed and developing countries when it comes to various forms of net capital and its relation to the GDP based on the International Investment Position. The analysis of the degree of financial and trade integration of the euro zone countries compared to the Member States outside of the euro area demonstrated that the two groups are at two opposite extremes(original abstract)
Rocznik
Strony
253--266
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Borensztein E., De Gregorio J., Lee J.-W., 1998, How does foreign direct investment affect economic growth?, Journal of International Economics, vol. 45, no. 1, pp. 115-135.
 • Faria A., Lane P.R., Mauro P., Milesi-Ferretti, G.M., 2006, The Shifting Composition of External Liabilities, IIIS Discussion Paper, no. 190.
 • Friedman M., 1957, Theory of the Consumption Function, Princeton University Press, Princeton.
 • Gruić B., 2013, Determinants of International Investment Position, Croatian National Bank, Zagreb.
 • Hausmann R., Fernandez-Arias E., 2001, Is foreign direct investment a safer form of financing?, Emerging Markets Review, vol. 2, no. 1, pp. 34-48.
 • Hicks J., 1937, Mr. Keynes and the "classics". suggested interpretation, Econometrica, no. 5, pp. 147--159.
 • Hoggarth G., Mahadeva L., Martin J., 2010, Understanding International Bank Capital Flows During the Recent Financial Crisis, Bank of England Financial Stability Paper, no. 8.
 • Janicka M., 2010, Liberalizacja przepływów kapitałowych w gospodarce światowej. Przypadek Polski, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Jevons W.S., 1871, The Theory of Political Economy, Macmillan and Co., London.
 • Keynes J.M., 1936, The General Theory of Employment, Interest and Money, Macmillan Cambridge University Press, Cambridge.
 • Lane P.R., Milesi-Ferretti G.M., 2000, External Capital Structure: Theory and Evidence, IMF Working Paper, WP/00/152.
 • Lane P.R., Milesi-Ferretti G.M., 2003, International Financial Integration, IMF Staff Papers, vol. 50 Special Issue, pp. 82-113.
 • Lane P.R., Milesi-Ferretti G.M., 2006, The External Wealth of Nations Mark II: Revised and Extended Estimates of Foreign Assets and Liabilities, 1970-2004, IMF Working Paper, WP/06/69, http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2006/data/wp0669.zip (20.06.2015).
 • Lucas R.E., 1990, Why doesn't capital flow from rich to poor countries?, The American Economic Review, vol. 80, no. 2, pp. 92-96.
 • Mundell R.A., 1968, International Economics, Macmillan Company, New York.
 • Obstfeld M., Taylor A., 2002, Globalization and Capital Markets, NBER Working Papers, no. 8846.
 • Sula O., Willet T.D., 2009, The reversibility of different types of capital flows to emerging markets, Emerging Market Review, vol. 10, no. 4, pp. 296-310.
 • www.imf.org.
 • www. nbp.pl.
 • www.stat.gov.pl.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171390575

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.