PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1980 | nr 87 Planowanie i finansowanie działalności organów terenowych | 147--191
Tytuł artykułu

Terenowe planowanie ochrony zdrowia w Polsce i Czechosłowacji (studium porównawcze)

Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedmiotem pracy jest analiza porównawcza systemów terenowego planowania społeczno-gospodarczego i budżetowego w zakresie ochrony zdrowia w Polsce i Czechosłowacji. Autor omawia sposoby ujmowania zadań organów terenowych w tym zakresie oraz analizuje procedurę planowania terenowego w Polsce i Czechosłowacji, ze szczególnym uwzględnieniem metod ustalenia zapotrzebowania finansowego w budżetach terenowych. Badania te doprowadziły do zestawienia różnic w uprawnieniach planistycznych organów terenowych w zakresie ochrony zdrowia w obu badanych krajach. (abstrakt oryginalny)
Twórcy
autor
Bibliografia
 • Baka W. i in., Planowanie gospodarki narodowej, PWE Warszawa 1979.
 • Bobrowski C., Planowanie gospodarcze. Problemy podstawowe, PWN Warszawa 1971.
 • Dobraczyńska A., Plany wieloletnie a plany roczne w polskiej praktyce planistycznej lat 1956-1975. Ekonomista 1978, nr 4.
 • Fry J., Medycyna w Związku Radzieckim, Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, PZWL Warszawa 1972.
 • Gliński B., Upława S., Kierunki usprawnienia centralnego planowania i zarządzania w CSRS w latach 1971-1975, Gospodarka Planowa 1977, nr 6.
 • Indluski J., Leowski J., Podstawy medycyny społecznej, PZWL Warszawa 1971.
 • Jaworski W., Sochacka-Krysiak H., Finanse krajów socjalistycznych, PWE Warszawa 1977.
 • Kaleta J., Gospodarka budżetowa, PWE Warszawa 1977.
 • Kostrzewski J., Lowe C.R. (red.), Epidemiologia, Podręcznik metod nauczania, PZWL Warszawa 1973.
 • Kroszel J., Infrastruktura społeczna w teorii i praktyce gospodarki socjalistycznej, PWN Opole 1974.
 • Liptak J., Finansowanie ochrony zdrowia w CSRS, w: Wybrane problemy finansowania konsumpcji społecznej w PRL i CSRS, Zeszyty Naukowe UL, seria III, zeszyt nr 43, Łódź 1979.
 • Nieduszyński M., Mierniki działalności urządzeń ochrony zdrowia, Studia Finansowe 1978, nr 25.
 • Pirożyński Z., Planowanie budżetowe, w: Przebudowa systemu budżetowego, PWE Warszawa 1974.
 • Pirożyński Z., Założenia systemu finansowania jednostek nieprodukcyjnych, Studia Finansowe 1977, nr 24.
 • Pirożyński Z., Finansowe narzędzia i metody sterowania działalnością terenową, Studia Finansowe 1978, nr 26.
 • Podoski K. (red.), Infrastruktura społeczna w Polsce. Stan i perspektywy, Warszawa 1978.
 • Porwit K., Z teorii i praktyki planowania. PWE Warszawa 1970.
 • Pukniel W., Infrastruktura społeczna Białostocczyzny. PWN Warszawa 1974.
 • Rocznik Statystyczny 1977, Warszawa 1977.
 • Rocznik Statystyczny 1979, Warszawa 1979.
 • Rocznik Statystyczny Finansów 1978, Warszawa 1979.
 • Rocznik Statystyczny Ochrony Zdrowia 1976, Warszawa 1977.
 • Sarnecki P., Ogólne znaczenie wytycznych, w systemie rad narodowych, Problemy Rad Narodowych, Studia i Materiały, Wrocław 1971, nr 20.
 • Schulman J.L., Badania skiringowe i masowe badania przeglądowe, w: Ekologia człowieka i zdrowie publiczne, red. E.D. Kilbourne i W.G. Smillie, PZWL Warszawa 1973.
 • Schulman J.L., Epidemiologia eksperymentalna, w pracy zbiorowej pod red. E.D. Kilbourne i W.G. Smillie, Ekologia człowieka i zdrowie publiczne, PZWL Warszawa 1973.
 • Sobiech J., Usługi ochrony zdrowia i źródła ich finansowania, Zeszyty Naukowe AE w Poznaniu, seria I, zeszyt nr 61, Poznań 1975.
 • Sobiech J., Kierunki przebudowy metod finansowania ochrony zdrowia, w: Problemy finansowania działalności niematerialnej, red. J. Chechliński i K. Szymańska-Piotrowska, PWE Warszawa 1979.
 • Sochacka-Krysiak H., Niektóre problemy gospodarki budżetowej rad terenowych w europejskich krajach socjalistycznych, Problemy Rad Narodowych, Studia i Materiały, Warszawa 1976, nr 34.
 • Soszyński W., Tomaszewski B., Rola centralnych i terenowych organów administracji państwowej w planowaniu finansowym resortu zdrowia i opieki społecznej, Problem MR.III.16.5., temat 06, maszynopis (Instytut Finansów AE w Poznaniu).
 • Starościak J., Podstawy prawne działania administracji, PWN Warszawa 1973.
 • Surowik Cz., Warunki realizacji prawa do ochrony zdrowia w Polsce, UG Gdańsk 1976.
 • Szulczewski R., Rola Wojewódzkiej Komisji Planowania i Wydziału Zdrowia i Opieki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu w planowaniu działalności w zakresie ochrony zdrowia. Problem MR.III.16.5, temat 06, maszynopis (Instytut Finansów AE w Poznaniu).
 • Wierzbicki J., Zagadnienie decentralizacji budżetowej ze szczególnym uwzględnieniem finansowania usług nieprodukcyjnych, Poznańskie Roczniki Ekonomiczne t. XXIII, PWN Poznań 1970.
 • Wierzbicki J., Znaczenie wieloletniego planowania budżetowego dla decentralizacji zarządzania gospodarką terenową, w: Przebudowa systemu budżetowego, red. W. Jaworski, PWE Warszawa 1974.
 • Wierzbicki J., Usługi infrastrukturalne (użyteczności publicznej) w państwie socjalistycznym, Finanse 1974, nr 10.
 • Winiarski B., System planowania gospodarki narodowej, PWE Warszawa 1971.
 • Zawadzki A.W., System dochodów rad narodowych (analiza źródeł i propozycje zmian), Studia Finansowe 1973, nr 15.
 • Ustawa z dnia 28 października 1948 o zakładach społecznych służby zdrowia i planowej gospodarce w służbie zdrowia, DU 1948 nr 55 poz. 434.
 • Decyzja nr 29 Prezydium Rządu z 24 lutego 1973 w sprawie programu rozwoju ochrony zdrowia i opieki społecznej.
 • Zarządzenie Min. Finansów z 15.01.1976 w sprawie klasyfikacji dochodów i wydatków budżetu centralnego i budżetów terenowych, MP 1976 nr 6 poz. 29; zm. MP 1977 nr 6 poz. 42 i 1978 nr 4 poz. 18 (uchyl. z mocy Zarządzenia Min. Finansów z 28.2.1979, MP nr 8 poz. 55).
 • Rozporządzenie Min. Zdrowia i Opieki Społecznej z 30.6.1975 w sprawie organizacji i zadań zakładów opieki zdrowotnej, DU 1975 nr 25 poz.134.
 • Cerba A., Vlastna financna zakladna a hmotna zainteresovanost narodnych vyborov, w: Racionalna uprava financnych vztachov narodnych vyborov v CSSR, Bratislava 1973.
 • CSRS Zdravotnictvi 1977, Praha 1977.
 • Fimon M. i in., Zdravotnicke sluzby, Praha 1977.
 • Girasek J., Fond rezerv a rozvoja, w: Racionalna uprava financnych vztachov narodnych vyborov v CSSR, Bratislava 1973.
 • Hejduk B., Rozbor skladby statnich rozpoctu a rozpoctu narodnich vyboru CSSR a smery jejiho zdekonaleni, VUFUS Praha 1975, Vyzkumna prace nr 8.
 • Instruktivni prirucka, Planovani ve zdrowotnickych sluzbach, CPK Praha 1973.
 • Jurceka M., Moznosti vynziti casovych rad pri financnim planovani skolstvi, zdravotnictvi a kultury, Finance a uver 1974 nr 12 i Finance a uver 1975 nr 1.
 • Kyzlink V., Finance spolecenske spotreby, Praha 1974.
 • Kyzlink V., Ler L., Financni teorie a politika, Praha 1976.
 • Liptak J., Miestne rozpocty, Bratislava 1975.
 • Melion M., Hmotna zainteresovanost narodnych vyborov, w: Racionalna uprava financnych vztachov narodnych vyborov v CSSR, Bratislava 1973.
 • Petrenka J., Postavenie a ulohy statueho rozpoctu v ceskoslovenskej federacii, w: Financie CSSR po 30 rokach od oslobodenia, Bratislava 1975.
 • Petrenka J., Rozpoctova soustava, część I, Bratislava 1976.
 • Petrenkova J., K problemem hmotnej zainteresovanosti vo financnom hosporadeni narodnych vyborov, Financne Studie 1972 nr 2.
 • Petrenkova J., Petrenka J., K postaveniu fundu rezerv a rozvoja vo financom hospodarem narodnych vyborov, Financne Studie 1971 nr 2.
 • Planovani ve zdravotnickych sluzbach, Praha 1973.
 • Prokes A., Rozpoctove prijmy z pohladu Zapadoslovenskeho kraja, w: Racionalna uprava financnych vztachov narodnych vyborov v CSSR, Bratislava 1973.
 • Rozpoctova skladba pro narodni vybory platna od roku 1976, Ministerstwo Financi CSR, Ministerstwo Financi SRR, Praha-Bratislava 1976.
 • Rozpoctova skladba pro narodni vybory platna od roku 1976, Ministerstwo Financi CSR, Praha 1975.
 • Smolek A., Huja J., Nakladovamista a zpusob rozpausteni nakladu. Ceskoslovenske zdravotnictvi 1972 nr 4-5.
 • Smolek A., Protivinsky J., System strediskoveho Sledovani cinnsti a nakladu v Ustavech Narodniho Zdravi, Ceskoslovenske Zdravotnictvi 1972 nr 3.
 • Smolek A., Soustava informaci a ukazatelu k hodnoceni hospodaveni ve zdravotnickych zarizeniech, Ceskoslovenske zdravotnictvi 1972 nr 3.
 • Statisticka Rocenka CSSR 1976, Praha 1976.
 • Svec A., Finansovanie prevadzky zdravotnickych zariadeni a objektyvizacia neinvesticnych wydavkov, w: Racionalna uprava financnych vztachov narodnych vyborov v CSSR, Bratislava 1973.
 • Vyhlaska Ministerstva Zdravetnictvi CSR z 18 XI 1974 o soustave zdravotnickych zarizeni (Sb 1974 nr 22 poz. 121).
 • Vyhlaska Ministerstwa Zdrovotnictva SSR z 25 II 1975 o soustave zdravotnickych zariadeni (Zb 1975 nr 6 poz. 19).
 • Zachina P., Vyuziti regresni a korelacni analyzy pri planovani vecnych nakladu nemocnic, Finance a uver 1974 nr 3.
 • Zakon o Ceskoslovencke federacji (Zb 1968 nr 148, Zb 1970 nr 125).
 • Zakon o peci o zdravi lidu (Sb 1966 nr 7 poz. 20).
 • Zamecnik M., Nove rozpoctove pravidla, Finanse a Uver 1971, nr 4.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171390609

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.