PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 3 | 23--38
Tytuł artykułu

Wybrane aspekty rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Selected Aspects of the Development of Small and Medium Sized Enterprises
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Możliwości rozwojowych sektora małych i średnich przedsiębiorstw jest wiele; pytanie tylko, czy przedsiębiorca jest o  nich poinformowany i  czy chce z  nich skorzystać. Celem artykułu jest przedstawienie uwarunkowań rozwojowych małych i średnich firm oraz stanu wiedzy przedsiębiorców województwa śląskiego nt. możliwości wsparcia rozwoju przez instytucje otoczenia biznesu. W artykule przyjęto hipotezę, że przepływ informacji pomiędzy instytucjami finansującymi działalność gospodarczą a lokalnymi przedsiębiorcami jest słaby. Instytucje otoczenia biznesu w województwie śląskim w niewielkim stopniu zachęcają małe i średnie firmy do podejmowania współpracy. Niewiedza i brak uczestnictwa sektora MŚP przedsiębiorstw w lokalnym rynku przedsiębiorczości doprowadza do blokowania rozwoju małych firm.(abstrakt oryginalny)
EN
There are numerous possibilities of the development of the sector of small and medium- -sized enterprises, the question is whether an entrepreneur is informed about them and wants to make use of them. The aim of the paper is to present determinants of the development of small and medium-sized companies and the knowledge of entrepreneurs from the Silesian Voivodeship about the possibilities of supporting the development offered by business environment institutions. The paper puts forward the hypothesis that the information flow between institutions financing economic activity and local entrepreneurs is poor. Business environment institutions in the Silesian Voivodeship encourage small and medium-sized companies to start cooperation only to a small extent. Lack of knowledge and participation of SMEs in the local market of entrepreneurship leads to the development of small companies being blocked. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
23--38
Opis fizyczny
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu
Bibliografia
 • Daszkiewicz N., Bariery wzrostu małych i średnich przedsiębiorstw, [w:] Przetrwanie i rozwój małych i średnich przedsiębiorstw, red. F. Bławat, Scientific Publishing Group, Gdańsk 2004.
 • Duraj J., Podstawy ekonomiki przedsiębiorstwa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2000.
 • Dylkiewicz R., Miejsce i  rola sektora MSP w  nurcie współczesnej nauki i  przedsiębiorczości, [w:] Instytucjonalne i rynkowe uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, red. E. Michalski, S. Piocha, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Koszalin 2008.
 • Działalność przedsiębiorstw niefinansowych, GUS, Warszawa 2014.
 • Fournier Ch., Techniki zarządzania małym i średnim przedsiębiorstwem. Podejście praktyczne, Poltext, Warszawa 1993.
 • Klimek J., W  sektorze mikro, małych i  średnich przedsiębiorstw - innowacyjne wyzwania, [w:] Innowacyjność firm rodzinnych - uwarunkowania i przejawy, red. J. Klimek, B. Żelazko, Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, Warszawa 2015.
 • Konfederacja Lewiatan, Czarna Lista Barier dla rozwoju przedsiębiorczości 2014r., Warszawa, kwiecień 2014, http://konfederacjalewiatan.pl/legislacja/wydawnictwa/_files/2014_05/ clb2014_2_.pdf.
 • Lemańska-Majdzik A., Tomski P., O  sukcesie przedsiębiorstwa, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach nr 98 Seria: Administracja i Zarządzanie (25), 2013.
 • Martin M., Staniec I., Bariery współpracy MŚP prowadzących działalność badawczo-rozwojową z instytucjami finansowymi w regionie łódzkim, "Przegląd Organizacji" 2018, nr 1.
 • Nehring A. (red.), Uwarunkowania rozwoju małych i  średnich przedsiębiorstw w  Polsce na (przykładzie województwa śląskiego), Wyższa Szkoła Biznesu w  Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza 2012.
 • Okręglicka M., Lemańska-Majdzik A., Process Management Orientation in the Finance Area of Small and Medium-Sized Enterprises, Proceedings of the 5th International Conference on Management 2015. Management, Leadership and Strategy for SME's Competitiveness. ICM 2015. 18- 19th June 2015, Godollo, Hungary, s.91-95.
 • Oleksyn T., Zarządzanie zasobami ludzkimi w  organizacji, Oficyna a  Wolters Kluwer business, Warszawa 2014.
 • Oniszczuk-JastrząbekA., Gutowski T.., Funkcjonowanie polskich małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarce globalnej, [w:] Instytucjonalne i rynkowe uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, red. E. Michalski, S. Piocha, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Koszalin 2008.
 • Nieć M., Orłowska J., Wasilewska M., Profile regionalne sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, PARP, Warszawa 2014.
 • Pachura A., System dimension of creativity in enterprises innovativness. Epistemological remarks, [w:] Innovation of logistics processes, ed. by B. Skowron-Grabowska, Vysoka skola banska - Technicka univerzita Ostrava, Ostrava 2014.
 • Pachura A., Wiedza technologiczna jako czynnik konkurencyjności przedsiębiorstw, [w:] Budowanie przewagi konkurencyjnej przez podmioty na rynku krajowym i  zagranicznym, red. M. Sipa, K. Wolniakowska, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2012.
 • Piocha S., Gabryszak R., Zastosowanie zdolności menedżerskich w  systemie funkcjonowania przedsiębiorstwa, [w:] Ekonomia menedżerska dla MSP, red. S. Piocha, R. Gabryszak, Difin, Warszawa 2008.
 • Safin K., Zarządzanie małą firmą ,Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2002.
 • Sitek M., Współczesne problemy rozwoju małych i  średnich przedsiębiorstw w  Polsce, [w:] Współczesne problemy zarządzania małym i  średnim przedsiębiorstwem, red. O. Seroka-Stolka, Sekcja Wydawnictw WZ Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2013.
 • Sipa M., Przedsiębiorca i zasoby wiedzy w działalności innowacyjnej małych przedsiębiorstw, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania nr 39 (849), Zarządzanie, t. 3, Uniwersytet Szczeciński 2015.
 • Sipa M., Diversity of Small Innovative Enterprises, [in:] Management Trends in Theory and Practice. Scientific Papers. Ed. Stefan Hittmar, EDIS, University Publishing House, University of Zilina, Zilina 2013.
 • Siuta-Tokarska B., Modelowe ujęcia i charakterystyka determinant funkcjonowania i rozwoju oraz odrodzenia przedsiębiorstw sektora MŚP, [w:] Instytucjonalne i rynkowe uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, red. E. Michalski, S. Piocha, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Koszalin 2008.
 • Smolarek M., Chapter 5. Modernization of small enterprises strategies' in the context of innovations, [in:] Toyotarity. Motivation features of managers, ed. S. Borkowski, M. Blašková, M. Hitka, Publisher Yurii V. Makovetsky, Dnipropetrovsk 2009.
 • Smolarek M., Dzieńdziora J., Wybrane zewnętrzne źródła finansowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie"2011, nr 2.
 • Smolarek M., Planowanie strategiczne w małej firmie, Oficyna Wydawnicza "Humanitas", Sosnowiec 2008.
 • Sudoł S., Przedsiębiorstwo. Podstawy nauki przedsiębiorstwie Teorie i praktyka zarządzania, Dom Organizatora, Toruń 2002.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171390627

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.